Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Zemgale – mūsu mājas

Šoreiz iepazīsim savas mājas – Zemgali. Tepat ir tik daudz nezināmā un interesantā. Arī vasara vēl nav galā, varam vēl paspēt iet un skatīties, un novērtēt to, kas ir mums līdzās.

 

Grāmatu anotācijas no www.tvnet.lv, www.jelgavniekiem.lv , www.jumava.lv,   

 

 

 

 

Rusmanis S.

Neiepazītā Latvija

 

Grāmata „Neiepazītā Latvija” tapusi gan autora izpētes braucienu rezultātā, gan arī apkopojot savākto kultūrvēsturisko materiālu. Tā nozīmīga ar to, ka pievērš uzmanību parasti nepamanītiem faktiem, tautas celtniecības un citiem objektiem. Grāmata dod lasītājam vērtējuma pieredzi un iespēju saskatīt ko ievērības cienīgu arī ikdienā tuvumā esošajā, pierastajā un tāpēc – pienācīgi nenovērtētajā. Šāda izpratne veicinātu Latvijas kultūrvides saglabāšanu un sakopšanu. (S.Rusmanis) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Rusmanis S.

Zeme starp Rundāli un Tērveti

 

Garāmgājējs var nepamanīt, bet te ir dzimušas un augušas ievērojamas personības, un arhitektoniski interesantas ir arī apkārtnes muižas un pilis. Lasītājs uzzinās arī to, kā šis novads atainots literatūrā un dzejā. Savukārt kuriozie gadījumi šejieniešu dzīvē dos ieskatu par sadzīves un darba gaitām dažādos laikos. Grāmata papildināta ar fotogrāfijām gan no mūsdienām, gan neatkarīgās Latvijas laika. Grāmata nav domāta tikai ceļotājiem, autors ir pārliecināts, ka savu dzimto vietu citā skatījumā ieraudzīs arī Jelgavas rajona iemītnieki.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Mūsu jauno dienu zeme – Jaunsvirlauka

 

Jaunsvirlauka – jēdziens, kas daudziem neizsaka neko, man – visu. Šajā Zemgales stūrītī esmu ieraudzījis sauli, pavasarī plūcis gaiļpiešus Svitenes upītes pļavās un klausījies pirmo cīruļu bezbēdīgajos traļos, vasarā kopā ar tēvu devies bišu dravā, bērnībā vairāk gan kūpinādams dūmkannu, vairīdamies no bišu dzēlieniem, nekā nopietni palīdzējis pie saimju kopšanas, - un rudenī ik dienas bridis mālainos ceļus un taciņas, lai nokļūtu uz nepilnus 4 kilometrus attālo Jaunsvirlaukas septiņgadīgo skolu. Tā aizskrēja manas bērnības vasaras. Tad sāku iet Jelgavas pirmajā – zēnu vidusskolā. Tālāk – Rīga, un zēnības laiks aizvien vairāk nogrima atmiņu miglā. Taču Jaunsvirlauka, kas daudziem neizsaka neko, man joprojām izteic visu. Mūžam es piederēšu Viņai un Viņa – man. (G.Jākobsons, 21.12.2002) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Lastovecka I.

Labo ļaužu pusē

 

Katram no mums ir sava labo ļaužu puse. Tāpēc arī tik svarīgi ir apjaust šīs saites un ko jaunu uzzināt par savas dzimtās vietas, pagasta vēsturi. Tikai tā mēs rodam jaunu apliecinājumu savai personīgajai un novada identitātei. Pagasts – tā ir mazākā  administratīvā vienība, kas saista cilvēkus, jo vairāku pagastu iedzīvotāji iekļaujas lielākās vienībās, veidojot to, ko sauc par reģionālo identitāti. Un no tā savukārt izaug nacionālā identitāte un lielā mērā – arī valstiskā apziņa. (dr. hist. Rita Grāvere) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Kivilands Ē.

Iecavas novads

 

Vārds Iecava jeb Iecavas novads sevī ietver arī tos vietvārdus, kas paaudzēs lietoti šajā apvidū, proti, Grienvalde, Zālīte, Dimzukalns, Dzimtmisa, Misa, Dzelzāmurs, Zorģi, Dartija un vēl citi...

Iecavai ir bagāta vēsture. Ne viss ir uzzināts par muižām, skolā, saimnieciskas nozīmes vietām – cepļiem, krogiem, dzirnavām, kapsētām un svētvietām, lauku mājām, kur ļaudis dzīvoja vairākās paaudzēs, čakli strādājot sev un nākamajām paaudzēm.(Ē.Kivilands) 

 

Atrašanās vieta

   

Grīnbergs A.

Zemgales reģiona senās kulta vietas 

 

Šajā unikālajā, bagātīgi ilustrētajā izdevumā ir apkopots apjomīgs materiālu klāsts par senajām, mūsdienās zināmajām kulta vietām, daļēji aptverot arī Sēlijas un Vidzemes kultūrvēsturiskos novadus. «Ķeveles avoti, Zebrus Elku kalns, Tērvetes Svētais kalns, Vilces Velna grava, Garozas Senču ozols, Mucenieku kausakmeņi, Bārbeles sēravots, Meļķitāru muldakmens, Pastmuižas velnakmens, Daudzeses Ellītes avots, Saltupju Svētavots - šīs un vēl citas vairāk vai mazāk zināmas dabas svētvietas ietvertas grāmatā,» stāsta ZPR sabiedrisko attiecību speciālists Juris Kālis. «Interesantākie un ceļotājiem vieglāk pieejamie, ar teikām nostāstiem un leģendām visvairāk apvītie dažāda lieluma akmeņi, koki, avoti, kalni un vēl citi objekti nu ir atrodami vēsturnieka Andra Grīnberga veidotajā grāmatā.» 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Beitlers D.

Kalnciema – Klīves baznīca 1855-2010

 

Svarīgi ir tuvākai apkārtnei un draudzei piederīgos ļaudis informēt par Kalnciema baznīcas vēsturi. Varbūt tas palīdzēs kādam saskatīt baznīcā arī kultūrvēsturiskas vērtības, kuras līdz šim palikušas nepamanītas, palīdzēs apzināties savu dzimto vai kaut tikai šobrīd apdzīvoto pagastu mazliet citādā, līdz šim neierastā pieejā – caur pagātnes mantojuma iepazīšanu.(D.Beitlers) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Dabas vērtības Zemgalē

 

Ieklausieties Zemgales dižkoku stāstos – tur dzīvā  Latvijas vēsture ieaugusi gadskārtu gredzenos! Bet Zemgalē ir arī upes, kalni, gravas un pilskalni. Paši varenākie ar tādu kultūrvēstures slāņojumu, ka sirds sāk straujāk pukstēt un skudriņas skrien pa visu ķermeni. Bet kaklā iestrēgst kamols. Tur taču mūsu senči runāja latvju valodā un savu slaveno virsaišu vadībā cīnījās pret iebrucējiem simt gadu garumā. Vai kāds brīnums, ka viņu dzīvais spēks aizvien vēl jaušams Zemgales dižozolos. (G.Eniņš) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Zemgaļi senatnē

 

Grāmata „Zemgaļi senatnē” ir stāsts par zemgaļu etnisko vēsturi, viņu apdzīvoto teritoriju dažādos laika periodos, Zemgales zemju politisko uzbūvi un sabiedrības sociālo struktūru, zemgaļu dzīvesvietām un kapulaukiem, saimniecību un tirdznieciskiem sakariem, viņu apģērbu un rotām, Zemgales iekarošanu krusta karu laikā un zemgaļu likteni vēlāk.. Viņu vārdu vēl šodien nes viens no Latvijas pieciem vēsturiski etnogrāfiskajiem apgabaliem – Zemgale. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Elejas pils

 

Grāmata veltīta neeksistējošam objektam – Elejas pils tika nodedzināta jau 1915. gadā. Nekas vairs neliecina par to, ka šeit kādreiz bijis viens no Kurzemes klasicisma labākajiem objektiem. Elejas pils kļuva par etalonu tālaika Kurzemes muižu celtniecībā. Pils bija kā īsts muzejs, kas saglabāja savu viengabalaino seju cauri laikmetu maiņām līdz pat bojāejai.. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Lancmanis I.

Jelgavas pils

 

No senās Jelgavas – Kurzemes hercogistes galvaspilsētas- palikušas tikai dažas ēkas, taču to vidū ir arī viena no Latvijas izcilākajām celtnēm – slavenā arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli celtā Jelgavas pils. Katru pārsteidz milzīgā ēka, kas atrodas ļoti izdevīgā vietā. Iebraucot pilsētā no Rīgas puses, pils strauji izaug ceļa malā, pārsteigdama ar savu krāšņo, barokālo arhitektūru un vareno mērogu. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Rundāles pils

 

Grāmata – albums par vienu no Latvijas nozīmīgākajiem un izcilākajiem baroka un rokoko stila arhitektūras pieminekļiem–Rundāles pili. Grāmatas autors, mākslas un arhitektūras pieminekļu restaurēšanas speciālists, gleznotājs un vairāku grāmatu autors, Imants Lancmanis albumu veidojis ne tikai aprakstot pils vēsturi, bet arī ietverot tajā daudz dažādas fotogrāfijas, kurās redzama Rundāles pils vairāku gadsimtu garumā.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Jelgava

 

Jelgava ir īpaša pilsēta – Zemgales galvaspilsēta. Zemgalieši vienmēr ir lepojušies ar darba tikumu, sīkstumu un mīlestību uz savu dzimto novadu. Mēs, jelgavnieki, īpaši lepojamies ar savu piederību pilsētai. Atdzimst ražošana, metālapstrāde, pārtikas pārstrāde, izglītības, kultūras un mākslas centrs – tāda ir Jelgavas šodiena. Tomēr pašu acīm redzētais ir neatņemams, tāpēc aicinām ikvienu atbraukt, iepazīt un iemīlēt. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Apceļo Zemgali

 

Ar šī tūrisma ceļveža starpniecību piedāvājam iepazīt Jelgavas, Bauskas un Dobeles rajonus 11 aizraujošos ceļojumos. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Puse Latvijas

Kurzeme  Zemgale

 

Grāmata domāta kā ceļvedis ar jau gataviem sastādītiem maršrutiem pa Kurzemi un Zemgali.

Maršruti Zemgales pusē ved gan pa Jelgavu, Tērveti, Vilci un Blankenfeldi, arī Eleja un Dobele nav aizmirstas. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Kurzemes un Zemgales hercogiste

 

Tūrisma ceļvedis pa Kurzemes un Zemgales hercogistes ievērojamākajām vietām. Krājumā ietvertas pilis un baznīcas, arī muižas un tā laika saimnieciskie objekti. Grāmata sniedz plašu ieskatu arī muzeju krājumos Plaši aprakstīti apskatāmie objekti arī  Jelgavas pusē.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Apceļo Latviju. Zemgale

 

Lauku avīzes tematiskā avīze. Kā vienmēr interesanta, maršruti izstrādāti tā, lai interesanti būtu skatīties, un nebūtu arī pārāk gari. Atliek tikai doties ceļā. 

 

Atrašanās vieta

 

   

Zemgale. Informācija Jūsu atpūtai

 

Tūrisma informācijas centru sagatavots izdevums, kurā varat atrast gan apskates objektus, gan dažādas interesantas vietas, padomāts arī par naktsmītnēm, atpūtas un izklaides iespējām.

 

Atrašanās vieta