Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Virtuālās izstādes

 

Veidojam, saiņojam dāvanas paši! (06.12.2018)

Dāvana ar pievienoto vērtību – mīļu roku darināta, sirds siltuma sildīta, labām domām izauklēta. Kā varam iepriecināt savus draugus un tuviniekus – padomi bibliotēkas grāmatās.


Nest bagātību cauri laikiem (01.11.2018)

Latvietis ir bagāts. Ne jau naudā mērojama šī bagātība, bet tautas atmiņā, tradīcijās, vēstures notikumos. Vairāk uzzināsim, lasot bibliotēkas grāmatās!

 

Reiz senos laikos. Vēsturiskais romāns (03.10.2018)

Pastāsti, kā bija senāk -  jautājums no bērnības. Vēsturiskais romāns sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem, bet atstāj arī vietu iztēlei, pārdomām, un arī rosina meklēt nopietnāku literatūru.

 


Citas virtuālās izstādes

 

VIRTUĀLĀS IZSTĀDES PAR JELGAVU 


 

 

 

 

 

 

 

 

<p>Dāvana ar pievienoto vērtību &ndash; mīļu roku darināta, sirds siltuma sildīta, labām domām izauklēta. Kā varam iepriecināt savus draugus un tuviniekus &ndash; padomi bibliotēkas grāmatās.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong>Grāmatu anotācijas no <a href="http://www.janisroze.lv">www.janisroze.lv</a>, <a href="http://www.zvaigzne.lv">www.zvaigzne.lv</a>, <a href="http://www.la.lv">www.la.lv</a>,</p>
<p>&nbsp;<a href="http://www.jumava.lv">www.jumava.lv</a>, <a href="http://www.valtersunrapa.lv">www.valtersunrapa.lv</a>, <a href="http://www.ventspils.lv">www.ventspils.lv</a> &nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/20181206111214198914860.jpg" alt="" width="220" height="280" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Ziemassvētki rokdarbos. Rado&scaron;as idejas dekoriem un dāvanām</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Apgūsti dekoru izgatavo&scaron;anas pamatiemaņas un izbaudi radītprieku! Ķeries klāt, ņem talkā grāmatas beigās atrodamos &scaron;ablonu un uzbur dažādus oriģinālus, sirsnīgus rotājumus un dāvaniņas.<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=227913&amp;ident=1801968&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112101362727171.jpg" alt="" width="220" height="278" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Folka S.</strong></p>
<p><strong>29 idejas sirsnīgām dāvanām</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Signes Folkas grāmatā sniegtas idejas, kā pagatavot vienkār&scaron;as, bet sirsnīgas dāvanas no lētiem un dažādiem materiāliem dārzniekiem, romantiķiem, kulinārijas mīļotājiem, modes dāmām, draugiem pilsētniekiem, stilīgiem pusaudžiem, studentiem un daudziem citiem, kā arī sniegti padomi, kā tikt galā ar tehniku "knifiem".</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=229706&amp;ident=1803754&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/20181206111207717936780.jpg" alt="" width="220" height="260" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Nagliņa A.</strong></p>
<p><strong>Dekupētas dāvanas</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Dekupāža ir vienkār&scaron;a, bet ļoti rado&scaron;a nodarbe, ar kuras palīdzību parastām, ikdienā izmantojamām lietam var pie&scaron;ķirt stilīgu, neikdieni&scaron;ķu izskatu. &Scaron;īs grāmatas mērķis ir detalizēti &ndash; soli pa solim &ndash; aprakstīt dekupāžas procesu un iedvesmot jūs rado&scaron;am darbam. Ievaddaļā sniegts vispārējs darba gaitas apraksts dekupāžai uz koka, audekla, tekstilizstrādājumiem un stikla, kā arī piedāvātas idejas dekupējuma izkārtojumam uz priek&scaron;meta. Turpmākajās lappusēs pastāstīts, kā dekupēt konkrētus priek&scaron;metus &ndash; T kreklu, salve&scaron;u gredzenus, paplāti, rotaslietu statīvu u.c. Konkrēto priek&scaron;metu nosaukumam pievienotā asociāciju virkne rosinās jūs meklēt oriģinālus risinājumus un pieskaņot dekupējumu konkrētai tematikai, piemēram, kristībām, kāzām, Ziemassvētkiem. &Scaron;ajā grāmatā aprakstītās darba metodes ir piemērotas ikvienam, jo dekupāžai nepiecie&scaron;amo materiālu sarakstā nav iekļautas ne speciālas dārgas lakas un krāsas, ne otas, bet iegūtais rezultāts, visticamāk, būs izcils.<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=102390&amp;ident=1767973&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112031391990978.jpg" alt="" width="220" height="260" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Linga-Bērziņa B.</strong></p>
<p><strong>Sveces</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Pirmās sveces cilvēki iededza 3. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Pēc tam gadsimtiem ilgi &ndash; līdz pat elektrisko apgaismo&scaron;anas līdzekļu ievie&scaron;anai &ndash; sveces bija viens no galvenajiem gaismas avotiem telpās. Mūsdienās sveces ir ne vien līdzeklis gaismas radī&scaron;anai, bet arī dažādu svētku atribūts un nozīmīgs interjera priek&scaron;mets, kas vienā mirklī spēj uzburt mistisku un noslēpumainu gaisotni.</p>
<p>&Scaron;ajā grāmatā pastāstīts, kā izgatavot unikālas sveces pa&scaron;u spēkiem. Ievaddaļā sniegts materiālu un darba gaitas vispārējs apraksts, bet turpmākajās lappusēs krāsainos fotoattēlos un izsmeļo&scaron;os aprakstos soli pa solim atklāts konkrētu sveču darinā&scaron;anas process.</p>
<p>Ļaujiet vaļu savai rado&scaron;ajai izdomai, un drīz vien varēsiet baudīt burvīgus mirkļus pa&scaron;darinātu sveču gaismā!<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=102393&amp;ident=1767976&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112591735539414.jpg" alt="" width="220" height="276" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Na&scaron;ķi dāvanām</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Vai nu jauks ciemakukulis, neliels uzmanības apliecinājums, mierinājuma balva vai pateicība: viss, kas virtuvē tiek pa&scaron;u gatavots, vienmēr ir kaut kas īpa&scaron;s!</p>
<p>No saldiem kārumiem, kā smalkmaizītes un konfektes, līdz pat gardiem ievārījumiem, konservētiem augļiem un kārdino&scaron;ām uzkodām &ndash; rūpīgi un ar mīlestību veidotais recep&scaron;u krājums piedāvā gardas dāvanas jebkurai dzīves situācijai.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=261225&amp;ident=1817280&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/20181206111256692334228.jpg" alt="" width="220" height="281" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Riekstiņa I.</strong></p>
<p><strong>Konfek&scaron;u pu&scaron;ķi</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Saldas un skaistas dāvanas visām dzīves situācijām.</p>
<p>Konfektes un ziedi tradicionāli tiek uzskatīti par labu dāvanu. Kofek&scaron;u pu&scaron;ķis brīni&scaron;ķīgi apvieno sevī &scaron;īs abas lietas un priecē gan acis, gan vēderu.</p>
<p>Grāmatā varēs atrast padomus un pamacības, kā soli pa solim izveidot &scaron;ādu dāvanu pa&scaron;a rokām. Ikkatrs varēs izveidot universālu un rado&scaron;u dāvanu, piemērotu konkrētam dāvanas saņēmējam. Piedāvātās idejas ir dažādas pēc savas sarežģītības pakāpes, tāpēc &scaron;is darbiņ&scaron; būs pa spēkam gan iesācējam, gan profesionālim.<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=255329&amp;ident=1814384&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112521158719043.jpg" alt="" width="220" height="286" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Idejas taviem svētkiem</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Izdevumā piedāvāts daudz rado&scaron;u ideju, kā saviem spēkiem pagatavot apsveikuma kartītes, logu rotājumus, aiz pavedieniem raustāmas rotaļlietas un jautrus dzīvniekus.</p>
<p>&Scaron;eit ikviens atradīs savām vēlmēm un spējām atbilsto&scaron;as nodarbes.</p>
<p>Gatavojot darbiņus, bērni attīstīs grie&scaron;anas, līmē&scaron;anas un papīra locī&scaron;anas prasmi. Lieliska iespēja vecākiem kopā ar bērniem gatavoties svētkiem!<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=80908&amp;ident=1736014&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112491727853518.jpg" alt="" width="220" height="277" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Nikitenko S.</strong></p>
<p><strong>Mīļlietiņas. Rokdarbi vienam vakaram</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Ikviens no mums atceras māmiņas vai vecmāmiņas darinātas mīļlietiņas, kas naktī sargāju&scaron;as miegu, bet dienā biju&scaron;as draugs un kompanjons jautrās rotaļās. &Scaron;ajā grāmatā piedāvātās idejas radīs iespēju atgriezties jaukajā bērnības pasaulē. Izvēlies glītus audumu atgriezumus, piemērotus diegus, dzijas, pogas un ķeries pie darba.<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=94518&amp;ident=1756107&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112451616644457.jpg" alt="" width="220" height="321" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Mēlere S.R., Vīlere A.E.</strong></p>
<p><strong>101 pati skaistākā dāvana</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Grāmatā atrodamas neskaitāmas idejas, kā bērnam pa&scaron;a spēkiem pagatavot dāvanas vai vienkār&scaron;i noderīgas vai jocīgas lietas. Noder gan margarīna kārbu vāciņi un tuk&scaron;as kastītes, gan dažādu materiālu atgriezumi un vecas zeķes. Un kur tad vēl polietilēna maisiņi, tualetes papīra caurulītes, burbuļplēve un diegu spolītes! Pats galvenais - to visu neizmest laukā un saglabāt.<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=35359&amp;ident=1252375&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112421338303541.jpg" alt="" width="220" height="282" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Kā pagatavot dāvanas</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Grāmata pa&scaron;iem mazākajiem &ndash; gatavojam dāvanas kopā ar Disney princesēm. Iepriecinām un pārsteidzam draugus, radus, un pat mīļdzīvniekus!<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=101718&amp;ident=1766897&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112391012474148.jpg" alt="" width="220" height="311" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Gržibovska I.</strong></p>
<p><strong>Kvilings</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Kvilings kļūst aizvien populārāks, jo ir daudzveidīgs, aizraujo&scaron;s un interesants rokdarbs. &Scaron;o tehniku var apgūt apgūt ikviens, kas vēlas, vajag mazliet brīva laika, nedaudz pacietības un iedvesmas rado&scaron;ām idejām. Īpa&scaron;i ieteicams nodarboties ar kvilingu ir bērniem, jo tas attīsta pirkstu motoriku, domā&scaron;anu un spēju koncentrēties. Savukārt pieaugu&scaron;ajiem darbo&scaron;anās &scaron;ajā tehnikā būs lieliska atpūta no ikdienas steigas, un prieku noteikti sagādās ar pa&scaron;u izgatavotas vienreizējas un īpa&scaron;as apsveikumu atklātnītes, sienu rotājumi, dāvanu dekori un pat gleznas.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=205673&amp;ident=1791743&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/20181206111235705074697.jpg" alt="" width="220" height="244" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Kartītes</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Padomi oriģināliem apsveikumiem, ielūgumiem, galda kartēm. Tuvojas dzim&scaron;anas dienas ballīte, pa&scaron;am jādodas ciemos, ir vēlē&scaron;anās pārsteigt draugu vai pateikt vecmāmiņai, cik ļoti mīļa viņa ir... Tev noderēs &scaron;ajā grāmatā sniegtās rado&scaron;ās idejas, kā, izmantojot dažādus pavisam vienkār&scaron;us materiālus, var izgatavot oriģinālas apsveikuma kartītes, galda kartes, ielūgumus.<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=202881&amp;ident=1788968&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112311827166042.jpg" alt="" width="220" height="296" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Fauta D., Feita I.</strong></p>
<p><strong>Romantiskas kartītes. Rotājumi no papīra.</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Ir pietiekami daudz iespēju dāvināt no augstvērtīga papīra izgatavotas īpatnējas formas kartītes &ndash; tas varētu būt ekskluzīvs apsveikums labākajai draudzenei kāzās, glīti iesaiņota dāanu karte dzim&scaron;anas dienā vai ielūgums uz romantiskām pusdienām... Kartīte pati par sevi jau būs īsta dāvana!<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=67530&amp;ident=1705616&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112271414598027.jpg" alt="" width="220" height="314" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Treimane G.</strong></p>
<p><strong>Apsveikuma kartītes</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Apsveikuma kartīte ir patīkams uzmanības apliecinājums. Tā iepriecina ikvienu no mums ne tikai jubilejās un dažādos svētkos, bet rada svētku noskaņu arī ikdienā. Ziemassvētki un Jaunais gads ir aktīvākais apsveikumu sūtī&scaron;anas laiks. Pa&scaron;u rokām gatavotas kartītes pārsteigs un sajūsminās to saņēmējus. Izmantojot grāmatas pielikumā dotās piegrieztnes, var izgatavot astoņpadsmit telpiskas kartītes. Tajās paredzēta vieta arī apsveikuma vārdiem. Pēc piedāvātajiem paraugiem var izgatavot arī cita veida kartītes &ndash; vajag tikai nedaudz fantāzijas. (G.Treimane)<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=15003&amp;ident=9986789&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"><img src="files/20181206111224668740962.jpg" alt="" width="220" height="269" /></td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Papīra darbi</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>&Scaron;ajā grāmatā uzskatāmi parādīts, kā izveidot 50 skaistus darinājumus no papīra. Izdevumā iekļauti viegli izgatavojami fantastiski izstrādājumi, kā arī aplūkotas dažnedažādas &ndash; zināmas un mazāk pazīstamas tehnikas.</p>
<p>Grāmata, kurā secīgi soli pa solim atklāts darba process, būs noderīga gan bērniem, gan pieaugu&scaron;ajiem, turklāt, kopīgi darbojoties, palīdzēs sasniegt vēlamo rezultātu. Te lasītājs ne tikai uzzinās, kāda veida papīri ir pieejami un kādi piederumi nepiecie&scaron;ami, lai realizētu iecerēto projektu, bet arī mācīsies izgatavot brīni&scaron;ķīgas apsveikuma kartītes un dāvanu kārbiņas, papīra izgriezumus un dekorus telpu rotā&scaron;anai, skrapbukinga tehnikā veidotus atmiņu albumus, burvīgus reālistiskus un stilizētus ziedus, apgūs kvilingu un origami, kā arī daudz ko citu. &Scaron;is izdevums rosina ikvienu uzdrīkstēties atgriezties bērnībā, lai, paņemot rokās visparastākās &scaron;ķēres, papīru un līmi, ikdienā tik ierastais materiāls &ndash; papīrs pārtaptu mākslas darbā. Mēs garantējam &ndash; kopā ar grāmatu &ldquo;Papīra darbi&rdquo; jums izdosies īstenot ikvienu rado&scaron;u ieceri!<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=236730&amp;ident=1807775&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/20181206111221748228598.jpg" alt="" width="220" height="308" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Beridža L., Pekere &Scaron;.</strong></p>
<p><strong>Īpa&scaron;as dāvanas</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Simtiem lielisku ideju brīni&scaron;ķīgiem dāvanu iesaiņojumiem, kas pat vienkār&scaron;ākajai dāvanai pie&scaron;ķir nezūdo&scaron;u vērtību.</p>
<p>Grāmatas "Īpa&scaron;as dāvanas" autores Lūsija Beridža un &Scaron;arlote Pekere atklāj jaunu, iztēles bagātu skatījumu uz dāvanu saiņo&scaron;anas mākslu un sniedz simtiem ierosinājumu daudzveidīgiem dāvanu noformējumiem &ndash; no neatvairāmi glītiem līdz eleganti atturīgiem.</p>
<p>&Scaron;ajā grāmatā:</p>
<p>* vērtīgi ieteikumi iesaiņojuma papīra izvēlei, kā arī &ndash; reizēm visai neierastu &ndash; rotājumu un dekoru izmanto&scaron;anai;</p>
<p>* kā saiņot dažādu formu un izmēru dāvanas, tostarp neparastas formas priek&scaron;metus;</p>
<p>* lieliskas idejas iesaiņojumie, kas piemēroti Ziemassvētkiem, Valentīndienai, Māmiņdienai un kāzām, kā arī īpa&scaron;iem gadījumiem.</p>
<p>Grāmatas nobeigumā doti praktiski norādījumi par dāvanu saiņo&scaron;anas tehniku.<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=189312&amp;ident=1775508&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/20181206111216374378822.jpg" alt="" width="220" height="294" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Kligina K.</strong></p>
<p><strong>Dāvinā&scaron;anas prieks</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Lai top skaistas dāvanas!</p>
<p>Dāvanai piemīt maģiskas spējas - tā rada prieku ne tikai saņēmējam, bet arī dāvinātājam. Dāvanas iesaiņojums liecina gan par dāvinātāja izdomu, gan attieksmi un vēlējumiem.</p>
<p>Lai pilnībā izbaudītu dāvanas pasnieg&scaron;anas brīdi, dāvanu maisiņu vērts aizvietot ar kādu oriģinālu noformējumu, kam iedvesmu sniegs &scaron;ī grāmata. Dāvanas saturam un formai atbilsto&scaron;i izvēlēts iesaiņojamais materiāls, dekori, lente... Prasmīgi salocīts dāvanu papīrs un skaists pu&scaron;ķis... Apsveikuma kartīte un ziedi...</p>
<p>Dodamies viesos!<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=190152&amp;ident=1776342&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112352054635389.jpg" alt="" width="220" height="282" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Dāvanu saiņo&scaron;ana</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Grāmatā aplūkotas dažādas iespējas, kā iesaiņot visādu formu dāvanas, izmantojot oriģinālas, elegantas un asprātīgas detaļas. Tajā var gūt ierosmi dāvanu noformē&scaron;anai visiem gadījumiem &mdash; kāzām, iesvētībām, jubilejām, mīļotajam cilvēkam u. tml. &mdash; klasiskā un modernā veidā. Turklāt dāvanu iesaiņo&scaron;ana neprasīs ne iepriek&scaron;ējas iemaņas, ne lielus tēriņus. Dāvanas var gatavot visa ģimene kopā!<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=74814&amp;ident=1723507&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p><img src="files/201812061112312130555952.jpg" alt="" width="237" height="220" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Ēce R.</strong></p>
<p><strong>Dāvanu saiņo&scaron;ana</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Katras tautas kultūrā veidoju&scaron;ās un pastāv dažādas dāvinā&scaron;anas tradīcijas. Nozīmīga dāvinā&scaron;anas sastāvdaļa ir dāvanas iesaiņojums, kura uzdevums ir gan praktisks- pasargāt dāvanu no bojājumiem, gan dekoratīvs- pārsteigt un radīt papildu emocijas.</p>
<p>Dāvanu iesaiņo&scaron;anai jo īpa&scaron;i sāka attīstīties pēc papīra izgudro&scaron;anas. Ķīnie&scaron;i jau mūsu ēras 105.gadā izgatavoja papīru no zīdkoka plūksnām un kaņepju atgriezumiem par saistmateriālu ņemot stērķeli.&nbsp; &Scaron;odien papīru un citu dekoratīvo materiālu klāsts ir iespaidīgs un dāvanu iesaiņo&scaron;ana jau ir kļuvusi par pastāvīgu mākslas virzienu- vienu no dekoratīvi lieti&scaron;ķās mākslas veidiem. Dāvanu iesaiņot var uzticēt profesionāļiem vai arī mēģināt to darīt pa&scaron;iem. Tad lieti noderēs R.Ēces grāmata, kurā smelties idejas un padomu var gan iesācēji, gan saiņotāji ar pieredzi.<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=228399&amp;ident=1802452&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"><img src="files/201812061112261951409949.jpg" alt="" width="220" height="271" /></td>
<td align="left" valign="top">
<p><strong>Nīrmane B.</strong></p>
<p><strong>Kā iesaiņot dāvanas</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Pat vismazākā dāvana paliek atmiņā, ja tā saņemta ar mīlestību un izdomu veidotā iesaiņojumā. &Scaron;ī grāmata parāda, ka mākslinieciskā iesaiņojuma veido&scaron;anā nav nekā noslēpumaina un tā ir pa spēkam katram.<strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><a href="https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=8888&amp;ident=9900538&amp;c=1&amp;c=2">Atra&scaron;anās vieta</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>