Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Visi ievērojamie cilvēki Jelgavā


Brigens (Brüggen) Eduards (Alexander Eduard Magnus Theophil)
1822.04. (16.)01. Ārīšos – 1896.25.01. (06.02.) Jelgavā

Muižnieks, administrators, cenzors. 1836 – 1840 mācījies Jelgavas ģimnāzijā, 1840 – 1842 studējis jurisprudenci Tērbatas universitātē, 1846 – 1852 Berlīnes universitātē. 1852 – 1889 Kurzemē bijis dažādos pārvaldes, tiesu un muižniecības amatos. Kurzemes Konsistorijas loceklis, 1868 – 1890 tās priekšsēdis. 1869 – 1893 Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības prezidents, kopš 1891 tās godabiedrs. 1882 – 1892 Kurzemes Provinces muzeja direktors. Kopš 1856 Konsistorijas uzdevumā cenzējis Jelgavā izdotas reliģiska satura grāmatas latviešu valodā.

 

No:

1. Cenzūra un cenzori latviešu grāmatniecībā līdz 1918.gadam / sast. L.Limane ; red A.Apīnis.  Rīga, 2004.
2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāze „Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam" (http://lgdb.lnb.lv/index/person/1122/, (skatīts 2017.27.12.)