Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Periodika

Periodiskie izdevumi Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā

   - Laikraksti
   - Žurnāli
   - Jelgavas izdevumi

   - Žurnāli bērniem

Atverot izdevuma aprakstu kopkatalogā, ar saiti SĒJUMI  redzami izdevuma gadagājumi, numuri un to atrašanās vieta.

 

PERIODIKAS KOPRĀDĪTĀJS  2021
Koprādītājā 
ietverti 2021. gadam abonētie laikraksti un žurnāli Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada bibliotēkās. Rādītājā iekļauti arī Latvijā izdotie e-žurnāli un e-avīzes, to saturs brīvi pieejams tiešsaistē.

Visu sarakstu var apskatīt izmantojot ekrāna labās puses stūros esošās bultiņas

 

Iekrāsots teksts:

  • izdevums un tā rakstu arhīvs bez maksas pieejams visās pašvaldību bibliotēkās izmantojot Lursoft Laikrakstu bibliotēku http://news.lv/ 
  • e-žurnāls vai e-avīze, to saturs brīvi pieejams tiešsaistē
  • bibliotēkas abonēts e-žurnāls vai e-avīze, to saturs pieejams bibliotēkā

 

Laikraksti

 

 

Laikraksti latviešu valodā


DDD – 1** http://fronte.lv/ tiešsaistē ar avīzes arhīvu no 2002. gada
Diena (pilnais komplekts)  1, 2, 4, 12 https://www.diena.lv/ 

Diena (nepilnais komplekts)  5, 7, 28, 36 https://www.diena.lv/ 

Ievas Padomu Avīze – 6, 9, 16, 18, 22, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38

InfoLogs  https://www.lps.lv/lv/infologs/infologs/ tiešsaistē ar avīzes arhīvu no 2007. gada
Izglītība un Kultūra – 1, 2, 4, 5
Jelgavas Novada Ziņas – elektroniski visās bibliotēkās http://www.jelgavasnovads.lv/lv/jelgavas-novada-zinas/ tiešsaistē ar avīzes arhīvu no 2008. gada 

Jelgavas Vēstnesis – 1, 2, 4, 5 https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/jelgavasvestnesis-lv/informativais-izdevums/2020-gads/ tiešsaistē ar avīzes arhīvu no 2007. gada
Konteksts – 1**, 2**, 4**, 5** http://rakstnieciba.lv/
Latvijas Avīze  1, 7, 11, 12, 15, 27, 29, 50 https://www.la.lv/
Latvijas Vēstnesis – https://www.vestnesis.lv/ tiešsaistē ar avīzes arhīvu no 1993. gada
Lauku Lapa  http://www.laukutikls.lv/informativie-materiali/lauku-e-lapa tiešsaistē ar avīzes arhīvu no 2014. gada
Neatkarīgā Rīta Avīze  https://nra.lv/ bez maksas var saņemt e-pastā (vienojoties ar izdevēju)
Ozolnieku Avīze – elektroniski visās bibliotēkās https://www.ozolnieki.lv/ozolnieku-avize tiešsaistē ar avīzes arhīvu no 2003. gada
Pavards – 30
Tautas Veselības Avīze – 9, 16, 32
Zemgales Ziņas – 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 39, 50 https://www.zz.lv/ 

Zinātnes Vēstnesis  http://archive.lza.lv/ tiešsaistē ar avīzes arhīvu no 1989. gada

 

 

Laikraksti citās valodās

 

Аргументы и Факты – 2

Baltijas Balss – https://bb.lv/

МК-Латвия – 1, 2, 16, 39 http://www.mklat.lv/

Новая Газета – http://www.novaja.lv/index.html

Сегодня  1

The Baltic Times  https://www.baltictimes.com/ 

 

 

Laikraksti izdoti ārpus Latvijas


Brīvā Latvija – http://www.brivalatvija.lv/sakumlapa Eiropas latviešu laikraksts 

Īrijas Vēstis – http://baltic-ireland.ie/

Laiks – https://www.laiks.us/ Amerikas latviešu laikraksts

Latvietis  http://laikraksts.com/ Austrālijas latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts

 

 

Žurnāli

 


Žurnāli latviešu valodā

 

9 Vīri – 1, 9, 12, 36

100 Labi Padomi – 1, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 38, 39,50

100 Labi Padomi Par Veselību – 33, 35

Agro Tops – 1, 17

Annas Psiholoģija – 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 35, 39

Astes – 1, 4, 6, 12, 15, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 36

Avene – 4, 6, 9, 38 https://www.avene.lv/

Avenīte – 4, 6, 19, 38  

ārsts.lv – 1 http://arsts.lv/

Baltijas Koks – 1**

Barbie – 4

Bilance – 7 https://bilance.lid.lv/

Citāda Pasaule – 1, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 33, 35, 38, 39, 50

Copes Lietas – 4, 19 https://www.copeslietas.lv/site/

DANCE.LV – https://dance.lv/dance-lv-zurnals/ 

Dari Pats – 1, 2, 5, 7, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 27, 30, 39, 50 https://www.daripats.lv/

Dārza Pasaule – 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 50 https://www.darzapasaule.lv/

Dārzs un Drava – 1, 23, 35 https://www.saimnieks.lv/arhivs/darzs-un-drava 

Deko – 1, 7, 12, 36, 39

Dienas Bizness https://www.db.lv/

Doctus – 7 https://www.doctus.lv/

Domuzīme (Ir) – 1**, 2**, 4**, 5**, 23, 30 https://ir.lv/zurnali/domuzime/

Donalds Daks – 4

Ej! – 1, 7, 12, 19, 32

Enerģija un Pasaule – 1**, 2**, 4**, 5** http://www.energijaunpasaule.lv/

Forbes Latvija – 7 https://forbesbaltics.com/lv

GEO – 1, 4, 7, 12, 14, 21, 28, 38

Hot Wheels – 4

Ieva – 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 50

Ievas Dārzs – 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 38

Ievas Stāsti – 1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 50

Ievas Veselība – 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 38

Ievas Virtuve – 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 19, 21, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 50

iFinanses https://ifinanses.lv/ 

Ilustrētā Junioriem – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 39 https://junioriem.lv/

Ilustrētā Pasaules Vēsture – 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 50 https://www.ilustretavesture.lv/

Ilustrētā Zinātne – 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 20, 21, 23, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 39 https://www.ilustretazinatne.lv/

I’mperfekt – 1, 20, 21, 35 https://imperfekt.com/

InfoLOGS – Iknedēļas elektroniskais Latvijas Pašvaldību savienības izdevums https://www.lps.lv/lv/infologs/infologs/ tiešsaistē ar žurnāla arhīvu no 2018. gada

Ir – 1, 2, 5, 7, 12, 25, 39 https://ir.lv/https://ir.lv/zurnali/zurnals-ir/

iTiesības https://itiesibas.lv/ 

Jaunā Gaita – 1** https://jaunagaita.net/ izdod ASV, ar žurnāla arhīvu no 1955. gada

Jurista Vārds  https://juristavards.lv/

Kā Būt Laimīgai? – 7, 19, 21, 32, 38

Kā Tas Strādā – 1, 4, 21, 23

Kas Jauns – 2, 25, 32 https://jauns.lv/

Kino Raksti – https://www.kinoraksti.lv/ Latvijā vienīgā profesionālā tribīne, kas ļauj Latvijas kinocilvēkiem un arī plašākam lasītāju lokam pienācīgā līmenī runāt, rakstīt un domāt par kino

Klubs – 1, 2, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 28, 35, 39

Ko Ārsti Tev Nestāsta – 6, 9, 14, 19, 30, 33, 38

Ķepu Patruļa – 4 

Ķipars – 5 

Latvijas Architektūra – 1

Latvijas Arhīvi – http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?&198 tiešsaistē ar žurnāla arhīvu no 1999. - 2019. gadam

Latvijas Būvniecība – 1

Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls – https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ.htm tiešsaistē ar žurnāla arhīvu 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis – http://www.lasproceedings.lv/ tiešsaistē ar žurnāla arhīvu no 2019. gada

Lauku Māja – 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 50

Ledus Sirds – 4

Lego Explorer – 2, 4

Leģendas – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 50

Lielais Detektīvs – 2, 4, 5, 9 http://www.lielaisdetektivs.lv/

Lielais Loms – 7 

Likums un Taisnība – 1, 9, 14, 16, 17, 19, 25, 28, 32, 36, 38

Lilit – 1, 7, 9, 11, 14, 20, 27, 35

Mājas Viesis  1, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 30, 33, 35, 36, 38, 50 

Mājas Virtuve – 6, 7, 9, 38

Mammām un Tētiem https://www.mammamuntetiem.lv/https://www.mammamuntetiem.lv/books/ tiešsaistē ar dažādu žurnālu arhīvu no 2014. gada

Mans Mazais – 2, 4, 5, 7, 12, 20, 28, 32, 35
Medības – 7, 14, 23

Mūzikas Saule – 1**, 2**, 4**, 5** https://www.muzikassaule.lv/

Nezināmā Kara Vēsture – 1

Nezināmā Vēsture – 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16, 21, 32

Noslēpumi un Fakti – 6, 16, 17, 19, 22

OK! – 5, 7, 14, 22, 25, 28, 36, 38

Omītes Zālītes – 19, 22

Padoms Rokā (agrāk LA Tematiskā Avīze) – 1, 11, 15, 18, 32, 33, 35

Patiesā Dzīve  9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38

Peppa Pig – 4

Pikolo – 21 https://www.pikolozurnals.lv/

Pērle – 1, 2, 7, 14, 19, 23, 33, 35

Pie Galda – 25 https://www.piegalda.lv/

Planētas Noslēpumi – 1, 2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 38, 50

Praktiskais Latvietis  1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 50 

Praktiskie Rokdarbi – 1, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 50

Privātā Dzīve – 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 27, 33, 39

Profesionālā Dārzkopība – https://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba tiešsaistē ar žurnāla arhīvu no 2016. gada

Pūcīte – 6, 18, 22, 33, 38, 50

Punctum – https://www.punctummagazine.lv/ laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnāls

Rīgas Laiks – 1**, 2**, 4**, 5**, 23 https://www.rigaslaiks.lv/

Rūķītis – 28, 30, 32 

Saimniece – 5, 7
Saimnieks.lv – https://www.saimnieks.lv/https://saimnieks.lv/zurnals/saimnieks-2020-12

Santa – 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 33, 35, 50 https://www.santa.lv/

Satori.lv – https://satori.lv/ kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnāls

Sestdiena 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 17, 23, 35, 36 https://www.diena.lv/sestdiena/

Skola & Ģimene – 1, 2, 5, 7

Skolas Psiholoģija – 1, 2, 4, 5

Spicīte – 2, 4, 6, 50

Spīgana – 7 

Sporta Avīze https://www.diena.lv/sporta-avize/

Sporta Avīze – https://sportaavize.nra.lv/

Sports – https://www.sporto.lv/ tiešsaistē ar žurnāla arhīvu no 2007. gada

Teātra Vēstnesis – 1 https://teatravestnesis.lv/

Una – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 30, 33, 35, 36, 39 https://www.una.lv/

Vakara Romāns – 20

Vakara Ziņas  33 https://nra.lv/vakara-zinas/

Vāģi – 4

Vecākiem – 1, 2, 4, 5

Veselība – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 22, 23, 25, 33, 35, 39, 50 https://www.veseliba.lv/

Vides Vēstis  http://www.videsvestis.lv/ ar žurnāla arhīvu no 2003. gada

Zaķēns Ziķeris – 32, 50 

Zinātnes Vēstnesis – https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis tiešsaistē ar žurnāla arhīvu 

Zintnieks – 7, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30 

 

https://www.manizurnali.lv/ – katru mēnesi vairākus iepriekšējo gadu žurnālu numurus var lasīt bez maksas

https://izdevumi.latvijasmediji.lv/izdevumi/ – iespēja šķirstīt avīzes un žurnālus bez maksas

   


Žurnāli krievu valodā:

 

Burda RUS – 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 19

Cosmopolitan RUS – 7 

Forbes RUS – 1, 7

Rīgas Laiks RUS  https://www.rigaslaiks.ru/

Verena RUS – 1

Verena Модное Вязание RUS – 23

Дарья. Биография RUS – 1

Девчата RUS – 16

Дилетант RUS – 4 

Домашний Очаг RUS – 1, 2, 5

Женское Здоровье RUS – 1

Здоровье RUS – 2

Идеи Вашего Дома RUS – 1

Караван Историй RUS – 1

Лилит RUS – 1, 2, 5, 6, 14, 39

Люблю RUS – 1, 39

Наука и Жизнь RUS – 1

Открыто RUS – 16, 32

Патрон RUS – 1, 6, 16, 39

Сабрина RUS – 5

Cемеро с Ложкой RUS – 6

Телеграф RUS – 1 https://telegraf.bb.lv/ 

ТолокаВолшебный RUS – 16 

ТолокаНаша Кухня RUS – 16

Толока. Cадовод и Огородник RUS – 16

Толока. Cваты RUS – 16

Толока. Cваты на Даче RUS – 16

Толока. Счастливая и Красивая RUS – 16

 

 

Žurnāli citās valodās:

 

Burda Style GER – 14

Dekoratives Häkeln GER – 16

Little White Lies ENG – 4 

New Plilosopher ENG – 4 

 

Saīsinājumi norāda, kura bibliotēka saņem attiecīgo izdevumu:


1 – Jelgavas pilsētas bibliotēka Akadēmijas iela 26, tālr. 63046587

2 – Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, tālr. 63011829

4 – Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, tālr. 63029093

5 – Miezītes bibliotēka, Dobeles šos. 100, tālr. 63083151

6 – Kalnciema pagasta bibliotēka, tālr. 63069681

7 – Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metodiskā bibliotēka, Svētes iela 33, tālr. 63012161

9 – Vilces pagasta bibliotēka, tālr. 29420223

11 – Ozolnieku novada Vainu bibliotēka, tālr. 63057074

12 – Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka, tālr. 63050184

13 – Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts "Vīgriezes" Emburgā, tālr. 27015785

14 – Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka, tālr. 27817971

15 – Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka, tālr. 26130709

16 – Jaunsvirlaukas pagasta Dzirnieku bibliotēka, tālr. 28450669

17 – Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka, tālr. 26608540

18 – Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēka, tālr. 63085327

19 – Lielplatones pagasta bibliotēka, tālr. 25470956

20 – Līvbērzes pagasta bibliotēka, tālr. 63072465

21 – Platones pagasta bibliotēka, tālr. 26194541

22 – Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka, tālr. 26409832

23 – Sesavas pagasta bibliotēka, tālr. 25405342

25 – Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka, tālr. 63085596

27 – Salgales pagasta Garozas bibliotēka,  tālr. 26583230

28 – Svētes pagasta bibliotēka, tālr. 28698657

29 – Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka, tālr. 63086701

30 – Valgundes bibliotēka, tālr. 63085219

32 – Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas bibliotēka, tālr. 28371756

33 – Vircavas pagasta bibliotēka, tālr. 22307442

35 – Zaļenieku pagasta bibliotēka, tālr. 63074470

36 – Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka, tālr. 29420785

38 – Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka, tālr. 22037471

39 – Ozolnieku novada Ānes bibliotēka, tālr. 63055605

50 – Elejas pagasta bibliotēka, tālr. 63061642

 

** – Dāvinājumi bibliotēkām (dāvināto izdevumu komplekti var nebūt pilnīgi)

uz augšu

Informācija pārbaudīta un precizēta 2021. gada 27. aprīlī.