Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Zaļais dzīvesveids

Mūsdienās, kad it visas ģimenes satrauc resursu sadārdzinājums, ir īpaši svarīgi domāt par veidiem, kā dabas resursus saudzēt. Ūdens taupīšana, biogāzes izmantošana, atkritumu samazināšana un rūpīga šķirošana, varbūt pat dabai draudzīga auto iegāde –  tas viss var samazināt mūsu ekoloģiskās pēdas nospiedumu.

Grāmatu anotācijas no www.izdevniecibahelios.lv, www.avotsabc.lv, www.rtu.lv, www.em.gov.lv, www.llu.lv, www.apgads.lu.lv, SIA ‘’Izglītības soļi’’, www.jumava.lv, Daugavas HES kaskāde,  Latvijas Mazās hidroenerģētikas asociācija

 

 

Bērnerss-Lī M.

Planētas B nav

 

Pasaules pārbarošana, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, antibiotikas, plastmasa - rūpju saraksts šķiet nebeidzams. Bet, kas ir pats neatliekamākais, kādi ir papildu efekti mūsu darbībām, un kas mums būtu jādara vispirms? Maiks Bērners Lī ir izanalizējis skaitļus un izstrādājis rīcības plānu, kas ir praktisks un pat tīkams. Grāmatā "Planētas B nav" tas viss ir izklāstīts saprotamā un saistošā veidā, kur ir daudz pārsteidzošu faktu un analīzes.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       
 

Atenboro D.  

Dzīve uz mūsu planētas  

 

Mēs uz zemeslodes mītam kopā ar visu dzīvo pasauli. Šī apbrīnojamā dzīvības uzturēšanas sistēma ir veidojusies miljardiem gadu laikā. Tagad, dabas daudzveidībai strauji samazinoties, planēta kļūst arvien nestabilāka. Un tāpēc mums jāatjauno tas, ko esam iznīcinājuši, jācenšas uzturēt un saglabāt dabu pirmatnēju. Autors negremdē lasītājus zinātnisku terminu gūzmā. Viņš mierīgi, ar dzīvesgudra cilvēka viedumu, ceļotāja aizrautību un žurnālista eleganci izved lasītāju cauri notikumiem un procesiem. Kopā, nevis ejot pa priekšu vai ar pātagu no aizmugures. Nešaubīgi interesants, saistošs, faktos un novērojumos balstīts darbs.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Geitss B.  

Klimats: kā novērst katastrofu

 

Šajā ļoti aktuālajā, autoritatīvajā grāmatā Bils Geitss piedāvā plašu, praktisku un pieejamu plānu, kā pasaule var laikus sasniegt siltumnīcefektu izraisošo gāzu nulles līmeni, lai izvairītos no globālas klimata katastrofas.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Biogāze  

 

Rokasgrāmatā ir sniegta informācija par biogāzes veidošanās procesiem un to tehnoloģiskajiem risinājumiem. Aplūkota ES valstu pieredze biogāzes ražošanā un Latvijas iespējas. Rokasgrāmatā apkopots liels apjoms informatīva materiāla, kas ir izmantojams biogāzes ražošanas uzsākšanai un iekārtu apkalpošanai. Rokasgrāmata domāta gan studentiem un inženieriem, gan praktiķiem, ekspertiem un konsultantiem.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Kalniņš A.  

Biogāzes iespējas un tās kā transportlīdzekļu degvielas izmantošana

 

Lai arī cik moderns būtu satiksmes autobuss, tas, uzsākot gaitu, izgrūž gaisā melnu dūmu mutulīti. Protams, jo modernāks un jaunāks braucamais, jo izmešu mazāk. Taču  smogs neapmierina ne pilsētu iedzīvotājus, ne pašvaldības, kuru pārziņā parasti atrodas sabiedriskais transports.Lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu un meklētu jaunas, videi draudzīgākas degvielas

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Bioenerģijas tehnoloģijas  

 

Grāmatā aplūkotas bioenerģijas tehnoloģijas no izejvielu ieguves, bioenergoresursu sagatavošanas, apstrādes, pārveides un izmantošanas aspekta. Analizēti bioenerģijas tehnoloģiju inženiertehniskie risinājumi, to ieviešanas politiskās, ekonomiskās, sociālekonomiskās, vides un klimata problēmas.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Makdono V.  

No šūpuļa līdz šūpulim  

 

Grāmatas "No šūpuļa līdz šūpulim" autori latviešu izdevumam uzsver, ka visam ir nepieciešams laiks. Īpaši tam, lai mainītos sabiedrības domāšana un uzvedība. Laiks vajadzīgs, lai saprastu, kā rīkoties, kas ir svarīgs, derīgs, vērtīgs. Šī grāmata ir vēl viena iespēja paplašināt izpratni.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Cars A.  

Energoresursi

 

A. Cara grāmatā pirmo reizi Latvijā apkopota detalizēta informācija par biokurināmā izmantošanas plašajām iespējām. Īpaša uzmanība veltīta sadzīves atkritumu termiskai pārstrādei un poligonu gāzes ieguvei un izmantošanai enerģijas ražošanā. Siltumenerģijas profesionāļiem grāmata būs palīglīdzeklis zināšanu paplašināšanai par biokurināmā sadedzināšanas iespējām.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Krūzs K.  

Dabas un otrreizējo resursu izmantošana

 

Eiropā joprojām rada lielu atkritumu daudzumu, lai gan tendences atkritumu ģenerēšanā ir diezgan stabilas un pastāv tendence norobežot atkritumu ģenerēšanu no ekonomiskās attīstības. Tajā pat laikā atkritumus arvien vairāk uzskata par vērtīgu resursu Eiropas ekonomikai. Lēnām pieaug otrreizēji pārstrādājamo atkritumu daļa, kamēr apglabājamo atkritumu daudzums samazinās.   

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Gemste I.  

Notekūdeņu dūņas un to izmantošana  

 

Grāmata dod iespēju iepazīties ar notekūdeņu dūņu ķīmisko sastāvu, t. sk. piesārņojošām vielām, kā arī dūņās esošajiem patogēniem organismiem, notekūdeņu dūņu izmantošanas galvenajiem virzieniem, monitoringa rezultātiem u. c. jautājumiem  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Kļaviņš M.

Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība  

 

Ūdens īpašības. Ūdens aprite dabā. Dabas ūdeņu ķīmiskās īpašības. Dabas ūdeņu sastāvs. Ūdeņu dzīvie organismi un to ietekme uz ūdeņu ķīmisko sastāvu. Tīrs ūdens ir svarīgs gan cilvēka veselībai un labklājībai, gan dabīgajām ekosistēmām, tāpēc ūdens kvalitātes nodrošināšana ir viens no Eiropas vides politikas pamatprincipiem.

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Olupe E.  

Vēju grāmata

 

Vairāku gadu garumā E. Olupe ir veikusi apjomīgu tematisku pētījumu par, iespējams, pašu neizbēgamāko un varenāko dabas fenomenu uz Zemeslodes – vēju. Tādējādi ir radies gluži enciklopēdiska rakstura bagātīgi un arī poētiski ilustrēts izdevums, kurā saistošā veidā un lieliskā valodā vējš aplūkots no visdažādāko jomu skatpunktiem.

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Segliņš V.  

Zemes dzīļu resursi  

 

V. Segliņa grāmatā dots mūsdienīgs plašāks pārskats par Zemes dzīļu resursiem, kas tiek izmantoti saimnieciskajā dzīvē, to dažādību, pieejamo daudzumu un izmaksām. Tā adresēta vidusskolas skolotājiem, kas māca ģeogrāfiju, dabaszinības, ķīmiju, bet var tikt izmantota arī biznesa ekonomikas pamatos, vēsturē un citos mācību priekšmetos.

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Štelmahere V.  

Es dzīvoju zaļajā Latvijā  

 

Reti kura valsts var lepoties ar 4 dažādiem gadalaikiem - balto ziemu, plaukstošo pavasari, zaļo vasaru un krāsaino rudeni. Mēs varam! Reti kurā valstī var brīvi doties mežā un vākt tādas meža bagātības kā sēnes un ogas. Mēs varam! Reti kurā valstī mežs aizņem vairāk nekā pusi teritorijas, lai sevi sauktu par zaļo mežu zemi. Mēs varam! Reti kurā valstī var atrast tik daudzus bezmaksas atpūtas objektus, ko uzturam un ik gadu piedāvājam apmeklēt Latvijas iedzīvotājiem. Mēs varam! Jo mums ir mammadaba, kas dzīvo Latvijas valsts mežos.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Stetersa K.  

1000 neaizmirstamu piedzīvojumu dabas pasaulē

 

Apraksti par 1000 piedzīvojumiem, ko atradīsiet šīs grāmatas lappusēs, palīdzēs atklāt, ko pasaule var piedāvāt. Elpu aizraujošas fotogrāfijas un iedvesmojošie vārdi rosina atrast skaistumu, majestātiskumu, mieru, iedvesmos saglabāt visu, ko redzat, nākamaām paaudzēm. Lai kurp jūs izvēlētos doties, lūdzu, atcerietries - aiz sevis atstājiet tikai pēdu nospiedumus un līdzi paņemiet vienīgi fotogrāfija.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Vollēbens P.  

Koku slepenā dzīve

 

Mežā notiek pārsteidzošas lietas – kokiem piemīt jūtas, atmiņa un pat raksturs! Koki savā starpā sazinās, draudzējas, rūpējas par atvasēm un terorizē konkurējošās sugas kaimiņus. Koku saknes veido internetam līdzīgu sakaru tīklu! Mežzinis Pēteris Vollēbens lasītājiem atklāj citādo dabu, pamatojot savas atziņas gan ar jaunākajiem zinātnieku atklājumiem, gan paša vērojumiem. 

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Žola I.  

Mans bioloģiskais dārzs  

 

Grāmatā agronome I. Žola stāsta par savu pieredzi mūsdienās aktuālajā bioloģiskās dārzkopības jomā. Tajā apskatīti dārzkopības galvenie novirzieni un to vēsturiskā attīstība Latvijā. Autore atklāti stāsta par savām veiksmēm un arī neveiksmēm bioloģiskajā saimniekošanā.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Barkāns J.  

Enerģijas racionāla izmantošana  

 

Grāmata sniedz ieskatu par enerģijas izmantošanu un tās saistību ar vides aizsardzību. Galvenā uzmanība pievērsta enerģijas patēriņa samazināšanas pieredzei pasaulē visās dzīves sfērās kā priekšnoteikumam resursu un līdzekļu taupīšanai, kā arī vides saudzēšanai.  

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Pļaviņu hidroelektrostacija

Grāmatā apkopoti Pļaviņu HES hronoloģiskie un tehniskie dati, bijušo un esošo darbinieku atmiņas, kuras, gadiem pāri skatoties, varbūt ir vairāk vai mazāk objektīvas, jo gadi kā Daugavas viļņi nogludina asumiņus daudziem atmiņu akmentiņiem. Daugavas HES kaskādes struktūrvienības atspoguļota tikai tik tālu, cik tās ir ciešā saistībā ar Pļaviņu hidroelektrostaciju.

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Mazā hidroenerģētika Latvijā

 

Grāmatā publicētie dzirnavu, hidroelektrostaciju (HES) un citu objektu apraksti un attēli Jelgavā, Jelgavas novadā, Zemgalē:
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - Bērzes dzirnavu HES (5 attēli)
Dobeles HES;
Mūrmuižas HES, Vilces pagasts;
Viduskroģeru HES, Platones pagasts;
Ziedlejas HES, Lielplatones pagasts  

 

Atrašanās vieta