Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Miniatūrgrāmatas

No www.letonika.lv :

miniatūrizdevums – neliela izmēra izdevums. Lapas lieluma standarti nosacīti (angliski runājošās zemēs līdz 76,2 × 76,2 mm, Krievijā līdz 100 × 100 mm). Sākuma miniatūrizdevums bija rokrakstā, no 15. gadsimta iespiestā veidā. Latvijā populārākie apgāda Zelta ābele izdevumi. Miniatūrizdevumi ir iecienīti kolekcionēšanas priekšmeti. 
                                  Miniatūrizdevumu krājums Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā

Nr.p.k.                                         Autors, nosaukums
   
Šifra
1 Блок, А. Стихотворения / А. Блок ; сост. В. Пужуле ; худож. М. Рикмане. - Рига : Зинатне, 1991 (РОТ). - 413, [1] с. : цв. ил. ; 8 см. - Миниатюр. изд.
821k-1
2 Skujenieks, Knuts. Kā putu zīmes : [dzeja] / Knuts Skujenieks ; atb. red. Anita Mellupe. - Rīga : Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs. Apg. "Teātra anekdotes", 1992 (Bauskas tip.). - 61 lpp. : faks. ; 9 cm. - Miniatūrizdevums.
821L-1
3 Волошин, Максимилиан. Стихи / Максимилиан Волошин ; сост. Борис Куняев. - Москва : Прометей, 1989. - 123, [3] с. - miniatūrizdevums. 821K-1
4 Лермонтов, М.Ю.  Мцыри / М.Ю. Лермонтов ; вст.ст., ком., библ. Андрея Немзера ; ил. Юрия Чарышникова. - Москва : Книга, 1989. - (197), [1] с. : ил. - библ.126-197 с. - miniatūrizdevums. ISBN 5-212-00155-2. 821K-1
5 Šolohovs, Mihails. Cilvēka liktenis : stāsts [veltīts J. G. Levickai] / Mihails Šolohovs ; no kr. val. tulk. V. Grēviņš ; māksl. A. Ņikitins. - Rīga : Liesma, 1985. - 237 lpp. : il. ; 7x6 cm. - teksts latviešu un krievu valodā. - miniatūrizdevums.
821K-34
6 Лермонтов, М. Ю. Маскарад : Драма в 4-х д. в стихах / М. Ю. Лермонтов ; вступ. ст., с. 5-51 примеч., библиогр. списки А. И. Журавлевой ; В. Н. Некрасова; худож. Г. К. Спирин. - Москва : Книга, 1985. - 333, [2] с. : ил. ; 10 см. - miniatūrizdevums.
821K-2
7 Hanna, Pols. Mazā panākumu grāmatiņa : kā apjaust un sasniegt savus mērķus / P. Hanna ; no angļu val. tulk. Dace Judina ; māksl. Antra Mazika. - Rīga : Artava, 2002. - 159,[1] lpp. ISBN 9984-12-037-6. 821-84(08)
8 Короленко, В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко ; худ. В.В. Васильев. - Москва : Книга, 1986. - 451, [1] с. : ил. - miniatūrizdevums.
821K-34
9 Цветаева, Марина. Стихи / Марина Цветаева ; [Сост. Любовь Каширина ; Худож. Владимир Решетов]. - [Рига : Зинатне, 1990] (Тип. "Октобер", Таллинн).). - 119, [6] с., 6 л. ил., портр. ; 9x6 см. - miniatūrizdems. ISBN 5-7966-0733-2.
821K-1
10 Fridrihsons, Kurts. Pasāžas / Kurts Fridrihsons, Imants Ziedonis; Skaidrītes Cielavas pēcv. Kurta Fridrihsona pasāžas, 198.202. lpp.; Valda Ķikāna pēcv. Krāsa, līnija, vārds, 203.-213.lpp. - 2.izd. - Rīga : Zinātne, 1986 (Rīgas Paraugtip.).). - 212, [9] lpp. : il., teksts ; 10x7 cm. - daļa teksta krievu, angļu val. - Miniatūrizdevums.
821.84(08)
11 Чехов, А.П. Человек в футляре : Крыжовник ; О любви / А.П. Чехов ; худ. Н.В. Родионов. - Москва : Книга, 1985. - 188, [3] с. - miniatūrizdevums.
821K-34
12 Толстой, Лев. Детство : [повесть] / Лев Толстой ; худож. Ю. Петрашкевиц. - Рига : Звайгзне, 1984. - 271 с. : ил. ; 8x7 см. - miniatūrizdevums.
821K-34
13 Толстой, А.Н  Рассказы / А.Н. Толстой ; худ. Смирнов И.С.; сост. и вступ. ст. Б.А. Леонова. - Москва : Книга, 1982. - 299, [4] с. : ил. - miniatūrizdevums.
821K-34
14 Тютчев, Ф.И. Стихотворения / Ф.И. Тютчев ; худ. С.М. Коваленков. - Москва : Книга, 1989. - 470, [1] с. - miniatūrizdevums. ISBN 5-212-00149-8.
  
821K-1 
15 Greja, Kosima. Mazā skaistuma grāmatiņa / Kosima Greja ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; māksliniece Gunta Ozoliņa. - Rīga : Skarabejs, 2005. - [156] lpp. - Oriģ. nos.:Easy steps to beauty / Cosima Gray. ISBN 9984-7800-9-0. 613.9
16 Ligzdiņa : Lizdas = Pesa = Nest = Nest = Гнездо : Miniencikl. / .sast. J. Kavacs ; atb. red. A. Vītols ; Zīm. sagat. S. Gožēvica, P. Saurova, A. Vītols. - 1. izd. - Rīga : Latv. encikl., 1993 (RPT).). - 173, [2] lpp. : il. ; 8 cm. - Putnu nos. alf. rād. latv., latīņu, lietuv., ig., vācu, angļu, kr. ISBN 899600195 (ies.). 598.2(L)(03)
17 Ardievas paģirām : Mazais pēcdzīru gudrinieks / sast. Pēteris Gaujmalietis ; māksl. Ludis Danilāns. - Rīga : Tapals, b.g. - 108, [2] lpp. : il. - (Tapals mini).  ISBN 9984-577-53-8. 613.8
18 Baudi un brīnies : Mazais kafijas gudrinieks / teksts un zīm. E.Pliens. - Rīga : Tapals, B.g. - 132,[4] lpp. ; (Miniatūrizd.)  ISBN 9984-577-42-2. 663.9
19 Ордена и медали СССР. - Москва : Известия, 1986. - 212, [3] с. : ил ; 7 см.
902.9
20 Ленин, В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма : популярный очерк. - Москва : Книга, 1986. - 502,[2] с.
  
141.8 
21 Ijaba grāmata no E.Glika tulkotās Bībeles, 1689 / tekstu publicēšanai sagat. un priekšv., 3-4 lpp., sarakst. Maija Baltiņa; māksl. Viesturs Grants. - Rīga : Apgāds "Zelta pūce" ; Zinātne, 1990 (RPT). - 126 lpp. : il. ; 9 cm. ISBN 5-7966-0736-7 (ies.).
  
22 
22 Urtāns, J. Latvijas senās svētnīcas / J. Urtāns ; atb. red. M. Treilis. - Miniatūrizdevums. - [Rīga : "Latvijas enciklopēdija", 1993] (RPT).). - 110 lpp. : il. ; 8 cm.  ISBN 5899-600209.
902.6(L)
23 Riga : [minienciklopēdija] / aut.: A.Celmiņš, u.c. - Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1990 (Rīgas Paraugtip.).). - 174 lpp. : il. ; 8x6 cm. ISBN 589960011Х. 91(L)(069)
24 Aspazija. Kad meklē dvēseli... / Aspazijas atziņas ; sakārt. Saulcerīte Viese ; ievadvārdu, 5.-9.lpp., aut. Saulcerīte Viese ; red. Beatrise Cimermane ; māksl. Māra Rikmane. - Rīga : Zvaigzne, 1991 (RPT). - 109, [2] lpp. : krās. il. ; 8x7 cm. - Miniatūrizdevums. ISBN 5-405-00739-0.   
821-84(08) 
25 Franču-latviešu vārdnīca : ap 6000 vārdu / sast. Vita Liniņa. - Rīga : Avots, 2005. - 509,[2] lpp. - Miniformāts. ISBN 9984-7575-8-7. 811Fr(03)/4A(Fr)(03)
26 Latviešu-vācu vārdnīca : ap 6000 vārdu / sast. I.Andersone. - Rīga : Avots, 2003. - 509,[2] lpp. - Teksts paral. latviešu un vācu val. ISBN 9984-7008-5-2.
811Vāc(03)/4AVāc(03)
27 Latviešu-franču vārdnīca : ap 6000 vārdu / sast. Vita Liniņa. - Rīga : Avots, 2005. - 510 lpp. - Miniatūrizd. ISBN 9984-7575-5-2.
811Fr(03)/4A(Fr)(03)
28 Krievu-latviešu vārdnīca : ap 6000 vārdu / sast. M. Antone. - Rīga : Avots, 2004. - 509, [1] lpp. - Paral. latviešu, krievu val. - Miniatūrizdevums. ISBN 9984-7573-1-5. 811K(03)/4A(Krievu)(03)
29 Пастернак, Борис. Стихи / Борис Пастернак ; худож. Владимир Решетов. - Рига : Зинатне, 1989. - 126 с., 8 л. ил., портр. ; 8 см. - miniatūrizdevums.
  
821K-1 
30 Пастернак, Борис. Стихи / Борис Пастернак ; сост. Олег Михалевич ; худож. Владимир Решетов. - Рига : Товарищество "Слово", 1987 (Тип. Изд-ва ЦК КП Латвии).). - 126 с., 8 л. ил., портр. ; 8 см. - miniatūrizdevums.
821K-1
31 Миниатюрные книги СССР : 1978= The USSR Miniature Books / пер. на англ. О. М. Пискуновой ; худож. В. В. Вагина. - Москва : Книга, 1981. - 234,[3] c. : ил. - Teksts paralēli krievu angļu val.   
002.2(091) 
32 Книгоиздание СССР : цифры и факты : : 1817 - 1987 / худож. М. М. Медведев. - Москва : Книга, 1987. - 318,[1] c. : ил. 002.2(091)
33 Бейлинсон, Я. Л. Космический экслибрис / Я. Л. Бейлинсон ; худож. Г. Ю. Юрченко. - Москва : Книга, 1986. - 374,[1] c. : ил.   
002.2(091) 
34 Немировский, Е. Л. Миниатюрные книги : вчера, сегодня, завтра / Е. Л. Немировский, О. М. Виноградова. - Москва : Книга, 1977. - 252,[3] c. : ил.   
002.2(091) 
35 Панова, Вера.  Спутники / Вера Панова ; оформл. А.Н. Панченко. - Москва : Книга, 1985. - (574), [1] с. : ил. - (Книга и время). - miniatūrizdevums.   
821K-34 
36 Островой, Сергей. Цыгане : поэма / Сергей Островой ; послесл. Б. Леонова ; ил. О. Яхнина. - Москва : Книга, 1986. - 108, [2] с. - miniatūrixdevums.
821K-1
37 Мэнсфилд, Кэтрин.  Рассказы : перевод с английского / Мэнсфилд, Кэтрин ; вступ. ст., с. 5-30, коммент. и пер. Л. Володарской ; худож. Ю. Сковородников. - Москва : Книга, 1989. - 444,[3] с. : цв. ил. ; 11 см. - миниатюрный. ISBN 5-212-00144-7. 821Ang-34
38 Михалков, Сергей. Стихи для детей / Сергей Михалков ; худож. Л.Шульгина ; вступ. слово Hаталии Сац. - Москва : Книга, 1987. - 285, [1] с. : ил. - miniatūrizdevums. 821K-1
39 Angļu-latviešu vārdnīca : ap 10 000 vārdu : : approx. 10 000 entries= English-Latvian Dictionary / sast. Dz.Kalniņa. - Rīga : Avots, 2001. - 638,[2] lpp. - Kabatas formāts. ISBN 9984-7002-5-9.
  
811Ang(03)/4A(Angļu)(03) 
40 Мечи-на орала : поэты мира в борьбе за мир / сост. В. С. Коткин. - Москва : Книга. - 207 с. : ил. - Именной указатель авторов: c. [188] - 191. Том 1. Австралия, Азия, Африка. 821(08)
41 Мечи-на орала : поэты мира в борьбе за мир / сост. П. М. Грушко. - Москва : Книга. - 191 с. : ил. - Именной указатель авторов: c. [177] - 179.  Том 2. Америка. 821(08)
42 Мечи-на орала : поэты мира в борьбе за мир / сост. М. Н. Ваксмахер. - Москва : Книга. - 205 с. : ил. - Именной указатель авторов: c. [188] - 191.  Том 3. Европа.   
821(08) 
43 Artavs, Valdis, 1928-. Fifty-fifty : satīra un humors / Valdis Artavs ; redaktors Ingvars Jakaitis ; mākslinieks Uģis Mežavilks. - Rīga : Kinofonds, 1990. - 124, [3] lpp. : il. ; 8x5 cm. - Miniatūrizdevums. ISBN 5-410-00774-3. 821L-1
44 Vau ! : mazais suņu gudrinieks / teksta un zīmējumu aut. Erna Pliens. - Rīga : Tapals, 199X. - 148, [1] lpp. : il. - (Tapals mini). ISBN 9984-577-71-6.   
636.7 
45 Твардовский, А.  Лирика / А.Твардовский ; фотогр. В. Куприянов. - Москва : Книга, 1985. - 368, [1] с. - miniatūrizdevums.   
821K-1 
46 Peters, Jānis. Trīs dārgas mantas : =Три дорогие нам вещи= Theree precious things / Jānis Peters ; tulk.Ž.Ezīte ; tulk. J.Cērps ; māksl. V.Villerušs. - Rīga : Liesma, 1984. - 244,[1] lpp. : il. - Miniatūrizdevums.
82L/8(L)
47 Vējāns, Andris.  Latvijas miera balss / Andris Vējāns; māksl. Egils Garkevičs. - Rīga : Avots, 1986 (Rīgas Paraugtip.). - 163, [2] lpp., 6 lp. il. ; 8 cm. - Miniatūrizdevums.
821L/8(L)
48 Герцен, Александр Иванович. Сорока-воровка / А. И. Герцен ; вступ. ст., с. 5-43, и коммент. Л. И. Матюшенко ; худож. Т. В. Толстая. - Москва : Книга, 1987. - 139, [3] с. : ил. ; 10 см. - Лит. о "Сороке-воровке": с. 139-140 (10 назв.). Библиогр. в примеч.: с. 44-50. - miniatūrizdevums.
  
821K-34 
49 Грибоедов, А. С. Горе от ума : комедия в 4 действиях в стихах / А. С. Грибоедов ; худ. Т.А. Арзамасова и др. - Москва : Книга, 1991. - 319 c. : ил. - miniatūrizdevums.  ISBN 521200344X. 821K-2
50 Жуковский, Василий Андреевич. Баллады / А.В. Жуковский ; худ. Г.И. Трошков. - Москва : Книга, 1982. - 476, [1] с. : ил. - (Книга и время). - примеч.421-462 / списки 463-472 с. - miniatūrizdevums.  т.2.
821K-1
51 Жуковский, Василий Андреевич. Баллады / А.В. Жуковский ; худ. Г.И. Трошков. - Москва : Книга, 1982. - 324, [1] с. : ил. - (Книга и время). - примеч.293-323. - miniatūrizdevums.   т.1.
821K-1
52 Всходы вечности : Ассиро-вавилонская поэзия / пер. В.К.Шилейко. - Москва : Книга, 1987. - 157, [2] с. : ил. 821(3)
53 Древнегреческая мелика / вступ. ст., с. 5-69, коммент., сост. В. Ярхо ; худ. Г. Берштейн. - Москва : Книга, 1988. - 556,[1] с. : ил. ; 8*12 см. - комент. 455-550 с. - miniatūrizdevums.   
821(3) 
54 Ершов, П.П. Конек-горбунок / П.П.Ершов ; худож. Г.К. Спирин. - Москва : Книга, 1984. - 218, [3] с. : ил. - miniatūrizdevums. 821К-1
55 Дудин, Михаил. Стая / Михаил Дудин ; худ. В.Бродский. - Москва : Книга, 1986. - (317), [2] с. - miniatūrizdevums.
821K-1
56 Гулиа, Дмитрий Иосифович. Избранное / Дмитрий Гулиа ; сост., вступ. ст., с. 5-28. Р. М. Бутбы; примеч. Ш. Х. Салакая ; худ. О. Смирнов. - Москва : Книга, 1986. - 301,[1] с. : ил. ; 11 см. - miniatūrizdevums.
821Adh-1
57 Кольцов, А. В. Стихотворения / А.В. Кольцов ; худ. Н.А. Ящук. - Москва : Книга, 1989. - 286, [1] с. : ил. - miniatūrizdevums.  ISBN 5-212-00147-1. 821K-1
58 Киплинг, Редьярд. Стихотворения / Редьярд Киплинг ; сост.,вст.ст. А.М. Зверева ; ил. П.В. Пивоварова ; [перевод с англ.]. - Москва : Книга, 1990. - 334, [1] с. : ил. - miniatūrizdevums. ISBN 5-212-00274-5.
821Ang-1
59 Кедрин, Дмитрий. Соловьиный манок : стихотворения б поэмы / Дмитрий Кедрин ; худ. Г.А. Дауман. - Москва : Книга, 1990. - 381, [1] с. - miniatūrizdevums. ISBN 5-212-00272-9. 821K-1
60 Достоевский, Федор Михайлович. Белые ночи : сентиментальный роман ; из воспоминаний мечтателя / Ф.М.Достоевский ; рис. М. В. Добужинского. - Москва : Малыш, 1978. - 156, [1] с. : ил. - miniatūrizdevums.
821K-31
61 Испанско-русский словарь / сост. К.А. Марцишевская. - Москва : Гос. изд. иностранных и национальных словарей, 1939. - 697, [1] с. : 8 см.
4A(Spāņu)(03)
62 Vailds, Oskars. Miniatūras / Oskars Vailds ; sast. un tulk. no angļu val. Z.Sērmūkša ; māksl. A.Ņikitins. - Rīga : Liesma, 1986. - 93, [2] lpp. : il. - Miniatūrizdevums.
821Ang-34
63 Журавлев, Сергей. Меч святого Довмонта : поэма. - Рига : Улей, 2003. - 16 c. ISBN 9984-7333-4-3. 821K-1
64 Гарсиа Лорка, Федерико. Цыганское романсеро / Федерико Гарсиа Лорка ; пер. А.М. Гелескула ; худ. ред. Т.Н. Руденко. - Москва : Книга, 1988. - 323, [3] с. : цв. ил. - miniatūrizdevums. 821Sp(08)
65 Казакевич, Э. Звезда / Э.Казакевич ; худож. Андрей Бисти. - Москва : Книга, 1988. - 2864,[2] с. - miniatūrizdevums.   
821K-34 
66 Akurāters, Jānis. Degošā sala : novele / Jānis Akurāters ; Arv. Soduma ilustrācijas ungrafiskais ietērps. - Eutīna : A. Ozoliņa spiestuve, 1951. - 252, [1] lpp. : il. - Miniatūrizdevums.   
821L-34 
67 Līce, Anda, 1941-. Un tev - uz zemes... : dzejoļi / Anda Līce ; atb. red. Anita Mellupe. - Rīga : Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs. Apg. "Teātra anekdotes", 1992 (Bauskas tip.). - 62, [2] lpp. : faks. ; 9 cm. - Miniatūrizdevums. 821L-1
68 Līce, Anda, 1941-. Tev - debesīs... : dzejoļi / Anda Līce ; atb. red. Anita Mellupe. - Rīga : Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs. Apg. "Teātra anekdotes", 1992 (Bauskas tip. ; SIA "Vārds" grāmatsietuve). - 62, [2] lpp. : faks. ; 9 cm. - Miniatūrizdevums. 821L-1
69 Šārs, Renē. Hipnosa lapiņas : Albēram Kamī : : 1943 : : 1944 / R. Šārs ; no franču val. tulk. Milda Grīnfelde ; māksl. Kurts Fridrihsons. - Rīga : Liesma, 1991. - 84,[4] lpp. : il. ; Miniatūrizdevums. 821-84(08)
70 Pacelies spārnos! / [māksliniece Aija Andžāne]. - Rīga : Jumava, c2007. - [22] lpp. : il. ; 65 x 105 mm. - Apr. pēc vāka. ISBN 978-9984-383-02-6. 821-84(08)
71 Skalbe, Arvīds. Garoziņa / A. Skalbe ; māksl. I. Irbe. - Rīga : Preses nams, 1994. - 156 lpp. : il. ISBN 9984-00-031-1. 821-84(08)
72 Skalbe, Arvīds.  Abrkaši : aforismi / A. Skalbe ; māksl. V. Ošiņa. - Rīga : Liesma, 1977. - 116,[1] lpp. : il. 821-84(08)
73 Ziemeļnieks, Jānis.  Vīzija naktī : [dzeja] / Jānis Ziemeļnieks ; sast. I.Kalniņa ; māksl. I.Riņķis. - Rīga : Avots, 2003. - 196,[4] lpp.  ISBN 9984-7008-7-9. 821L-1
74 Kuka, Keza. Tu un tavs skaistums / K. Kuka ; no angļu val. tulk. Māris Zanders. - Rīga : Artava, [200X]. - [160] lpp. : il.  ISBN 9984-12-145-3. 821.84(08)
75 Rainis. Es gribēju jums vēl vairāk dot : [Raiņa atziņas] / Rainis ; sakārt. un iev. sarakst. Beatrise Cimermane ; māksl. Lolita Zikmane. - Otrais izdevums. - Rīga : Zvaigzne, 1989. - 293,[1] lpp. : il. - Par darbu: 5.-[15.] lpp.  ISBN 540500152X. 821-84(08)
76 Rainis. Atdomas : Quotations / Rainis ; sast. S. Viese ; tulk. angļu val. T. Zālīte ; māksl. I. Helmuts. - Rīga : Liesma, 1980. - 124,[1] lpp. : il. - Teksts paral. latv. angļu val. 821-84(08)
77 Книгоиздание СССР : цифры и факты / худож. М. М. Медведев. - Москва : Книга, 1982. - 237,[2] c. : ил. 002.2(091)
78 Яворов, Пейо.  Лирика / Пейо Яворов ; худ. Ю. Баранов ; пер. с болгарского. - Москва : Художественная литература, 1987. - 189, [1] с. : ил. - miniatūrizdevums. 821Bulg-1
79 Элксне, Ария. Письма к далекой звезде : [стихи] = Vēstules tālajai zvaigznei / А. Элксне, Я. Грот ; пер. с латыш. Л. Романенко ; худож. Г. Клява. - Рига : Лиесма, 1982. - 63 с. : ил. ; 11 см. - miniatūrizdevums. 821д-1
80 Шекспир, Вильям.  Сон в летнюю ночь = Midsummer Night's Dream / Вильям Шекспир ; пер. Т. Щепкиной-Куперник ; вступ. ст. Д. Урнова, с. 5-36 ; примеч. А. Смирнова ; худож. Ю. Гукова. - Москва : Книга, 1987. - 205,[2] с. цв. ил. 10 см : цв. ил. ; 10 см. - (Книга и время). - miniatūrizdevums. 821Ang-2
81 Цветник : русская легкая поэзия конца ХУШ - начала ХХ века / вст. ст., сост. А. Зорина ; худ. В. Иванюк. - Москва : Книга, 1987. - 445, [1] с. : ил. - miniatūrizdevums. 821K-1
82 Mazā mīlestības grāmatiņa : [aforismi] / no angļu val. tulk. Dagnija Dreika ; māksl. Antra Mazika. - Rīga : Artava, [200?]. - [156] lpp. ; Miniatūrizdevums. ISBN 9984-12-121-6. 821-84(08)
83 Love, D. H. Grāmatiņa jūsu sirdspriekam / no angļu val. tulk. Elfrīda Melbārzde ; māksl. Aldis Kopštāls. - Rīga : Artava, 1999. - [142] lpp. : il.  ISBN 9984-12-720-6. 821-84(08)
84 Kuka, Keza.  Tu un tavs stress / no angļu val. tulk. Ilze Lāce. - Rīga : Artava, 2000. - [162] lpp.  ISBN 9984-12-804-0. 821-84(08)
85 Plūdons. Tev mūžam dzīvot, Latvija! : dzejas izlase / sast. G.Jegermanis ; māksl. I.Deksne. - Rīga : Zinātne, 1990. - 111,[1] lpp. ; Miniatūrizdevums.  821L-1
86 Čaklais, Māris.  Slepeni ugunskuri : 1989 - 1992. - Rīga : Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs ; Teātra anekdotes, 1992. - 62,[2] lpp. ; Miniatūrizdevums. 821L-1
87 Adamsons, Eriks.  Sudrabs ugunī / Eriks Ādamsons ; sast. Māris Čaklais ; māksl. Viesturs Grants. - Rīga : Zinātne, 1989. - 126, [2] lpp. : il. ; 8x5 cm. - Miniatūrizdevums. 821L-1
88 Bārda, Antons. Dzied vientulībā dvēsele : nepublicētu dzejoļu izlase / Antons Bārda ; Anitas Bangas priekšv., 3.-5.lpp. ; atb. red. Anita Mellupe. - Rīga : Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs. Apg. "Teātra anekdotes", 1992. - 61 lpp. ; 9 cm. - Miniatūrizdevums. 821L-1
89 Bārda, Fricis.  Dzīvīte, dzīvīte ... : [dzeja] / sast. I.Čerņevska ; māksl. I.Riņķis. - Rīga : Avots, 2003. - 171,[3] lpp.  ISBN 9984-7009-7-6.   821L-1
90  Vienreiz tik pasaule gūstama... : aforismu krājums / sastādījusi Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, 2007. - 341 lpp. ; 11 cm. ISBN 978-9984-8002-8-8. 821-84(08)
91 Ulmanis, Kārlis. Redzu jaunu dienu nākam / K. Ulmanis ; sast. L. Apinis ; māksl. V. Grants. - Rīga : Avots, 1992. - 117,[2] lpp. : il., portrets.  ISBN 5-401-00780-9. 821-84(03)
92 Цыбулевский, М.  Слово - не воробей / М. Цыбулевский ; худож. Э. Гаркевич ; карик. Р. Витковского. - Рига : Авотс, 1991. - 76,[2] c. : ил. ISBN 5-401-00648-9. 821-84(08)
93 Labs padoms zelta vērts. - Rīga : Jumava, c2007. - [22] lpp. : il. ; 65 x 105 mm. - Apr. pēc vāka. ISBN 978-9984-383-01-9. 821-84(08)
94 Lai viss izdodas! / [māksliniece Aija Andžāne]. - Rīga : Jumava, c2007. - [22] lpp. : il. ; 66 x 106 mm. - Apr. pēc vāka.  ISBN 978-9984-383-03-3. 821-84(08)
95 Маяковский, В. В.(Владимир Владимирович), 1893-1930. Послушайте! : [избр.] / Владимир Маяковский ; сост. Г. Силакалне ; худож. Я. Свенчс. - Рига : Звайгзне, 1988 (Риж. Образцовая тип.).). - 366, [1] c. : ил. ; 7x10 см. - miniatūrizdevums. ISBN 5-405-00263-1. 821K-1
96 Turgeņevs, I.  Dzejoļi prozā : Стихотворения в прозе / māksl. Baņuta Ancāne. - Rīga : Zvaigzne, 1990. - 469,[3] lpp. : il. - Teksts paralēli krievu un latviešu val.  ISBN 5-405-00150-3. 821K(08)
97 Laicens, Linards.  Ho-Tai : [dzeja] / Linards Laicens ; māksl. I. Helmuts. - 2.izd. - Rīga : Liesma, 1983. - 44, [3] lpp. : il. ; 10 cm. - Miniatūrizdevums. 821L-1
98 Lācis, Vilis. Četri braucieni : [stāsts] / Vilis Lācis ; māksl. V. Šelkovs. - Rīga : Liesma, 1981. - 90, [1] lpp. : il. ; 10x9 cm. - Paral. latv., krievu. - Miniatūrizdevums. 821L-34
99 Куняев, Борис.  Сердце и пуля = Sirds un lode / Борис Куняев ; худ. Малда Муйжуле. - Рига : Лиесма, 1985. - 158, [7] с. : ил. - teksts krievu un latviešu valodā. - miniatūrizdevums. 821K-1
100 Kronbergs, Juris, 1946-.  Par īstenību, četrām sāpēmun bezizejas istabu : [dzejoļi] / Juris Kronbergs ; Imanta Ziedoņa priekšv. З.-6. lpp.; māksl. Kurts Fridrihsons. - Rīga : Zinātne, 1989. - 126, [2] lpp. : il. ; 9 cm. - Bibliogr.: Piez.: 123.-125.lpp. - Miniatūrizdevums.   ISBN 5796-605224. 821L-1
101 Eglītis, Viktors. Baltie akmeņi / sast. Janīna Kursīte ; māksl. Viesturs Grants. - Rīga : Zinātne, 1990. - 126, [2] lpp. : il. - Miniatūrizdevums.  ISBN 5-7966-0740-5. 821L-1
102 Lavreņovs, Boriss. Četrdesmit pirmais : stāsts = рассказ / Boriss Lavreņovs ; no kr. val. tulk. Valentīna Eisule ; māksl. Arvīds Būmanis. - Rīga : Liesma, 1987 (Tip. "Cīņa").). - 299, [1] lpp. : il. ; 10 cm. - teksts latviešu un krievu val. - Pāvela Dmitrijeviča Zukova piemiņai. 821K-34
103 Gulbis, Alfrēds. Pie sapņu ezera : mazi tēlojumi / A. Gulbis ; G. Ērgļa graf. ietērps. - B.v. : J. Grīnblata apg., 1947. - 106 lpp. : il. 821L-34
104 Ezera, Regīna, 1930-2002. Nostalģija : [stāsts] / Regīna Ezera ; [tulk. krievu val. V. Dorošenko ; māksl. I. Helmuts]. - Rīga : Liesma, 1979. - 76, [2] lpp. : il. ; 11 cm. - teksts latviešu un krievu val. - Miniatūrizdevums. 821L-34
105 Čaks, Aleksandrs.  Tavas lūpas, mana asins : [dzeja] / sakārt. un priekšv. aut. Valdis Rūmnieks ; māksl. Uldis Pauzers. - [Rīga] : [Preses nams], 1997. - 126, [2] lpp. : il. ISBN 9984-00-288-8. 821L-1
106 Северянин, Игорь, 1887-1941. Стихи / Игорь Северянин ; худож. Владимир Решетов. - Рига : Слово, 1987. - 123, [3] с. : ил. ; 9 см. - miniatūrizdevums. 821K-1
107 Рыцарь пера, врачеватель духа : посвящается 75-летию со дня рождения В.С.Пикуля / ред. С.Журавлев. - миниатюрное изд. - Рига : Улей, 2003. - 15,[1] с. ISBN 9984-7335-1-3. 821K-1
108 Русская слава : русские поэты об отечественной войне 1812 года / сост. Н.Г. Охотин ; худ.В.В. Иванюк. - Москва : Книга, 1987. - 478 с. : ил. - miniatūrizdevums. 821K-1
109 Родина : стихи латышских поэтов / сост. И. Клюева ; худож. оформ. И. Рамане. - Рига : Лиесма, 1985. - 175 c. : ил. - miniatūrizdevums. 821L-1
110 Rainis, Jānis, 1865-1929. На любовь отзовись! : [стихи] / Янис Райнис ; пер. с латыш. В. Елизаровой ; худож. В. Грант. - Рига : Лиесма, 1982. - 47 с. : ил. ; 10 см. - miniatūrizdevums. 821L-1
111 Пушкин, А.С.  У лукоморья : [сборник] / А.С. Пушкин ; худож. Я. Анманис. - Рига : Звайгзне, 1987 (Риж. Образцовая тип.). - 238, [1] с. : ил. ; 9x7 см. - miniatūrizdevums. 821K-1
112 Пушкин, А. С. Пиковая дама / А. С. Пушкин ; худ. А.Б. Коноплев. - Москва : Книга, 1986. - 238, [1] с. - miniatūrizdevums. 821K-34
113 Пушкин, А. С.(Александр Сергеевич Пушкин). Евгений Онегин : роман в стихах / А. С. Пушкин. - 3 изд. - Москва : Книга, 1988. - 310 с., Санктпетербург, 1837 года. - автор указан на обложке. 821K-1
114 Погорельский, Антоний.  Двойник, или мои вечера в Малороссии / Антоний Погорельский ; худ. М.М.Константинова. - Москва : Книга, 1987. - 363, [3] с. : ил. - (Книга и время). - miniatūrizdevums. 821K-34
115 Миниатюрные книги СССР : 1983= The USSR Miniature Books / пер. на англ. ОО. В. Почтовик ; вступ. ст. Д. А. Быховского. - Москва : Книга, 1986. - 174,[3] c. : ил. - Teksts paralēli krievu angļu val. 002.2(091)
116 Ленин, В.И. Три источника и три составных части марксизма. - Москва : Книга, 1988. - 125,[3] с. 141.8
117   Миниатюрные книги СССР : 1985= The USSR Miniature Books / фотосьемка С. М. Румянцева ; вступ. ст. И. А. Реймане. - Москва : Книга, 1988. - 242,[3] c. : ил. - Teksts paralēli krievu angļu val. 002.2(091)
118 Государственный гимн Союза Советских социалистических республик. - Москва : Книга, 1979. - 84 с. - Miniatūrizdevums. 342.1(091)
119 Laime - kas tu esi? / sast. L. Timmermane ; M. Kūles priekšv. ; māksl. Z. Zuze. - Rīga : Vārds ; Zinātne, 1991. - 157,[2] lpp. : il.   ISBN 5-7966-0865-7. 821-84(08)
120 Минск : план города. - Москва : Гл. управл. геодезии и картогр., 1986. - 79 с. : карты. - miniatūrizdevums. 912
121 Географический атлас СССР / ст. ред. Г.И. Гулюк. - Москва : ГУГК, 1986. - 246, [6] c., карты. - Указ. геогр. назв.: c.190-246. - miniatūrizdevums. 912
122 Географический атлас мира / сост. и подгот. к печати Производственным картосоставительским объединением "Картография" ; отв. ред. В.И. Юрченко. - Москва : Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1986. - 252 с. : ил., к. ; 11 см. - Cост. и ред. указ. на обороте тит.л. 912
123 Холцманис, A. Старая Рига / A. Холцманис, A.Янсонс ; перевод с латышского Я.Бернштейна ; худож. A.Ламстерс. - Рига : Aвотс, 1988. - 157, [2] c. : ил. - Uz vāka nosauk.: Вецрига. 91(L)(069)
124 Pagars, Arvīds. Tai, kuras nav : dzejas / Astrīdas Ivzānes Lases māksl. apdare. - Kuldīga : Arvīds Voldemārs Celmiņš, 1998. - 172 lpp. : il.  ISBN 9984-91174-8. 821L-1
125 Osmanis, Jāzeps. Vīpsnas : Ironiskas miniatūras / māksl. D.Breikšs ; aut. priekšv. - Rīga : Annele, 1997. - 156, [8] lpp. : il. - Miniatūrizdevums. ISBN 9984-598-02-0. 821L-1
126 Nemirstīgais vārds : [dzejoļu krājums] / māksl. A. Stankevičs. - Rīga : Liesma, 1976. - 53, [2] lpp. : il. ; 11x9 cm. - Teksts paral. latv. un krievu val. - miniatūrizdevums. 821L-1
127 Majakovskis, Vladimirs.  Klausieties! : dzeja / Vladimirs Majakovskis ; sast. V. Rugāja ; V. Majakovska zīm. ; J. Mogiļevska zīm. portr. - Rīga : Liesma, 1983. - 125, [2] lpp. : il., ģīm. ; 10 cm. - Paral. latv., kr. - miniatūrizdevums. 821K-1
128 Ziedonis, Imants. Viddivvārpā : Poēma par maizi / Imants Ziedonis ; tulk. Ludmila Azarova ; V.V. Ivanova pēcv. Par Jumi un viņa vēsturi, 146.-[150.]lpp., ; māksl. Juris Petraškevičs. - Rīga : Liesma, 1986. - 149, [2] lpp. : il. ; 10x9 cm. - teksts latviešu un krievu valodā. - Miniatūrizdevums. 821L-1
129 Virza, Edvarts.  Rožainais vējš / māksl. Viesturs Grants ; Janīnas Kursītes priekšv. un sast. - Rīga : Zinātne, 1991. - 124, [1] lpp. : il. - Miniatūrizdevums. ISBN 579660841X. 821L1
130 Ziedonis, Imants. Selecred Poems And Prose / Imants Ziedonis. - Rīga : Avots, 1980. - 125 lpp.Tulk. no izd.: Dzejas un prozas izlase/ Imants Ziedonis. . 821L(08)
131 Конституция СССР. - Москва : Юридическая литература, 1987. - 163,[12] c. - Miniatūrizdevums. 342.4(091)(03)
132 Celsi, Teresa. Capricorn : The Sign of the Goat / C.Teresa, M.Yawney. - Kansas City : Ariel Books ; Andrews and McMeel, 1994. ; Miniatūrizdevums. - (The Litle Birth Sign Library).   ISBN 0-8362-3072-8. 133
133 Энгельс, Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии / худ. О.В.Боловинцева. - Москва : Книга, 1986. - 268,[3] с. - С прилож.: К.Маркс. Тезисы о Фейербахе. 141.8
134 Markss, K.  Algots darbs un kapitāls : tulk. latviešu val. / māksl. A.Grinbergs. - Rīga : Avots, 1984. - 204,[3] lpp. 141.8
135 V.I.Ļeņins par marksismu. - Rīga : Avots, 1984. - 222,[2] lpp. 141.8
136 V.I.Ļeņins-PSRS dibinātājs / māksl. E.Garkevičs. - Rīga : Avots, 1982. - 149,[3] lpp. 141.8
137 PSKP statūti : apstiprināti PSKP XXVII kongresā. - 2. izdevums. - Rīga : Avots, 1986. - 83,[4] lpp. 329.15
138 Seša, Penelope.  Parūpējieties par sevi : iedvesms avots un padomi tavam ķermenim un dvēselei / no angļu val.tulk. Ilze Lāce. - Rīga : Artava, [2001]. - [160] lpp. ISBN 9984-12-900-4. 61
139 Ļeņins un Lielais oktobris / māksl. Vitālijs Kovaļovs. - Rīga : Avots, 1982. - 123,[4] lpp. 141.8
140 V.I.Ļeņins par 1905.-1907.gada revolūciju / māksl. A.Grīnbergs. - Rīga : Avots, 1985. - 194,[5] lpp. 141.8
141 Hangere, Džoena. Mazā sapņu gāmatiņa / no angļu val. tulk. Ilze Lāce. - Rīga : Artava, 2001. - [166] lpp.  ISBN 9984-12-804-0. 159.96
142 Судрабкалнс, Янис. Трубадур на осле = Trubadūrs uz ēzeļa ; [стихи] / Янис Судрабкалнс ; [сост. и пер. с латыш. Л. Жданова ; предисл. М. Зариньша В Рижские ворота въехал трубадур... / пер. В. Андреева ; худож. Е. Антимонова]. - Рига : Лиесма, 1984. - 138,[4] с. : ил. ; 10 см. - Примеч.: с.129-139. - На контртит. назв. латыш. изд.: Trubadūrs uz ēzeļa, 1918-1920 ; Oliveretto ; Rīga, Vaiņaga izdevums 1921. - miniatūrizdevums. 821L-1
143 [Liberte. Egalite. Fraternite] Свобода. Равенство. Братство : песни и гимны французской революции : [к 200-летию Великой фр. революции] / вступ. ст., с. 5-33, и сост. С. Великовского; коммент. Я. Богданова; худож. А. Платонов. - Москва : Книга, 1989. - 230 с. : ил. ; 11 см. - miniatūrizdevums.
ISBN 5-212-00150-1.
821Fr-1
144 Сонеты современников Шекспира / пер. Г.А. Русакова. - Москва : Книга, 1987. - 363, 1 : ил. - комент. 301-349 с. - miniatūrizdevums. 821Ang-1
145 Ленинская "Искра" : история создания и распространения, 1900-1902 / [В. Степанов, К. Тарновский, К. Вигель]. - [1-е изд. совмест. изд.]. - Москва : Книга ; Лейпциг : Фахбухферлаг, 1981. - 353, [2] с. : ил. - Произведения В. И. Ленина, напеч. в газ. : с. 329-336. Библиогр.: с. 336-341.: с.329-336. Библиогр.: с. 336-341. Библиогр. в примеч.: с. 343-350. 141.8
146 Ленин, В.И. К деревенской бедноте : объяснение для крестьян, чего хотят социал-демократы / худож. В.И.Терещенко. - Москва : Книга, 1983. - 253,[3] с. 141.8
147 Устав Коммунистической партии Советского Союза : Утв. XXII съездом, частич. изм. внес. XXIII и XXIV съездами КПСС. - Москва : Политиздат, 1982. - 62 с. ; 12 см. 329.15
148 Устав Коммунистической партии Советского Союза : Утв. XXVII съездом КПСС. - Москва : Политиздат, 1987. - 29,[2] с. - (XXVII съезд КПСС). 329.15
149 Nāc nākdama, Liela diena / māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : J.L.V., 2007. - 20 lpp. : il. - Ticējumi, dzeja. ISBN 978-9984-382-57-9. 378.2(L)
150 Barons, Krišjānis. Par dziesmām un dziedāšanu : O песнях и пении= On songs and singing / K. Barons ; sakārt. Kārlis Arājs ; no latviešu val. tulk. Ž. Ezīte, T. Zālīte ; māksl. V. Villerušs. - Rīga : Liesma, 1984. - 162,[4] lpp. : il. - Teksts paral. latv., krievu, angļu. val. 398.8(L)
151 Tautasdziesmas : Латышские дайны= Folk songs / krievu val. atdzej. J. Abizovs, V. Andrejevs, L. Azarova, M. Borisova, [u.c.] ; angļu val. atdzej. M. Andersone, M. Pavāre, A. Stānke ; māksl. V. Villerušs. - Rīga : Liesma, 1984. - 111,[4] lpp. : il. - Teksts paral. latv., krievu, angļu val. 398.8(L)
152 Без труда нет добра : пословицы и поговорки о труде / сост., вступ. ст. В. И. Новиков ; худож. Е. Е. Смирнов. - Москва : Книга, 1985. - 178,[2] с. : ил. - О книге: с. 5-[37]. 398.9(K)
153 Papardes zied! : Līgo, līgo! / sast. Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, 2003. - 207,[4] lpp. ISBN 9984-7009-8-4. 398.8(L)
154 Tēvu zeme : darba un cilvēka dzīves ritums latviešu tautasdziesmās / il. Z. Zuze. - Rīga : Liesma, 1987. - [92] lpp. : il. 398.8(L)
 155  Ростовские эмали : [фотоальбом] / сост. Анатолий Зайцев = Rostov Enamels. - Москва : Планета, 1988. - 121, [6] с. 123, [5] : ил. - miniatūrizdevums. ISBN 585250016X.  738(K)