Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Vasaras pienesums rudens vakariem: jauno grāmatu saraksts (21.08.–17.09.)

Arvien plašāk rudens pleš krāsu paleti. Saule rītos vēl vasarīgi spītīgi mirdzina starus, aicinot dienas gaitās, taču vakarpusēs aizvien zemāk un straujāk aizslīd gar pamali. Drēgnie vakari tā vien aicina ieritināties siltumā ar grāmatu rokā. Vasara bijusi dāsna, bibliotēkas ļaudis rosīgi, tāpēc lasāmā nepietrūks. Ieskatieties grāmatu jaunumu sarakstā! Izvēlieties! Ļaujieties vārdu burvībai!

 

 

Adlers-Olsens, Jusi. Upuris 2117. Kriminālromāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Laikrakstos mirusī tiek nodēvēta vienkārši "upuris numur 2117" – viņa ir divi tūkstoši simt septiņpadsmitais bēglis, kas zaudējis dzīvību Vidusjūras ūdeņos. Tomēr trim cilvēkiem šī nāve nozīmēs kaut ko daudz vairāk, turklāt tā aizsāks virkni notikumu, kuri Karla Merka vadīto Q nodaļu iemetīs ļoti bīstamas un vienlaikus arī ļoti personiskas lietas izmeklēšanā – lietas, kas ne tikai atsegs tumšus pagātnes noslēpumus, bet arī radīs nāves draudus nākotnei. Kādam pusaugu dānim "upura numur 2117" nāve kļūs par simbolu visam, ko viņš nicina, un vienlaikus arī par perfektu pamudinājumu ļauties sen gruzdošajām atriebības alkām. Gālibam, bēdīgi slavenā Abu Graibas cietuma brutālajam spīdzinātājam, šī nāve ir gadiem ilgi plānota terorakta pirmais posms. Savukārt Asadam "upuris numur 2117" ir saikne ar viņa sen zaudēto ģimeni un noklusēto pagātni.

 

Ahava, Selja. Lietas, kas krīt no debesīm. Romāns. Latvijas Mediji, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Zinītis.

Romāna četros vēstījumos dzirdam trīs dažādas balsis, kas katra stāsta par negaidītiem un pārsteidzošiem notikumiem un to, kā tie mainījuši iesaistītos un apkārtējo vidi. Caur grāmatas varoņiem autore iedziļinās notikumu negaidītajā un neizskaidrojamajā būtībā, radot romānu, kurā ikdienišķais savijas ar absurdo, skaistais ar nežēlīgo un pilnīgi neiespējamas pasakas ar patiesām, taču absolūti neizprotamām lietās, kas notiek tikpat negaidīti kā lietus no skaidrām debesīm. Cauri visam Ahava it kā brīnās par to, cik pacietīga un izturīga var būt mīlestība, cik skaudras ir zaudējuma sāpes un vai laiks tiešām dziedina. Grāmata, kas liek domāt, just līdzi, pasvītrot un izrakstīt izlasīto un pēc laika ņemt vēlreiz rokā, lai pārlasītu. 2016. gadā - Eiropas Savienības Literatūras balva.

 

Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! 1. daļa. Mācību materiāls. Lielvārds, 2020. Pieejams: Zinītis.

Komplektizdevums "Sākam mācīties!" paredzēts piecus gadus veciem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst MK noteikumiem Nr. 716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem", 2018. Pirmajā daļā bērniem tiek piedāvāti trīs svarīgi dabaszinātņu temati "Planēta Zeme: kur mēs dzīvojam?", "Ūdens - dzīvības pamats" un "Izejam svaigā gaisā!", kuros ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi.

 

Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! 2. daļa. Mācību materiāls. Lielvārds, 2020. Pieejams: Zinītis.

Komplektizdevums "Sākam mācīties!" paredzēts piecus gadus veciem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst MK noteikumiem Nr. 716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem", 2018. Otrās daļas temati tiek saistīti ar dabas un sabiedrības dzīves ritmiem: "Kalendārs" (par dienu un nakti, darbdienām un svētkiem), "Gadalaiki" un "Dabas ritmi". Lielajos tematos ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi   

 

Apškrūma, Kornēlija. Mirkļa pieskāriens. Dzeja. Jumava, 2020. Pieejams: JPB abonements, Miezīte.

Kornēlijas Apškrūmas dzeja nenoliedzami ir stabila vērtība, jo atverot kārtējo lirikas krājumu viņa atkal iekaro lasītāju sirdis. Arī šajās lapaspusēs jūs atradīsiet dzejas rindas dažādiem dzīves gadījumiem.


 

 

 

Ašers, Džejs. Trīspadsmit iemesli. Romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Pārnākot mājās no skolas, Klejs Džensens uz lieveņa atrod savādu sūtījumu ar savu vārdu. Tajā ir vairākas kasetes, ko ieskaņojusi Hanna Beikere – Kleja klasesbiedrene un simpātija, kura pirms divām nedēļām izdarījusi pašnāvību. Hannas stāstījumā izskan trīspadsmit iemesli, kas pamudinājuši meiteni pārtraukt dzīvi. Klejs ir viens no tiem. Ja viņš noklausīsies kasetes, tad uzzinās – kāpēc. Klīzdams pa dzimto pilsētiņu, Klejs klausās kasetes visu nakti. Viņš kļūst par Hannas pārdzīvojumu aculiecinieku un atklāj kaut ko tādu, kas maina viņa dzīvi uz visiem laikiem.

 

Atmiņu atspulgi Ņevā. Vītola izdevniecība, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe.

Bijušo Pēterburgas studentu un viņu laikabiedru atmiņu stāsti. Stāsti par studentu apvienību "Baltikums".

 

 

 

 

Atvuda, Mārgareta. Liecinieces. Romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Turpinājums romānā "Kalpones stāsts" atainotajiem notikumiem. Mūsu kopējais laiks tūlīt sāksies, manu lasītāj. Iespējams, tu uzlūkosi šīs manas lapas kā trauslu dārgumu lādi, kas jāatver ārkārtīgi piesardzīgi. Iespējams, tu tās saplēsīsi vai sadedzināsi: ar vārdiem tā notiek bieži. Tev rokās ir bīstams ierocis, pielādēts ar triju Gileādas sieviešu noslēpumiem. Viņas riskē ar dzīvību tevis dēļ. Mūsu visu dēļ. Pirms tu ieej viņu pasaulē, bruņojies ar šīm domām: zināšanas ir spēks un vēsture neatkārtojas, toties rīmējas.

 

Auziņš, Arnolds. Virves dejotāja. Romāns. Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Talantīgi un godīgi cilvēki bijuši visos laikos neatkarīgi no pastāvošās varas. Romāna varone Melita Krauze pagājušā gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados kāpj augšup pa karjeras kāpnēm. Atdodot sevi darbam, novārtā paliek ģimene — vīrs Raimonds un bērni. Tad nāk Atmodas gadi un jāizšķiras, kā dzīvot tālāk. Raimonds vēlas atgūt senču īpašumu un pārcelties uz laukiem. Grūtos brīžus pārvarēt palīdz Mīlestība.

 

Bankovskis, Pauls. Pasaules vēsture. Romāns. Dienas Grāmata, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Šajā romānā aprakstītajā nākotnē valoda ir daļēji aizmirsta, ļaudis neprot lāgā pareizi runāt un meklē citu valodu vārdus, lai izteiktu savu domu, viņi te karo, te seko māņticībai un pesteļiem, te noliedz to, te tic, te netic Dievam, zina no galvas Bībeles pantus, bet atceras tos nepareizi un domā, ka zeme ir plakana. Pauls Bankovskis savā romānā ir uzbūris nākotni, kura ir ļoti līdzīga pagātnei, teiksim 19. gadsimtam. Varoņi runā bērnišķīgā un naivā latviešu valodā, tādā, kā Vecajam Stenderam, un visas sev nepazīstamās parādības aprakstīt, tās detalizēti izskaidrojot. Nākotnes pasaule ar viensētām, dabai pietuvinātu dzīvi un tradicionālām vērtībām. Tā ir tradicionāla nākotne. Lasot “Pasaules vēsturi” un redzot šodienas pasaulē notiekošo, man šķita, ka nākotne kā atgriešanās pagātnē nemaz tik neticama nav.

 

Bankovskis, Pēteris. Palimpsests: ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā. Neputns, 2020. Pieejams: JPB.

"Palimpsests" ir Latvijā pirmais plašākais ieskats lokālās kolekcionēšanas vēsturē, specifikā, kontekstos, darbā akcentēti vairāki būtiski kolekcionēšanas aspekti, uzzinām par atsevišķām savulaik izcilākajām kolekcijām, par to saturu un likteni. Grāmatā autors aplūko kolekcionārisma vēsturi, sākot no tā pirmsākumiem Latvijas teritorijā, izsekojot kolekcionārismam vācbaltiešu pilīs un muižās, Latvijas Republikā starpkaru periodā, pēckara trimdas sabiedrībā, padomju Latvijā un, visbeidzot, mūsdienu Latvijā.

 

Bankrofts, Landijs. Kāpēc viņš tā dara? Psiholoģija. Despotisms. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Grāmatā Landijs Bankrofts - psihoterapeits, kurš specializējies darbā ar vardarbīgiem vīriešiem, balstoties uz zināšanām par despotu domāšanu, palīdz sievietēm saprast, kad viņas tiek kontrolētas vai pazemotas, un atrast veidus, kā izkļūt no vardarbīgām attiecībām. Autors trāpīgi, precīzi un vienlaikus dzīva stāstījuma veidā atklāj dažādus varmāku tipus un viņu manipulācijas, kas notur cietušās sievietes mokpilnās attiecībās un liek pašām justies vainīgām par vardarbību, kas vērsta pret viņām.

 

Bariko, Alesandro. Spēle. Itāliešu esejas. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Pirmā aina. Galda futbols, flipers, videospēle. Atvēliet pusstundu un pievērsieties šiem trim tieši tādā secībā. Jūs domājat, ka spēlējāt, taču patiesībā šķērsojāt telpu, kas analogo civilizāciju šķir no digitālās. Esat migrējuši uz jaunu pasauli – vieglu, ātru, nemateriālu. Otrā aina. Iedomājieties ikonu, kas gadsimtiem ilgi ir iemiesojusi mūsu civilizācijas būtību: cilvēks-zobens-zirgs. Salīdziniet to ar citu: cilvēks-taustiņi-ekrāns. Un jums acu priekšā būs pašlaik notiekošā mutācija, kas iespaidīgi ir pārveidojusi mūsu, cilvēku, pamatpozu. Mēs šobrīd piedzīvojam nevis vienkāršu tehnoloģisko revolūciju, ko veido jauni priekšmeti, bet gan pieredzam garīgas sacelšanās rezultātus. Tiem, kuri šo sacelšanos aizsāka – no interneta pionieriem līdz iPhone izgudrotājam –, nebija skaidra un konkrēta plāna, toties bija aizraujoša un neprātīga iecere: panākt, lai vairs nekad neatkārtotos tādas traģēdijas kā 20. gadsimtā. Nost ar robežām, nost ar visādām politisko un intelektuālo priesteru kastām! Un patiesība – cilvēkam viens no analogās pasaules dārgākajiem jēdzieniem – piepeši kļūst izplūdusi, mainīga, nepastāvīga. Problēmu risināšana tiek padarīta par partijām spēlē, kas paredzēta pieaugušajiem, kuri vienlaikus ir bērni. Jo šī ir Spēle.

 

Berģis-Kalns, Dzintars. Lūdzu, turpini man melot. Latviešu romans. Dzintars Berģis-Kalns, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Viņa meli nebija perfekti - tie bija tādi paši kā Viņas. Viņš Viņai radīja iespaidu, ka Viņam ir atslēgas no daudzām durvīm, par kuru esamību Viņa tobrīd nenojauta, bet reiz par tām uzzinājusi, noteikti vēlēsies tās pavērt. Kaut vai reizi, kaut vai tikai tāpēc, lai pārliecinātos, ka ne aiz visām durvīm, it īpaši aiz tām, kuru spožās izkārtnes vilina, ir tas, ko tās sola. Viņas meli nebija perfekti - tie bija tādi paši kā Viņa. Viņa radīja iespaidu, ka var sniegt to, ko Viņš reiz bija pazaudējis. Vēlēšanās apmāts, Viņš bija gatavs mainīt dzīvi, bet nespēja aizmukt no pagātnē pastrādāto nedarbu ēnas, kas Viņu sasniedza brīdī, kad to vismazāk gaidīja. Stāsts nebūt nav ne pirmais, ne pēdējais piemērs tam, ka meliem nav jābūt perfektiem, svarīgākā veiksmes sastāvdaļa ir upuris - ja viņš vēlēsies tiem noticēt, tad ticēs pat tad, ja tiks solīts neiespējamais.

 

Bērziņa, Ērika. Mammas dzejoļi. Bērnu dzejoļi.  Liels un mazs, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Dzejoļi rāda mammas un bērnu dzīvi kā spēli, kurā noteikumi un uzdevumi nemitīgi mainās, bērniem augot, un katrs ģimenē ir šīs aizraujošās spēles dalībnieks. Mammas un bērnu acīm skatīta, ģimene ir dinamiska atklājumu un pārsteigumu iespēja, jo mīlestība un iejūtība rada jauno un interesanto arī no ikdienas darbiem, rutīnas, strīdiem un putras katliem. Arī Ilustratore Anna Vaivare pratusi izvairīties no idilliskuma un statiskuma ģimenes “iekšējās dzīves” atveidojumā, vizuāli akcentējot kustību, tempu, krāsainību. Ilustrācijas, kurās mamma spēj atrasties visās vietās vienlaikus, atrodas vieta arī kaķim, vārnām un citiem svarīgiem ģimenes locekļiem, bet uz gājēju pārejas dzīvo īsta zebra. Grāmatas emocionālā vide ir lasītājam ļoti iedvesmojoša.

 

Bītija, Melodija. Pārtraukt līdzatkarību. Atkarības. Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, 2020. Pieejams:  JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Šī grāmata ir par jūsu nozīmīgāko un, iespējams, visvairāk novārtā pamesto pienākumu: parūpēties pašam par sevi. Šī grāmata ir par to, ko jūs varat darīt, lai sāktu justies labāk. Joprojām liela daļa Latvijas iedzīvotāju savās ģimenēs cieš no atkarību radītām sāpēm, tomēr līdzatkārība vārdā tiek nosaukta un apzināta gaužām reti. Šī grāmata, dodot cerību pārmaiņām, skaidro, ko tā nozīmē un ko ar to darīt.

 

 

Braucamie. Ilustrēta bērnu literatūra. Egmont latvija, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Rosības pilnajās lappusēs meklē lidmašīnas, vilcienus, mašīnas, taktorus un vēl citus braucamrīkus. Tad pacel atlokus un uzzini interesantus faktus par dažādiem transportlīdzekļiem, kas tik brauc un brauc!

 

 

Čajkovskis, Adrians. Kara suņi. Romāns. Prometejs, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Mani sauc Rekss. Es esmu Labs suns. Reksa pleci slejas vairāk nekā divu metru augstumā, viņam ir ložu necauršaujamā āda, uz muguras-smagsvara artilērijas uzkabe, un viņa balsij piešķirta šausmas raisoša ultraskaņas frekvence…Rekss ir ģenētiski pārveidota bioforma- nāvējošs ierocis nežēlīgā karā.

 

 

Čaklais, Māris. Viņi dejoja vienu vasaru. Dzeja. Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte.

Dzejnieka vairāki simti dzejas rindu ir ieskandinātas mūzikā - solo dziesmās, kora dziesmās, teātra dziesmās. Šo gadu laikā vairāki komponisti M. Čaklā dzejoļus ir komponējuši teātra mūzikai. Teātri mīlēdams, dzejnieks labprāt rakstīja dzeju izrādēm.

 

 

 

Ceļojumi mistēriju pasaulē. Pārdabiskās parādības. Pasaules ģeogrāfija. Ceļojumi. Jumava, 2020.  Pieejams: JPB, Pārlielupe, Zinītis.

Kurš gan no mums dzīves laikā nav piedzīvojis neparastus, mistikas caurvītus gadījumus? Lasot šo grāmatu, Jums, cienījamie lasītāji, būs iespēja uzzināt par ceļojumu laikā redzētiem NLO jeb tā dēvētiem neidentificētiem lidojošiem objektiem, varēsiet ņemt dalību suģestējošos rituālos un kopā ar autoriem piedzīvot vēl citas, tikpat fantastiskas, cilvēka prātam grūti aptveramas lietas. Pēteris Strubergs.

 

Čerkovskis, Rihards. Čerkovska pasakas. 1.daļa. Burvju parūka. Bērnu stāsti, latviešu. 2020. Pieejams:  JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

TĀ IR GRĀMATA, KAS VIENO VECĀKUS UN BĒRNUS. Esmu pārliecināts, ka lasot šo grāmatu saviem bērniem pirms aizmigšanas, JŪS atklāsiet, ka mūsu bērniem, un arī mums bērnībā, VISUMS ir devis visu nepieciešamo, lai šo pasauli izdzīvotu vispatiesāk. Diemžēl, daudzi no pieaugušajiem šo redzējumu ir pazaudējuši, tad nu lūk, ir pienācis laiks atgādināt sev, kas mēs esam. Atgādināt sev, cik lieliski mēs mācējām savā bērnībā baudīt šo skaisto DZĪVI. Pats svarīgākais, mums ir jāapņemas nosargāt savos bērnos šo "Brīnumaino bērnības redzējumu, lai izaugot, viņi varētu nodzīvot skaistas, apzinātas, bagātīgas un mīlestības piepildītas dzīves.

 

Contra. Visi ir visgudrākie. Dzejoļi. Liels un mazs, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Igauņu dzejnieks Contra (īstajā vārdā – Margus Konnula) uzrakstījis jautrus, delverību pilnus dzejoļus par skolu un mācīšanos. Zem uzjautrinošās joku virskārtas atrodamas nopietnas atklāsmes par svarīgām vērtībām. Contra Igaunijā ir ļoti populārs dzejnieks, gandrīz trīsdesmit dzejoļu krājumu autors, rakstījis arī tekstus izrādēm, prozas grāmatu bērniem „Prezidenta lielais noslēpums”, atmiņu un pārdomu grāmatu "Mana Latvija".

 

Dāgs O, Niklass Nats. 1793. Kriminālromāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe.

Stokholma, 1793. gads. Zviedrijas karalis Gustavs III ir miris, kara gadi ir iztukšojuši valsts kasi, un karalisti pārvalda savtīgu nolūku vadīta elite, kas iedzīvotājus ir pametusi likteņa varā. Ielās valda neapmierinātība, neuzticība un bailes. Kad kārtībnieks Mikels Kardells no ezera izvelk baismīgi sakropļotu līķi, noziegumu izmeklēt tiek lūgts Sesilam Vingem, kurš jau iepriekš ir izpalīdzējis Stokholmas policijas pārvaldei. Vinge aicina talkā Kardellu, un abi tiek ierauti brutālā pasaulē, kur valda zagļi un ielaspuikas, algotņi un madāmas. Vingem atvēlētais laiks ir īss, turklāt tuvojas ziema, kurai ir lemts kļūt par smagāko, kāda Stokholmā ir piedzīvota pēdējās desmitgades laikā.

 

Dārzā. Atver un ieskaties! Dārza dzīvnieki. Pirmsskolas vecuma bērni. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams:  JPB, Pārlielupe, Zinītis.

Ko tu varētu sastapt dārzā? Pašķir zāles stiebrus, paskaties zem lapām un uzzini, kas tur dzīvo! Paredzēta bērniem no 10 mēnešu vecuma.

 

 

Dempsija, Eimija. Sirreālisms. Modernisms (sirreālisms). Jāņa Rozes apgāds, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte.

Grāmata iepazīstina lasītājus ar ievērojamiem sirreālistiem un viņu darbiem, sniedz norādes, kur tie aplūkojami, kā arī skaidro, kāda loma un ietekme turpmākajā mākslas vēstures attīstībā ir šī virziena pārstāvju atstātajam mantojumam. Jāatgādina, ka sirreālisma kustību literatūrā un mākslā 1924.gadā ar savu "Sirreālisma manifestu" aizsāka franču dzejnieks Andrē Bretons. Sirreālisti iedziļinājās zemapziņā un sajūsminājās par dīvainu, savstarpēji nesaistītu objektu pretstatījumu. Viņi strādāja visos medijos: Mereta Opengheima ietērpa kažokādās traukus, Edvards Džeimss izveidoja fantastisku dārzu Meksikas lietusmežos, pastnieks Ševals – savādu pili, kas kļuva par daudzu apmeklētāju apbrīnas objektu. Visspilgtākie un plašākai publikai labāk pazīstamie sirreālisti bija Salvadors Dalī un Renē Magrits, bet Bretona idejām bija ļoti daudz sekotāju visā pasaulē. Tas kļuvis par vienu no populārākajiem 20. gadsimta mākslas virzienu.

 

Devero, Džūda. Skūpstu ezers. Detektīvromāns. Kontinents, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Kad Terija Reibērna, atgriezusies no komandējuma, savā mājā ierauga puskailu svešinieku, viņa uzreiz saprot, ka te kaut kas nav tīrs, precīzāk sakot, kāds noorganizējis viņai aklo randiņu. Bet Terija negrasās uzķerties uz šī āķa... Pat ja tikko sastaptais vīrietis – Neits – ir patiešām absolūti brīnišķīgs. Arī viņš negrasās spēlēt spēlītes, jo pavisam noteikti ir saderinājies ar pilsētas mēra meitu un tikai vēlas īrēt istabu Terijas mājā, no kuras paveras neatkārtojams skats uz ezeru. Terija Reibērna zina – ja viņa grib dzīvot Samerhilā, tad nedrīkst iemīlēties. Pilsētnieki viņai to nepiedos. Pēc viņu domām, Terija reiz ir izdarījusi kaut ko tik briesmīgu, ka nav pelnījusi būt laimīga. Neitu arvien vairāk mulsina vietējo nepatika pret Teriju. Kādēļ gan šī gudrā, skaistā un stiprā sieviete būtu pelnījusi tādu naidu? Viņš apņemas noskaidrot patiesību. Neita atklātais noslēpums sacels pamatīgu vētru – un noraus dažas gadiem ilgi valkātas maskas.

 

Dišlere, Vija. Dekoratīvā mašīnizšūšana. Mašīnizšūšana. Metodika pašmācībai pieaugušajiem. LLU, 2020. Pieejams: Lasītava.

Dekoratīvās mašīnizšūšanas mācību līdzekļa mērķis ir dot iespēju rokdarbniecēm pašmācības ceļā apgūt dekoratīvās mašīnizšūšanas prasmes un iemaņas, lietojot šujmašīnu.

 

Džavadi, Negara. Dezorientāliste. Franču romāns. Jāņa Rozes apgāds, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Kimia Sadra gaida rindā Parīzes mākslīgās apaugļošanas klīnikā, lai padarītu par realitāti savu izsapņoto nākotni. Kavējot laiku, viņa ļaujas atmiņām par Sadru ģimenes raibās vēstures līkločiem. Vecvectēvam Persijā reiz piederējis 52 sievu harēms, kurā piedzimusi arī vecmāmiņa Nūra, bērnība Teherānā pagājusi, vērojot vecāku Dāriuša un Sāras pretošanos valdošajai iekārtai un sajūsmu par visu francisko... Šī skumjas ironijas un trāpīga humora cauraustā, nedaudz haotiskā iekšējā monologa kodols tomēr izrādās pati Kimia – alternatīvā roka cienītāja, apdāvināta stāstniece un laikmetīga sieviete, kura cenšas atrast vidusceļu starp ģimenes tradīcijām un pašas "dezorientalizāciju".


Dzīvnieki. 50 dzīvas radības un interesanti fakti zem atlokiem. Bērnu literatūra – Ilustrācijas. Egmont Latvija, 2020. Pieejams:  JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Rosības pilnajās lappusēs meklē vardes, pingvīnus, krokodilus, lāčus un vēl citas radības. Tad pacel atlokus un uzzini intresantus faktus par dažādiem dzīvnieku pasaules iemītniekiem!

 

Eglītis, Ēriks. Kultūras spīlēs. Atkarības vielu lietošana. Autora izdevums, 2020. Pieejams: JPB.

 Autors novatoriskā veidā pievēršas sabiedrībā tik aktuālai tēmai kā atkarību izplatība jauniešu vidū. Grāmata aicina lasītājus pārdomāt, iedziļināties, vispusīgi izprast problēmas, kuras saistītas ar narkotisko vielu lietošanu, pirmkārt, ar tabakas un alkohola lietošanu, ar šīs parādības patieso ietekmi uz personu un sabiedrību.

 

Eimens, Daniels G. Kā salabot dvēseles mikroshēmu. Psiholoģija. Lietusdārzs, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe.

Daudzi domā, ka dvēsele ir tāds kā "garīgs orgāns", kas nošķirts no cilvēka fiziskā ķermeņa. Taču jau ģeniālais Viljams Šekspīrs ir dzejiski izteicies: "Smadzenes ir dvēseles trauslā mītne." Savukārt šīs grāmatas autors smadzeņu un dvēseles kopību skata mūsdienu zinātnes un tehnikas iespēju apstākļos. Izpētījis vairāk nekā 12 000 smadzeņu attēlu, viņš uzskata, ka dvēsele nepavisam nav ēteriska. Tā ir reāla! Tai ir būtiska saikne ar smadzeņu darbību. Jaunākās smadzeņu izpētes tehniskās iespējas sniedz pierādījumus, ka tad, kad smadzenes ir veselas, mēs esam līdzcietīgi, apdomīgi, mierīgi un orientēti uz mērķu sasniegšanu. Toties tad, ja tās ir slimas vai bojātas, mēs esam neefektīvi un mūsu dvēselei un attiecībām ar Dievu ir grūti būt mierīgām, harmoniskām. Šī grāmata pārliecinoši atklāj, ka starp smadzeņu darbību un mūsu dvēseles stāvokli pastāv stipra atgriezeniskā saite: veselas smadzenes ir būtiski nepieciešamas veselai dvēselei, savukārt vesela dvēsele uzlabo smadzeņu darbību. Autors nepaliek šī atklājuma teorētiskajā "fāzē". Viņš rāda, kā maksimāli izmantot šo saikni, lai uzlabotu savu dzīvi.

 

Elliss, Deivids. Pēdējais alibi. Detektīvromāns. Kontinents, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Savrupnieks Džeimss Drinkers ir pārliecināts, ka ir kļuvis par sazvērestības upuri, tādēļ nolīgst advokātu Džeisonu Kolariču. Nesen noslepkavotas divas Drinkeram pazīstamas sievietes, un, viņaprāt, slepkava ir viens un tas pats.

 

 

 

Enciklopēdija erudītam. Bērnu enciklopēdija. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: Zinītis.

Izlasi pārsteidzošos faktus, izpildi vairāk nekā 50 aizraujošus attēlu testus un no iesācēja un zinātāja kļūsti par erudītu!

 

 

 

 

Eņģelis, Guntis. Koncerts vectēva pagalmā. Latviešu romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Bildi pa bildītei, gabaliņu pa gabaliņam G. Eņģelis virtuozi saliek kopā raibu intrigu, vienlaikus iepazīstinot ar amizantu tipāžu galeriju, kurā lasītājs varēs iejusties gana viegli, saņemdams krietnu uzjautrinājuma devu.

 

 

 

Felkere, Anete. Zēns, meitene, internets un gadījums. Jaunatnes proza. Ezerrozes grāmatas, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Jaunā romāna notikumi risinās pēc tam, kad iepriekšējās grāmatas "Zēns, meitene, internets un gadījums" galvenie varoņi Maikls un Elza ir izveidojuši ģimeni un pasaulē nākuši viņu bērni - dvīņi Sandris un Lelde. Dvīņu dzīves galvenais uzdevums ir izaugt lieliem un, sasniedzot pilngadību, veikt misijas galveno uzdevumu. 2. daļa. Satikšanās.

 

 

 

Gerhardsena, Karina. Melnais ledus. Krimināldetektīvs. Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Ziemā uz slidena ceļa notiek traģisks negadījums — dziļā gravā nogāžas automašīna. Vīrietis, kurš traucas pa sniegotajiem ceļiem. Sieviete, kura uzticējusies un iekāpusi svešinieka mašīnā. Mīlnieki, kas brauc meklēt nošķirtu tikšanās vietu. Viņi visi ir braukuši gar to pašu gravu. Kad avarējušo un pilnīgi apsnigušo mašīnu pēc četrām dienām atrod, atklājās, ka upuris ir miris milzīgās mokās. Nezinot cits cita eksistenci, varoņi tiek iesaistīti vardarbības spirālē, un, kaut arī neviens no viņiem nezina visu patiesību, kāds zina pietiekami, lai pastāstītu stāstu. “Melnais ledus” ir aizraujošs psiholoģiskais trilleris, kurā nekas nav tā, kā šķiet. Vaina, naids un iznīcība ir degviela, kas turpina virzīt šo stāstu uz priekšu un rada atriebības saldo garšu.

 

Glābsim Zemi! Ekoloģija. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Zinītis.

Vai Tev ir daudz neparastu jautājumu? Šajā grāmatā ir milzums aizraujošu atbilžu! Jautrie zīmējumi un neparastie fakti palīdzēs tev saprast, cik vajadzīga un patiešām apbrīnojama spēj būt mūsu planētas aizsardzība.

 

 

 

Goldinga, Melānija. Mazie mīlulīši. Romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Psiholoģiskais trilleris "Mazie mīlulīši" ir veidots, stāstījumā ieplūdinot diezgan biedējošus folkloras elementus. Lasītājs tiek ierauts notikumos, kur nav īsti skaidrs, vai izlasītais ir ilūzija vai notiek īstenībā, un ir grūti izšķirties, kam ticēt un kam ne.

 

 

Grencberga, Inga. Sestā sieva. Latviešu romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Grāmatā izmantoti ieraksti no autores dienasgrāmatas, kas saplūdināti ar izdomātiem stāstiem un notikumiem. Vienīgi autorei ir zināms, kuri notikumi šajā stāstā ir īstenība un kuri ir izdomāti! Taču simtprocentīga patiesība ir tā, ka autore, tāpat kā grāmatas varone Alise, ir sestā sieva.

 

 

 

Gunels, Lorāns. Diena, kurā es iemācījos dzīvot. Romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Šis lieliskais romāns, kura sižets balstīts uz reāliem zinātniskiem pētījumiem, mūsu eksistenci un attiecības ar citiem cilvēkiem ļaus saskatīt gluži citā gaismā un ienesīs ikviena dzīvē svaigas vēsmas. Lorāns Gunels, franču rakstnieks, kurš interesējas par psiholoģiju un vienlaikus ir arī personiskās izaugsmes speciālists, raksta aizraujošus romānus, kuru galvenā pamatdoma ir iedrošināt lasītāju izzināt un atklāt sevi.

 

Hai, Magdalena. Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris. Bērnu stāsti. Latvijas Mediji, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Jautrs, asprātīgs un bagātīgi ilustrēts stāsts par izpalīdzīgo deviņus gadus veco Niniju, kas ierodas šausmu veikaliņā ar cerību atrast darbu, jo ļoti vēlas nopelnīt naudu velosipēdam. Tur viņa ierauga pavisam neparastu skatu – veikaliņa īpašnieks Vecais Dīvainis vārtās pa grīdu, nespējot beigt smieties.

 

Hana, Dženija. Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi. Romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte, Zinītis.

Lāra Džīna glabā savas mīlestības vēstules māmiņas dāvātajā cepuru kārbā. Tās nav mīlestības vēstules, ko viņai būtu rakstījis kāds cits. Šīs ir uzrakstījusi viņa pati. Pa vienai katram no zēniem, kurus viņa kādreiz ir mīlējusi, – pavisam piecas. Vēstulēs meitene izliek visu savu sirdi un dvēseli un pasaka daudz ko tādu, ko nekad neizpaustu reālajā dzīvē, jo tās ir paredzētas tikai viņai pašai. Taču kādu dienu slepenās vēstules tiek nosūtītas adresātiem, un Lāras Džīnas mīlas dzīve vairs nepastāv tikai sapņos – tā kļūst gluži nekontrolējama.

 

Hantere, Ērina. Klanu kaķi: jauns pareģojums. Mēnesnīca. Jaunatnes proza. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Ir aizritējis ilgs laiks, kopš seši kaķi devās ceļā, lai glābtu savus klanus. Tagad viņi atgriežas mājās un kalnos sastop līdz šim nepazītu savvaļas kaķu cilti ar tumšu noslēpumu... un pareģojumu, kas klanu kaķiem jāpiepilda. Savukārt mežā Ugunszvaigzne un Lapuķepa ar izbailēm noraugās Pērkona klana sabrukumā. Trūkst medījuma, kaķi slimo un mirst, visapkārt valda posts un izmisums. Vai ceļinieki paspēs laikā, lai glābtu klanus, vai arī ieradīsies par vēlu?

 

Hantere, Ērina Klanu kaķi: jauns pareģojums. Pusnakts. Jaunatnes proza. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Klanu kaķi jau vairākus gadalaikus ir dzīvojuši mierā un saticībā, bet nu Pērkona klana karotājs Kazenājnags uzklausa jaunu, draudīgu Zvaigznes klana pareģojumu, kas vēsta par drīzām briesmām. Sešiem kaķiem ir jāuzsāk vēl nebijis ceļojums, meža liktenis no šī brīža ir izredzēto ķepās. Un, lai glābtu klanus, būs vajadzīgs viss viņu spēks, drosme un gudrība.

 

Hari, Džoans. Zudušās saiknes. Depresija. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Zinītis.

Grāmatas autors Džoans Hari saistošā veidā, balstoties uz savu personīgo pieredzi, tiekoties ar psihiatrijas un citu jomu speciālistiem, kā arī ar depresiju sirgstošiem cilvēkiem, ar piemēriem trāpīgi atspoguļo psiholoģisko un sociālo depresijas pusi. Depresija ir ļoti plaši izplatīta problēma pasaulē, un Latvijā ar to slimo gandrīz 8% iedzīvotāju. Tās cēloņi var būt bioloģiski, psiholoģiski un sociāli. Katrs cilvēks ir unikāls, un neeksistē viena visiem derīga universāla recepte, bet ir jāizmanto kāda no minētajām ārstēšanas metodēm vai to kombinācijas.

 

Hartmanis, Lūkass. Tik garš deguns. Stāsti. Jānis Roze, 2020. Pieejams: JPB, Zinītis.

Pēteris, ko visi sauc par Pitu, un viņa māsa Lēna, kas ir divus gadus vecāka, pavada garlaicīgas brīvdienas kādā Grieķijas kūrortā. Vecāki nemitīgi kašķējas, un atrast rotaļbiedrus atpūtnieku vidū viņiem neizdodas. Aizklīduši no savas pludmales, bērni kaimiņlīcī uz mazas, vientuļas saliņas nejauši sastop dīvainu večuku, kurš stādās priekšā kā diženais burvis Burvans. Jau gandrīz divsimt piecdesmit gadus viņš slēpjas no pasaules sava milzīgā, neglītā deguna dēļ un ir briesmīgi nelaimīgs. Degunu viņam savulaik piebūris ļaunais sāncensis Damasistrats, un viņš ne ar kādiem buramvārdiem no tā netiek vaļā. Pits un Lēna nolemj nabadziņam palīdzēt un aizvest pie sava tēvoča plastiskā ķirurga uz Berni, lai tas degunu samazina. Lēna salāpa Burvana veco lidojošo paklāju, viņi sēstas tam virsū un dodas pretī neticamiem piedzīvojumiem.

 

Hārts, Robs. Ēnas saules pilsētā. Mākoņa labirints. Romāns. Kontinents, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

"Mākonis" ir pasaules labākais uzņēmums. Tas piegādā jebkuru preci par viszemāko cenu. Tas ir ideāls darba devējs, jo ikvienam ļauj strādāt vairāk. Tas atrisinās visas cilvēces problēmas. "Mākonis" ir sinonīms laimei. Ja kāds domā citādi, viņš kaut ko nav sapratis pareizi.

 

Horsts, Džorns Ljērs. Alu cilvēks. Kriminālromāns. Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Izmeklētājs Viljams Vistings ir atgriezies darbā pēc spraigajiem notikumiem, kas tika aprakstīti grāmatā "Medību suņi", kā arī pielāgojas dzīvot viens pēc šķiršanās no Suzannas. Ziemas sezonai sākoties, viņš sastopas ar vissarežģītāko lietu, kurā viņam ir jāsadarbojas ar pāri okeānam strādājošajiem kolēģiem, kā arī ar nacionālo noziegumu apkarošanas komandu un operatīvo vienību no Oslo. Notikumi risinās Vestfoldas apgabalā Norvēģijas dienvidrietumu krastā. Šis apvidus ir iecienīts brīvdienu galamērķis, ar elpu aizraujošām ainavām un pievilcīgām pludmalēm, šķietami nepiemērota nozieguma vieta.


Jakovļeva, Jūlija. Debesis dimantos. Kriminālromāns. Latvijas Mediji, 2020.  Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Milicijas izmeklētājs Vasīlijs Zaicevs aizvien strādā Ļeņingradā, bet ik uz soļa jādomā, vai tik viņš ar saviem atklājumiem un darba metodēm nekāpj uz varžacīm GPU jeb čekai. Šoreiz nogalināta mēmā kino zvaigzne Varja Meteļa, pēc kuras nāves uzrodas vairāki interesenti par viņas memuāriem. Vai tie atrasti? Kur tie ir? Atšķirībā no iepriekšējiem diviem romāniem, šajā autore ļauj "runāt" arī līķim. Proti, lasītājs ik pa laikam saņem nelielu teksta fragmentiņu no mirušās Varjas Meteļas vēl neatrastajiem memuāriem, kas sarakstīti pirmajā personā. Jo tālāk, jo labāk saprotams, ka viņas nogalināšanā varētu būt ieinteresēti pārāk daudzi cilvēki. Jakovļeva aizvien mazliet kaitējas ar lasītāju, neatklājot Zaiceva pagātni, bet izmetot pa mazam pavedienam, ļaujot nojaust, ka čekai par viņa izcelsmi būtu daudz kas sakāms. Gādīgā sētniece, kura izstāv produktu rindas Zaiceva vietā, to nedara tikai mazas piepelnīšanās dēļ. Sētnieces vieta viņai ir tikai labs piesegs pagātnei. Jūlija Jakovļeva savos romānos izklāj lasītājam vairākus stāstus, tā paķerot iespējami lielāku lasītāju loku.

 

Janovskis, Gunars. Pilsēta pie upes. Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Kas ir šī, savā īstajā vārdā nenosauktā, mazpilsēta ¬Austrumeiropā jeb Asinszemē? Kas ir šo multikulturālo, vieglprātīgo un reizē traģisko laiku sevī nesošā upe? Kas ir šis jaunais cilvēks, kas atrodas romāna centrā? Pēc profesijas Ansis ir daiļkrāsotājs, kurš demokrātiju pārkrāso Vadoņa autoritārisma krāsā, lai drīz meklētu sar¬kano padomju okupācijai, kas pārplūst nacisma izraisītajā holokausta krāsā. Ansis pārkrāso laiku, sevī uzsūkdams tā nepielūdzamo pigmentu. Lēnām pats pārmiesodamies upē, kas, nemitīgi sevī atpakaļ plūsdama, līdz mūsdienām atne¬susi šo Latvijas vistraģiskākā laika atspīdumu. Gluži vai maģiskā veidā pārvērsdamies filmā, ko mēs šobrīd veidojam kopā ar Gunaru Janovski. Mēģinot ieraudzīt mūsu pašu atspulgu savā "Pilsētā pie upes", kurā paradoksālā veidā var saskatīt šodienas Eiropas satraukuma atblāzmu.

 

Jēruma, Inga. Sieviete, kura maina likteņus. Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģiju apvienība, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Grāmata vēsta par Rudīti Losāni – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas mācītāju, kura kalpo Cīravas draudzē un ir kapelāne Iļģuciema cietumā. Viņa ir arī dzejniece, kurai iznākuši četri dzejoļu krājumi, vairāki dzejoļi komponēti. Pievērsties grāmatas rakstīšanai I. Jērumu iedvesmoja R. Losānes gandrīz 20 sieviešu cietumā nostrādātie gadi un izveidotā programma "Mirjama", kas palīdz notiesātajām iegūt izglītību un atgriezties normālā dzīvē.

 

Joņevs, Jānis. Tīģeris. Latviešu stāsti. Dienas Grāmata, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

"Tīģeris" ir autora vairāku gadu garumā tapušu stāstu izlase. "Krājums ir vienīgā pieņemamā sižeta literatūras forma. Romānu lasot, mēs redzam, mēs ar pirkstiem jūtam, kad tas beigsies. Krājumā ne, nav zināms, vai atlikušajā lapu šķipsnā turpināsies šis stāsts vai sāksies jau nākamais. Izņemot pēdējo stāstu, jā, diemžēl tas tomēr būs paredzams", tā par savu jauno grāmatu raksta autors.

 

Junka, Katrīna. Drosme mīlēt. Romāns. Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Zinītis.

Divdesmitgadīga jauniete, bez kaitīgiem ieradumiem un normālu veselību, pēkšņi piedzīvo drausmīgu diagnozi — leikēmija. Seko ķīmijterapija, matu zaudēšana, mainās viņas izskats. Slimība ir apārstēta, bet nav nekādas garantijas, ka tā nevarētu atkārtoties. Koledžā paņemts akadēmiskais atvaļinājums, bet māc šaubas, vai vispār ir vērts turpināt mācības, ja tik un tā drīz var nomirt. Viņa ir pārsteigta, ka pēc atgriešanās no slimnīcas vecāki uzdāvina auto, — ko tad, ja…Kā ar šo domu dzīvot tālāk. Vai šādā stāvoklī ir vēlams iemīlēties un dibināt attiecības. Ko jūt slimnieks. Cik nozīmīgi ir sīkumi. Līdz ar diagnozi viss ir mainījies.

 

Jūras dzelmē. Atver un ieskaties! Darbi bērniem. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Zinītis.

Ko tu varētu sastapt jūras dzelmē? Pašķir jūraszāles, paskaties aiz jūras anemonēm un uzzini, kas tur mitinās! Paredzēta bērniem no 10 mēnešu vecuma.

 


 

Jurševska, Vilma Saprast. Izvērtēt. Pieņemt. Latviešu proza. Ezerrozes grāmatas, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe.

Dzīvot – nozīmē pastāvīgi atvērt kādas durvis. Katru dienu nākas stāvēt pie aizslēgtām durvīm, kuras deguna priekšā kāds aizcirtis; pie durvīm, kuru atvēršanai varbūt vēl nav īstās atslēgas; vai arī pie durvīm, kas ir pašlaik pavērtas, – būtu tikai drosme pa tām ieiet! Meklējiet panākumus aiz durvīm, kuras pats spējat plaši atvērt! Dzīvot – nozīmē cīnīties un ik dienas mainīties. Daudziem pietrūkst drosmes to darīt. Viņi dzīvo atbilstoši moto: "Labāk zīle kokā, nekā mednis rokā." Dzīvi patstāvīgi veidot var tikai ar drosmi. Drosmīgiem pieder pasaule! Dzīve patiesībā ir ļoti vienkārša. Mēs patiešām varam darīt tikai to, ko spējam, ar to, kas mums ir, tur, kur atrodamies. Prasīt no sevis kaut ko vairāk būtu nereāli. Jā, esmu šaubījusies. Esmu noklīdusi no ceļa. Esmu apmaldījusies. Taču allaž esmu atgriezusies. Tas pārsniedz manis meklēto loģiku. Tā ir intuīcija – patiesa, iedzimta mirkļa izjūta. Ir tik viegli noiet no ceļa... un tomēr ir mierinoši apzināties, ka ceļš allaž atrodas turpat. Skaties uz dzīvi reāli! Ceri uz brīnumu!

 

Kalna, Ziedīte. Ūriņš. Literārās pasakas, latviešu. Jaunākā skolas vecuma bērniem.  Ezerrozes grāmatas, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Pa ceļu atnāca pasaka, un tā iesākās dzīve. Brida migla rūsganā purvā, vēji debešus mezglā sēja. Saule ar mākoņiem klajumā ar kalnu virsotnēm sarunājās. Tik liela, cik paša ticība. Tik cieša, kā apņemšanās. Tik bezgalīga… Nu, kā lai top pasaka- nu, reiz taču ar lamīgām beigām. Pa ceļu atnāca pasaka, un tā iesākās dzīve. Tava dzīve, mazo draudziņ!

 

Kalpiņa, Rudīte. Harijam pieaugot. Jaunatnes proza. Pētergailis, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Divpadsmit stāstiņi par kādu zēnu un tehnoloģiju attīstību - no viņa pirmā līdz divpadsmitajam dzīves gadam.

 

 

 

 

Kankimeki, Mia. Sievietes, par kurām domāju naktīs. Dienasgrāmatas. Biogrāfijas. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Grāmata ir aizraujošs beletristikas, zinātniskās literatūras un ceļojumu dienasgrāmatas apvienojums, ko caurvij personiskas pārdomas. "Tajās bezmiega naktīs, kad mana dzīve šķiet izsista no sliedēm, es vācu ap sevi neredzamu vēsturisku sieviešu gvardi – sargeņģeļus, kas izgaismos ceļa turpinājumu. Šo nakts sieviešu dzīve nav bijusi parasta. Viņas pārkāpa robežas un darīja to, ko neviens no viņām negaidīja. Daudzas bija mākslinieces un rakstnieces, vairumam nebija ģimenes un bērnu, viņu attiecības ar vīriešiem neatbilda vispārpieņemtiem standartiem. Dažas cieta no slimībām vai garīgās veselības traucējumiem. Tomēr viņas visas sekoja savam aicinājumam un ceļu izvēlējās pašas. Šīs sievietes ir mans plāns B – tas, kuru lietošu, ja nekas cits neizdosies", saka autors.

 

Karlena, Odrija. Kalendāra meitene. Jūlijs – septembris. Romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams:  JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Mias Sondersas ceļojums turpinās jau trešajā grāmatā, un viņa dodas uz Maiami, Teksasu un Lasvegasu. Lai gan Miu joprojām vajā mokošas atmiņas par iepriekš piedzīvoto, jūlijā viņa piedalās slavenā hiphopa mākslinieka Antona Santjago mūzikas videoklipa uzņemšanā. Mia beidzot iemācās uzticēties citiem un iegūst kāroto un pat vēl vairāk... Augustā Mia dodas uz Teksasu, lai nospēlētu Maksvela Kaningema – bagāta naftas biznesmeņa – sen neredzēto māsu. Viņa ir pārliecināta, ka šis būs viegls darbiņš, tomēr negaidot atklājas rūpīgi glabāti ģimenes noslēpumi. Septembrī Mia steidz uz grēku pilsētu Lasvegasu. Visa pasaule ap viņu grasās sabrukt, un Miai ir jāatrod veids, kā pasargāt sevi un savus mīļos, pirms viss nav zaudēts.

 

Karuzo, Niks. Vai viņi purkšķina? Rokasgrāmata bērniem par dzīvnieku palaistajām gāzēm. Uzziņu literatūra bērniem. Zooloģija. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Smieklīgi informatīva grāmata, kas pilna ar faktiem, purkšķiem un smiekliem! Suņi purkšķina. Kaķi purkšķina. Zirgi purkšķina (ne pa jokam). Bet kā ar čūskām? Un zirnekļiem? Un astoņkājiem? Vai kas zināms arī par šimpanzēm? Un gepardiem? Un dinozauriem?

 

Kastena, Mona. Glābiet mani. Romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte, Zinītis.

VIŅI NĀK NO PILNĪGI ATŠĶIRĪGĀM PASAULĒM UN TOMĒR IR KĀ RADĪTI VIENS OTRAM.

Septiņpadsmitgadīgo Rūbiju Bellu absolūti neinteresē nauda, luksusa lietas, ballītes un ietekme. Kopš viņai piešķirta stipendija mācībām prestižajā Mekstonholas koledžā, viņas moto ir: Tikai nekrist acīs skolasbiedriem!

Turpretī Džeimsa Boforta – koledžas nekronētā karaļa – dzīve ir viena vienīga ballīte. Džeimss ir augstprātīgs, bagāts un pievilcīgs, un, protams, viņam nav ne jausmas par tādas Rūbijas eksistenci.

Viņiem abiem nekad nevajadzētu satikties, tā visiem būtu labāk. Bet kādu dienu Rūbija kļūst par liecinieci kam tādam, ko viņai nevajadzēja redzēt un kas var sagraut smalkās Bofortu ģimenes prestižu, ja nonāktu atklātībā. Džeimss nolemj paturēt Rūbiju acīs, lai būtu drošs, ka meitene neizpļāpāsies...

 

Kastena, Mona Glābiet viņu. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Viņiem abiem nekad nevajadzētu satikties, tā visiem būtu labāk. Bet kādu dienu Rūbija kļūst par liecinieci kam tādam, ko viņai nevajadzēja redzēt un kas var sagraut smalkās Bofortu ģimenes prestižu, ja nonāktu atklātībā. Džeimss nolemj paturēt Rūbiju acīs, lai būtu drošs, ka meitene neizpļāpāsies.

 

Kaura, Rupi. Saule un viņas puķes. Dzeja. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte.

Rupi iedvesmo jaunas un vecas sievietes – aicinot apzināties sevi, atraisīties, dzīvot ar pilnu krūti un nebīstoties lauzt tradīcijas, ja tās kropļo miesu un dvēseli. Rupi uzdrošinās runāt par to, par ko citi klusē. Par sirdssāpēm un pāridarījumiem, par mīlestību un pašapziņu, par sievietes lomu pasaulē un iespējām, ko dāvā atbrīvošanās no aizspriedumiem. Rupi Kaura ir jaunu meiteņu elks, jo caur savu dzeju ļauj sajusties īpašām, mīlētām un vajadzīgām. Rupi Kauras dzeja ir kā izaicinājums meiteņu vecākiem un vecvecākiem, jo aicina sacelties un pārskatīt tradicionālo dzimuma lomu sadalījumu. Atbrīvoties no tradīciju iedvestas vainas sajūtas un atļauties būt pašai – tas ir Rupi Kauras aicinājums ikvienai sievietei.

 

Kelmere, Laila. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Grāmatvedība. Mācību līdzeklis. Lietišķās informācijas dienests, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe.

Grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas un iemaņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uzskaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem. Materiāls veidots tā, lai pakāpeniski nostiprinātu iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos.

 

Kerenens, Mika. Rēgs uz divriteņa. Bērnu detektīvproza. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Zinītis.

Marijas mammai nolaupa rokassomu. Zaglis aiztraucas ar divriteni. Izrādās, ka pilsētā pēdējā laikā notikušas daudzas slavenu dizaineru somu zādzības. Policija jau vairākas reizes ir gandrīz noķērusi garnadzi, bet viņš vienmēr parādās un pazūd neizskaidrojamā veidā - kā rēgs. Marija kopā draugiem cenšas atmaskot ļaundari. Vienīgais pavediens, kas viņiem varētu noderēt – savus uzbrukumus laupītājs filmē. Lai uzzinātu, kuram velosipēdistam pie ķiveres ir kamera, draugi dodas uz skeitparku un tur iepazīstas ar pilsētas prasmīgākajiem braucējiem. Kurš no viņiem ir Rēgs?

 

Kerija, Tanita. Ko domā mans bērns? Bērnu psiholoģija. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Zinītis.

Šajā grāmatā ir aplūkotas vairāk nekā 100 ikdienas situācijas, un tā palīdzēs tev atšifrēt bērna uzvedību, izprast tās psiholoģiskos iemeslus un reaģēt atbilstoši un pārliecināti. Tu noskaidrosi, kādi sasniegumi gaida tavu bērnu vecumā no 2 līdz 7 gadiem un kā tikt galā ar tādām nopietnām problēmām kā emociju izvirdumi, brāļu/māsu sāncensība, miega traucējumi, drošība internetā un vēl vairāk. Ieklausies sava bērna visdziļākajās domās un kļūsti par tādu vecāku, kāds vienmēr esi gribējis būt!

 

Kloka, Renē. Meža draugu piedzīvojumi. Bērnu stāsti. Egmont Publishing, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Pievienojies Ozolu meža dzīvnieciņiem aizraujošās dēkās. Sirsnīgās pasakas, kas papildinātas ar skaistām ilustrācijām, izklaidēs un ieaijās miedziņā.

 


 

Klotiņš, Arnolds. Divatā ar tautasdziesmu. Mūzika. Folklora. Zinātne, 2020. Pieejams: JPB.

Grāmata sniedz ieskatu, kā laika gaitā latviešu komponisti savos darbos ietvēruši tautas melodijas vai to atsevišķas īpašības, un cik dažāds, atkarīgs no katra savdabības un mīzikas stila ir veidojies mākslinieciskais rezultāts. Pakļaujot folkloras mantojumu sava laikmeta profesionālās mūzikas stilam, tautas mūzika var kļūt ne tikai klausītājiem tuvāka, bet arī iegūt gluži jaunas estētiskās īpašības. Reizē ar to atklāj latviešu foklorā pamatoto kompozīciju lielo skaitu un krāšņumu- kopš nacionālās atmodas laika līdz pat mūsu gadsimta sākumam.

 

Kolinsa, Sūzena. Balāde par dziedātājputniem un čūskām. Romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams:  JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Godkāre viņam ir asinīs. Sacensība uzkurina. Taču varai ir sava cena. Tuvojas desmito Bada Spēļu atklāšana! Astoņpadsmit gadus vecais Koriolāns Snovs Kapitolijā gatavojas savai lielajai iespējai – šajās Bada Spēlēs viņš būs padomdevējs kādam no apgabalu pārstāvjiem. Reiz ietekmīgajai Snovu dzimtai ir pienākuši grūti laiki, un viņu nākotnes labklājību spētu nodrošināt vienīgi Koriolāna pārstāvja uzvara. Tomēr veiksme šķiet novērsusies no Koriolāna. Viņam piešķirtā pārstāve ir meitene no paša mazākā – Divpadsmitā – apgabala. Abu likteņi tagad ir saistīti, un katrs Koriolāna lēmums var nest izdošanos vai neveiksmi, triumfu vai postu. Arēnā norit cīņa uz dzīvību un nāvi, bet ārpus tās Koriolānā sāk mosties jūtas pret savu pārstāvi un kļūst arvien grūtāk līdzsvarot svaru kausus, kam vienā pusē likta pakļaušanās noteikumiem, bet otrā – vēlēšanās izdzīvot par katru cenu.

 

Konelijs, Maikls. Noziegumu hronists. Detektīvromāns. Kontinents, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Kad pie žurnālista Džeka Makīvoja ierodas policisti un paziņo, ka savā dzīvoklī brutāli nogalināta kāda sieviete, viņš saprot divas lietas. Pirmkārt, viņš ir aizdomās turamais. Otrkārt, viņam jāuzraksta par šo noziegumu.

 

 

Krāsas. Pirmsskolas. Zīmēšana. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams:  JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Cieto lapu grāmatiņa ar vienkāršiem zīmējumiem iepazīstinās mazuli ar krāsām apkārtējā pasaulē.

 

 

Kreiss, Roberts. Bīstamais cilvēks. Detektīvromāns. Kontinents, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Kad Džo Paiks, izgājis no bankas, dodas atpakaļ uz savu auto, viņš nejauši kļūst par liecinieku tam, kā divi vīrieši mēģina nolaupīt bankas kasieri Izabelu Rolendu. Paiks izjauc abu ļaundaru plānus, bet ar to nekas nebeidzas – kāds joprojām ir apņēmies uzmeklēt Izabelu. Kļuvis par viņas uzticības personu, Paiks sāk šķetināt šo lietu kopā savu draugu privātdetektīvu Elvisu Kolu.

 

Kurzemnieks, Kārlis. Likteņa slazdos. Latviešu romāni. Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Nogalināti četri vienas ģimenes locekļi. Slepkavības izmeklē izmeklētāji Beatrise Grīna, Kalvis Osis un tiesu eksperts Harijs Durbe, kā arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra iemītniece Velta. Identificēt slepkavu gan izmeklētājiem, gan sirmgalvei izdodas vienlaikus. Kāds skelets slēpjas nogalināto skapī. Vai notikušais ir atriebība Kāds iemesls ir tam, lai nogalinātu jaunu meiteni, viņas vectēvu, mammu un tanti.

 

Kvinna, Keita. Ļaunuma puķes. Romāns. Kontinents, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Amerikas koledžas studente Šarlī Senklēra vēlas uzturēšanos Eiropā izmantot, lai atrastu māsīcu Rozu, kas ir pazudusi bez vēsts. Londoniete Evlina Gārdinere Pirmā pasaules kara laikā piepildīja savu karstāko vēlēšanos un palīdzēja savai valstij – bija angļu spiedze okupētās Francijas teritorijā – un tagad mokās sirdsapziņas pārmetumos par mūža garumā pieļautajām kļūdām.

 

Lāce, Ilze. Baloži uz Žozetes jumta. Latviešu stāsti. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Šis ir smalku noskaņu stāstu krājums. Tas uzrakstīts nesteidzīgā, brīnišķīgā valodā ar neuzkrītošu ironiju un atturīgām skumjām par aizejošo laiku, kurā pamazām izgaist viss, sākot ar bērnības atmiņām un beidzot ar kādreiz kvēlu mīlestību, no kuras paliek pāri vien e-pastā nosūtīts teikums. Nepiepildītas ilgas, izbalējuši sapņi, pamestas ambīcijas un fonā neizbēgama novecošana, ko pavada rūgta samierināšanās ar dzīvi, kāda nu tā katram ir, – reizēm skumja, reizēm nejēdzīga vai traģiska un tomēr, neskatoties ne uz ko, arī skaista.

 

Laijere, Biruta. Sasietie mezgli. Latviešu romāni. Annenieku pagasts : Biruta Laijere, 2020. Pieejams: JPB.

Anitas un Jura, likās laimīgā kopdzīve, viena mēneša laikā met kūleni. Likteņa šķetinātie pavedieni samezglojas tik cieši, ka neredzi iespēju tos atšķetināt.

 

 

 

Lapsa, Lato. Viltvārdis. Valstsgribis. Pietiek.com, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Mums ir valsts vadītājs – viltvārdis. Cilvēks, kurš uzdodas par citu. Cilvēks, kurš sabiedrībai melo apzināti, ciniski un nekaunīgi. Viņš melo par savu pilsonību. Viņš melo par saviem vecākiem. Viņš melo par saviem vecvecākiem. Viņš melo pat par saviem vecvecvecākiem. Kāpēc Egils Levits melo? Par ko vēl mums nezināmu viņš melo? Kā šādam patoloģiskam melim ir iedota pielaide valsts noslēpumiem Un ko viņš ar šiem noslēpumiem dara? Atbildes uz šiem jautājumiem var satricināt visu valsti.

 

Latviešu fabulas lieliem un maziem. Latviešu fabulas. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Fabula – tā ir kā kārtains pīrāgs. Dzejas darba pamatkārtas veido spraigs sižets un aktuāls vēstījums, gardais sacepums rotāts ar asprātīgu tēlu figūrām, un to pieņemts pasniegt ar humora un ironijas aso mērci. Krājumā ietvertas fabulas, kas tapušas no 19. gadsimta vidus līdz pat mūsdienām. Darbi sarindoti hronoloģiskā secībā, sākot ar Fridrihu Mālberģi un noslēdzot ar Pēteri Brūveri. Grāmata ir ne vien aizraujoša lasāmviela, bet arī lietojama kā palīgs, apgūstot teātra mākslu un publisko runu.

 

Ledvidžs, Maikls. Nekad neapstājies. Detektīvromāns. Kontinents, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Bahamu salās avarē privāta reaktīvā lidmašīna, kurā atrodas vairāki miljoni dolāru un ārkārtīgi vērtīgi dimanti. Šīs avārijas vienīgais aculiecinieks ir niršanas instruktors Maikls Genons. Domājot, ka notikusi izrēķināšanās ar narkotiku karteli, Genons paņem bagātības sev. Viņš tikai ir aizmirsis uzdot vienu svarīgu jautājumu.

 

 

Lemešonoka, Inta. Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidoša. Profesionālā orientācija. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Zinītis.

Rokasgrāmata piedāvā skolotājiem un vecākiem praktiskas metodes un padomus, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem veidot izpratni par veiksmīgu karjeru. Grāmatā skaidroti mīti, stereotipi un aizspriedumi par veiksmīgu karjeru, analizētas vecāku dažādās lomas, piedāvāti vecāku pieredzes stāsti, apkopoti bērnu un jauniešu viedokļi un ieteikumi kā vēstījums vecākiem par viņu izjūtām un gaidām savstarpējo attiecību veidošanā.

 

Mācies angļu valodu. Palīgs skolēniem un ikvienam angļu valodas interesentam! Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Zinītis.

Šis angļu valodas "špikeris" pārskata veidā aplūko vārdšķiras (lietvārds, īpašības vārds, darbības vārds, skaitļa vārds, modālais darbības vārds, vietniekvārds, prievārds). Palīdz apgūt mācību vielu vai nostiprināt pamatzināšanas (alfabēts, krāsas un formas, sasveicināšanās, iepazīšanās, atvadīšanās, laiks un datums, gramatisko laiku lietojums).

 

Mācies angļu valodu. Palīgs skolēniem un ikvienam angļu valodas interesentam! Zvaigzne ABC, 2020 Pieejams: JPB, Zinītis.

Šis angļu valodas "špikeris" pārskata veidā aplūko vārdšķiras (lietvārds, īpašības vārds, darbības vārds, skaitļa vārds, modālais darbības vārds, vietniekvārds, prievārds). Palīdz apgūt mācību vielu vai nostiprināt zināšanas (artikuli, lietvārdu daudzskaitļa formas veidošana, īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes, gramatisko laiku lietojums).

 

Manteifels, Gustavs. Poļu Inflantija. Latvijas Kultūras vesture. Jumava; Polonika, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte, Zinītis.

Mūsdienu Latgale, ko senāk dēvēja par poļu Inflantiju, ir reģions ar īpašu savdabību. Kādreiz tas atradās Žečpospoļitas sastāvā. Zinātniekiem, kuri pēta senās Inflantijas vēsturi un kultūras mantojumu, par sākotnējo avotu neapšaubāmi uzskatāmi barona Gustava Manteifela darbi. Šis izdevums latviešu valodā plašam lasītāju lokam ļaus tuvāk iepazīt šo neparasto pētnieku.

 

Mazvērsīte, Daiga. Melnbaltās dziesmas. Mūziķi Latvijā. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte.

Melnbaltas notis un melnbaltas fotogrāfijas, bet tik krāsaini likteņi! Gadiem ejot, mūzika piepildījusi gandrīz ikvienu mūsu dzīves jomu. Aiz katra skaņdarba stāv neredzams autoru un izpildītāju komanda, kura radījusi mūsu ausīm domāto skanisko brīnumu. Daudzi 20. gadsimta komponisti, mūziķi un dziedoņi, orķestri un ansambļi savulaik tika cildināti un celti vai debesīs, bet tagad viņus esam aizmirsuši. Kādreizējās slavenības – no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam – var atcerēties šajā grāmatā, kas ir pirmā daļa triloģijai "Melnbaltās dziesmas".

 

Mērčanta, Judīte. Elpo. Detektīvromāns. Latvijas Mediji, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Nīlei ir tas, par ko daudzas sievietes tikai sapņo – īsta un patiesa mīlestība. Taču pēkšņi Bens pazūd bez pēdām. Nelāgu aizdomu mākta, Nīle nekavējoties uzsāk meklēšanu. Nesaņēmusi atsaucību no Bena draugiem, Nīle vēršas pie vienīgā cilvēka, kas neatsakās palīdzēt... Bena bijušās sievas. Soli pa solim abas sievietes atklāj arvien vairāk nesakritību Bena dzīvē. Notikumiem kļūstot spraigākiem, Nīle saprot – šajā spēlē uzticēties nevar nevienam.

 

Miedziņš nāk! Sirsnīgi stāsti un dzejolīši bērniem omulīgam vakaram. Egmont Latvija, 2020. Pieejams:  JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Kad pienāk vakars, šķir vaļā šo burvīgo grāmatu un lasi pats vai kopā ar vecākiem. Būs tik jauki iedraudzēties ar pandēnu, kurš ļoti mīl savu māmiņu. Tevi gaida tikšanās ar lācēnu, kuram bail no tumsas, kā arī varēsi doties nakts gaitās kopā ar ņipro trušu puiku.
Smaidu radīs jaukās ilustrācijas - varbūt vēlāk redzēsi mīlīgos zvēriņus savos krāsainajos sapņos? Ļaujies brīnumu pilniem piedzīvojumiem!

 

Mierinājums. Latviešu dzeja. Aminori, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Krājums kalpo par liecību tam, ka nekas no tā, ko pārciešam šodien, nav bijis svešs mūsu priekšgājējiem. Šo dzejnieku iekšējie pārdzīvojumi ir tikpat dzīvi un īsti, kā mūsu izjūtas. Ir mainījušies dzīves apstākļi, tehnoloģijas, bet ne cilvēka iekšējā pasaule. Dzejas simbolisms to padara pārlaicīgu, pat, ja tā rakstīta konkrētu notikumu iespaidā. Katrs, kurš izjutis līdzīgus pārdzīvojumus, var viegli sasaistīt uzrakstīto ar šodienu.

 

Migla, Andrejs. Mūsu Klaipēdas kursiņš. Teātris Latvijā. Liepāja: Autorizdevums, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte.

Režisora un rakstnieka Andreja Miglas jaunākā grāmata "Mūsu Klaipēdas kursiņš" ir veltītā talantīgā, Klaipēdas Universitātē audzinātā aktieru kursa radošās darbības desmitgadei Liepājas teātrī. Šo gadu laikā viņi ir izveidojušies un sevi pierādījuši kā interesantas personības Latvijas teātrī un kino. Grāmatā ir gan autora Andreja miglas vēstījums par šī kursa tapšanu un veidošanos, gan paša kursiņa aktieru stāstījums par ceļu līdz Liepājas teātrim un mācību procesu Klaipēdā, gan pedagogu, teātra kritiķu, režisoru un skatītāju vērtējumi.

 

Minecraft. Dungeons. Minecraft (spēle). Egmont Publishing, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Šajā pasaulē valda tumsa un briesmas. Grāmatā atradīsi norādes, kas palīdzēs tās pieveikt. Uzzināsi, kā sakaut Superienāvotāja nekrietnos kaujiniekus, pārvarēt briesmas un likt lietā retos ieročus, kas gadīsies ceļā, lai kļūtu patiešām neuzveicams.

 


 

Morisa, Hetere. Cilkas ceļojums. Romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Skaistums izglāba viņai dzīvību un vienlaikus kļuva par viņas sodu. Cilka Kleina ir tikai sešpadsmit gadus veca, kad 1942. gadā nonāk Aušvicas–Birkenavas koncentrācijas nometnē. Nometnes komandantam Švarchuberam iepatīkas Cilkas skaistie, garie mati, un viņš meiteni nošķir no pārējām ieslodzītajām. Cilka ātri saprot, ka viņai netīši piešķirtās privilēģijas nozīmē iespēju izdzīvot. Pēc atbrīvošanas no nometnes krievi apsūdz Cilku par sadarbošanos ar ienaidnieku un nosūta uz Vorkutas gulaga nometni Sibīrijā. Būdama bez vainas un jau atkal ieslodzījumā, Cilka saskaras gan ar jauniem, gan jau pieredzētiem pārdzīvojumiem, kur katra diena ir cīņa par izdzīvošanu. Viņa sadraudzējas ar kādu ārsti un iemācās aprūpēt slimniekus, un šajos neiedomājamos apstākļos cenšas palīdzēt visiem spēkiem. Tad Cilka iepazīstas ar Aleksandru, un... izrādās, ka, par spīti visam, viņas sirdī vēl ir vieta arī patiesai mīlestībai. Romāns "Cilkas ceļojums" ir kā pārliecinoša liecība cilvēka gribasspēkam. Tas aizkustinās jūs līdz asarām, tomēr vienlaikus arī pārsteigs un iedvesmos ar stāstu par kādas sievietes neapslāpējamo apņēmību izdzīvot.

 

Mūjārts, Barts. Brāļi. Autobiogrāfija. Pētergailis, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Barta Mūjarta grāmata “Brāļi” ir daļēji autobiogrāfiska, ļaujot ieskatīties autora ģimenē, kurā starp septiņiem brāļiem - Vecāko, Klusāko, Īstāko,Tālāko, Mīļāko, Ātrāko,- Barts bija visjaunākais. Autors savus bērnības novērojumus ir fiksējis atsevišķos stāstos, kuros līdztekus bērnības spilgtākajiem mirkļiem un delverībām, Mūjarts ar kinematogrāfisku precizitāti ir iemūžinājis arī savas bērnības izjūtas un domas, kas šādos darbos ir retums.

 

Neimanis, Zigurds. 40 dialogi. Teātris. Mācību materiāli.  Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte, Zinītis.

Autors dalās savā ilggadējā pieredzē darbā ar skolēniem: “Strādājot ar viena vecuma bērniem vai pusaudžiem, skolotājs nedrīkstētu ignorēt faktu, ka viņi tomēr ir visai atšķirīgi. Dažiem iztēle darbojas gandrīz vai nevainojami, tā ir viegli ierosināma, tāpēc skolēni ātri iejūtas dialogos piedāvātajās situācijās. Savukārt citiem traucē viņu iedzimtā vai citādi iegūtā kautrība. Pieļauju, ka šo dialogu izspēlēšana varētu veicināt jebkura skolēna radošumu un sekmēt viņa atraisītību.” Kartīšu komplektu veido 40 dialogu kartītes (kartītē divi dialogi), katra kartīte ir divos eksemplāros, lai skolēni varētu ērti darboties. 41.–44. kartītē autors pamato, kā darboties, komentē darbu ar atsevišķiem dialogiem, piedāvā idejas, lai darbošanās būt gan jēgpilna, gan aizraujoša.

 

Nūrdkvists, Svens. Pankūku torte. Bērnu stāsti. Liels un mazs, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Aizraujošs, fantāzijas pārpilns stāsts par pankūku tortes cepšanu kaķim, kuram dzimšanas diena ir trīs reizes gadā. Šajā stāstā ir ļoti daudz maiguma, iejūtības un neparasti pozitīvs skatījums uz dzīvi. Zviedrijas lauku ainava tēlota ar mīlestību un lielu rūpību, tāpat kā stāsta varoņi, kuri tiešām ir īstas personības.

 

Orloņs, Marians. Detektīva Snīpja pēdējā dēka. 1.grāmata. Jaunatnes proza. Pētergailis, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Grāmatas lasītāji iepazīsies ar detektīvu Snīpi un viņa uzticamo palīgu – sunīti Kubu, kā arī ar pirmā nozieguma izmeklēšanu. "No pulksteņmeistara Brateka darbnīcas pazudusi vērtīga mūzikas kastīte. Vai zādzībā vainojams noslēpumains bārdainis, kurš nesen uzradies Pilsētiņā? Detektīvs Ambrozijs Snīpis un viņa uzticamais draugs, runājošais suns Kuba, sāk izmeklēšanu." Marians Orloņs ir radījis daudzus neaizmirstamus tēlus bērnu un jauniešu literatūrā, taču detektīvs Snīpis ir viņa vispazīstamākais grāmatu tēls.

 

Orloņs, Marians. Detektīvs Snīpis un nolaupīšana. 2. grāmata. Jaunatnes proza. Pētergailis,2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Otrā sērijas grāmatā “Detektīvs Snīpis un nolaupīšana” atklās mazajiem lasītājiem kā detektīvs Snīpis izmeklēs sava uzticamā palīga – sunīša Kubas pazušanu. Ambrozijs Snīpis un viņa suns Kuba ir nešķirams tandēms, kurš atrisina par vispiņķerīgākos noziegumus. Taču ko lai iesāk pensionēts detektīvs, ja uzcītīgais draugs kādu laiku nav mājās? Kā lai uzzina, kam ienācis prātā pastrādāt noziegumu pret pašu detektīvu? Šos un citus jautājumus varēs gan uzdot, gan līdz ar Snīpi risināt arī lasītāji Latvijas pilsētās un pilsētiņās. Abiem draugiem atkal ir jāsatiekas, lai detektīvs un viņa suns varētu priecīgi baudīt atpūtu, - vai iesaistīties jaunos piedzīvojumos kopā.

 

Ozola, Māra. Es vairs nebēgu pa sapņiem. Latviešu romāns. Pieejams: JPB, Miezīte.

Visām tām, kuras cieš un velk dzīvi kā nastu. Visiem tiem, kuri ir tuvu un baidās vai neprot palīdzēt. Visiem, kuri dzīves duļķainākajos ūdeņos ir trāpījušies dziļumā un izmisīgi pūlas uzpeldēt. Visiem tiem, kuri ir paguruši un meklē, kā aizbēgt no dzīves un problēmām. Visiem tie, kuriem maz pieredzes un vajadzīgs padoms vai piemērs. Tas ir gabaliņš no manas dzīves. Es izturēju, un jūs arī izturēsiet. Izdomājiet, kādu gribat veidot savu likteni, cīnieties, dariet, un jūs to piepildīsiet. Ja es varēju, tad jūs arī varat. Tāpēc jau rakstīju - lai palīdzētu. Tas bija mans pienākums.

 

Pārksa, Adele. Lielais laimests. Romāns. Kontinents, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Jau piecpadsmit gadus Leksija un Džeiks kopā ar saviem draugiem, Pīrsoniem un Hītkotiem, ik nedēļu iegādājas vienu loterijas biļeti. Tā ir sirsnīga tradīcija: īpaši izvēlēti skaitļi, dažas mārciņas no katras ģimenes un iemesls jautrībai pie vakariņu galda, kad ikviens var dalīties pārdrošākajos sapņos par to, ko iesāktu ar laimestu.  Tomēr viens sestdienas vakars visu maina. Kāds vairs nevēlas piedalīties loterijā. Kāds vairs nevēlas draudzēties. Un kāds pavisam noteikti melo.  Neilgi pēc tam Leksija un Džeiks uzzina, ka ir laimējuši gandrīz astoņpadsmit miljonus mārciņu. Reibinošo prieku drīz vien aptumšo jautājums – kuram šī nauda pienākas?


Penipārkere, Sāra. Pakss. Jaunatnes proza. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Aizraujošs stāsts par alkatību, meliem un tumšiem ģimenes noslēpumiem. Pīters un Pakss ir bijuši nešķirami, kopš zēns izglāba lapsēnu un pārnesa mājās. Taču kādu dienu notiek neparedzamais: Pītera tēvs dodas karā un liek palaist lapsu savvaļā. Nonācis sava vectēva mājās trīssimt jūdžu attālumā, Pīters saprot, ka neatrodas tur, kur viņam vajadzētu būt, – līdzās Paksam. Mīlestības, uzticības un skumju mudināts, zēns dodas ceļā, lai atrastu lapsu un abi atkal būtu kopā. Tikmēr Pakss neatlaidīgi gaida savu zēnu, iekuldamies dažādos piedzīvojumos un atklādams daudz jauna… Emocionāls vēstījums par ciešo saikni starp zēnu un dzīvnieku un par ļaunumu, kādu visam dzīvajam nodara karš, – stāsts, kas rosinās pārdomas kā bērniem, tā pieaugušajiem.

 

Pērkone, Inga. Ekrāna skatuve. Kinomāksla. Neputns, 2020. Pieejams: Zinītis.

Kinozinātnieces Ingas Pērkones grāmata trīs cēlienos, sešās epizodēs, ar intermēdiju un ilustrācijām. Lasot pasaulē sarakstīto teorētisko literatūru par aktiera fenomenu kino, pakāpeniski kļuva skaidrs, ka šai tēmai un iespējamajiem skatpunktiem uz to faktiski nav robežu... Tāpēc šīs grāmatas mērķis nav monolīts un izsmeļošs pētījums par aktiermākslu Latvijas filmās, bet drīzāk rizomātiska, t.i., asamblāžas stila daudzveidīga un antihierarhiska tēmas "Kas ir aktrise/ aktieris un kā viņi parādās Latvijas kinomākslā" interpretācija.

 

Pilkijs, Deivs. Dogmens blusu valdnieks. Bērnu proza. Komiksi. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Mūsu draugi Džordžs un Herolds ir radījuši kārtējo superīgo komiksu. Iepazīsties ar Ruksi, Īgnuli un Dulli - slaveno blusu trijotni! Izrādās, ka Pītijam ar šiem puišiem ir veci rēķini. Ļaundari ir gatavi atriebties. Nepalaid garām varonīgo robokauju! 5. grāmata.

 

Plotkins, Bils. Mežonīgais prāts. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe.

Ikviena cilvēka psihē slēpjas apbrīnojami resursi, par kuru esamību nereti pat nenojaušam. Grāmata “Mežonīgais prāts” palīdz identificēt šīs patības šķautnes un iepazīt aizsargmehānismus, kas liedz pilnībā īstenot dvēseles uzdevumus. Plotkins ir pārliecināts: lai atgūtu cilvēcisko veselumu, nepietiek ar psiholoģisko simptomu apspiešanu, atgūšanos no traumām un atkarībām vai ar stresa mazināšanu. Ir pilnībā jāizdzīvo visas sava mežonīgā prāta šķautnes. Tikai tad mūsu dzīve kļūs par lielāko stāstu, uz kuru esam spējīgi – ne vien savā, bet visas plašās Zemes kopienas labā.

 

Pohodņeva, Maija. Kaķu vārdotāja. Latviešu romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Autoru jaunais kopdarbs “Kaķu vārdotāja” ir grāmata priekam un optimismam. Tā vēsta par sievieti vecumā pēc četrdesmit, kura saprot: dzīvesprieks un ticība mīlestībai jāatgūst jebkuriem līdzekļiem! Un to, kā izrādās, var paveikt – ja ņem talkā kaķi, makšķeri un vīrieti. “Dzīve, lai jupis rauj visas nepatikšanas, tomēr ir jautra! Jo īpaši, kad tajā ienāk kaķis.”

 

Ptičkina, Ārija. Ābecīte pirms skolas. Mācību līdzeklis pirmsskolai. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: Zinītis.

Ābecīte ir domāta pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir gatavi sākt mācīties lasīt un rakstīt ar iespiedburtiem. Visvairāk tā varētu noderēt četrus un piecus gadus veciem bērniem, kam jau ir noteikta pieredze runātās valodas apguvē.

 

 

 

Pujāts, Marts. Ej nu ej. Bērnu dzeja, latviešu. Liels un mazs, 2020. Pieejams: JPB, Zinītis.

Marta Pujāta dzejoļu krājums bērniem "Ej nu ej". Grāmatu ilustrējusi dzejnieka māsa grafiķe Lāsma Pujāte, izvēloties klasisku un grūtu grafikas tehniku – krāsainu linogriezumu, kas mūsdienu grāmatniecībā ir retums. Grāmatas adresāti ir gan pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, gan viņu vecāki, gan dažāda vecuma Marta Pujāta dzejas cienītāji, jo šie dzejoļi savieno bērnus un pieaugušos, ļaujot katram vecumam saprast un pārdzīvot tekstus atbilstoši savai pieredzei.


Rauda, Pireta. Kā izglābt mazītiņo mammu. Jaunatnes proza. Liels un mazs, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Sanders ir kāds parasts zēns, kurš divatā ar mammu dzīvo netālu no liela parka četrstāvu nama pirmajā stāvā. Kā daudziem zēniem, arī Sanderam patīk futbols un šokolādes saldējums, un svētdienās ilgi gulēt. Arī Sandera mamma ir pavisam parasta, taču tikai līdz dienai, kad sarūk maziņa kā legovīriņš. Tad sākas savādi notikumi, kuros piedalās ne tikai Sanders un mamma, bet arī klaiņojošais suns Neris, neredzamais zēns Aksels, daudzpusīgais tēvocis Allans un rotaļu lāčus mīlošu dāmu klubiņš.

 

Robsone, Amanda. Dvīņu dvēseļu dzelmē. Detektīvromāns. Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Dvīņu māsas Zāra un Miranda vienmēr viena otru ir atbalstījušas. Kad Zāra satiek Sebastjanu, viss mainās. Tikšanās ar izskatīgo, harismātisko un bīstamo Sebastjanu draud izjaukt māsu attiecības. Bet vai viņš viens pats pie tā ir vainīgs? Vai arī zem tā visa slēpjas dziļāki aizvainojumi? Savstarpējās attiecības ir kļuvušas pārāk saspīlētas un ieilgušajam konfliktam ir neatgriezeniskas sekas. Tiek laupīta dzīvība. Paliek tikai neatrisināts jautājums - kurš?

 

Roga, Kaspars. Šausmu stāsti. Šausmu proza, latviešu. Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Grāmatā apkopoti trīs aizraujoši mistikas un spriedzes pilni stāsti, kas pārsteigs šausmu un trilleru cienītājus, Stīvena Kinga un Dīna Kunca daiļrades fanus. Mīlestība un naids, vardarbība un sekss, dzīves jēgas meklējumi, neizbēgamā nāve un skaitļi. Jo, kā teicis Pitagors: "Skaitlis ir visu lietu būtība."

 

Roka, Karolīna. Vilku skola. Bērnu stāsti. Latvijas Mediji, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Pienācis skolas laiks. Mazajam Vilcēnam jādodas uz baiso vilku skolu, kur skolēni mācās kauties, kaukt, ēst kā sušķi un rupji lamāties. Vilcēna vecākus priecē doma par to, ka nu dēls kļūs par īstu vilku, kura iemaņu komplektā ietilps arī sliktas manieres, taču Vilcēns izgāžas iestājeksāmenos. Nu viņa sapņi par skolu, kur jaukā kompānijā var iemācīties lasīt un skaitīt, var piepildīties. Humorpilna, bagātīgi ilustrēta grāmata bērniem par skolu un labām manierēm.

 

Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis. 3. grāmata. Jaunatnes proza. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte, Zinītis.

Kad cauri tumsai izbrāžas KNAKTS AUTOBUSS un NOBREMZĒ Harija Potera priekšā, tas nozīmē tikai vienu - ir sācies jauns CŪKKĀRPAS mācību gads, kurā netrūks piedzīvojumu. No cietuma ir IZBĒDZIS masu slepkava un LORDA VOLDEMORTA atbalstītājs Siriuss Bleks - un klīst baumas, ka viņš uzglūn tieši Harijam. Savā pirmajā Pareģošanas nodarbībā profesore Trilonija Harija tējas biezumos saskata NĀVES ZĪMI... Taču ŠAUSMINOŠĀKI par visu ir baisie ATPRĀTOTĀJI, kas apsargā skolas teritoriju, un viņu SKŪPSTS, kas izsūc upura dvēseli.

 

Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Uguns biķeris. 4. grāmata. Jaunatnes proza. Zvaigzne ABC, 2020 Pieejams: Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Cūkkārpas raganības un burvestību arodskolā notiks Trejburvju turnīrs. Tajā drīkst pieteikties tikai burvji, kas sasnieguši septiņpadsmit gadu vecumu, taču Harijs tik un tā sapņo, ka viņš varētu šai sacensībā uzvarēt. Tad visu svēto dienas priekšvakarā, kad Uguns biķeris izvēlas skolu pārstāvjus, kas piedalīsies turnīrā, Harijs pārsteigts atklāj, ka maģiskais kauss izvēlējies arī viņu. Viņam būs jātiek galā ar patiešām bīstamiem uzdevumiem, pūķiem un tumšajiem burvjiem, bet ar savu labāko draugu Rona un Hermiones palīdzību viņš, iespējams, šajos pārbaudījumos izdzīvos.

 

Rūnija, Sallija. Normāli cilvēki. Romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte, Zinītis.

Konels un Meriana ir uzauguši mazā pilsētiņā Īrijas rietumos, taču tā arī ir viņu vienīgā līdzība. Konels skolā ir populārs puisis, bet Meriana ir savrupniece. Taču, kad abi uzsāk sarunu – neveiklu, bet aizraujošu, aizsāksies kaut kas tāds, kas mainīs viņu dzīvi, – stāsts par abpusēju valdzinājumu, draudzību un mīlestību. Kopš Konela un Merianas pirmās sarunas ir pagājuši vairāki gadi, un lasītājs vēl aizvien ir kopā ar abiem romāna varoņiem, kuri, mēģinot palikt šķirti, saprot, ka nespēj dzīvot viens bez otra.

 

Rušmane-Vēja, Andra. Ar kastani kabatā. Romāns. Latgales druka. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Jaunajai grāmatvedei Diānai neveicas atrast darbu profesijā, tāpēc viņa piekrīt īslaicīgi pastrādāt brāļa vadītajā noliktavā, neuzkrītoši izpētot, vai pēdējā laikā konstatētie ievērojamie preču iztrūkumi ir sistēmas kļūda, vai arī labi organizētas zagļu komandas rosīšanās. Fiziski un psiholoģiski smagais darbs arvien sāpīgāk pārbauda izturības robežas. Uzticēties vairs nedrīkst nevienam kolēģim - pat smaidīgajam miera ģeneratoram Patrikam ne, jo skaidrs, ka viņš kaut ko slēpj. Vai Diānai izdosies paveikt brāļa uzdoto, izglābt viņu, vienlaikus nepazaudējot pašai sevi.

 

Sapnis par vienradzi. Bērnu stāsti. Egmont Latvija, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Vai tu tici vienradžiem? Evija ilgojas satikt īstu vienradzi, bet draugi apgalvo, ka tādu nemaz nav. Kādu dienu meitene iedomājās vēlēšanos, kas apgriež pasauli kājām gaisā un aiznes viņu neaizmirstamā piedzīvojumā. Šis sirsnīgais stāsts par ticību brīnumiem ir lieliski piemērots kopīgai lasīšanai ar bērnu.

 

Šarmers, Klauss Otto. U teorija īsumā. Līderība. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe.

Lai spētu efektīvi risināt problēmas, ir svarīgi pilnībā apzināties iekšējo stāvokli, no kura izriet mūsu uzmanība un darbība. Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzējs un Klātbūtnības institūta līdzdibinātājs Otto Šarmers kodolīgi izgaismo šo mūsdienu līderības aklo punktu unpiedāvā pavisam praktiskas metodes, ar kuru palīdzību to pārvarēt, izmantojot U teorijas procesu, principus un prakses. Grāmata palīdzēs visdažādāko jomu vadītājiem un organizācijām mainīt apziņu un apjaust labākās nākotnes iespējas.

 

Sekaninova, Štepānka. Parasto lietu neparastā vēsture. Uzziņu literatūra bērniem. Egmont, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Kādi ir visparastāko lietu pirmsākumi? Kā un kad cilvēki sāk lietot kurpes, lietussargus, zobu sukas, zeķes, lelles un citus priekšmetus? Kurš to visu izgudrojis, un kā tie laika gaitā mainījušies un pilnveidojušies? Ja vēlies uzzināt atbildes - atšķir šo grāmatu un dodies ceļojumā cauri laikiem!

 

Seleckis, Vilis. Disidents. Disidenti - Latvija. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Grāmatas Disidents galvenais varonis Ints Cālītis šī vārda būtību skaidro šādi: “Kādreiz es kategoriski protestēju pret to, ka mani sauc par disidentu. Šis vārds cēlies no angļu valodas un sākotnēji nozīmēja – atkritējs no ticības, no baznīcas. Es nekad nebiju piederējis komunisma baznīcai, tāpēc nevarēju būt tās atkritējs – disidents šī vārda sākotnējā nozīmē. (.) Taču sešdesmito gadu beigās un septiņdesmitajos gados (.) par disidentiem sāka saukt visus padomju režīma politiskos pretiniekus. Ja šo jēdzienu saprot šādā nozīmē, tad man nav nekādu iebildumu būt disidentam. (.) Es nekad neesmu cīnījies tikai pret kaut ko – pret komunismu, čeku, partiju. Es vienmēr esmu cīnījies par – par Latvijas neatkarību, brīvību, tiesībām brīvi runāt un rakstīt, pieslieties kādai reliģijai un tā tālāk. Vienmēr esmu zinājis, ko gribu sasniegt, kādi ir mani mērķi. To vidū pirmais un galvenais bija brīva un demokrātiska Latvijas valsti”.

 

Shāpa, Anete. Lampiņa. Jaunatnes proza. Jānis Roze, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Šis ir stāsts par jūru. Par noslēpumainām radībām un mežonīgiem jūras laupītājiem. Taču galvenokārt par drosmi un spēju paveikt vairāk, nekā jebkad no sevis esi gaidījis.

 

 

 

Širmanis, Jānis. Kriksis. Bērnu stāsti, latviešu. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB.

Kriksis ir gudrs un neparasts suns. Viņš ir gatavs draudzēties ar visiem – gan lauku sētas, gan meža iemītniekiem. Par viņa labāko draugu kļūst zaķis Kūkums. Taču izrādās, ka visu starpā nekad nevar valdīt saticība un miers. Kriksim ir krietni vien jānopūlas, lai pierādītu, ka viņš ir labs mājas sargs un uzticams draugs, kas spēj cīnīties pret viltu un ļaunumu.

 

 

Slotere, Karīna. Tīklā. Detektīvromānis. Kontinents, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Mīklainos apstākļos atrasts miris kāds bijušais policists. Kad nozieguma vietā ierodas izmeklētājs Vils Trents, viņš saprot, ka šī lieta būs neparasta.

 

 

 

Starobiņeca, Anna. Plēsēja tiesības. Bērnu stāsti.  Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Blāvs, izplūdis zvēra siluets tumsā. Seja nav redzama. Zvērs piesardzīgi lavās uz vistu kūts pusi, nolaidis galvu un pieplacis pie zemes, cenzdamies saplūst ar zāli un paša ēnu, cenzdamies būt nepamanāms. Viņš virzās uz priekšu ātri, taču reizē līgani, bez liekas steigas. Plēsoņas manieres. Profesionāla killera manieres... Ak, cik labi Policijas Āpsis pazina šo sapņaino skatienu uz mēnesi pirms zibenīga lēciena – īss, maģisks rituāls, kuru naktī veic slepkavīgs zvērs. Pieredzes bagāto izmeklētāju Āpsi Vecāko un viņa palīgu, veiklo un aizrautīgo Āpškānu, kurus iepazinām sērijas pirmajā grāmatā “Vilka midzenis”, gaida jauns izaicinājums – noziegums, kas pastrādāts tuvīnajā Medniekciemā... Viltīgas intrigas, samilzis konflikts, negaidīts atrisinājums.

 

Stranga, Aivars. Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā. Latvijas vēsture. Mansards, 2020. Pieejams: JPB.

1920. gada 11. augusta Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums Latvijā tika vērtēts kā viens no visbūtiskākajiem līgumiem, kuri noslēgti visā valsts neatkarības divdesmit gadu laikā; tikai Latvijas atzīšana de iure un uzņemšana Tautu Savienībā (1921) nozīmīguma ziņā līdzinājās miera līgumam ar Maskavu. 30. gadu nogalē Tautu Savienības nozīme valsts ārpolitikā dramatiski kritās, bet miera līgums ar Maskavu Latvijas vērtību skalā palika nedevalvēts līdz pat valsts bojāejai, kad PSRS to brutāli lauza, okupējot mūsu valsti.

 

Taraska, Anna. Punktiņa un Kleksis. Bērnu stāsti. Pētergailis, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Annas Taraskas grāmata "Punktiņa un Kleksis" ieved galvu reibinošajā un tomēr tik sakārtotajā pieturzīmju pasaulē. Viss ietu gludi kā pa glītrakstīšanas līnijām, taču grāmatiņas galvenā varone Punktiņa, sīka, apaļa un sprigana meitenīte, sastop simpātisku, taču nekur negribētu melnu radījumu, kas izrādās kļūda, nē... Kleksis! Kopā ar suņuku Kleksi paiet daudz jautru brīžu, līdz Punktiņas draugs noslēpumaini pazūd no burtnīcas lappusēm. Te sākas liela, nopietna pakaļdzīšanās... Laipni lūgti piedalīties viņu piedzīvojumā - kaut ar trim izsaukuma zīmēm!!!

 

Tirzītis, Gunārs. Sīļa māja. Latviešu romāns. Latgales druka, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Pirms vairāk nekā simt gadiem Rīgā ienācis, Brencis Sīlis apņem sievu, uzceļ Iļģuciemā krietnu māju un aizsāk Sīļu dzimtu. Tai nākas piedzīvot Pirmo pasaules karu, pēc kara tiešām iestājas miers, un Otro, pēc kura miers vairāk līdzinājās kaujas laukam. Īsumā atklājot romāna saturu, notiktu skrējiens pāri ne vien laikam, bet arī likteņiem, tomēr tie pelnījuši, lai tiktu izsekoti lēnām un pamazām. Šis nav kriminālromāns, kurā galvenais atklājas pēdējā lapaspusē. Šis ir kāzu un bēru romāns. Kāzas un bēres ir dzīves šūpoles, kuru augstākais punkts nozīmē mīlestību, zemākais - sāpes. Augšā- prieks, lejā - zaudējums. Katrai no Sīļu paaudzēm lemts viss, arī tas, kas pa vidu. Dzimta sazarojas, daži aizklīst pasaulē, tomēr nepazūd, atgriežas pat Brenča mazmazdēls Vitis un jau mūsdienās, Rīgā kāzas nosvinējis, pierāda, cik stiprs ir vairāku paaudžu Sīļiem piemītošais veiksmīga uzņēmēja gēns.

 

Tjūdora, K. Dž. Paslēptuve. Detektīvromāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Toreiz... Kādu nakti Annija pazuda. Visi viņu meklēja, vērsās pēc palīdzības. Sāka jau baidīties no visļaunākā. Un tad pēc četrdesmit astoņām stundām viņa brīnumainā kārtā atgriezās, bet nespēja vai negribēja stāstīt, kas bija noticis.

 

 

 

Treimanis, Normunds. Aukstums. Tumsa. Bads. Atmiņu tēlojums. Latvijas Mediji, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Latviešu leģiona 15. ieroču SS divīzijas artilērijas pulka oberšārfīrera Normunda Treimaņa atmiņas par lēģeri "Aukstums, tumsa, bads". Māksliniece – Aija Andžāne. Atmiņas par lēģeri jeb lāģeri, kā to dēvē pats autors, sarakstītas pēc atgriešanās no gūsta. Leģionārs uzturējies gūstā tikai nedaudz vairāk par gadu. Aukstums, tumsa un bads padomju gūstā nav metaforas, bet ikdiena, par spīti kurai autoram izdodas izkļūt dzīvamun atgriezties mājās ar šo apbrīnojami detalizēto, patieso atmiņu stāstu.

 

Troļļi 2. Lielisku stāstu krājums. Bērnu stāsti.  Egmont Publishing, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Sirsnīga tikšanās ar drosmīgo troļļu princesi Popiju, karali Pepiņu, piesardzīgo Zaru un citiem troļļiem! Izrādās, pasaulē ir vēl citi troļļi - kopā sešas dažādas ciltis - un katra no tām ir pārņemta ar savu mūzikas stilu. Mierīga sadzīvošana ir apdraudēta, jo rokertroļļu karaliene Bārba uzskata, ka visiem troļļiem ir jāļaujas rokam!

 

Upenieks, Aivars. Vīza uz pasaules malu. Fotogrāfijas. Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Grāmatā autors vēsta par piedzīvoto Kanādā, ASV, Dienvidamerikā un Antarktīdā. Autors papildus uzmanību vērsis uz sociālajiem procesiem un dažādiem māņiem vietējo iedzīvotāju ikdienā.

 

 

 

Uz priekšu. Bērnu literatūra. Egmont Publishing, 2020. Pieejams: JPB, Zinītis.

Pievienojies pusaugu elfu brāļiem Īanam un Bārlijam neparastā ceļojumā, kurā tie mēģinās izdibināt, vai mūsdienu tehnoloģiju pārņemtajā pasaulē vēl ir saglabājusies maģija. Alkdami atkal satikt savu tēvu, viņi iepazīs mītiskus draugus un ienaidniekus.

 Vanaga, Agnese. Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas? Bērnu stāsti. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Grāmatas galvenais varonis ir kaķis – cēls šķirnes kaķis ar īpašu raksturu un augstu pašapziņu. Tieši viņš ir tas, kurš lasītājam izstāsta par pupuķi, zivju gārni, odzi, sikspārni, skudrām, vāveri, ezi, kurmi, bebru un citiem, jo viņam ir tas gods, prieks vai – gluži otrādi – nepatīkams pārsteigums ar šiem dzīvniekiem sastapties. Autorei izdevies interesantus, maz zināmus faktus ietērpt dzirkstošos, asprātīgos dialogos un vārdu spēlēs, kas pārsteigs ne tikai bērnus, bet arī priekšā lasošos pieaugušos.

 

Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni. Bērnu stāsti. Jāņa Rozes apgāds, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Plastmasas huligānu piedzīvojumi turpinās. Dusmukule ir pazudis... Kur? Vai viņš atradīsies? Kādi vēl pasaules glābšanas plāni zēniem padomā? Un vai viņi tiks galā ar Čiekurkalna nešpetno puišeļu bandu?

 

 

 

Vecvagare, Līva. Mārtiņš Datortārpiņš. Bērnu stāsti. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Grāmatas galvenais varonis Mārtiņš ir gandrīz sešgadīgs puišelis, kuram vairāk par visu patīk spēlēt datorspēles, pētīt senas lietas, veikt eksperimentus, rotaļāties parkā, ēst šokolādi un – galvenais – būt kopā ar mammu un tēti. Bet kā Mārtiņam un viņa ģimenei, to visu darot, izdodas sadzīvot ar planšeti un telefonu? Saistoša grāmatiņa ar interesantām ilustrācijām mūsdienīgiem bērniem un viņu vecākiem.

 

Veinholda, Angela. Pulkstenis un laiks. Ilustrēta bērnu grāmata. Madris, 2020.  Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Kāpēc ir diena un nakts? Kā saprast pulksteni? Kas ir digitālais pulkstenis? Kas rāda vispareizāko laiku? Grāmatā ir atbildes uz jautājumiem par to, kas redzams mums visapkārt. Grāmatā stabili un ērti atloki sniedz zināšanas un detalizēti attēli rada atklājumu prieku.

 

Vendels, Edvards. Zilās zāles vasara. Jaunatnes proza. Liels un mazs, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte, Zinītis.

Holandiešu zēns Tiho, kurš vienmēr bijis vecāku aprūpēts un stingri pieskatīts, pēc vidusskolas eksāmeniem piesakās darbā vasaras nometnē Amerikā. Viņš cer, ka šī pārmaiņa dzīvē ļaus viņam labāk saprast pašam sevi, savas vēlmes un jūtas.

 


 

Vigāna, Delfīne de. Lojalitātes. Romāns. Jāņa Rozes apgāds, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Trīspadsmitgadīgajam Teo un viņa draugam Matisam ir noslēpums. Abu skolotājai Elēnai ir aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, bet centienipar katru cenu atklāt patiesību atmodina pašas pagātnes rēgus. Matisa māte Sesila nejauši atklāj vīra datorā ko tādu, kas liek apšaubīt, vai viņa savu dzīvesbiedru jelkad ir līdz galam iepazinusi. Šis četrbalsīgais stāstījums par atkarību un pienākumu sarežģīto tīklu savijas ap lasītāju arvien ciešāk, vēstot par vientulības šaubām, noklusēto realitāti un to, cik bīstama mēdz būt lojalitāte.

 

Vilsons, Ēriks. Me & Mo. Dienas Grāmata, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte.

Aktieris un dramaturgs Ēriks Vilsons (1956) dzimis Magadanā, dzīvojis Rīgā, Ikšķilē un – visilgāk – Liepājā. Beidzis Konservatorijas aktiermākslas nodaļu un ieguvis maģistra grādu Liepājas Universitātes rakstniecības studijās. Strādājis par aktieri Drāmas un Liepājas teātrī, viesojies arī Dailes un Jaunajā Rīgas teātrī, bijis šuvējs, kurjers, pasākumu vadītājs u. c., bet joprojām veido savas monoizrādes. Rakstījis lugas, dziesmu vārdus, dzejoļus, stāstus. Dramaturgu ģildes un Rakstnieku savienības biedrs. "Me&Mo" ir Ērika Vilsona pirmais romāns.

 

Volkers, Mārtins. Tumšais vīnadārzs. Detektīvromāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Vairākiem vīndariem iesaistoties cīņā par zemi un pieaugot arī vietējo iedzīvotāju neapmierinātībai, dzīve idilliskajā Sendenī – mazā pilsētiņā, kurā ir tikai viens policists Bruno, – pārvēršas spriedzes piesātinātā drāmā...

Tostarp divi jauni vīrieši – Makss, kurš vēlas darināt organisko vīnu, un Fernando, liela amerikāņu uzņēmuma mantinieks, – kļūst sāncenši par jaunās Žaklīnas labvēlību. Spriedze pieaug, rezultējoties divos aizdomīgos nāves gadījumos, un Bruno saprot, ka atrisinājums šodienas notikumiem meklējams pagātnē un nāksies krietni vien pacīnīties, lai to noskaidrotu.


Vuds, Toms. Miesassargs. Nāves spēle. Detektīvromāns. Kontinents, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Algotu slepkavu Viktoru uzmeklē krievu mafijas boss – viņa sens draugs, lai lūgtu palīdzēt atrast pazudušo pameitu. Viktors piekrīt. Viņš iesaistās bīstamā izaicinājumā, kas nes līdzi gan elpu aizraujošu pakaļdzīšanos, gan neskaitāmus upurus. Drīz vien atklājas, ka tā ir šausminoša kaķa un peles spēle, kurā uzvarētājs var būt tikai viens.

 

Zaviļeiskis, Kaspars. Pilnīgs Šahs. Latviešu romāns. Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Gadu tūkstošu mija. Jauna ēra. Jaunas sajūtas. Sekss, narkotikas un rokenrols pret mīlestību, studiju gadu reibumu un alkām pēc nepiepildāma miera dvēselē. Alternatīvas ievirzes ballītes un ļaušanās neprātam. Pirmā īstā mīlestība un vieglas depresijas uzplūdi. Viss kā šahā un reālajā dzīvē.

 

Zeļģis, Krišjānis. Skaistuma klātbūtne. Latviešu dzeja. Neputns, 2020. Pieejams: JPB

Autors par krājumu saka: "Pārdomas par indivīda uzvedību sabiedrībā, rakstītajiem un nerakstītajiem likumiem, atmiņu nozīme mūsu personību attīstībā un kā ikdienā sadzīvot ar dzīves bezjēdzību, kas nereti ir ļoti skaista – tas viss veido šo krājumu".

 


 

Ziemanis, Ilmārs. Gadalaiki. Pilis – Latvija. Vesta LK, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte.

Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti. Šis izdevums ir domāts plašam lasītāju lokam, tiem, kuriem ir īpašs prieks baudīt skaistu un sakoptu vidi Latvijas muižās, pastorātos un parkos un kurus iepriecina seni viduslaiku cietokšņi, krāšņas baroka un klasicisma rezidences, kā arī jaunāku laiku būvmākslas liecības.

 

Zītara, Līga. Gaismas mirkļi. Parapsiholoģija. Okultisms. Sol Vita, 2020. Pieejams: JPB.

Gaismas mirkļi" ir Līgas Zītaras radošā veikuma rezumējums. Tajā iekļautajās publikacijās lasītājs iepazīst 21 izcilu personību. Tā sagadījies, ka arī pirmo atlasīto tikšanos no pēdējās šķir 21 gads. Dažkārt vienam cilvēkam veltītas divas vai pat trīs sarunas, lai parādītu, kas gadu gaitā mainījies, kā padziļinājusies viņa sūtības apziņa.

 


 

Žolude, Inga. Livonijas debesis. Stāsti. Dienas Grāmata, 2020. Pieejams: JPB, Miezīte, Zinītis.

"Livonijas debesis" ir savā ziņā unikāls divu rakstnieku - latvietes Ingas Žoludes un igauņa Tīta Aleksejeva - kopdarbs. Būdami saistīti tēmā un vienā vēstures posmā, abi stāsti prasmīgi papildina un izceļ viens otru, kopīgi pār laika varu ļaujot izplaukt neparastam mīlas stāstam — latviešu Bībeles pirmā tulkotāja mācītāja Ernsta Glika audžumeitas Martas Skavronskas un igauņu Bībeles tulkotāja un Ziemeļu kara upura Adriana Virgīnija tikpat reālajam, cik izsapņotajam sakaram, viņu domām, ilgām un veiksmes cenu. Bērnu stāsti

 

Žutautienė, Lina. Kika Mika un draudzības slota. Bērnu stāsti Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Kikai Mikai ļoti patīk pilsētas parkā. Tur viņa tiekas ar draugiem Annu un Jonu. Kopā viņi spēlē pasaulē interesantāko spēli “Kurš pirmais?”. Nav taču nekā jaukāka kā pirmajam ielēkt šūpolēs, tikt visaugstāk un skriet visātrāk! Bet… vai tiešām?

Kādu dienu rotaļājoties, Kika Mika, Anna un Jons nomaldās un iepazīstas ar noslēpumainu parka iedzīvotāju. Bērniem nākas izturēt īstu DRAUDZĪBAS pārbaudījumu.
Kas draudzībā ir svarīgāks – pārspēt draugus vai kaut ko darīt kopā ar tiem?


Zvirgzdiņš, Juris. Tobiass un Rakstnieks. Bērnu stāsti. Pētergailis, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe, Miezīte, Zinītis.

Grāmata "Tobiass un Rakstnieks" tapis autoram nozīmīgā laikā. Brīdī, kad mūsu bērnu literatūras lielmeistars šim stāstam pielicis punktu, pārsteigts uzzinājis - viņš ir ieguvis Mūža balvu Latvijas literatūrā. Un tā nav tikai sakritība. Grāmata atklāj, ka Rakstnieka radītie tēli var dzīvot savrupi un autonomi no to radītāja, tiem ir sava dzīve un pat plāns kā rīkoties gadījumos, kad Rakstnieks ir aizmirsis par satikšanos ar Tobiasu.

 

Брокман, Камбрия. Скажи мне все. Romāns. Эксмо, 2020. Pieejams: JPB.

Притворяйся, – всегда учил ее отец. Для нее это стало заклинанием. Притворяйся хорошей и правильной. Дружелюбной и искренней. Заводи друзей. Именно они помогут тебе идти дальше, веря, что ты любишь их. И пусть никто никогда не узнает, какая ты есть на самом деле… Малин, поступившая на первый курс престижного колледжа Хоторн, принята в компанию "золотой молодежи". Здесь общаются лишь с себе подобными – веселыми и беззаботными отпрысками богатых семей. Здесь закладываются будущие связи. Поэтому Малин крайне важно, чтобы никто не узнал ее секреты, прошлые и настоящие. А ей есть что скрывать… Зато необходимо узнать как можно больше секретов своих новых друзей. Кто предупрежден – тот вооружен. Вот только с оружием надо обращаться крайне осторожно.

 

Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита. Алгоритм, 2020. Pieejams: JPB.

"Мастер и Маргарита" - бессмертное, загадочное и остроумное произведение Михаила Булгакова — главный роман его жизни.

"Что я мог написать после “Мастера…""  - признается себе автор незадолго до своей смерти.

Опубликованный в середине 1960-х годов, "Мастер…" поразил читателей необычностью замысла, красочностью и фантастичностью действия, объединяющего героев разных эпох и культур. В нем воедино сплетены и религиозно-историческая мистерия, восходящая к легенде о распятом Христе, и сверхъестественные сцены с персонажами, воплощающими некую темную силу, — сплетены и окутаны московской "буффонадой" 1920-1930-х годов.

В новом юбилейном издании бессмертный роман представлен в его последней прижизненной авторской редакции (рукописи хранятся в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина), а также с исправлениями и дополнениями, сделанными под диктовку писателя его женой, Еленой Сергеевной Булгаковой.

 

Бушков, Александр. Темнота в солнечный день. Detektīvromāns. Эксмо, 2020. Pieejams: JPB.

Эта история произошла в те далекие романтические, вызывающие грусть и ностальгию 70-е годы. Дружили три товарища: Костя, Митя и Коля. Работали разносчиками телеграмм на почте, гоняли на мотоциклах. Выпивали, дрались, впутывались в нехорошие дела, убегали от милиции и, конечно, влюблялись. В этот день Мите Нестерову повезло: ему выпало доставить телеграмму очень красивой зеленоглазой девушке Марине. Она пригласила его в комнату пить чай. Оказывается, они когда-то оба жили в одном городе. У Марины скоро новоселье. У нее большая библиотека, которую девушка мечтает прочитать. И всё у нее прекрасно в этой жизни. Кроме одного: одна совершенно слепая, и жизнь ее проходит во тьме. Ей предстоит операция, и есть шанс, что зрение вернется. И тогда Марина сможет увидеть Митю.

 

Воронин, Денис. Колея к ржавому солнцу. Detektīvromāns. АСТ, 2020. Pieejams:  JPB.

Февральский Петербург встречает непогодой мечтавшего о переезде тринадцатилетнего Тима. Именно здесь ему предстоит жить, отчаиваться, влюб ляться и ненавидеть.В попытках "свалить" за границу медработник пускается в аферу за аферой — лишь бы выбраться из старой коммуналки.Тем временем, сотрудники коллекторского агент ства вместе с наемным убийцей разыскивают автомобиль, угнанный вернувшимся из Амстердама Жекой Онегиным.Их кривые дорожки пересекутся в заснеженном лесу. Спрашивается: и при чем здесь сбитый в войну и рухнувший в озеро советский транспортный самолет?

 

Канушкин, Роман. Телефонист. Detektīvromāns. Эксмо, 2020. Pieejams:  JPB.

Придумывая сюжет своего нового романа, известный писатель Форель и представить не мог, чем это может обернуться. Главы из его книги становятся сценарием для череды зверских убийств, поразивших его город. Жертвами этих преступлений оказываются женщины… Эти преступления не только записаны на видео, но и показаны в прямом эфире в Сети. Имитация или заведомо продуманная история серийного убийцы? Форель — жертва или маньяк? Победитель или проигравший?

 

Колычев, Владимир. Восемь лет до весны. Detektīvromāns. Эксмо, 2020. Pieejams: JPB

Было у отца четыре сына. Трое – точная его копия – такие же отпетые бандиты. А младший, Леня, словно не родной, тянется к учебе и хозяйству. Но суровые времена не терпят поблажек. Привлек отец к криминальному промыслу и младшего сына. На первом же деле получил Леня тяжелое ранение и впал в кому. А как поправился – словно все перевернулось в его сознании. В одночасье из тихого парня стал Леня крутым и беспощадным братком: надо – зарвавшегося авторитета прикончит, надо – конкурентов на место поставит, надо – порядок на зоне наведет. Только в одном оказался Леня бессилен: не сумел вовремя распознать женское коварство. А за подобные ошибки нужно платить по-крупному.

 

Мэнсон, Марк. Всё хреново. Книга о надежде. Dzīves veidošana. Книга о надежде. Альпина Паблишер, 2019. Pieejams: JPB.

В этот исторический момент, когда у нас есть доступ к технологиям, образованию и коммуникациям, о которых наши предки не могли даже мечтать, многие из нас возвращаются к главенствующему чувству безнадежности.


Мэнсон, Марк. Мужские правила. Отношения, секс, психология. Psiholoģija. Aльпина Паблишер, 2020. Pieejams: JPB.

Это руководство для мужчин о том, как привлечь и удержать внимание женщин, отличается от других пособий нату же тему, как любовь королевы от секса за деньги на привокзальной площади. Мэнсончестен перед собой и читателем. Добиться даже самой недоступной женщины можно.Надо просто перестать лгать себе и другим, научиться общаться, избавиться от образа крутого альфа-самца и банально работать над собой.

 

Обама, Мишель. Моя история. Autobiogrāfiskā proza. Эксмо, 2020. Pieejams: JPB.

В своей книге Мишель Обама впервые делится сокровенными моментами своего брака - когда она пыталась балансировать между работой и личной жизнью, а также стремительно развивающейся политической карьерой мужа. Мы становимся свидетелями приватных бесед супругов, идем плечом к плечу с автором по великолепным залам Белого дома и сопровождаем Мишель Обаму в поездках по всей стране.

 

Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Romāns. Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. Pieejams: JPB.

Оскар Уайльд - великий английский писатель, снискавший славу блестящего стилиста, неподражаемого острослова, неординарная личность своего времени, человек, чье имя стараниями врагов и жадной до пересудов черни стало символом порочности. В настоящее издание вошли знаменитый роман "Портрет Дориана Грея" - самая успешная и самая скандальная из всех созданных Уайльдом книг, - а также малая проза писателя: остроумный комедийный детектив "Преступление лорда Артура Сэвила", пародийно-готическая повесть "Кентервильское привидение" и новеллистические этюды "Сфинкс без загадки" и "Натурщик-миллионер".

 

Ралокс, Юлия. Янтарный дьявол. АСТ, 2020. Pieejams: JPB.

Когда-то давно они были друзьями, но она предала его. Прошлое вернется, чтобы напомнить о себе, когда воспоминания уже начнут тускнеть. Лестер Клинт не забыл о предательстве Анны. Его рана болит так же сильно, как и годы назад, и теперь он будет мстить, пока не добьется справедливости. Дьявол вышел на охоту, и Анна знает, что пощады не будет.

 


 

Рождественская, Екатерина. Балкон на Кутузовском. Autobiogrāfiskā proza. Эксмо, 2020. Pieejams: JPB.

Адрес – это маленькая жизнь. Ограниченная не только географией и временем, но и любимыми вещами, видом из окна во двор, милыми домашними запахами и звуками, присущими только этому месту, но главное, родными, этот дом наполняющими. Перед вами новый роман про мой следующий адрес – Кутузовский, 17 - и про памятное для многих время, шестидесятые годы. Он про детство, про бабушек, Полю и Лиду, про родителей, которые всегда в отъезде, и про нелюбимую школу. Когда родителей нет, я сплю в папкином кабинете, мне там всё нравится – и портрет Хемингуэя на стене, и модная мебель, и полосатые паласы, и полки с книгами. Когда они наконец приезжают, у них всегда гости, которых я не люблю, – они пьют портвейн, съедают всё, что наготовили бабушки, постоянно курят, спорят и читают стихи. Скучно.... Это попытка погружения в шестидесятые, в ту милую реальность, когда все было проще, человечнее, добрее и понятнее.

 

Ронина, Елена. Стеклянные дети. Romāns. Эксмо, 2020. Pieejams: JPB.

Кирилл Кольцов – врач, увлеченный новаторским делом: уже много лет он занимается ЭКО, делая людей счастливыми. Его пациенты – практически герои, готовые проходить сложные, длительные процедуры, выдерживая неудачи, продолжая бороться. А он вместе с ними идет до последнего, помогая осуществить мечту, решая не только медицинские, но и этические, моральные и даже юридические вопросы. Но однажды отношение к пациентке становится слишком личным, и врачебная этика отходит на второй план.

 

Русенфельдт, Ханс. Немая девочка. Detektīvromāns. АСТ, 2020. Pieejams: JPB.

На мирном хуторе вдали от городов происходит жестокое убийство: кто-то застрелил из ружья целую семью. У местной полиции нет никаких зацепок, и к делу подключают особую следственную группу из Стокгольма. Внезапно обнаруживается, что у преступления был свидетель: маленькая девочка, которой удалось спрятаться, а потом убежать в неизвестном направлении. Жива ли она? И если да, то где скрывается? На эти вопросы предстоит ответить гениальному полицейскому психологу Себастиану Бергману. И ему придется поторопиться: преступник тоже вышел на охоту.

 

Улицкая, Людмила. О теле души. Stāsti. АСТ, 2020. Pieejams: JPB.

Биолог по образованию и писатель по призванию, в новой книге "О теле души" Людмила Улицкая исследует тело и душу, не разделяя их, а героев рассказов описывает в том предельном состоянии, когда размывается граница между реальностью и небытием.

 


 

Харари, Юваль Ной. Sapiens. Краткая история человечества. Civilizācijas vēsture. Синдбад, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupe.

Сто тысяч лет назад Homo sapiens был одним из как минимум шести видов человека, живших на этой планете, - ничем не примечательным животным, которое играло в экосистеме роль не большую, чем гориллы, светлячки или медузы. Но около семидесяти тысяч лет назад загадочное изменение когнитивных способностей Homo sapiens превратили его в хозяина планеты и кошмар экосистемы.

 

Чиж, Антон. Выгодный риск. Detektīvromāns. Эксмо, 2020. Pieejams: JPB.

Роман - продолжение расследований Пушкина, Керн и Ванзарова. Сюжет разворачивается на Масленицу в Москве: при странных обстоятельствах погибают люди, которые уже успели застраховать свою жизнь... Что связывают живую даму, которую назвали мертвой, и загадочную смерть жены богатого страховщика в Ницце? Какие тайны скрывает солидное страховое общество «Стабильность»? Какую тайну скрывает Пресненский пруд? Блистательное расследование Алексея Пушкина и Агаты Керн в новом романе «Агата и сыск: Выгодный риск» мэтра исторического детектива Антона Чижа.