Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Veļu mēneša jaunumi (oktobris, 2023)

Laiks jau labu laiku ieritējis rudens zīmē un arī daba sākusi tērpties zeltā. Rudens vēsmas jūtam arīdzan dzestrajos rītos un saltajos vakaros. Oktobris, dēvēts arī par veļu mēnesi, ir mūsu seno priekšteču piesaukšanas, ciemos aicināšanas un mielošanas laiks, rudens darbu un rudens domu laiks. Tāpēc, lai garajos vakaros domas raisītos labāk, bibliotēka, kā jau ierasts, piedāvā saistošu lasāmvielu dažādām interesēm un dvēseles noskaņojumam. Iepazīsties ar jauno grāmatu pievedumu un steidz rezervēt pirmais! Grāmatas pieejamas rezervēšanai pēc 19.10.2023.

 

Antiņa, Ināra. Augšbebri. Latviešu ciems Sibīrijā. Vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

Sibīrijas vārds mums vairāk saistās ar piespiedu izsūtījumu, mokām un nāvi, bet vēstures fakti rāda, ka bija arī daudz latviešu, kuri uzdrīkstējās riskēt un doties uz Sibīriju, lai mēģinātu uzlabot dzīvi, iekopjot pašiem savu zemi. Viņiem tas izdevās, un viņu pēcteči joprojām dzīvo Sibīrijā. Omskas apgabala Augšbebros pirmie ieceļotāji no Kurzemes ieradās pirms 126 gadiem un izveidoja saimniecības. Augšbebros joprojām dzīvo viņu pēcteči, dzirdama latviešu valoda, sadzīvē un svētkos ciemnieki saglabājuši senču tradīcijas, dažas pat tādas, kuras Latvijā jau aizmirstas.

 

Astoņas mīlestības. Dzīvesstāsta iedvesmots romāns. Zane Baranovska, Elita Drāke. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Autores grāmatu ir nodēvējušas par dzīvesstāsta iedvesmotu romānu, jo tā pamatā ir Elitas Drākes dzīve gan ar kāpumiem, gan krasiem pagriezieniem. Grāmata ir ļoti patiesa, izstāstot, kā jauna meitene izaug par elegantu sievieti un spēcīgu personību. Tomēr šis darbs nav autobiogrāfija. Galvenās varones pieredze izmantota, lai ilustrētu, kā veidojušās viņas pārliecības un attieksme pret dzīvi. Elita par savu vadmotīvu ir pieņēmusi samuraju 10. bausli, un tas vēsta: "Viss, kas ar tevi notiek, ir tev vajadzīgs".

 

Baha, Tabea. Zīda villas mirdzums. Vācu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Andžela ir laimīga, jo Vitorio ir brīnišķīgs partneris un austuve pamazām sāk nest peļņu. Tomēr austuves panākumi tiek apdraudēti, kad uzrodas konkurents. Turklāt šī liksta nav vienīgā, jo Andžela sastopas ar atraidījumu no Vitorio mātes puses. Šķiet, viņai jaunā un aizrautīgā arhitekte Ticiāna būtu tīkamāka vedekla. Un, tā kā uzrodas pārsteidzoši daudz darbu pasūtījumu, kuri Ticiānai un Vitorio jāveic kopā, Vitorio ar viņu pavada vairāk laika nekā ar Andželu. Vai Andžela spēs izglābt austuvi un arī cīnīties par savu lielo mīlestību?

 

Beglija, Šārona. Prāta treniņš. Jaunākie zinātnes atklājumi par cilvēka spēju pārveidot savas smadzenes un mainīt sevi. Psiholoģija. Rīga: Lietusdārzs, 2023.

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Viss ir galvā – tā dažkārt sakām, parasti dziļāk un tālāk neaizdomājoties, kas un kā. Taču par to aizdomāties, to papētīt ir vērtīgi un interesanti. Īpaši tad, ja iespējams izmantot gan senus, gan visjaunākos pētījumus par smadzenēm, to darbību, prātu, domāšanu. 

 

Bērziņa, Ērika. Ardievas bohēmai. Dzeja 2006-2022. Rīga: Orbīta, 2023.

Pieejams: JPB.

"Ardievas bohēmai" ir Ērikas Bērziņas otrais dzejoļu krājums pieaugušajiem. Krājumā atklājas ikdienas dzīve ar tās mazajiem priekiem un bēdām, rūpes par tuvajiem cilvēkiem, vēlme pēc mīlestības, personiskās brīvības un pašizpausmes. Grāmatas redaktors Kārlis Vērdiņš par krājumu teic: "Autore rāda, kā dzīve piespiež jauneklīgos bohēmistus nomest spilgtās, svešās spalvas, lai pieņemtu dzīvi ar stoiciskumu un cerību. Krājums tapis ilgu gadu gaitā, kad jaunības sapņi un pozas nomainītas pret sievas un ģimenes mātes atbildības nastu, bet sintētiski mākslīgā urbāno jauniešu bohēma sen izgaisusi ikdienas sīkumu, darbu, prieku un bēdu straumē. Šīs dzejas balss uzdod jautājumus par pieaugšanas un ģimenes dzīves jēgu un sūtību, kā arī meklē kaut nelielu privātu telpu savas patības saglabāšanai situācijās, kad ģimenes mātes statuss uzliek par pienākumu uzupurēties citu labā. Autores asociatīvā pieeja dzejai pa šiem gadiem kļuvusi vienkāršāka un vaļsirdīgāka, tā provocē uz uzticēšanos un līdzpārdzīvojumu."

 

Bikše, Jānis. Avoti - svētie, skaistie, veselīgie, pārsteidzošie. Ceļojums pa Latvijas un pasaules avotiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2023.

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Grāmata "Avoti – svētie, skaistie, veselīgie, pārsteidzošie" ir tās autora Jāņa Bikšes ceļojums pa pasaules, Baltijas un Latvijas ūdens avotiem. No dažādu pasaules daļu geizeriem līdz mistisku Latvijas Velnalu avotiem un vēsturniekiem vēl uzminamām mīklām “Ķintu akā”. Piedzīvojumiem bagātajā ceļojumā tiek satikti interesanti cilvēki, uzzinātas jaunas teikas. Pārsteigumu rada avotu vēsture, tradīcijas, dzīvnieki, augi, hidroloģija un ģeoloģija. Pasaules avoti ļauj labāk saprast Latvijas avotu vietu Pasaulē un savu unikālo daudzveidību.

 

Birze, Āris. Mācies viegli. Kā prokrastinēt gudri ceļā uz saviem mērķiem. Pedagoģija. Rīga: Rīgas 1. Tālmācības vidusskola, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatā apkopoti autora novērojumi. Šī grāmata vispusīgi parāda iespējas, kā mūsdienu pasaulē uzdrošināties dzīvot pēc saviem noteikumiem un kā dzīvē notiekošo uzlūkot, lai viss rādītos kā iespējas, nevis problēmas. Tomēr jābūt izpratnei, ka nedz autors, nedz izdevējs nepiedāvā specializētu padomu, kā katrai personai rīkoties savā dzīves situācijā. Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu.

 

Bočeks, Jaroslavs. Krievu tango jeb miesassarga mīļākā. Čehu detektīvromāns. Rīga: Pētergailis, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Prāgas krievu mafijas pirmās lēdijas un Lielā šefa miesassarga mīlasstāsts uzliesmo krievu mafijas Eiropas centrālēs Berlīnē, Prāgā un Amsterdamā. Autora meistarīgā stāstījuma maģiskais starojums, spēja precīzi raksturot mafiju, nodevības un nelietības spraigais kāpinājums kulminē brīdī, kad firmā atgriežas Berlīnes filiāles nošautā šefa draugaļa, kas sevi dēvē par Stalinu. Viņas atriebība izjauc racionāli funkcionējošo ļaunuma biznesu un izposta Leona un Lūcijas mīlestību. Netieši jaušams, ka atdzīvojas pagātnes rēgi – atmiņas par komunistisko režīmu un 1968. gada Prāgas pavasara asiņainajiem notikumiem. Ikkatrā lappusē sāpīgi dursta doma par Krievijas piektās kolonnas darbību arī mūsu laikā - Ukrainā, Latvijā, citur Eiropā un citviet pasaulē.

 

Cīņa par brīvību. Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos. 4. daļa. 1919. gada decembra sākums - 1920. gada rudens. [Rīga]: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2023.

Pieejams: JPB.

Izdevumā publicēti 228 dokumenti (lielākā daļa iepriekš nav publicēta), un tie sniedz ieskatu militārajās un politiskajās norisēs Neatkarības kara pēdējā posmā – laika periodā no 1919. gada decembra sākuma līdz 1920. gada rudenim. Šajā periodā (pēc Bermonta armijas sakāves) norisinājās Latgales operācija, kuras laikā Latvijas armija sadarbībā ar Polijas armiju atbrīvoja Latvijas austrumus no iebrukušās Padomju Krievijas Sarkanās armijas. Latvijas Neatkarības karš oficiāli beidzās ar miera līguma parakstīšanu starp Latviju un Padomju Krieviju 1920. gada 11. augustā, taču robežjautājumu atrisināšana noslēdzās vēlāk rudenī. Dokumentu krājumu veido divas avotu grupas. Apjomīgākā dokumentu daļa atspoguļo vēsturisko un militāro notikumu gaitu, tiem seko notikumos iesaistīto personu atmiņas un pārskati. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Priekštitullapā: Veltījums Latvijas karavīriem un civiliedzīvotājiem, kuri atdeva savu dzīvību par brīvību Neatkarības kara laikā. "Žurnāla "Latvijas Arhīvi" pielikums"--Titullapas 2. pusē. . - Personu rādītājs: [397.]-404. lpp. un vietu rādītājs: [405.]-434. lpp. 4. daļa. 1919. gada decembra sākums - 1920. gada rudens.

 

Daukste-Silasproģe, Inguna. Balsis pār jūru. Monogrāfija. Gunars Janovskis. (Es esmu... Gunars Janovskis). Rīga: Dienas Grāmata, 2023.

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

"Ar interesi lasāms pētījums, kas ne tikai padziļinās izpratni par Gunara Janovska biogrāfiju un daiļradi, par trimdas psiholoģisko situāciju un 20. gadsimta notikumiem, bet arī veidos tradicionālās latviešu literatūras un trimdas literatūras, Latvijas un Anglijas vides satuvinājumu. Rakstnieks ne reizi vien atzinis, ka darbos ir izdzīvojis savu dzīvi dažādos variantos un iespējās, ka nav varējis uzrakstīt neko, kam pats nav bijis līdzdalībnieks vai vērotājs. Tā ir Janovska prozas būtiska iezīme, un tajā saskatāms arī viņa prozas spēks - dzīvot ar savu laiku un izdzīvot savu laiku, meistarīgi savas dzīves pavedienus saaužot ar literāro varoņu dzīvi."

 

Deivisa, Keisija. Kā sakārtot māju un nepazaudēt sevi. Psiholoģija. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Revolucionārā pieeja tīrīšanai un kārtošanai ļaus atbrīvoties no kauna izjūtas par nekārtību mājās un radīs jaunus ieradumus labākai dzīvei. Ja nespēj tikt galā ar mūžam pilno darāmo darbu sarakstu, tam parasti ir kāds iemesls: stress, trauksme, nogurums, atbalsta trūkums, arī nopietnākas problēmas, kā depresija vai UDHS. Psihoterapeitei Keisijai Deivisai stresa–nekārtības ciklu radīja otrā bērna piedzimšana. Jo nekārtīgāka kļuva māja, jo grūtāk viņai bija tai pieķerties – vairāku mēnešu garumā. Veselo saprātu atgrieza atklāsme: tev nav jākalpo savai mājai, mājai ir jāpalīdz labi justies tev!

 

Egle, Jana. Latvju pacients. Latviešu stāsti. Rīga: Latvijas Mediji, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Janas Egles jaunākie stāsti ir par cilvēkiem mums līdzās – tiem, kas varbūt nav pareizi saprasti, kas meklē zaudētos pavedienus un atduras pret dzīves skarbajām vai skaistajām nejaušībām. 

 

 

Eņģele, Anta. Rīsa zvejnieki. Latviešu mūzikas audioieraksts. Rīga: VAK Mežaparks, 2020.  1 skaņu disks.

Pieejams: JPB.
Saturs: Es stāvu vēl pašā sākuma galā; Bez atelpas mēmi dziedu; Sajūtos kā sapnis tīrs; Tevi, tikai tevi; Nekā no tevis neatminu; Ar sniega vieglo svaru; Ceriņi; Dziesmiņa ziemas naktī; Ir laiks; Vientuļnieks; Jūras dziesma; Dzīvoš' ilgi, nedzīvošu; Neviens daiļi tā nebrauca; Šķiraties zosu pulki.

 

Felka, Romija. Sprostā. Vācu detektīvromāns. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Senās dzirnavās tiek atrasts miris vecs vīrs, kuru vietējie uzskatīja par vientuļnieku ar nelāgu raksturu. Viņš tur mitinājās jau daudzus gadus un nevienu nelaida sev klāt. Kad notikumu vietā ierodas izmeklētāja Frīda Paulsena, viņa nejauši uzduras ejai, kas ved uz tumšu pazemes bunkuru. Noejot lejā, Frīda ierauga gultu, uz kuras uzklāta puķaina sieviešu kleita. Kam šī kleita pieder? Vai tur ir turēta sieviete, un vai viņa vēl ir dzīva? Frīda ir apņēmības pilna atklāt šo noslēpumu.

 

Gombrihs, Ernst Hans. Mākslas vēsture. 3. izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

Visslavenākais E. H. Gombriha darbs ir The Story of Art, kas pasaulē izdots veirāk nekā 5 milj. eksemplāros gandrīz 30 valodās. Autors ar lepnumu vienmēr ir rakstījis savu vārdu E. H. GOMBRICH – zīmi, pēc kuras visā pasaulē pazīst viņa darbus. Latviešu lasītāji saņem The Story of Art visjaunākā, sešpadsmitā izdevuma tulkojumu. 
Saturs: Neskaidrie sākumi: Aizvēsturiskās un primitīvās tautas; Māksla mūžībai: Ēģipte, Mezopotāmija, Krēta; Lielā atmoda: Grieķija no 7. līdz 5. gadsimtam priekš Kristus; Skaistuma valstība: Grieķija un grieķiskā pasaule no 4. gadsimta priekš Kristus līdz 1. gadsimtam pēc Kristus; Pasaules iekarotāji: Romieši, budisti, ebreji un kristieši no 1. līdz 4. gadsimtam pēc Kristus; Ceļi šķiras: Romas un Bizantijas māksla no 5. līdz 13. gadsimtam; Skats uz Austrumiem: Islama pasaule un Ķīna no 2. līdz 13. gadsimtam; Rietumu māksla lielo pārmaiņu laikmetā: Eiropa no 6. līdz 11. gadsimtam; Karojošā baznīca 12. gadsimts; Triumfējošā baznīca 13. gadsimts; Galminieki un birģeri 14. gadsimts Vara un spožums, I Itālija 17. gadsimta turpmākajā gaitā un 18. gadsimtā; Īstenības iekarošana 15. gadsimta sākums; Tradīcijas un jauninājumi, I 15. gadsimta beigas Itālijā; Tradīcijas un jauninājumi, II 15. gadsimts ziemeļvalstīs; Jauniegūtā harmonija: Toskāna un Roma 16. gadsimta sākumā; Gaisma un krāsa: Venēcija un Ziemeļitālija 16. gadsimta sākumā; Jauno zināšanu izplatīšanās: Vācija un Nīderlande 16. gadsimta sākumā; Mākslas krīze: Eiropa 16. gadsimta turpmākajā gaitā; Redze un vīzijas: Katoliskā Eiropa 17. gadsimta pirmajā pusē; Dabas spogulis: Holande 17. gadsimtā; Vara un spožums, I Itālija 17. gadsimta turpmākajā gaitā un 18. gadsimtā; Vara un spožums, II Francija, Vācija un Austrija 17. gadsimta beigas un 18. gadsimta sākumā; Saprāta laikmets Anglija un Francija 18. gadsimtā; Lūzums tradīcijā: Anglija, Amerika un Francija 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā; Nepārtrauktā revolūcija 19. gadsimts Jaunu vērtību meklējumos 19. gadsimts; Eksperimentālā māksla 20. gadsimta pirmā puse; Stāsts bez nobeiguma. Modernisma triumfs. Jauns pavērsiens. Mainīgā pagātne.

 

Gordejeva, Katerina. Aiznes projām manas bēdas. Dokumentālā publicistika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatā apkopoti 24 stāsti par cilvēku pieredzēto karā. Tās ir žurnālistes Katerinas Gordejevas intervijas ar Krievijas un Eiropas bēgļu centros satiktajiem cilvēkiem pēc 2022. gada 24. februāra, kad Ukrainā sākās karš. Šo stāstu varoņu līdzšinējā dzīves pieredze ir bijusi atšķirīga, un viņu politiskie uzskati, iespējams, ir pat diametrāli pretēji, bet viņus visus vieno bēdas.

 

Harana, Maeva. Itāļu brīvdienas. Angļu romāns. Rīga: Kontinents, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Saule, siltums, ziedoši citronkoki... Pavasaris krāšņajos Itālijas dienvidos var sagrozīt galvu. Īpaši tad, ja tu bēdz no kaitinoša vīra, no apkaunojoša skandāla, kura dēļ esi zaudējusi savu uzņēmumu, no valdonīgas mātes, kas joprojām mēģina ietekmēt tavu dzīvi, vai no sāpēm, ko sagādājis vīrs, piekrāpjot tevi ar sievieti, kura varētu būt viņa meita. Pašpārliecinātā Andžela, ekstravertā Silvija, pieticīgā Klēra un biklā Monika satiekas Itālijā, kļūst par draudzenēm un atplaukst vispārsteidzošākajos veidos.

 

Henrija, Emīlija. Pludmales romāns. Amerikāņu romāns. Rīga: Prometejs, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Mīlas romānu autore, kas vairs netic mīlestībai, un elitārās literatūras rakstnieks, kas iestidzis rutīnā, met viens otram izaicinājumu vasaras garumā — izaicinājumu, kas varbūt mainīs viņu priekšstatus par to, kā jābeidzas stāstiem. Augusts Everets ir kritiķu slavēts elitārās literatūras rakstnieks. Janvāre Endrūsa raksta romantiskus stāstus dāmām. Viņa savus varoņus saved kopā uz mūžu, savukārt viņš — iedzen kapā. Abi ir pilnīgi pretstati. Patiesībā viņus vieno tikai tas, ka trīs vasaras mēnešus viņi dzīvo kaimiņos katrs savā pludmales mājā bez naudas, bet toties ar radošo krīzi. Līdz kādā pelēkā vakarā viņi noslēdz derības, cerot tādējādi izrauties no rakstniecības rutīnas dūksnāja: Augusts pa vasaru uzrakstīs kaut ko dzīvespriecīgu, savukārt Janvāre uzceps “nākamo dižo amerikāņu romānu”. Viņa vedīs Gustu neīstos randiņos, kas būs kā no romantiskām filmām, bet viņš paņems Janvāri līdzi uz intervijām ar vietējā meža nāves kulta izdzīvojušajiem (cik tipiski). Abi pabeigs savas grāmatas, un neviens nebūs iemīlējies. Kā tad.

 

Kalniņš, Pēteris. Manas dzīves atmiņas no 1843. dzīvības gada. Novadpētniecība. Tirza: Tirzas pagasta attīstības biedrība; Eiro Print, SIA, 2023.

Pieejams: JPB.

Grāmata “Manas dzīves atmiņas no 1843.dzīvības gada” būs autentisku 1840.gadā Tirzā dzimušā Pētera Kalniņa (1840-1936) oriģinālatmiņu izdevums, papildināts ar kultūrvēstures izpētes materiālu un fotogrāfijām. Atmiņās spilgti atainotas 19. gadsimta vidus Tirzas pagasta zemnieku sadzīve, svētki, etnogrāfiskās tradīcijas un autora piedzīvojumi strādājot un uzturoties vairākās apkārtnes muižās un darba ceļojumos citās Vidzemes, Kauņas un Pleskavas guberņās. “Manas dzīves atmiņas” ir 1840.gadā dzimušā Pētera Kalniņa (1840-1936) dzīvesstāsts, autobiogrāfija kā oriģināls un autentisks vēstījums par vēsturi, notikumiem, muižām cilvēkiem un cilvēku attiecībām vienā no Latvijas kultūrvēsturiski bagātākajiem novadiem – Tirzā, kā pats autors raksta, laikā no 1843. līdz 1928. gadam, kad autors tās ar zīmuli pierakstījis divās burtnīcās. Pēteris bijis Tirzas muižas kučieris, šis amats ļāvis viņam būt kustībā un daudz pieredzēt, bijis arī mežsargs Galgauskā un zemkopis Dzelzavā un Druvienā, mainījis dzīves vietas un nodarbošanās. Grāmatas kultūrvēsturisko vērtību nozīmīgi papildina arī tas, ka Tirzas pagasta attīstības biedrības vadītājs Nils Treijs ir izpētījis grāmatā minēto personāžu dzīvesgājumus un ziņas par vēsturiskajiem notikumiem, ar tiem papildinot oriģinālo atmiņu vēstījumu.

 

Ko-una, Juna. Katastrofu tūriste. Korejiešu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Kad notiek katastrofa, kurš gan spēj atturēties no tās aplūkošanas? Jona Ko, programmu koordinatore ceļojumu aģentūrā, kas organizē braucienus uz dabas katastrofu skartajām vietām, jūtas galīgi izdegusi savā darbā, turklāt priekšnieks viņai nepiedienīgi uzmācas. Kad Jona nolemj iesniegt atlūgumu, uzņēmums, lai viņu atrunātu, piedāvā doties bezmaksas ceļojumā uz salu Vjetnamas piekrastē, kur aplūkojams gigantisks zemes iegruvums. Nejaušības dēļ Jona netiek prom no salas kopā ar citiem ceļotājiem un kļūst par liecinieci notikumam, kas apdraud viņas dzīvību. 

 

Krulls, Haso. Metrs un Dēmetra. Eposs. Igauņu dzeja. Rīga: Latvijas Rakstnieku savienība, 2023.

Pieejams: JPB.

Haso Krulls eposa tekstā veiksmīgi ir iekausējis aborigēnu, tlinkitu, maoru, mongoļu, polinēziešu, senskandināvu, sengieķu un citu tautu sāgu, leģendu un seno tautasdziesmu motīvus. Iespaidīgs ir aborigēnu motīvs par Gulibandžu un bumerangu. Ne mazāk būtisks eposam ir islandiešu Njala motīvs par Torgrīmu un Gunnaru, arī aborigēnu stāsti par ērgli un koijotu, kas nes kurvi ar Sauli un Mēnesi, vai koijotu un veco vīru, kurš mācēja savas acis uzmest kokā.

 

Lielvircavas muiža. Novadpētniecība. Rīga: Jumava, 2023.

Pieejams: JPB.

2022. gada 9. jūlijā pēc restaurācijas un interjera aprīkošanas ar barona Pētera fon Klopmana deponētajām mēbelēm, mākslas darbiem, traukiem un lietišķās mākslas priekšmetiem durvis vēra Lielvircavas muižas kungu nams. Tā ekspozīcijā atspoguļojas reālai īpašnieku klātbūtnei tuvināta Latvijas un Baltijas aristokrātijas dzīvesveidam raksturīgā vide. Turpmākajos gados ekspozīciju ir paredzēts papildināt ar vēl plašāku iepriekšējo paaudžu ikdienā mazpazīstamu sadzīves priekšmetu klāstu, tādēļ šī grāmata iekļaujas Latvijas muižu un piļu kultūrai veltīto izdevumu virknē ar savu īpašo — Lielvircavas šarmu. Dr. habil. art. Ojārs Spārītis.

 

Makfadena, Frīda. Mājkalpotāja. Amerikāņu detektīvromāns. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

"Laipni lūgta ģimenē," Nīna Vinčestere eleganti sniedz man savu manikirēto plaukstu. Es pieklājīgi smaidu un aplūkoju marmora grīdu. Šis darbs ir mana pēdējā iespēja visu sākt no jauna. Es varu izlikties par jebko. Taču drīz vien man nākas uzzināt, ka Vinčesteru noslēpumi ir daudz bīstamāki par manējiem. Katru dienu es tīru Vinčesteru skaisto māju. Izņemu viņu meitu no skolas. Gatavoju gardas maltītes visai ģimenei, bet pati ēdu vienatnē savā jumta stāva mazajā istabiņā. Es tikai vienreiz uzmēru Nīnas kleitu. Tikai lai sajustu, kā tas ir. Bet viņa uzzina... un tad es aptveru, ka manas istabas durvis bēniņos ir slēdzamas tikai no ārpuses. Un nu ir par vēlu. Bet es sevi mierinu: Vinčesteri nezina, kas es esmu patiesībā. Viņi nezina, uz ko esmu spējīga.

 

Meja, Ketrīna. Ziemošana. Miera un atpūtas spēks grūtos laikos. Psiholoģija.[Valmieras novads]: Helios izdevniecība, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Gadalaiki nav vienādi. Tie atšķiras cits no cita. Pavasaris un rudens ir pārejas laiks, kad viens stāvoklis pāriet citā, ātrāk vai lēnāk. Vasara parasti ir drudžaina, karstuma un sociālu aktivitāšu laiks, kas nemitīgi mudina izmēģināt ko jaunu. Ziema ir īpašs gadalaiks. Tas ir laiks, kad mēs varam pakāpties soli atpakaļ un atrast vietu, kur darīt visnozīmīgākos darbus. Grāmata ir iejūtīga meditācija par dzīves tukšajiem periodiem, par laiku, kad jāuzmeklē drošs patvērums, lai atgūtos un parūpētos par sevi.

 

Mūrs, Tomass. Dvēseles tumšās naktis. Ceļvedis dzīves pārbaudījumiem. Psihoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Dvēseles tumšās naktis rodas no trim pārdzīvojumu veidiem - no dzīves "pārejām", optimālā esības veida traucējumiem (galvenokārt attiecībās) un dzīves "pavērsieniem", kas izraisa emocionālas, mentālas un fiziskas ciešanas. Autors grāmatā sniedz tiešus terapeitiskus ieteikumus un mudina uzskatīt izaicinājumus par iespēju izzināt dvēseles dziļākās vajadzības, rodot dziedināšanu un jaunu izpratni par dzīves jēgu. 

 

Naitingeils, Ēarls. Attieksme. Psiholoģija. [Tallina]: Million Mindset, 2023.

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Tev jebkurā gadījumā ir taisnība – tu vai nu vari, vai nevari! Viss atkarīgs no tavas ATTIEKSMES!

 

 

 

Ortega i Gasets, Hosē. Masu sacelšanās. Politiskā filozofija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Šajā darbā spāņu filozofs apraksta jaunu cilvēka tipu - "cilvēku-masu", kas radies, pateicoties liberālajai demokrātijai un zinātnes un tehnikas attīstībai, un analizē 20. gadsimta 20.-30. gadu Eiropu, kas noveda pie postoša kara gan Spānijā, gan visā Eiropā un pasaulē. Darbā ir divas galvenās tēmas: masu sabiedrība, kas bija parādījusies 19. gadsimta beigās, un Eiropas politiskās federācijas izveidošana kā atbilde jaunajām pasaules lielvarām. Filozofs sludina nepieciešamo Eiropas vienotību, lai ierobežotu cilvēka-masas murgus, kuri Vecajā kontinentā bija atnesuši totalitārismu. Viņš brīdina par boļševismu un fašismu. Darbs sasaucas ar pašreizējiem traģiskajiem notikumiem Eiropā, kurus ir izraisījusi totalitārā Krievija. 

 

Platons. Valsts. Filozofija. 3. izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

Sengrieķu filozofs, matemātiķis un rakstnieks Platons ir viens no cilvēces visu laiku dižākajiem domātājiem. "Valsts" ir Platona nozīmīgākais darbs - viens no vēsturiski un intelektuāli ietekmīgākajiem sacerējumiem filozofijā un politikas teorijā. Tas rakstīts kā dialogs, kurā tiek spriests par taisnīgumu un tā nozīmi, kāda ir ideāla valsts, kā veicama darba dalīšana un kāda loma ir cilvēku nevienlīdzībai, kādiem vispār ir jābūt cilvēkiem un viņu savstarpējām attiecībām.

 

Počs, Eižens. Počs PSRS un Latvijas diplomātijas gaiteņos. Biogrāfija. [Mārupes novads]: Goldberg Trust, 2023.

Pieejams: JPB.

Atmiņu stāsts par to, kā notika izlaušanās PSRS diplomātijas virsotnēs, par darbu Vašingtonā, par sarunām ar Imantu Lešinski, Gunāru Meierovicu un viņa paziņām, LPSR kompartijas pirmo sekretāru Augustu Vosu un citām ievērojamām aukstā kara laika personībām, par darbu Indonēzijā, par iespaidiem, strādājot Zambijā, PSRS Ārlietu ministrijā un neatkarīgās Latvijas privātajos uzņēmumos.

 

Rībena, Dace. Dvēseļu gūstā. Latviešu romāns. Rīga: Dienas Grāmata, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Augsts akmens cietoksnis ieskauj Vuhongas ielejas seno tempļu pilsētu, kuras sienās rit divdesmit trīs gadus vecās Marī dzīve. Viņas sniegtie deju priekšnesumi teju ik vakaru izklaidē imperatoru un viņa viesus, taču zem jutekliskajām kustībām meitene slēpj cīņu ar sevi - palikt cietokšņa sienās vai tomēr bēgt? Šaustīdama sevi, Marī ļaujas Evana uzmanības apliecinājumiem, pat nenojauzdama, cik izšķiroša būs viņas loma jaunekļa dzīvē. Bet varbūt glābiņš ir tālo zemju viešņa Abella? Īstais mijas ar pārdabisko, realitāte - ar sapņiem, griba izrauties - ar vēlmi palikt un padoties.

 

Rodiņa, Ieva. Teātris Ogrē. [Rīga]: Laika grāmata; Vesta LK, 2023.

Pieejams: JPB.

2023. gads ir Ogres teātra 95 gadu jubilejas gads. Par godu šim notikumam klajā nācis teātra zinātnieces Ievas Rodiņas pētījums, kas izseko teātra spēlēšanas tradīcijām Ogres pilsētā un tās apkaimē vairāk nekā gadsimta garumā. Grāmata mūs aizved līdz pat 19. gadsimta 2. pusei, kad kāds Tērbatas universitātes students mājas pagalmā ar kursabiedriem izdomā uzspēlēt teātri. Skatītāji ir viņa draugi. No tādām mazām entuziastu izklaidēm izaugusi teātra spēlēšanas tradīcija, kas Ogrē ir stabila ir noturīga un ietiecas arī nākotnē. 

 

Roze, Gundega. Planēta Sieviete. Redaktores piezīmes, kas balstītas uz reāliem notikumiem un personīgām atziņām. Psiholoģija. Rīga: Rose Media SIA, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Gundegas Rozes jaunā grāmata stāsta par mūsdienu sievietes lēmumiem un izaicinājumiem. Par Tindera randiņiem un botoksa injekcijām. Par bērniem, karjeru un partnerību laulībā. Par dzīvi, kas uzdod jautājumus, lai mēs meklētu atbildes. "Mēs katra esam kā universāla planēta ar vairākiem kontinentiem, kas neizbēgami ir sasvstarpēji saistīti. Tā ir planēta sieviete."

 

Runde, Aleksandra. Ko darīt, ja esi kails pilsētā. Rokasgrāmata. Grafiskais romāns. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2023].

Pieejams: JPB.

Atraktīva, mazliet provokatīva grāmata, kas palīdzēs pārvarēt apslēptās bailes un aizspriedumus un paraudzīties uz sevi un dzīvi caur humora prizmu.

 

Svika, Nauris. Cilvēcīga vadība... Jo darbinieki ir cilvēki, nevis resursi. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023]. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Grāmata noder gan vadītājiem, gan tiem, kas vadošus amatus neieņem. Nauris Svika kodolīgi un asprātīgi izstāsta būtiskākos patiesas līderības principus un rada iespēju uz vadītājiem paraudzīties no citas perspektīvas. Autors ar lasītājiem sarunājas īsu stāstu formā, padarot nopietno informāciju viegli uztveramu un rotaļīgu. Autors saka: "Turpmākās lappuses paredzētas labākajiem, kuri vēlas kļūt vēl prasmīgāki, gan sasniedzot mērķus, gan arī iemantojot apkārtējo cilvēku cieņu, kas balstīta uz personību, nevis ieņemamo amatu un oficiālo varas statusu".

 

Šuvajevs, Igors. Marginālijas. Filozofija. Rīga: Neputns, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Turpinot kulturvēsturei veltīto eseju sēriju, izdodam latviešu filosofa Igora Šuvajeva jaunāko eseju krājumu “Marginālijas”. Grāmatā iekļautas 10 esejas, kuru caurviju ideja ir ģenealoģiska un arheoloģiska tagadnes vēstures iezīmēšana. Īpaši uzsvērtas ir mūsdienu biopolitiskās norises, kas iekļaujas it kā marginālos fenomenos. Vienlaikus tas ļauj parādīt, kā šķietami mazsvarīgas norises savijas tagadnē nozīmīgos fenomenos.

 

Teilore, K. L. Viņas pēdējās brīvdienas. Angļu detektīvromāns. Rīga: Kontinents, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Pirms diviem gadiem Frenas jaunākā māsa Džena devās uz kādu labsajūtas retrītu Gozo un pazuda bez vēsts. Policija uzskatīja to par pašnāvību. Tajā pašā dienā mīklainos apstākļos bojā gāja vēl divi pasākuma dalībnieki. Retrīta harismātiskais vadītājs Toms Veids tika ievietots cietumā. Uzzinot, ka Veids ir atbrīvots un atkal organizē retrītu, Frena nolemj izlikties par ieinteresētu dalībnieci un noskaidrot, kas patiesībā notika ar viņas māsu. Vai Toms Veids ir tas, par ko izliekas? Vai Džena tiešām ir mirusi?

 

Upmane-Holšteine, Māra. Piezīmes uz šaubu malām. Autobiogrāfisks stāsts. Rīga: ASTRO MUSIC, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

“Patiesībā mums vajag tos brīžus, kad mūs parauj zem ūdens.” Autobiogrāfisks stāsts par ceļu mūzikā, izaicinājumiem un atklāsmēm, ejot uz savu radošo mērķi.

 

 

Vijups, Armands. Kur patiesība par ebreju kursistes traģēdiju. Kino vēsture. Ventspils: Ventspils muzejs, 2022.

Pieejams: JPB.

Grāmata ir pirmais detalizētākais pētījums Latvijas kino pirmsākumiem, kas veltīts spēlfilmai "Kur patiesība?". Grāmatā pirmo reizi aplūkota šīs 1913. gadā Ventspilī radītās filmas tapšanas vēsture: filmas idejas dzimšana, tās producenta Hilela Berlina biogrāfija un darbība Ventspilī, atspoguļota versija par režisoru K. Koškinu, analizēts filmas sižets, noskaidroti Ventspils teātra aktieri, kas spēlējuši filmā, un akcentēta to kā pirmo Latvijas kinoaktieru loma, precizēts filmas uzņemšanas laiks un vietas, aplūkots filmas sarežģītais liktenis ceļā pie skatītājiem.

 

Vīgante, Velga. Kāvu klejotājs. Latviešu romāns. Rīga: Latvijas Mediji, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Rit Pirmais pasaules karš. Somijas zviedru puisis Ārne, kaismīgi alkdams izkarot Somijas brīvību, līdz ar biedriem nonācis Kurzemes piekrastē. Kāvu naktī pēc Krievijas armijas uzbrukuma iet bojā viņa labākais draugs, bet pats Ārne no rīta pamostas neredzētā pasaulē – ziemeļblāzma puisi pārnesusi simts gadus tālā nākotnē. Šeit viņš atrod mīlestību un darbu, taču nelaikā pārrautās saites smeldz... 

 

Zemgales Vācelīte. Literārais almanahs. Jelgava: Jelgavas Latviešu biedrība, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Jau 17. dzejas kopkrājums, un tajā publicēti 42 autoru darbi. Šis gads bija izaicinājumiem pilns, kas spējis ietekmēt autorus ar visapkārt notiekošo. Dzejā atspoguļojas kara tēma, Latvijas brīvība, politika un citas. Katru gadu Dzejas Dienās notiek dzejas lasījumi godinot dzejnieku Raini. 
Autori: Ārija Alksne-Evarsone; Līga Andronova; Evija Andžāne; Modris Andžāns; Ričards Dāvids Ābele; Elita Ābele; Austra Ālmane; Inta Balčūna; Ilga Bindre; Aleksandra Bogdanova; Velta Brinza; Vija Čerņaka; Ineta Čužinska; Ināra Gaile; Sarmīte Gausiņa-Elksne; Aina Gerute; Dagnija Gudriķe; Aija Hermane; Zane Indriksone; Rēzija Anna Jaseviča; Ziedīte Kalna; Brigita Kārkliņa; Ivars Kārkliņš; Ligija Kovaļevska; Anita Ķēķe; Mairita Ķērpe-Dūze; Biruta Laijere; Jānis Lūciņš; Marianna Madžule; Ilze Magone; Marģers Martinsons; Benedikta Mežale; Velga Petņičenko; Vera Roķe; Lauris Romislovs; Irēna Stīga Ščeglova; Rasma Urtāne; Elita Viškere-Šmarova; Laimdota Vištarte; Ingrīda Zaķe; Jānis Zariņš; Kārlis Žukovskis.

 

 

Jaunajiem lasītājiem 

 

Bogena, Rūbija van der. 101 vienradzis un viss, kas tev par tiem jāzina! Vācu stāsti bērniem. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Vai zini, kā rodas vienradžu mazuļi? Un to, ka vienradži ragu var izmantot durvju atvēršanai atslēgas vietā vai kā lukturīti, naktī lasot zem segas? Visās šī vārda nozīmēs FANTASTISKA grāmata, ko radījuši pasaules labākie vienradžologi. Tā gan lieliem, gan maziem vienradžu faniem liks lēkāt no sajūsmas!

 

Boļšakovs, Iļja Marija. Puika, kas spēlējās ar lellēm. Grāmata bērniem par dzimumu līdztiesību. Latviešu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Ja jūs domājat, ka grāmatas nosaukums nav pareizs, jo puikām spēlēties ar lellēm nevajag, tad jums šo grāmatu labāk neņemt rokās. Daži cilvēki uzskata, ka ar lellēm vajadzētu spēlēties meitenēm, jo daudzas meitenes pieaugušas kļūs par mammām. Bet zēni, kad izaugs, kļūs par tētiem, tātad arī viņiem derētu spēlēties ar lellēm. Ja jūs uzskatāt, ka visas meitenes grib kļūt par princesēm, bet zēni nedrīkst raudāt, tad labāk nelasiet grāmatu bērniem priekšā. Jo ne visas meitenes grib kļūt par princesēm un raudāt drīkst pilnīgi visi. Ja esat pārliecināti, ka meitenei jāmāca gatavot ēdienu, bet zēniem tāda mācība nav vajadzīga, jo zēnu, kurš izaugs un kļūs par vīru, apkalpos sieva, tad jums šo grāmatu labāk nelasīt, jo tajā ir stāstīts, ka zupu gatavot vajag iemācīties katram. Ne viss, kas ierasts, ir pareizs, un ne viss, kas pareizs, ir ierasts.

 

Bonilla, Rosio. Kas ir mīlestība, mazā Moni? Spāņu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Mazajai Moni patīk pastaigāties ar savu suni Maksu. Viņi brīnišķīgi saprotas, bet ar pieaugušajiem reizēm ne tik labi. Īpaši, kad tie runā par mīlestību. Viņi saka, ka tā spēj gāzt kalnus, tomēr to varot atrast arī mazās lietās. Ja mīlestību nevar ne redzēt, ne sataustīt, ne uzgleznot, kā viņi zina, kas tā ir?

 

Ceļvedis meitenēm gandrīz par visu. Kā būt veselai un laimīgai pusaudža gados. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Praktiski padomi meitenēm un pusaudzēm, kā labāk izprast sevi, savas emocijas, organisma reakcijas un apkārtējo pasauli. Stress. Hormoni. Skola. Sociālie mediji. Pusaudža vecumā tik daudz ar ko ir jātiek galā. Šajā grāmatā pastāstīts par to visu: par labo, par slikto un arī mazliet dīvaino. Šis ir patiesi izsmeļošs ceļvedis gandrīz pusaudzēm. 

 

Ceļvedis zēniem gandrīz par visu. Kā būt veselam un laimīgam pusaudža gados. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Praktiski padomi zēniem un pusaudžiem, kā labāk izprast sevi, savas emocijas, organisma reakcijas un apkārtējo pasauli. Stress. Hormoni. Skola. Sociālie mediji. Pusaudža vecumā tik daudz ar ko ir jātiek galā. Šajā grāmatā pastāstīts par to visu: par labo, par slikto un arī mazliet dīvaino. Šis ir patiesi izsmeļošs ceļvedis gandrīz pusaudžiem. 

 

Dacjūte, Evelina. Ērkulis. Lietuviešu stāsti bērniem. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Laukā ir tveicīga vasara, un suni moka karstums: ar tik biezu kažoku jauki ir tikai ziemā. Atliek viens – doties uz frizētavu. Viss jau būtu labi, taču Barbariss baidās no šķērēm un friziera Toda, kurš tās šņikstina. 

 

Donalds Daks. Komiksu albums. Rīga: Story House Egmont, 2023. 

Pieejams: BJB "Zinītis".

Paviesojies paralēlajā dimensijā kopā ar Donaldu Daku un sastopi savus iemīļotos varoņus pavisam neierastās lomās. Lasi un uzzini, kas šoreiz padomā Suņapuikām, kādā ķibelē atkal iekūlušies Spruksts un kas atgadās, ja kosmosa stacijas lifta telpā piemirstas aizslēgt durvis. Dzen pēdas Knapa Makdaka veiksmes monētai un esi gatavs jautrībai un jauniem, aizraujošiem piedzīvojumiem!

 

Erne, Andrea. Viss par ugunsdzēsību. Izzinoša grāmata bērniem. Milzu plakāts ar galvenajām ugunsdzēsības iekārtām. Rīga: Madris, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Kādi ir ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pienākumi?; Kā kļūt par ugunsdzēsēju?; Kā man rīkoties ārkārtas situācijā?; Kur vēl palīdz ugunsdzēsēji glābēji?

 

Flisars, Ēvalds. Paskaties pa logu. Slovēņu romāns jauniešiem. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatas galvenā varoņa, pusaugu zēna dzīves centrā ir viņa labākais draugs sivēns un Sarakstu grāmata, kurā viņš uzkrāj savus novērojumus par apkārtējo pasauli pēc Nelaimīgā notikuma – starpgadījuma, kas neatgriezeniski izmainījis viņa dzīvi. Vecāki piecpadsmitajā dzimšanas dienā sarūpē zēnam dāvanu, kas rada nevis prieku, bet sašutumu un neizpratni, bet uzreiz pēc tam viņš sastop Ahmedu – dažus gadus vecāku sīriešu bēgli, un abi dodas neticamā ceļojumā pāri visai Eiropai, lai Londonā uzmeklētu Ahmeda brāli. 

 

Garnett, Jaye. Vārdi. Cietlapu grāmata ar atveramiem lodziņiem. Rīga: Story House Egmont, 2023. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Jūsu bērns ir gatavs pētīt un izzināt. Paver atlokus un iepazīsti jaunus vārdus mājā, dārzā, skolā, pilsētā un laukos!

 

Hantere, Ērina. Klanu suņi. Grūtais ceļš. 4. grāmata. Angļu romāns jauniešiem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Kad no bara nošķīrušies suņi sastopas ar baisiem draudiem, daži celsies, bet citi – kritīs Leo un alfa beidzot ir noslēguši trauslu pamieru, tomēr saitessuņu un savvaļas suņu vidū joprojām valda spriedze. Viņi dodas meklēt jaunu mājvietu iespējami tālu no asinssuņu apmetnes un atklāj, ka patiesi droši nevar justies nekur. Lielajā Rūcienā ir izdzīvojis kāds cits bars, un šie suņi ar viņu neprātīgo vadoni priekšgalā, iespējams, izrādīsies paši bīstamākie Leo draugu ienaidnieki. 


Kambi, Valentīna. Ledus sirds. Pazaudētā rotaļlieta. Stāstu krājums bērniem. Rīga: Story House Egmont, 2023.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Kopš pirmās "Ledus sirds" filmas pagājuši jau desmit brīnumpilni gadi! Pievienojies Elzai, Annai, Kristofam, Svenam un Olafam jaunos, aizraujošos piedzīvojumos!

 

Koha, Helena. Kartupeļa karaļvalsts. Igauņu stāsti bērniem. [Rīga]: liels un mazs, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Katra dārzeņa sapnis ir izaugt, būt garšīgam un reiz tikt apēstam. Par to sapņo arī tantes Tīas sakņudārza iemītnieki - kartupeļi, burkāni, sīpoli, puravi, zirņi, tomāti, pupas un vēl dauz kas cits. Bet par ko vēl tie domā? Vai tie ir saticīgi un draudzīgi? Kas valda sakņudārzā un cenšas atrisināt dārzeņu strīdus?

 

Krāsainie gadalaiki. Mana pužļu grāmata. Cietlapu grāmata. Rīga: Story House Egmont, 2023. 

Pieejams: BJB "Zinītis".

Priecājies par gadalaikiem kopā ar Ķepu patruļas kucēniem! Četri attēli, ko izjaukt un salikt no jauna!

 

Krāsas. Mana pirmā grāmatiņa. Cietlapu grāmata. Rīga: Story House Egmont, 2023.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Ņiprie Ķepu patruļas kucēni Maršals, Rokijs, Rabls un citi aicina pašus mazākos iepazīties ar krāsām. Šķirot lappusi pēc lappuses, bērni satiks sarkanu zemeni, zaļu sienāzi, dzeltenus banānus, violetu bļodiņu, zilu krūzīti, oranžu burkānu un vēl citus priekšmetus un būtnes dažādās krāsās.

 

Lapsa, vārna un... Latviešu tautas pasakas. Lieldruka. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Šī grāmata ir domāta 4-6 gadus veciem bērniem, kuri sāk apgūt lasītprasmi. Grāmatā ievietotās pasakas bērni mācās lasīt zilbi pa zilbei. Lai bērniem palīdzētu uztvert tekstu un lasīšana būtu aizraujošāka, pasakas papildina krāsainas ilustrācijas. 

 

LEGO Ninjago. Bezbailīgie nindzjas. Aktivitātes. Stāsts. Komiksi. Lietuva: UAB Presa, 2023.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Pēc Apvienošanās Loids satiek Arinu un Soru – divus bērnus, kas apveltīti ar unikālu talantu un spējām! Leģendārais Zaļais nindzja kļūst par viņu skolotāju un parāda, kā pārvarēt jaunus izaicinājumus. Draugi kopā ar savu līdzgaitnieku – pūķīti – iemācās būt par varonīgiem nindzjām. Pievienojies viņu aizraujošajos piedzīvojumos, veicot īpašus nindzju uzdevumus un aktivitātes! Izdevums sastāv no grāmatas, uzlīmēm, 24 (gab.) LEGO detaļām. 

 

Mani pirmie vakarstāsti. Stāsti bērniem. Rīga: Story House Egmont, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Šajā krājumā iekļauti sirsnīgi Disneja studijas animācijas filmu stāsti, kas lieliski noderēs lasīšanai pirms miedziņa. Lai jauka tikšanās ar Kniķi, Rībkāji, Dambo un citiem dzīvnieku mazuļiem!

 

Mazā kamenīte Bumbulīte. Vācu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023].

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Krāšņi ilustrēta grāmata ar skaidru vēstījumu: esi pats, tici sev, un tu varēsi visu! Mazajai kamenītei Bumbulītei ir ļoti mazi spārniņi. "Ar saviem sīkajiem spārneļiem tu nekad nevarēsi lidot!" citi izsmej Bumbulīti. Taču drīz mazā kamenīte uzzina, ka viņai nevajag lielus spārnus, lai lidotu, viņai nepieciešama tikai drosme.

 

Nacukava, Sosuke. Stāsts par kaķi, kurš izglāba grāmatas. Japāņu romāns jauniešiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

"Nacuki grāmatnīca" ir neliels lietoto grāmatu veikaliņš. Tajā grāmatplaukti slejas līdz pat griestiem un ir piekrauti ar brīnišķīgām grāmatām. Rintaro ļoti patīk šī vieta, kuru reiz izveidojis viņa vectēvs. Šeit Rintaro ir pavadījis neskaitāmas laimīgas stundas, lasot grāmatas pēc sirds patikas. Ideāls patvērums zēnam, kurš jūtas diezgan vientuļš. Pēc vectēva nāves Rintaro ir patiesi bēdīgs, jo tā vien šķiet, ka grāmatnīcu nāksies slēgt. Bet uzrodas runājošs kaķis, vārdā Tīģeris, kas meklē grāmatmīli, lai kopā ar viņu paveiktu ko svarīgu...

 

Pīps un Pūzija. Dabas pētnieki. Darbošanās grāmata. Vairāk nekā 100 uzlīmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Pīpam un Pūzijai ļoti patīk pētīt dabu. Tagad arī tu vari viņiem pievienoties un doties dabas pētīšanas ekspedīcijās. Sastādi savu pētījumu programmu, izveido varavīksnes mozaīku, izkrāso saulespuķi, spēlē spēles, liec draugiem minēt un uzzini daudz ko par plašo pasauli.

 

Planēta Zeme. Pārsteidzoši un interesanti fakti, ko vienmēr esi vēlējies uzzināt. Rīga : Story House Egmont, 2023.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Kurš ir cietākais minerāls? Cik augsta ir temperatūra Zemes centrā? Kura ir pasaulē lielākā valsts? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atradīsi šajā interesantajā, krāšņām fotogrāfijām bagātajā grāmatā. Te uzzināsi par zemestrīcēm, okeāniem un atmosfēru, kas sargā mūsu planētu. 

 

Prātlauzis. Atjautības uzdevumi. Rīga: Avots, [2023?].

Pieejams: BJB "Zinītis".

Grāmatā apkopoti 5 grūtības līmeņi, 288 uzdevumi kas paredzēti bērniem, kas jau ir uzsākuši skolas gaitas pamatskolā, kā arī pieaugušajiem, kuriem patīk asināt prātu ikdienā. Uzdevumi palīdzēs attīstīt loģisko un vizuālo domāšanu, kā arī attīstīt matemātisko domāšanu kopumā. Pareizās atbildes un skaidrojumi doti grāmatas beigās, tie palīdzēs nezaudēt motivāciju atrisināt visus uzdevumus...

 

Saules sistēma. Pārsteidzoši un interesanti fakti, ko vienmēr esi vēlējies uzzināt. Rīga: Story House Egmont, 2023.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Vai mēs Visumā esam vieni? Cik karsta ir Saule? Kas īsti ir gaismas gads? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atradīsi šajā interesantajā, krāšņām fotogrāfijām un attēliem bagātajā grāmatā. Tur aprakstīts viss, sākot no milzu zvaigznēm un pavadoņiem līdz pat pirmajam cilvēkam uz Mēness. Aizraujoši fakti un viktorīna grāmatas beigās palīdzēs atklāt daudz jauna par Saules sistēmu.

 

Skrastiņa, Ilze. Ko dari? neko. Vasara ar draugiem, Princesi un bumbu vilcienā. Latviešu stāsti bērniem. [Jūrmala]: Izdevniecība Iddea, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Vai esat no tiem sevišķi apzinīgajiem vecākiem, kam šķiet, ka vasaras brīvlaikā bērni jānodarbina "jēgpilni", stingri saplānojot viņu nometņu, treniņu, franču valodas stundu un klavierspēles grafiku? Jums noteikti vajadzētu izlasīt grāmatu par sākumskolnieka Mikiņa gaitām. Tā vēsta par jaunā cilvēka piedzīvojumiem pilno dzīvi brīvlaikā.

 

Suns, kaķis un.... Latviešu tautas pasakas. Lieldruka. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Šī grāmata ir domāta 4-6 gadus veciem bērniem, kuri sāk apgūt lasītprasmi. Grāmatā ievietotās pasakas bērni mācās lasīt zilbi pa zilbei. Lai bērniem palīdzētu uztvert tekstu un lasīšana būtu aizraujošāka, pasakas papildina krāsainas ilustrācijas.

 

Špeilhofa, Barbara van den. Piktulis. Vācu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Rūpīgi celtā mājiņa atkal un atkal sabrūk, lai gan trollītis tik ļoti cenšas. Āboli nekrīt zemē no koka, un papīra kuģīši cits pēc cita nogrimst... Nebūšanas mazo trolli nokaitina. Pamatīgi nokaitina. Dusmas viņā mutuļot mutuļo. Viņš klīst apkārt kā pikts negaisa mākonis. Īsts Piktulis! Tas sarūgtina trollīša draugus, kuri beidzot neiztur un dodas projām. Vai mazajam trollim izdosies visu vērst par labu?

 

Šteinkellnere, Elizabete. Papīra klavieres. Austriešu romāns jauniešiem. [Rīga]: liels un mazs, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Ilustrētajā romānā, kas vieglā un nepiespiestā veidā runā par nopietnām lietām, 16 gadus vecā Maija savas jūtas izsaka vārdos un attēlos. Viņa ieraksta savu dzīvi dienasgrāmatā, kas vienlaikus ir arī skiču burtnīca. Maija vēl mācās skolā, bet arī strādā sulu veikalā un bieži rūpējas par divām jaunākajām māsām, lai vientuļā māte varētu atpūsties. Katrai māsai ir cits tētis. Maijas āriene un uzvedība neatbilst ierastajām ārējā skaistuma normām, bet viņa veiksmīgi saceļas pret aizspriedumiem, saņem atbalstu no draugiem un nostiprina pārliecību par sevi un savām tiesībām uz personisku laimi.

 

Trakā lapsa šķiro atkritumus. Kāršu spēle. Liepāja: Rozīņu rezidence SIA, 2023. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

"Trakā Lapsa šķiro atkritumus" ir kāršu spēle, kura veidota pēc spēles UNO principiem. Spēle veidota ar nodomu ienest jautrību, vieglumu un skaidrību atkritumu šķirošanas tēmā, kas mēdz būt visai mulsinoša un dažkārt pat kaitinoša. To varētu saukt arī par atkritumu šķirošanas ābeci spēles formā. Spēles autores lielā iecere ir panākt to, lai atkritumu šķirošana būtu tik pašsaprotama un viegla, ka katrs bērns un pieaugušais zinātu, kur jāizmet piena paka, baterija, sabojājies tomāts vai jebkas cits. Šo spēli var spēlēt ģimenes un draugu lokā ar bērniem, un tā lieliski noderēs vides izglītības aktivitātēs.

 

Tur lejā. Seksuālā audzināšana bērniem. Rīga: Pētergailis, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Reizēm bērnu jautājumi nāk kā zibens no skaidrām debesīm! Svarīgi saprast, ka bērni uz dzimumorgāniem raugās citādi nekā pieaugušie. Bērniem ķermenis ir kā instruments, ar kuru piedzīvot pasauli un sevi pašu. Un dzimumorgāni ar saviem daudzajiem nervu galiem un interesanto izskatu sagādā daudz iespaidu. Tāpēc nav pārsteigums, ka intīmā zona daudziem bērniem šķiet visinteresantākā ķermeņa daļa, kuru viņi vēlas izzināt. Bērni iemācās, kādos vārdos saukt savas ķermeņa daļas. Bez vēdera, elkoņiem un kājām viņiem pienāktos uzzināt arī apzīmējumus intīmajai zonai. Jo tieši tāpat kā bērniem nepieciešami vārdi, lai pateiktu, ka sāp kāja, vajadzīgi arī vārdi, lai pateiktu, ka, piemēram, spēlējoties viņi atsituši savu intīmo zonu.

 

Varde, vilks un.... Latviešu tautas pasakas. Llieldruka. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".
Saturs: Varde krējuma podā; Lielīgā varde; Vardes un stārķis; Vilks un vāvere; Pele un varde.

 

 

Vismīļākie dzīvnieciņi. Vācu dzejoļi bērniem. Cietlapu grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Lasi un priecājies līdzi! Kucēniņš spēlē bumbu, teliņš grib noķert zaķēnu, pīlēni plunčājas, zoslēni gāgina - mazie nebēdņi draiskojas un priecājas.

 

Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts pēta dinozaurus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Vai dinozaurus un Pūķu salas pūķus saista radniecība? Tas ir tikai viens no daudzajiem jautājumiem, kas interesē ugunspūķīti Kokosriekstu, aszobu pūķi Oskaru un dzeloņcūku Matildi. Draugi ķeras pie dinozauru izpētes un beigās uzzina vēl daudz ko vairāk.

 

 

Zīle, Baiba. Lilī un burvju kaķis Bubass. Latviešu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Ejot pirkt saldējumu, Lilī pat nenojauš, ka nonāks burvju bibliotēkā. Tur viņa iepazīsies ar bibliotekāru – runci Bubasu, satiks jaunus draugus un neparastas būtnes, kā arī stāsies pretī lielākajam ļaundarim Vilkam.

 

 

Žavo, Amēlija. Mana digitālā ģimene. Franču stāsti bērniem. Rīga: Latvijas Mediji, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Cepumiņš bija laimīgākais suns pasaulē... līdz brīdim, kad mājās parādījās planšetes, viedtālruņi un videospēļu konsoles. Ģimene ir kā pielīmēta pie ekrāniem, un tas vairs nav izturams. Viņi ir jāatbrīvo!

 

Žutaute, Lina. Ferdinands un Pū. Ceļojums uz Austrāliju. Lietuviešu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

"Kuram gan vēl ienāks prātā doma ceļot uz Austrāliju, ja ne Ferdinandam? Viņš taču nav šāds tāds parasts kaķis, bet gandrīz vai slavenā ceļotāja un atklājēja Fernāna Magelāna vārdabrālis! Par šo vīru stāstīja televīzijā. Un vista Petūnija, kurai allaž nav miera, Ferdinandam ar prieku pievienosies. Austrālija ir pilna ar strausiem - brīnumjaukiem lielacainiem skaistuļiem -, un te nu paveras fantastiska iespēja atrast īsto mīlu. Pūciņš, bez šaubām, ir gatavs sekot draugiem kaut līdz pašai pasaules malai. Un vai ceļojums vispār ir iedomājams bez viltīgiem, negaidītiem palīgiem un jauniem atklājumiem? Tātad - lai dzīvo piedzīvojumi!".

 

Svešvalodās

 

Hoover, Colleen. Never Never. Amerikāņu romāns. London: Harper Collins, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Charlie Wynwood and Silas Nash have been best friends since they could walk. They've been in love since the age of fourteen. But as of this morning… they are complete strangers. Their first kiss, their first fight, the moment they fell in love… every memory has vanished. Now Charlie and Silas must work together to uncover the truth about what happened to them and why. But the more they learn about the couple they used to be… the more they question why they were ever together to begin with. Forgetting is terrifying, but remembering may be worse.

 

Горовиц, Энтони. Совы охотятся ночью. Angļu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука; Азбука-Аттикус, 2022.

Pieejams: JPB.

Смерть знаменитого писателя Алана Конвея поставила точку в редакторской карьере Сьюзен Райленд. Теперь она управляет отелем на берегу Эгейского моря, однако не слишком успешно — денег катастрофически не хватает. Скучая по лондонской суете, Сьюзен подумывает о том, не сбежать ли из этого райского местечка, и кажется, сама судьба подкидывает ей шанс. Супруги-англичане обращаются к Райленд за помощью, обещая хорошо заплатить. Исчезла их дочь, успев признаться родителям, что на страницах детективного романа Конвея нашла ключ к разгадке кровавого преступления, совершенного восемь лет назад в Суффолке... Редактором этой книжной серии, оказывается, была Сьюзен. Удастся ли ей распутать хитросплетения авторской мысли? Мисс Райленд срочно отправляется в Англию, испытывая настоящий азарт сыщика, и ей не сразу приходит в голову, что нельзя безнаказанно ворошить тайны прошлого. Но это становится очевидным, когда над ней нависает смертельная опасность.

 

Давид, Филип. Дом памяти и забвения. Serbu romāns. Москва: Лайвбук, 2023.

Pieejams: JPB.

Альберту Вайсу удается выжить во время Холокоста, однако воспоминания преследуют его всю жизнь, как и звук поезда, уносящего родителей в Аушвиц и превратившего младшего брата в птицу. Много лет спустя, гуляя по Нью-Йорку, Альберт натыкается на Дом памяти и забвения – зайдя внутрь, можно навсегда забыть всё, что так долго его терзает. Но разве не память даёт нам истинное знание о самих себе? И что, если кроме мира физического, пропитанного злом, есть и другой — тонкий, потусторонний? Не исчезнут ли из него дорогие ему люди, если Альберт сотрёт мучительные образы из памяти?

 

Дорр, Энтони. Весь невидимый нам свет. Amerikāņu romāns. Москва: Иностранка, 2023. 

Pieejams: JPB.

«Весь невидимый нам свет» рассказывает о двигающихся, сами того не ведая, навстречу друг другу слепой французской девочке и робком немецком мальчике, которые пытаются, каждый на свой манер, выжить, пока кругом бушует война, не потерять человеческий облик и сохранить своих близких. Это книга о любви и смерти, о том, что с нами делает война, о том, что невидимый свет победит даже самую безнадежную тьму.

 

Дюсс, Карстен. Мой внутренний ребенок хочет убивать осознанно. Vācu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука; Азбука-Аттикус, 2023.

Pieejams: JPB.

Жизнь главного героя Бьорна Димеля изменилась к лучшему. Он уже не "грязный адвокатишка" на побегушках у мафии, но уважаемый бизнесмен и владелец детского сада. С помощью техники осознанности ему удалось выбраться "из стрессового тупика брачной рутины" и обрести видимость внутренней гармонии. Однако можно ли назвать Бьорна Димеля по-настоящему счастливым человеком? Он продолжает испытывать стресс, он продолжает бояться будущего, он продолжает убивать. Проблемы с законом, с мафией, с личной жизнью вновь обступают его со всех сторон, заставляя еще раз обратиться за помощью к знаменитому Йошке Брайтнеру, специалисту по осознанности. И здесь Бьорн Димель наконец узнает, что между ним и полноценной счастливой жизнью стоит внутренний ребенок, со своими детскими травмами, неисполненными желаниями и капризами. Внутренний ребенок, который хочет любви и понимания и ради их достижения не остановится ни перед чем. 

 

Коу, Джонатан. Борнвилл. Angļu romāns. Москва: Фантом Пресс, 2023.

Pieejams: JPB.

Новая книга Джонатана Коу - это многочастная роман-сюита, где каждая часть - событие британской истории ХХ - ХХI века, среди них - окончание Второй мировой войны, финал чемпионата мира 1966 года, свадьба принца Чарлза и Дианы, гибель принцессы Дианы, пандемия… В этой исторической призме преломляются судьбы Борнвилла, шоколадной столицы Соединенного Королевства, и семьи, жившей там в разное время.

 

Луиселли, Валерия. Архив потерянных детей. Meksikāņu detektīvromāns. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023.

Pieejams: JPB.

Мать, отец, сын и дочь отправляются в роуд-трип из Нью-Йорка в Аризону. Их пункт назначения — Апачерия, место, которое апачи когда-то называли домом. Но грандиозное путешествие прерывают печальные новости по радио: тысячи детей-иммигрантов потерялись в пустыне при попытке пересечь юго-западную границу США. Грядет перелом — как в стране, так и в судьбе семьи... 

 

Масси, Суджата. Малабарские вдовы. Книга 1. Amerikāņu detektīvromāns. Москва: Popcorn Books, 2023. 

Pieejams: JPB.

Первин Мистри только что присоединилась к юридической фирме своего отца, став одной из первых женщин-юристов в Индии. Адвокатская контора Мистри должна исполнить волю мистера Омара Фарида, богатого предпринимателя, у которого остались три вдовы. Изучая документы, Первин замечает нечто странное: все три жены передали свое наследство на благотворительность. Причем одна из вдов подписала документы крестиком, а значит, она, вероятно, даже не умеет читать. Первин проводит расследование и понимает, что ее подозрения были верны: дело о наследстве внезапно перерастает в дело об убийстве. Теперь она обязана выяснить, что на самом деле произошло на Малабарском холме…. 

 

Мур, Йен. Смерть и козий сыр. Angļu detektīvromāns. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023.

Pieejams: JPB.

Англичанин средних лет и владелец небольшой гостиницы в тихой французской долине Ричард Эйнсворт ведет спокойную жизнь, и ему это нравится. Самое яркое событие в его городке за долгое время — это открытие ресторана звезды кулинарии и обладателя всех звезд Мишлен. Весь город в сборе, вечер сверкает изысканностью, звенят бокалы с игристым вином... И казалось бы, что тут может пойти не так? Но вдруг скандал! Гвоздь программы — блюдо, которое принесло мировую известность шеф-повару — подают с измененным рецептом! Ресторан опозорен, город в шоке, а ведущий поставщик сыра топит себя в одном из чанов с козьим молоком. - 16+. - На русском языке публикуется впервые.

 

Наспини, Саша. Кислород. Itāļu detektīvromāns. Москва: Синдбад, 2023.

Pieejams: JPB.

1999 год. Тихий спокойный городок на побережье Италии, где все друг друга знают. Но даже в таких идиллических местах пропадают дети. Лауру ищут уже 14 лет, сдались даже родители. И вдруг девушку находят. Неожиданность, оторопь и, главное, шок от осознания того, что это за похититель. Известный профессор антропологии Карло Балестри все это время держал Лауру на цепи в укромном контейнере. Обвинения в похищении, пытках и даже других убийствах не заставляют себя ждать. За происходящим наблюдает сын профессора Лука. Он даже не подозревал, какой монстр жил с ним рядом все это время. Как ему быть: что чувствовать по отношению к собственному отцу, к Лауре, к самому себе? А что чувствует и думает сама девушка? Как ей жить в мире, которого она не видела целых 14 лет? Мощный психологический триллер обернется непредсказуемой развязкой.

 

Орунья, Мария. Скрытая бухта. Spāņu detektīvromāns. Москва: Фантом Пресс; Phantom press, 2023. 

Pieejams: JPB.

Молодой лондонец Оливер Гордон получает в наследство колониальный особняк, виллу «Марина» в прибрежном городке Суансес в Кантабрии — области на севере Испании. Во время ремонтных работ в подвале обнаруживается замурованное тельце младенца, а рядом — странный предмет, уродливая статуэтка, изображающая какого-то экзотического идола. Страшная находка словно открывает дверь в бездну, и в мирном курортном местечке и его окрестностях начинают происходить убийства одно замысловатей другого. Полиция в тупике, расследование буксует.

 

Осман, Ричард. Выстрел мимо цели. Angļu detektīvromāns. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023.

Pieejams: JPB.

Нераскрытое дело десятилетней давности — звучит как вызов для Клуба убийств по четвергам! А если добавить, что исчезнувшую Бетани Уэйтс, восходящую звезду местного телевидения, так и не обнаружили, то получится загадка, мимо которой Элизабет, Джойс, Ибрагим и Рон просто не могут пройти. Успешно начавшиеся поиски омрачает внезапное появление врага Элизабет, который ставит ей весьма строгий ультиматум: убить или быть убитой. Пока Элизабет борется со своей совестью (и пистолетом), остальные участники Клуба и их новые знакомые (включая телезвезду, специалиста по отмыванию денег и бывшего полковника КГБ) разгадывают новую тайну. Но успеет ли компания найти ответы и спасти Элизабет, до того как убийца нанесет роковой удар?

 

Сент-Джеймс, Симона. Сломанные девочки. Kanādiešu detektīvromāns. Москва: Синдбад, 2023.

Pieejams: JPB.

Айдлуайлд-холл всегда был мрачным местом. В 1950-е в нем находилась школа-интернат для проблемных девчонок — смутьянок, незаконнорожденных, с отклонениями в развитии. Поговаривали, что в нем живет привидение, и местные жители предпочитали обходить его стороной. Интернат закрыли после таинственного исчезновения воспитанницы, одной из четырех близких подруг. Спустя почти полвека недалеко от заброшенного здания нашли тело девушки. В ее убийстве был обвинен и впоследствии осужден парень, с которым она встречалась. Еще через двадцать лет страшная находка во время работ по реконструкции Айдлуайлд-холла связывает эти два трагических случая и ведет к жутким тайнам более далекого прошлого.

 

Уильямс, Т. А. Из Италии с любовью. Angļu romāns. Москва: Иностранка, 2023.

Pieejams: JPB.

Вернувшись из командировки, Луиза Роудс застает парня, с которым намеревалась провести остаток дней, в постели с другой. Луизе хочется сбежать и спрятаться ото всех — и новая рабочая поездка оказывается как нельзя кстати. Нужно вернуть к жизни гостиницу, затерянную в сельской местности Пьемонта, и Луиза дает себе зарок: только работа, никаких мыслей о мужчинах. Однако выполнить обещание не так-то просто. Перед отъездом ее приглашает на ужин начальник, и за столом они обсуждают не только деловые вопросы. Кроме того, в Италии Луиза встречает Паоло, который когда-то был ее первой любовью и который вроде не против вернуть былое. Но сложнее всего не думать о затворнике Вито, прежнем владельце гостиницы… Сможет ли Луиза в этом уединенном уголке не только восстановить душевное равновесие, но и обрести надежду на новые чувства?

 

Френкель, Лори. В доме на холме. Храните тайну у всех навиду. Amerikāņu romāns. Москва: Эксмо; Бомбора, 2022.

Pieejams: JPB.

Уолши переехали в Сиэттл с другого конца страны, чтобы начать все заново. Очаровательная семья с 5 детьми тут же подружилась со всеми соседями в округе. Никто и подумать не мог, что они уехали из родного города… из-за травли всей семьи. В этот раз у них все сложится. Они будут обычными и милыми. Осторожными. Они будут держаться столько, сколько получится. Или пока один из них не спросит себя: "Готов ли я дальше притворяться ради вас?" И с этого момента все изменится навсегда…. 

 

Хайсмит, Патриция. Глубокие воды. Amerikāņu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука, 2023.

Pieejams: JPB.

Виктору ван Аллену тридцать шесть лет. Он живет в городке Литтл-Уэсли, штат Массачусетс, и его жена Мелинда ему изменяет. До поры до времени Вик терпит ее измены, но однажды решает бороться – и, для романтичной загадочности, выдумывает историю об убийстве. А от мнимого убийства до убийства самого настоящего у Хайсмит – один шаг….

 

Хэддон, Марк. Загадочное ночное убийство собаки. Angļu romāns. Москва: Эксмо, 2022. 

Pieejams: JPB.

Кристофер не любит желтый и коричневый цвета, не может находиться в толпе и не терпит прикосновений. Он математический гений и, чтобы успокоиться, возводит 2 в 35-ю степень, любит головоломки, формулы, научные факты. Отдаленно напоминает мальчика из романа Джонатана Сафрана Фоера "Жутко громко & запредельно близко". Марк Хэддон дает нам органичную и яркую картину мира глазами аутиста. При чем тут убийство собаки? А с него все и началось. Расследование Кристофера перевернет всю его жизнь, да и не только его.

 

Шамалек, Якуб. Выбор за тобой. Poļu detektīvromāns.  Москва: АСТ; Corpus, 2023.

Pieejams: JPB.

На одной из варшавских улиц произошла авария: погиб актер Рышард Бучек, ведущий популярной детской программы. Все указывает на то, что он потерял контроль над автомобилем. Однако у начинающей журналистки Юлиты Вуйчицкой возникает подозрение, что кто-то помог телезвезде покинуть этот мир. Юлита получает анонимную угрозу держаться подальше от этой истории, но решает ее проигнорировать… Ее жизнь летит под откос, но это лишь укрепляет девушку в решимости узнать правду. Чем дальше журналистка продвигается в своем расследовании, тем больше шокирующих фактов она узнает не только о Бучеке, но и о том, как устроен интернет и как можно сломать жизнь любому из нас с помощью одной вредоносной программы.