Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Visi ievērojamie cilvēki Jelgavā


Rezons (Raison) Frīdrihs (Frīdrichs) Vilhelms Kārlis Maksimiliāns
1726.13.01. Veimārā, Vācijā. - 1791.20.11. Jelgavā.

Franču hugenotu izcelsmes Kurzemes un Zemgales hercogistes administrators, padomnieks un diplomāts. 1762 hercoga Ernsta Johana Bīrona kabineta sekretārs, 1762 – 1784 pārzināja hercogistes metāla naudas un medaļu kalšanu, 1770 – 1795 hercoga Pētera galvenā uzticības persona un kancelejas padomnieks, vairākkārt bijis diplomātiskās misijās Krievijā un Vācijā. Pēc viņa ieteikuma hercogs Pēteris 1772.19. VII paziņoja savu lēmumu par Academia Petrina dibināšanu. Viņš 1773 Anglijā un Augsburgā, Vācijā, iegādājās akadēmijai dārgus astronomijas un fizikas instrumentus, 1775 uzrakstīja A dibināšanas aktu, kas tai deva juridisko pamatojumu, bet par A zin. Programmas izveidotāju pieaicināja Šveicē dzim. Berlīnes akadēmiķi Johannu Georgu Zulceru (Sulzer).
Rezons ir ciltstēvs veselai Kurzemes mācītāju dinastijai. Viņa dēls Johans Georgs Vilhelms
(1775 — 1838) ir mācītājs Lielaucē, Mazaucē un Ilē, mazdēls Ernests Augusts (1807 — 1882) — mācītājs un reizē arī Dobeles diocēzes prāvests. Prāvesta dēls Jūlijs (1845 — 1899) galvenokārt darbojās Lutriņos.
Johannesa fon Rezona atmiņas par 19.gs. o.p. līdz 20.gs. 20.gadiem publicētas 1989 Vācijā (Lebenserinnerungen, 4 sējumi).

 

No:
Jānis Krēsliņš. PĀRDOMAS LASOT KURZEMES MĀCĪTĀJA REZONA ATMIŅAS // Akadēmiskā Dzīve, 1992.01.01.  (periodika.lv, skatīts 2015.10.12.)