Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Visi ievērojamie cilvēki Jelgavā


Rūmane – Ķeniņa Anna (pseid. Aina Rasmer)
1877.13.11. Jelgavā - 1950.09.11. Rīgā, apbed. Lielajos kapos

Kultūras un sabiedriskā darbiniece, diplomāte, rakstniece, žurnāliste. Mācījusies Jelgavas meiteņu ģimnāzijā (Hohere Tochterschule). Studējusi pedagoģiju un psiholoģiju Ženēvas Universitātē (1913). 1914.30.09. rakstījusi vēstuli franču rakstniekam Romēnam Rolānam par latviešu tautas likteni, vēstuli publicējuši lielākie Šveices laikraksti. Manifestu "Apdraudētā tauta" publicējis "Jornal de Geneve" 1917.13.11. 1912 dibinājusi "Alliance Francaise", vēlāk "Franču - latvju sadarbības komiteja". 1925 Vašingtonā piedalījusies Sieviešu padomes kongresā, 1929 Ņujorkā tikusies ar Eleonoru Rūzvelti. 1900. gadā nodibināja privātu meiteņu skolu Rīgā, vēlāk pārveidoja to par ģimnāziju un līdz 1912 bija tās direktore. Daudz ceļojusi, studējusi ārzemēs, propagandējusi ārvalstu presē neatkarīgās Latvijas valsts ideju. Bijusi Baltijas lietu referente Francijas Ārlietu ministrijas preses nodaļā, Latvijas Ārlietu ministrijas preses biroja vadītāja Parīzē. Divdesmito gadu otrajā pusē lasījusi lekcijas žurnālistikā ASV. 1944. gadā izbrauca no Latvijas uz Vāciju, pēc kara smagi saslima un atgriezās dzimtenē. Vīrs Atis Ķeniņš, skolotājs, dzejnieks un politiķis. Ģimenē ir četri dēli un divas meitas. Jaunākais dēls komponists Tālivaldis Ķeniņš. Izdota grāmata: Ikstena, Nora, Pārnākšana : grāmata par Annu Rūmani-Ķeniņu. [Rīga, Garā Pupa, 1993]. No: www.news.lv (Latvijas Vēstnesis, 2001.05.05. )