Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Periodika

 

Periodiskie izdevumi Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā

   - Laikraksti
   - Žurnāli
   - Jelgavas izdevumi

   - Žurnāli bērniem

Atverot izdevuma aprakstu kopkatalogā, ar saiti SĒJUMI  redzami izdevuma gadagājumi, numuri un to atrašanās vieta.

 

PERIODIKAS KOPRĀDĪTĀJS  2020
Koprādītājā 
ietverti 2020. gadam abonētie laikraksti un žurnāli Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkās. Rādītājā iekļauti arī vairāki Latvijā izdotie e-žurnāli un e-avīzes, to saturs brīvi pieejams tiešsaistē.

Iekrāsots teksts:

  • izdevums un tā rakstu arhīvs bez maksas pieejams visās pašvaldību bibliotēkās Lursoft Laikrakstu bibliotēkā  www.news.lv
  • e-žurnāls vai e-avīze, to saturs brīvi pieejams tiešsaistē
  • e-izdevums ir abonēts un pieejams minētajā bibliotēkā 

 

 

Laikraksti

 

Laikraksti latviešu valodā

DDD 1** http://fronte.lv/ ar avīzes arhīvu no 2002. gada
Diena (pilnais komplekts) 1, 12 
 https://www.diena.lv/ bez avīzes arhīva

Ievas Padomu Avīze – 6, 9, 16, 18, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 36
Izglītība un Kultūra – 1
Jelgavas Novada Ziņas – 1, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 50  http://www.jelgavasnovads.lv/lv/jelgavas-novada-zinas/ ar avīzes arhīvu no 2008. gada

Jelgavas Vēstnesis – 1, 2, 4, 5 https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/jelgavasvestnesis-lv/informativais-izdevums/2020-gads/ ar avīzes arhīvu no 2007. gada
Konteksts 1, 2, 4, 5
Latvijas Avīze 1, 2, 5, 7, 11, 12, 15, 27, 28, 29, 50 https://www.la.lv/ bez avīzes arhīva
Latvijas Vēstnesis  https://www.vestnesis.lv/ ar avīzes arhīvu no 1993. gada
Latvijas Mājas Dakteris – 32
Lauku Lapa – 16 http://llkc.lv/lv/informativie-materiali ar avīzes arhīvu no 2014. gada
Neatkarīgā Rīta Avīze https://nra.lv/ bez avīzes arhīva
Ozolnieku Avīze – 12  http://www.ozolnieki.lv/ozolnieku-avize ar avīzes arhīvu no 2013. gada
Pavards – 30
Tautas Veselības Avīze – 9, 36
Zemgales Ziņas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 39, 50  https://www.zz.lv/ ar avīzes arhīvu no 2015. gada

Zinātnes Vēstnesis   https://www.lza.lv/avize ar avīzes arhīvu no 1989. gada

 


Laikraksti citās valodās


Аргументы и Факты – 2

Baltijas Balss – https://bb.lv/ bez avīzes arhīva

Сегодня  1, 2
Сегодня 
Неделя  1, 2

Спорт – Экспресс – 1

МК-Латвия – 1, 2, 16, 39 http://www.mklat.lv/ bez avīzes arhīva
Новая Газета  
http://www.novaja.lv/index.html bez avīzes arhīva

The Baltic Times https://www.baltictimes.com/news_latvia/ ar avīzes arhīvu no 1998. gada
Žurnāli


Žurnāli  latviešu valodā

 

9 Vīri – 1*, 4, 12, 36
100 Labi Padomi 
1, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 50

Agro Tops – 1, 7

Annas Psiholoģija 1*, 4, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 36, 39
Astes 1*, 4, 5, 6, 12, 15, 21, 25, 30, 33, 36
Avene 4, 5, 6, 9, 38 https://www.avene.lv/ bez žurnāla arhīva
Avenīte – 4, 6, 19, 23, 38
Baltijas Koks – 1
Bilance – 7 https://bilance.lid.lv/ ar žurnāla arhīvu par maksu
Citāda Pasaule 1*, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 50
Copes Lietas – 4, 19
DANCE.LVanalīzes, sarunu un informācijas platforma par profesionālās dejas norisēm Latvijā, kā arī tuvākās un tālākās kaimiņvalstīs  http://www.journal.dance.lv/
informācija no 2001. gada
Dari Pats 1, 5, 6, 7, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 30, 35, 36, 50
Dārza Pasaule 1*, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 50
Dārzs un Drava 1, 23, 29, 35 https://www.saimnieks.lv/category/darzs-un-drava/ ar žurnāla arhīvu no 2018. gada
Deko 1, 7, 9, 12, 36

Dienas Bizness – 1 https://www.db.lv/ bez žurnāla arhīva

Doctus – 7 https://www.doctus.lv/ ar žurnāla arhīvu no 2006. gada
Donalds Daks – 2, 4
Donalds Daks Tavā Kabatā – 4
Ej! – 4, 7, 12, 19
Enerģija un Pasaule – 1, 2, 4, 5 http://www.energijaunpasaule.lv/ bez žurnāla arhīva
Forbes Latvija https://forbes.lv/lv bez žurnāla arhīva
GEO – 1*, 4, 12, 14, 38
Ieva 1*, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 50
Ievas Dārzs – 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39
Ievas Mezgls – 33
Ievas Stāsti 1*, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 50
Ievas Veselība 1*, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 39
Ievas Virtuve 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 39, 50
Ifinanses.lv – 7 https://ifinanses.lv/ bez žurnāla arhīva
Ilustrētā Junioriem 1*, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 36, 39 https://junioriem.lv/ bez žurnāla arhīva
Ilustrētā Pasaules Vēsture 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 50
Ilustrētā Zinātne 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 33, 35, 36, 38, 39
I’mperfekt 1*, 30, 36 https://imperfekt.com/ bez žurnāla arhīva
InfoLOGS Iknedēļas elektroniskais Latvijas Pašvaldību savienības izdevums  https://www.lps.lv/lv/infologs/infologs ar žurnāla arhīvu no 2018. gada
Ir 1, 5, 7, 12, 25, 39 https://ir.lv/ bez žurnāla arhīva

Itiesības.lv – 7
Jaunā Gaita – 1** https://jaunagaita.net/  ar žurnāla arhīvu no 1955.gada
Jaunās Mīklas – 33
Jurista Vārds https://juristavards.lv/ ar žurnāla arhīvu par maksu
Kas Jauns? – 9  https://jauns.lv/ bez žurnāla arhīva

Kā Darītu Mīlestība – 1*
Kā Tas Strādā? – 1*, 4, 23
Klubs 1*, 2, 9, 11, 12, 14, 22, 35, 39
Ko Ārsti Tev Nestāsta6, 7, 9, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 30, 33, 38
Kūmiņš – 25
Ķipars – 5, 30
Latvijas Architektūra – 1

Latvijas Arhīvi  http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?&198 ar žurnāla arhīvu no 1999. gada
Latvijas Būvniecība – 1

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis   http://www.lasproceedings.lv/ ar žurnāla arhīvu no 2019. gada

Lauku Māja – 1*, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 50

Ledus Sirds – 1*, 4
Leģendas 1*, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 50
Lielās Zviedru Mīklas – 33
Likums un Taisnība 1*, 9, 14, 16, 17, 19, 28, 32, 36, 38
Lilit 1*, 7, 11, 14, 23, 27, 30
Linguistica Lettica http://www.lulavi.lv/zurnals-linguistica-lettica ar žurnāla arhīvu no 2008. gada
Mājas Viesis 1*, 11, 12, 15, 17, 19, 23, 30, 33, 35, 36, 38, 50
Mājas Virtuve – 6, 7, 35
Mammām un Tētiem https://www.mammamuntetiem.lv/books/ ar dažādu žurnālu arhīvu no 2014. gada
Mans Mazais – 2, 4, 5, 7, 9, 12, 20
Minecraft – 4
Mūzikas Saule 1**, 2**, 5**
Nezināmā Kara Vēsture – 1*
Nezināmā Vēsture – 2, 4, 5, 6, 14, 16, 21
Noslēpumi un Fakti – 6, 19, 28
OK! 5, 7, 14, 19, 22, 25, 28, 36, 38
Omītes Zālītes – 22

Padoms Rokā – 1, 11, 12, 15, 18, 20, 30, 32, 33, 35
Pasaciņas Uzdevumi – 4
Pastaiga 19
Patiesā Dzīve 2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38
Pērle – 1*, 7, 11, 14, 19, 23, 33
Planētas Noslēpumi 1*, 2, 4, 6, 9, 15, 16, 18, 20, 30, 38, 39, 50
Praktiskais Latvietis – 1, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 50
Praktiskie Rokdarbi 1, 2, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 35, 39, 50
Privātā Dzīve 1*, 2, 5, 12, 13, 16, 27, 33, 39
Profesionālā Dārzkopība https://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba ar žurnāla arhīvu no 2016. gada
Pūcīte – 21, 30, 33, 38, 50
Rīgas Laiks 1, 2**, 5**  http://rigaslaiks.lv/lv/ ar žurnāla arhīvu no 2000. gada
Saimniece – 7, 33
Saimnieks.lv.   1** https://www.saimnieks.lv/ar žurnāla arhīvu no 2018. gada

Santa 1*, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 25, 28, 35  https://www.santa.lv/ bez žurnāla arhīva

Satori.lv http://www.satori.lv/ kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnāls
Sestdiena – 1, 7, 9, 12, 17, 23, 35, 36
Spicīte 2, 4, 5, 6, 18, 50

Sports  https://www.sporto.lv/ ar žurnāla arhīvu no 2007. gada
Sporta Avīze – 1 https://sportaavize.nra.lv/  bez žurnāla arhīva
Teātra Vēstnesis – 1
Una 1*, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 20, 33, 35, 36, 50
Vakara Romāns – 20, 33
Vāģi – 5
Veselība 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 23, 25, 35, 50
Vides Vēstis http://www.videsvestis.lv/ ar žurnāla arhīvu no 2003. gada
Zintnieks 7, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 30
Zvaigžņotā Debess – 7


www.manizurnali.lv katru mēnesi vairākus iepriekšējo gadu žurnālu numurus var lasīt par brīvu.


Žurnāli citās valodās

 

Basteln mit Kindern GER – 1, 4
Burda RUS 1*, 5, 7, 11, 12
Burda Style GER – 14
National Geography for kids – 4
Verena RUS 1*, 23, 39
Вокруг Cвета – 2
Вязание – Ваше Хобби – 12
Дарья – 1*, 7
Домашний Очаг – 1*, 2
Женское Здоровье 1*
Здоровье 2
Идеи Вашего Дома – 1*
Караван Историй – 1*, 2
Лечебные Письма 39
Лилит 1*, 2, 6, 14, 39
Люблю 1*, 5, 39
Наука и Жизнь – 1
Открыто – 16
Патрон1*, 6, 39

Rīgas Laiks. RUS – 1**, 2**, 5** https://www.rigaslaiks.ru/ ar arhīvu no 2012. gada
Сабрина RUS 5
Cемеро с Ложкой – 6
Толока. Наша Кухня – 16
Толока. Cадовод и Огородник – 16
Толока. Сваты на Пенсии – 16
Толока. Счастливая и Красивая – 16, 32

Saīsinājumi norāda, kura bibliotēka saņem attiecīgo izdevumu:

 

1 - Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītava (šī gada izdevumi – lasīšanai uz vietas, iepriekšējo gadu izdevumus izsniedz uz mājām), Akadēmijas iela 26

1* – Jelgavas pilsētas bibliotēkas abonements, Akadēmijas iela 26, izsniedz uz mājām, tālr. 63046587

2 – Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, tālr. 63011829

4 – Bērnu bibliotēka “Zinītis”, Lielā iela 15, tālr. 63029093

5 – Miezītes bibliotēka, Dobeles šos. 100, tālr. 63083151

6 – Kalnciema pagasta bibliotēka, tālr. 63069681

 7 – Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metodiskā bibliotēka, Svētes iela 33, tālr. 63012161

9 – Vilces pagasta bibliotēka, tālr. 63061000

11 – Ozolnieku novada Vainu bibliotēka, tālr. 63057074

12 – Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka, tālr. 63050184

13 – Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Emburgā, tālr. 27015785

14 – Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka, tālr. 63077321

15 – Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka, tālr. 63086812

16 – Jaunsvirlaukas pagasta Dzirnieku bibliotēka, tālr. 27851708

17 – Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka, tālr. 26608540

18 – Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēka, tālr. 63085327

19 – Lielplatones pagasta bibliotēka, tālr. 63061883

20 – Līvbērzes pagasta bibliotēka, tālr. 63072465

21 – Platones pagasta bibliotēka, tālr. 22450609

22 – Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka, tālr. 63086127

23 – Sesavas pagasta bibliotēka, tālr. 63061681

25 – Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka, tālr. 63085596

27 – Salgales pagasta Garozas bibliotēka,  tālr. 63085526

28 – Svētes pagasta bibliotēka, tālr. 27176621

29 – Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka, tālr. 63086701

30 – Valgundes bibliotēka, tālr. 63085219

32 – Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas bibliotēka, tālr. 28371756

33 – Vircavas pagasta bibliotēka, tālr. 22307442

35 – Zaļenieku pagasta bibliotēka, tālr. 63074470

36 – Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka, tālr. 63086657

38 – Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka, tālr. 26716528

39 – Ozolnieku novada Ānes bibliotēka, tālr. 63055605

50 – Elejas pagasta bibliotēka, tālr. 63061642

** – Dāvinājumi bibliotēkām (dāvināto izdevumu komplekti var nebūt pilnīgi)

uz augšu

dāvināto izdevumu komplekti var nebūt pilnīgidāvināto izdevumu komplekti var nebūt pilnīgi