Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 21. reizi, Latvijā - 20. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi. Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Ziemeļu salas. Apskati tuvāk, ko piedāvā Jelgavas pilsētas bibliotēkas no 13. līdz 19. novembrim.

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētas bibliotēkās

 

Datums un laiks Pasākums Vieta
13.11. plkst. 10:00 Rīta stundas lasījums PII "Sprīdītis" bērniem Jānsone Tuve "Mumins un jaunais draugs" Jelgavas pilsētas bibliotēka
14.11. plkst. 11:00 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas rīta stunda PII "Pīlādzītis" bērniem "Rūķu dzīves salās" latviešu valodā Pārlielupes bibliotēka
15.11. Krēslas stundas lasījumi Aizupes pamatskolas 8. klasei par Marijas Turtšaninovas "Marēsi - Sarkanā klostera hronikas" Jelgavas pilsētas bibliotēkas mazajā zālē
16.11. plkst. 15:00 Krēslas stunda Vecmāmiņu klubiņam un citiem interesentiem "Par salām un mums pašiem domājot" Miezītes bibliotēka
17.11. plkst. 11:00 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas rīta stunda PII "Pīlādzītis" bērniem "Rūķu dzīves salās" krievu valodā Pārlielupes bibliotēka
17.11. plkst. 15:00 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas krēslas stunda "Ālandu salas"  Pārlielupes bibliotēka
14.-19.11. Viktorīna "Cik labi es pazīstu Ziemeļvalstis" visiem bibliotēkas apmeklētājiem Miezītes bibliotēka
13.-19.11. Literārā izstāde "Salas" Bērnu bibliotēka "Zinītis"
13.-19.11. Viktorīna lasītājiem par dažādām salām Bērnu bibliotēka "Zinītis"
14.-25.11. Bērnu zīmējumu un aplikāciju konkurss "Mana bagātību sala" Miezītes bibliotēka
27.11. Rīta stundas lasījums no grāmatas "Kapteinis Šārkijs un bagātību salas noslēpums" Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 3.klasei Bērnu bibliotēka "Zinītis"
28.11. plkst. 16:00

Krēslas stunda pieaugušajiem 

(lasītāju klubiņa tikšanās)

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mazā zāle
Līdz 30.11. Grāmatu izstāde "Sapņu salas" Miezītes bibliotēka