Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Par e-katalogu

Par Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu

 
Kopkataloga mobilā versija: https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx

 
Kopkatalogs
aptver 59 bibliotēku krājumus:
- 4 pilsētas pašvaldības bibliotēkas;
- 22 Jelgavas novada pašvaldību bibliotēkas;
- 32 skolu bibliotēkas: 13 Jelgavas pilsētā, 19 Jelgavas novadā;
- Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra metodiskā bibliotēka Jelgavā.

 

Statistika uz 2022. gada 1.janvāri – 147 481 ieraksti, 694 678 eksemplāri


Automatizēta lasītāju apkalpošana ieviesta visās pilsētas bibliotēkās, kā arī Jelgavas novada bibliotēkās, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra metodiskajā bibliotēkā, 14 pilsētas skolu bibliotēkās, Jelgavas novada skolu bibliotēkās.
Saņemot lietotāja vārdu un paroli savā bibliotēkā, lasītājs kopkatalogā var rezervēt grāmatas, pagarināt izsniegšanas termiņu, pierakstīties rindā populāras grāmatas saņemšanai.
Lasītāji ārpus bibliotēkas var izmantot enciklopēdiju BRITANNICA, daudznozaru datu bāzi EBSCO un datu bāzi LETONIKA (daļēji), pieejas datus saņemot bibliotēkā.

Aicinām izmantot šīs iespējas!


Jelgavas novadpētniecība ir datu bāze par novadu un novadniekiem.

Ozolnieku bibliotēku kopkatalogu veido 4 bibliotēkas :

- Ozolnieku bibliotēka
- Vainu bibliotēka
- Ānes bibliotēka
- Garozas bibliotēka.
Statistika uz 2022.gada 1.janvāri - 26 776 ieraksti, 34 841 monogrāfiskie eksemplāri, 9 821 turpinājumresursu eksemplāri