Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Neparastas grāmatas

Neparastas grāmatas Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājumos

 

Visvecākā grāmata


 

Vertot L. Histoire des Revolutions arrivees dans le gouvernement de la Republigue Romaine. - Paris, 1720. 

Visvecākā Jelgavā (Mītavā) izdotā grāmata

 

 

Mirbach Otto. Briefe aus und nach Kurland während der Regierungsjahre des Herzogs Jakob.. - Mitau, 1846.

Vislielākā grāmata

 

 

Министерство Внутреннихь делъ : исторический очерк. - C-Петербург : [b.i.], 1902. 
Grāmatas izmēri - 41 x 31 cm

Vismazākā grāmata

 

 

Latviešu - vācu vārdnīca/ sast. I.Andersone. - Rīga : Avots, 2003. - 509 lpp.
Grāmatas izmēri: 4x 5cm.

Pavisam bibliotēkas krājumā 2009.gada novembrī bija 155 miniatūrgrāmatas.

Visbiezākās grāmatas

 

 

Фабрично-Заводскiя Предпрiятiя Россiйской Имперiи. - Петроград : [b.i.], 1914. (Krievijas impērijas fabriku, uzņēmumu, firmu un īpašnieku uzvārdu katalogs). Grāmatas biezums - 9 cm.
Makkalova, Kolīna. Pirmais vīrs Romā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 1215, [1] lpp. - ISBN 9789934007651. Grāmatas biezums - 12 cm.

 

Bibliotēkas retie un īpaši vērtīgie izdevumi glabājas atsevišķā krātuvē, tajā atrodas apmēram 6 tūkstoši iespieddarbu. Senākās, pirms 1900.gada izdotās grāmatas Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, viss krājums - 892 grāmatas (2013.01.03.); pa valodām: