Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Sveču mēneša jaunumi (februāris, 2023)

Klāt februāris, senlatviešu dēvēts par sveču mēnesi. Sveču gaisma palīdz aizvadīt tumšo, auksto laiku un sagaidīt atmodu dabā, rada romantisku gaisotni un mierpilnu dvēseles noskaņu. Sveces gaismēnas ļaus pietuvināties Kurzemes hercogu laikam "Esejās par hercogiem Kurzemes un Zemgales hercogistē" vai baronu dzīvei "Zaļajā muižā". Nieka vēja pūsmā trīsošā liesmiņa spilgtinās gan latviešu, gan ārzemju detektīvintrigu kāpinājuma saldmi kā rūdītiem baudītājiem, tā iesācējiem. Dzīves "Ziņa un neziņa", "Spēks jaunai dienai", dzejas skarbums un maigums "Pastkastītē nenosūtītām vēstulēm" un "Laimīgās beigās" iemirdzēsies citās krāsās sveces siltumā. Jauno grāmatu pulkā arī pasakas, stāsti un darbošanās palīgi mazajiem lasītājiem. Un, protams, pie sveces cita garša tējai ar "Trīs tējkarotes cukura". Patīkamu izvēli! Grāmatas pieejamas rezervēšanai pēc 16.02.2023

 

20. gadsimta Latvijas vēsture. 1940-1944/1945. 3. sējums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022.

Pieejams: JPB.

3. sējums aptver divas okupācijas - Padomju Savienības īstenoto okupāciju 1940.–1941. gadā un nacistiskās Vācijas okupāciju 1941.–1944./45. gadā. Pirmajā daļā tiek aplūkota PSRS 1940. gada 17. jūnijā īstenotās okupācijas sagatavošana un norise, neatkarīgās Latvijas politisko, valsts pārvaldes, militāro, sabiedrisko institūciju pakļaušana okupācijas varas mērķiem un iznīcināšana, Latvijas sovetizācijas politiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti. Būtiska vieta atvēlēta pretošanās izpausmēm un organizācijām, kā arī Latvijas diplomātu centieniem nepieļaut inkorporācijas Padomju Savienībā starptautisku atzīšanu, kas turpinājās arī vācu okupācijas laikā. Otrajā daļā tiek aplūkota karadarbības gaita Latvijas teritorijā Vācijas-PSRS kara sākumā, kā arī tā noslēguma posmā 1944./45. gadā, kad Latvijas teritorijas atbrīvošana no nacistiskās okupācijas nozīmēja arī vienlaicīgu padomju okupācijas režīma atgriešanos. Grāmata ir turpinājums apkopojošā izdevuma "20. gadsimta Latvijas vēsture" I un II sējumam.

Aierlends, Džošs. Čērčils un dēls. Angļu politiķa biogrāfija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Aizkustinošs, pārsteidzošs un skaudri patiess Vinstona Čērčila portrets, kas atklāts caur ietekmīgā tēva attiecībām ar skandalozo dēlu. Vinstons Čērčils var šķist pazīstams: labdabīga buldoga grimase, mūždien klātesošs cigārs, ass prāts, apņēmība un neizsīkstoša enerģija, kas ļāva Lielbritānijai gūt uzvaru Otrajā pasaules karā. Tomēr ne visi zina, ka ārpus parlamenta un pazemes komandpunkta sienām leģendārais politiķis bija lielas ģimenes galva, kurš ļoti mīlēja sievu un bērnus, īpaši Rendolfu, savu vienīgo dēlu un Čērčilu dzimtas turpinātāju. Desmitiem gadu, kamēr Vinstons neatlaidīgi virzījās uz politisko panākumu virsotnēm, tēvs un dēls bija nešķirams tandēms. Tomēr Rendolfs tā arī nespēja iziet no tēva ēnas, un viņu attiecības bija ļoti vētrainas un sarežģītas. Tām kaitēja ne tikai Čērčilu ambīcijas, nerealizētās cerības, savstarpējie apvainojumi un strīdi, bet arī nauda, privilēģijas un abu eksplozīvais raksturs.

 

Akmentiņš, Andris. Laimīgas beigas. Latviešu dzeja. Rīga: Dienas Grāmata, [2022].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Autors saka: "Tas ir mans jaunākās desmitgades krājums ar meklējumiem mežainās pastaigās un radošajās lekcijās kopā ar studentiem, kad dzejas algoritms tiek gan veidots, gan piemānīts. Te savijas globālais ar vietējo, dzejproza ar liriku, dzīvība spēlējas, valodas plaisās uzsaucot tuk tuk brīvā, un laime turpinās arī pēc tam, kad izslēdzas TV kameras. Var lasīt arī kā piemiņas un pateicības grāmatu jaukiem, dzīvē satiktiem cilvēkiem, pieņemot savu un civilizācijas vecumu un nolemtību, kamēr tas vēl izdodas saulaini".

 

Andersone, Džena. Sainis. Latviešu stāsti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Pie lasītājiem dodas rakstnieces otrā grāmata "Sainis", kurā iekļautie skarbie, neparastie stāsti vēsta par cilvēka identitātes, sava "es" meklējumiem saistībā ar vainas apziņu, pienākumu nastu un to slogu, ko mums uzliek pašu izvēlētas vai citu piemērotas katra indivīda sociālās lomas sabiedrībā. Sainis - tā ir nasta, ko cilvēks nes līdzi visu savu dzīvi, bieži vien pats neapzinoties, kas viņam to uzlicis, kāpēc un uz kurieni viņš to stiepj. 

 

Balode, Ilona. Ielu muzikantu piezīmes. 2. grāmata. Latviešu autobiogrāfiskais romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Ilonas Balodes otrajā grāmatā "Ielu muzikantu piezīmes" skaidri nolasāmi divi laiki viņas dzīvē: "pirms" un "pēc". Pirms nelaimes gadījuma ar dzīvesbiedru Rolandu un pēc tā. Abi šie laiki autores un viņas līdzgaitnieku dzīvēs pamīšus atspoguļoti, savijoties jau pazīstamajai ceļotāju bezrūpībai, vieglam dzīves tvērumam, mākslinieciskam, neparastam skatījumam uz pasauli un norisēm tajā, ar skaudru, eksistenciāli dziļu cilvēka būtības un sūtības analīzi. No zemeņu un zeķu zagšanas, bohēmiska trakuma līdz nopietnām pārdomām par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, par sāpēm un nāvi. "Ielu muzikantu piezīmes" ir gan viegla, gan smaga grāmata: personiska, pat intīma Ilonas Balodes autobiogrāfija un vienlaikus neprātīgi krāsaina, vispārcilvēciska odiseja, kas liek uzdot sev daudz jautājumu, domāt un meklēt. 

 

Bels, Alberts. Latviešu labirints. Latviešu romāns. Rīga: Jumava, [2022]. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

“Latviešu labirints”, līdzīgi kā Rūdolfa Blaumaņa darbs “Indrāni”, ir laikmeta griežu romāns. Tas tapis 90. gados un atspoguļo tieši šo laiku, kas ir iekodēts varoņa traģiskumā — kad cilvēka jūtas viņu sagrauj. Grāmata attēlo laiku pēc totalitārisma būra sabruk­šanas, kad irdenas ir kļuvušas tradicionālās un arī vispārcilvēciskās vērtības. Kad irst ģimenes, kad bērni nespēj un negrib saprast vecākus, kad aizvien asāk ­atklājas egoisms un atsvešinātība, kad cilvēks saglabāt savu “es” spēj tikai neapjūkot demokrātijas labirintā. “Latviešu labirints” vienlaikus ir intīms mīlas stāsts un psiholoģiski smalks, analītiski tiešs pagātnes un tagadnes tēlojums. Tas nav lielo tematu romāns, drīzāk to var nosaukt par huligānisku romānu, kur dzīves ­diktētās situācijas liek varoņiem liekties un iztapt ­savam laikam.

 

Bruņinieks, Haralds. Nāvi mānot. Sēlijas - Aknīstes, Biržu, Elkšņu, Gārsenes, Saukas, Susējas un Viesītes pagasta nacionālie partizāni, 1944.-1952. gads. Latvijas vēsture. Rīga: Latvijas Mediji, 2022.

Pieejams: JPB.

No 1944. līdz 1952. gadam Sēlijā ir notikušas spraigas nacionālo partizānu cīņas - uzbrukumi okupācijas varas pārstāvjiem un saimnieciskajiem objektiem, pretdarbība kolaborantiem, akcijas pret civiliedzīvotājiem, frontālās sadursmes ar VDM karaspēku. Grāmatas autors ir izgaismojis šo cīņas procesu, kā arī to dalībnieku un atbalstītāju ikdienu un biogrāfijas, veidojot detalizētu ieskatu pretošanās kustības gaitā šajā reģionā. 

 

Cilvēks običnij.  Piezīmes un atmiņas. Novadpētniecība. Rēzekne: Hronologeja, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Grāmata vēsta par kādu vienkāršu cilvēku pagājušā gadsimta 20. gadsimta 30.–60. gados, kurš, dzīves nogalē, atskatīdamies uz savu mūžu, atmiņu piezīmēs atklāj savu dzīvi, ikdienu un sadzīvi, attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un vidi, kolorīti ieskicējot arī politisko un sociālekonomisko kontekstu. Lai gan grāmatas veidotājiem autora identitāte ir zināma, tomēr, cienot privātumu, viņi nolēmuši to neatklāt, norādot vien iniciāļus. 

 

Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata. 1. grāmata. Darba aizsardzības sistēma, darba vides riska faktori. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: JPB.

Grāmata darba aizsardzības speciālistiem un citiem profesionāļiem, kas ikdienā veic darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā. Darba aizsardzība ir multidisciplināra nozare, kas prasa zināšanās daudzās jomās. Grāmata tapusi, apkopojot ilggadēju darba pieredzi un zināšanas par darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanas praktisko jomu. Tajā sniegtas atbildes uz jautājumiem par ikdienas darbiem un norādes, kur meklēt informāciju milzīgajā datu, noteikumu un faktu gūzmā.

 

Dimantra. Paņem grožus savās rokās. Sarežģītais vienkārši sievietēm. 2. grāmata. Psiholoģija. [Rīga]: Dimantra, [2022].

Pieejams: JPB.

Attiecību saskarsmes rokasgrāmata, kas dod vienkāršas, unikālas un efektīvas risinājumu receptes vieglākai ikdienas komunikācijai, laimīgām attiecībām, harmoniskai atmosfērai ģimenē un veiksmīgai sadarbībai biznesā - gan sievietēm, gan vīriešiem.

 

Dimants, Ainārs. Latvijas prese 200 gados: no "Latviešu Avīzēm" līdz digitālo mediju laikmetam. Latvijas plašsaziņas mediju sistēmas vēsture no pirmssākumiem līdz mūsdienām. Rīga: Latvijas Mediji, 2022. 

Pieejams: JPB.

Latvijas preses vēsture Dr. phil. Aināra Dimanta monogrāfijā atklājas kā aizraujošs stāsts, kas pilns intriģējošām detaļām un negaidītiem pavērsiena punktiem. Monogrāfija ir rezultāts nopietnam un pamatīgam darbam, ko raksturo autora erudīcija, prasme veidot izklāstu saistošā valodā, plašas zināšanas par norisēm medijos un sabiedrībā. Preses vēsture tajā attēlota ciešā sasaistē ar Latvijas vēsturisko procesu, politiskajiem un ekonomiskajiem notikumiem, ne tikai aprakstot procesus, bet arī formulējot problēmas.

 

Egere, Edīte Eva. Dāvana. 13 mācību stundas, kā izglābt savu dzīvi. Psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

“Dāvana” - izvērsts vēstījums par dziedināšanu un praktisks ceļvedis, ar kura palīdzību iespējams atslēgt sava prāta cietumu un kļūt brīvam, jo "vispostošākais cietums atrodas mūsu prātā un atslēga no tā ir mūsu kabatā". Grāmatā autore izmanto gan savus, gan klientu pieredzes stāstus, uzdod provokatīvus jautājumus un izsaka nozīmīgas atziņas, piemēram: *vai jūs gribētu būt precējies ar sevi, *vai jūs attīstāties vai tikai tīstāties, *ko nejūt, to nevar izārstēt, *vajag drosmi, lai nezaudētu drosmi, *klusas dusmas ir pašiznīcinošas, *ja neesat laimīgs vienatnē, nebūsiet laimīgs arī kopā ar kādu. Ar humoru un dziļu izpratni Edīte Eva Egere ikvienu rosina nomainīt destruktīvas iekšējās pārliecības - upura loma, pašnoniecināšana, vainas un kauna apziņa, apvainošanās, nosodīšana, nepiedošana un citas - pret pozitīvām un dziedinošām emocijām. "Tas nav viegli, bet tas ir tā vērts". 

Pasaules bestsellera "Izvēle" autore.

 

Eglītis, Imants. Psihiatrija. Medicīna. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

Imanta Eglīša grāmata “Psihiatrija”, kura izdota 1989. gadā, noteikti ir pelnījusi atkārtotu izdevumu. Šī grāmata ir liela, ilgstoša un mērķtiecīga darba rezultāts. Profesors Eglītis rūpējās par studentu, ārstu un sabiedrības izglītošanu, viņš vēlējās, lai psihiatriju saprastu un savā darbā izmantotu arī citu nozaru ārsti un speciālisti.

 

Epiktēts. Enchiridion. Rokasgrāmata. Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

Enchiridion tulko kā rokasgrāmata, un tās uzdevums ir iedzīvināt iedarbīgas formulas, kuras nodrošina dzīvot saskaņā stoicisma filozofijas pamatprincipiem. Pirms gulētiešanas izvērtējiet pagājušo dienu: kas izdevās labi, kas nesekmējās un kaitēja pašsajūtai, kādas iespējas jūs palaidāt garām? Uzslavējiet sevi par labi paveikto un pārāk ilgi nedomājiet par lietām, kas nav jūsu kontrolē. Šādi skatīties uz savām attiecībām ar apkārtējo pasauli aicina stoiķi. Iedziļināties stoicisma filozofijā jums ļaus šis Senās Romas filozofa Epiktēta darbs.

 

Golubeva, Olga. 20 minūtes. Mahariši transcendentālā meditācija. [Kocēnu novads]: [Olga Golubeva], 2022.

Pieejams: JPB.

Grāmatā tiek pavērts priekškars uz Vēdisko zināšanu būtību. Tā ir veltīta Mahariši un viņa transcendentālās meditācijas tehnikai. Interesenti uzzinās par Mahariši Vēdiskajām zināšanām, par pilna prāta potenciāla attīstīšanu, veselības uzlabošanu un stabilizēšanu, miera un harmonijas sasniegšanu, radošo spēju atklāšanu un augstākās apziņas stāvokļa sasniegšanu. 

 

Grīns, Roberts. Likumi katrai dienai. 366 meditācijas par varu, pavedināšanu, meistarību, stratēģiju un cilvēka dabu. Psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

Pasaulē populārākais varas un stratēģijas eksperts piedāvā 366 spēka meditācijas par sava potenciāla atklāšanu un pilnveidošanu. Tās sniedz izpratni par cilvēka dabu un ļauj ņemt dzīvi savās rokās. Katrai gada dienai ir veltīta kāda kodolīga gudrība, kas palīdzēs vairot meistarību, radošumu, attīstīt prasmes, atpazīt toksiskus cilvēkus, neapjukt varas spēļu labirintos, pieņemt savu tumšo pusi un izprast savu būtību. Katrai dienai paredzēts savs likums - padoms, kas palīdzēs izvēlēties labāko risinājumu.

 

Hānbergs, Ēriks. Trīs tējkarotes cukura. Latviešu dokumentālā publicistika. Rīga: Jumava, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Grāmatas sākumierosa – atmiņu uzjundīšanas saiets Dienvidkurzemes novada Otaņķos. Mani ieinteresēja atskats: “Mūsu laivas, ar kurām veda cukurbietes Liepājas fabrikai, iesala Bārtas upes ledū”. Apjautu, ka jāsapulcina vienuviet būtiskumi, ārī paša pieredzējumi, par saldo sakņu ēru, par valstisko lepošanos pasaulē ar veikumu: LATVIJAS CUKURS! No milzonīgā publikāciju klāsta avīzēs un žurnālos izvēlējos visstāstošākās, arī kuriozākās epizodes. Fotogrāfiju, gleznu un plakātu reprodukcijas uzskatāmi paspilgtina notiekošo visos cukurbiešu audzēšanas reģionos.

 

Hiršs, Andris. Persona un personālisms. Pārdzīvojot ideālisma sabrukumu. Pirmā latviešu filosofa Jēkaba Oša dzīve un uzskati. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022.

Pieejams: JPB.

Kas ir personība? Kas veido individualitātes kodolu? Kā norisinās apziņas attīstība, un ko par šo attīstību mums var atklāt filosofijas vēsture? Šie un vēl virkne citu jautājumu risināti darba ietvaros, pievēršoties pirmā akadēmiski izglītotā latviešu filosofa Jēkaba Oša dzīvei un atziņām.

 

Kalnačs, Benedikts. Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā. Literatūrzinātne. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022.

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Monogrāfija ir novatorisks pētījums par Blaumaņa daiļradi 19.-20. gadsimta mijas latviešu un Eiropas rakstniecības ietvarā. Darbā aplūkoti tie Blaumaņa daiļrades aspekti, kas līdzšinējā rakstnieka veikuma analīzē palikuši nenovērtēti un kuru izcēlums ļauj no cita rakursa iztirzāt viņa literārās darbības novatorismu. Pētījumā Blaumaņa darbība analizēta vācbaltiešu sabiedrības un kultūras procesu kontekstā, aplūkota saikne starp Blaumaņa darbiem un populāro literatūru, iztirzāts latviešu literāro tradīciju tālākveidojums viņa daiļradē, skaidrota mijiedarbe ar laikabiedriem glezniecībā un mūzikā, Blaumaņa prozas poētika aplūkota kontekstā ar 19. gadsimta Eiropas romāna un noveles māksliniecisko veidojumu, risināts jautājums par Blaumaņa attiecībām ar sava laikmeta jaunajiem latviešu intelektuāļiem. 

 

Kalnačs, Jānis. Valmiermuiža. Monogrāfija. Novadpētniecība. Valmieras novads: Valmiermuižas kultūras biedrība; Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts, 2022.

Pieejams: JPB.

Grāmata ir stāsts par vienu no lielākajām Vidzemes muižām. Tajā raksturota plašā Valmiermuižas kompleksa attīstība, kas ietvēra vairāk nekā četrdesmit ēku un varenas teritorijas. Monogrāfijā tiek apskatīts arī Valmiermuižas ēku liktenis karos, pēc agrārās reformas un aizmirstība padomju varas gados, tās vārda atdzimšana "Valmiermuižas alum" uzsākot darbību, kā arī novada un pagasta veikums vēsturiskās vietas saglabāšanā. Grāmatā apkopota informācija par muižas īpašniekiem, starp kuriem ir arī Lielbritānijas karaļa Čārlza III priekštecis Holšteinas-Bekas princis Pēteris Augusts Frīdrihs, tāpat var uzzināt par nomniekiem un viesiem, apbūvi un saglabāšanas centieniem. Faktoloģisko informāciju papildina arī bagātīgs materiāls ar vizuālām laikmeta liecībām.

 

Klišāns, Valdis. Pieauguša puikas atmiņu klade. Padomijas dzīves ainiņas bez pretenzijas uz vēsturi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

"Mēs, Padomijā dzimušie un augušie, rakstījām atmiņu klades saviem klasesbiedriem un draugiem. Arī šī ir atmiņu klade, tikai rakstīta mūsdienās. Tā nav jāuztver kā vēsturnieka veidots PSRS perioda analītisks vērtējums. Centos atainot Padomijā pieredzēto tā laika naiva pusaugu puikas un jauna studenta skatījumā. Kas toreiz mums interesēja? Tramvaji, automobiļi, kuģīši, un laivas, indiāņi, hokejs, kožlenes, magnetofoni, kā arī dažāda veida deficīts un aizliegtie augļi, kino, televīzija un grāmatas", saka autors.

 

Kouls, Daniels. Atdarinātājs. Angļu detektīvromāns. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023]. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Dzīva viņa bija mūza. Mirusi – kļūs par mākslas meistardarbu. 1989 Detektīvi Bendžamins Čemberss un Ādams Vinters dzen pēdas izmanīgam sērijslepkavam, kurš atdarina izcilus tēlniecības meistardarbus… izmantojot savu upuru līķus. Kad Čemberss gandrīz zaudē dzīvību, izmeklēšana apstājas. Ilgi meklētais slepkava noiet pagrīdē, nepabeidzis kolekcijas veidošanu. 1996 Džordana Māršala ir enerģiska mācekle Jaunajā Skotlendjardā, kura sapņo reiz strādāt Slepkavību izmeklēšanas nodaļā. Viņai izdodas iegūt jaunus faktus un pārliecināt Čembersu un Vinteru atgriezties pie senās lietas. Izmeklēšana kļūst ar katru dienu sarežģītāka, jo meklētais monstrs ir daudz bīstamāks un gudrāks, nekā viņi spēja iedomāties.

 

Krimināllikums. Likums "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību". Rīga: AFS, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka
Vispārīgā daļa; Sevišķā daļa.

 

 

Kronberga, Katrīna. Tuksnešu bridēji. Latviešu fantastikas romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Pēc globālas katastrofas pasaule pārvērtusies tuksnešu klaidos, kuros patvērumu daudzviet radušas ļoti atšķirīgas kopienas. Viena no tām - Silmale, Ofēlijas Dūkas mājas, kas vēl aizvien glabā atmiņas par veco pasauli. Kādu dienu Silmalē ierodas ceļotājs, un Ofēlijas dzīve sagriežas kājām gaisā. Ir pamodušies meitenes instinkti - gan urdoša vēlme atrast sevi pieaugušo pasaulē, gan ilgas pēc Ceras - vietas, kurā varētu tikt apmierinātas visas cerības un gaidas un kura sniegtu pilnīgu drošību. Tuksneša smilšu un vēju melodijas pavadīta, Ofēlija dodas tālā ceļā, un viņai uzrodas biedrs - Hanss, kurš, iespējams, nepavisam nav tas, par ko uzdodas. 

 

Krūmiņa, Emīlija. Arī mēs varam tā! Fiziskā audzināšana bērniem. Rīga: Jumava, 2022.

Pieejams:  Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

"Mīļie vecāki, ar runāšanu vien bez labā piemēra nebūs līdzēts, jūs jau to zināt. Grāmatiņa “Arī mēs varam tā!” ir lielisks sākums, lai savām mazajām atvasēm sāktu mācīt kustību prieku. Darot to, kustamies līdzi arī paši! Jo izkustēšanās ir svēta lieta kā mazam, tā lielam." Inga Akmentiņa-Smildziņa, ģimenes portāla mammam.lv/tetiem.lv līdzautore.

 

Kūlis, Ēriks. Raksti. 2. sējums. Latviešu proza. Rīga: Jumava, 2022.

Pieejams: JPB.

Izlases otrās grāmatas centrā cikls "Bērni uz parāda". Tajos no dažādiem skatpunktiem zondēta ģimeņu situācija 21. gadsimta Latvijā. Aktuāli un skaudri, bez liekulīga optimisma. Ģimenes institūcija rādīta visvisādās kombinācijās, visbiežāk nepilnā komplektācijā. Uzmanības fokusā - jaunā paaudze, viņu sadzīvošana un arī pretstāve. Uzteicama ir autora spēja iejusties jauno cilvēku pasaules uztverē, kā arī prasme atdarināt skolēnu komunikācijai raksturīgo slengu, ar anglicismiem un rusicismiem piesārņoto runasveidu. Vēstījums izskan publicistiski saasinātā tonalitātē, raisot nopietnas pārdomas par ģimenes un pusaudžu savstarpējo attiecību dramatiskajiem un sabiedrības attīstībai riskantajiem samezglojumiem.

Bērna tēvs; Bērni uz parāda; Literatūra 5. klasei.

 

Kūlis, Ēriks. Raksti. 3. sējums. Latviešu stāsti. Rīga: Jumava, 2023.

Pieejams: JPB.

Pirmais stāsts ir atmiņas par manu draugu X. Liepājas šarms un dzeja — par dzejnieku un neizdzīvotu mīlestību, kas katram tomēr ir savējā. Iz dzīves iedvesmojoties, uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts, atainojot dzejnieka un viņa līdzgaitnieku dzīvi. Notikumos ievīti latviešu literāti, kuri staigājuši pa Liepājas ielām. Varbūt vientulība kādreiz var būt nopelnīta, bet no tās nav jāvairās — tā nebūt nav noslēgta. Dzejnieks izdzīvo patiesa dzejnieka dzīvi. Lai sižets būtu intriģējošāks, autors stāstījumā atļāvies iekļaut kriminālsižetu, kurā, protams, piedalās tikai literārais varonis Vālodze. * * * Otrais stāsts ir par manu draugu Y. … Nepaguvu nobeigt teikumu, jo Maiga noliecās un jutu viņas lūpas. Biju kā izslāpušais, kas ticis pie ūdens malka. “Tikpat kvēli šķita Violetas skūpsti. Bet tas notika sen. Un pavisam citā pasaulē, kur bija citi likumi.” Nozibēja doma kā zibens zibsnis. Savā gultā ievaidējās ķirbja galva, un pamanīju manī veramies divas skaudīgas un naidīgas acis. “Vai es vainīgs, ja viņš ir vecs un viens? Katram ir savs liktenis. Cik tur trūka, lai šovakar negulētu savas Rudbekijas apskāvienos, bet morgā?”

Stāsti: Ervīna Krīva mīlestības; Nopelnītā vientulība.

 

Ledus robeža. Duglass Prestons, Linkolns Čailds. Amerikāņu detektīvromāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Netālu no Čīles uz neapdzīvotas salas tiek atrasts līdz šim lielākais meteorīts, kas miljoniem gadu gulējis dziļi zemē. Vērtīgais atradums sver vairāk par četriem tūkstošiem tonnu un šķietami nav pārvietojams. Tomēr Ņujorkas miljardieris Palmers Loids šo sensacionālo dārgumu vēlas iegūt savam jaunajam muzejam un noorganizē ekspedīciju, apvienojot gudrākos zinātniekus un inženierus. Notiek neparedzamais – tuvojoties meteorītam, cilvēki zaudē dzīvību, un atklājas biedējoša patiesība: ne jau cilvēki šo seno, noslēpumaino objektu kaut kur nogādās. Tas aizvedīs viņus...

 

Levina, Marina. Dizainere. Latviešu vēsturisks romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Romāns aizved lasītāju ceļojumā pa vairāku ģimeņu noslēpumu, mīlestības, liktenīgas kaisles, vēstures, mākslas, arhitektūras un dizaina labirintiem. Tas ir smalka humora pilns stāsts par vairāku Latvijas arhitektu un mākslinieku dzimtām vairāku paaudžu garumā. Romānā uz patiesu notikumu fona reāli personāži satiekas ar iztēles varoņiem, lai izdzīvotu gan augstākās sabiedrības spožumu Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, gan Otrā pasaules kara atnesto postu, gan represijas un izsūtīšanu uz Sibīriju, gan pēckara trūcīgo sadzīvi un uzdzīvi padomju bohēmā, kā arī vēlākos trauksmainos laikus ar radošām veiksmēm un zaudējumiem atjaunotajā brīvvalstī. Un tam visam pa vidu mīlas peripetijas, sirsnīga draudzība un baisa nodevība. 


Lindgrēna, Minna. Nāve "Vakarbirzēs". Somu detektīvromāns. Rīga: Pētergailis, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Kurš gan ticētu, ka veco ļaužu aprūpes centrā "Vakarbirzes" notiks kas noziedzīgs: aizdomīgi nāves gadījumi, zādzības, narkotiku tirdzniecība? Vismaz Sīri un Irmai, mājas deviņdesmitgadniecēm, to grūti iedomāties. Tāpat kā pārējiem nama iemītniekiem, arī viņu dzīvi pārsvarā piepilda dīks laiks, ko abas cenšas aizpildīt ar sarkanvīnu, braucieniem ar tramvaju un bērēm. Tomēr "Vakarbiržu" dīvainos notikumus izpētīt ir pat interesantāk nekā kāršu spēli ar vēstnieku - nemaz nerunājot par nemitīgajiem rokdarbu, dejošanas un akordeona vakariem, kuros mājas iedzīvotāji piedalās lielākoties aiz žēluma pret aprūpes nama darbiniekiem.

 

Lynx, Lauren. Gabaliņš Paradīzes. Aidaho sērijas romāns; Nr. 2 Latviešu romāns. [Ogres novads]: [Laura Lūsēna], 2022. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Sviests, milti, cukurs un olas ir Keiras Kingslijas uzticamākie sabiedrotie. Ik dienas viņa pulcē Montvilas mazpilsētas iemītniekus savā jaunatvērtajā kafejnīcā, lai cienātu ar svaigi ceptām maizītēm. Romantiskas attiecības ir pēdējais, uz ko nesas meitenes prāts. Diemžēl jaunais, izskatīgais vīrietis, kurš atmodina Keirā vēl nepieredzētas jūtas, nav attiecību tips. Deklans Deiviss ir kā tas solists slavenā rokgrupā, kuru, uzlūkojot vien, zini - gaidāmas nepatikšanas.

 

Mēness laternā un ausu sildītāji. Valodas prasmju attīstīšana sākumskolā, izmantojot pētniecisko darbību un biogrāfijas. Metodiskais materiāls. Jelgava: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs; Berlin: Science on Stage Deutschland, 2023.

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".
Kas būtu noticis, ja Bērta Helldoblera vecāki nebūtu atļāvuši savam dēlam turēt mājās skudras kā mājdzīvniekus? / Bērts Helldoblers (biologs); Kas būtu noticis, ja Nadjas Bena Behti tēvs nebūtu pastāstījis meitai par zvaigznēm? / Nadja Bena Behti (astronome); Kas būtu noticis, ja Markusam Rīzem nebūtu nosalušas ausis, braucot ar velosipēdu? / Markuss Rīze (inženieris); Kas būtu noticis, ja Oto Līrsa tēvam nebūtu bijis telefons? / Oto Līrss (fiziķis); / Kas būtu noticis, ja skolas laikā Regīna Palkovica nebūtu aizbraukusi uz vasaras nometni? / Regīna Palkovica (ķīmijas inženiere); / Kas būtu noticis, ja Jozefs Peningers vēl šodien baidītos no pelēm? (ģenētiķis) / Jozefs Peningers Kas būtu noticis, ja Petra Mišnika bērnībā nebūtu līmējusi tapetes kopā ar tēvu? Petra Mišnika (ķīmiķe); Kas būtu noticis, ja Benno Baumgartena tēvs no saviem pārgājieniem nebūtu atvedis mājās minerālu paraugus? / Benno Baumgartens (ģeologs); Kas būtu noticis, ja Monas Gudarzi brāļi nebūtu spēlējušies kopā ar mazo māsu? / Mona Gudarzi (inženiere).

 

Oļeša, Jurijs. Skaudība. Krievu romāns. Rīga: Literatūras Kombains, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Romāns no 1927. gada. No 1971. gada izdevuma priekšvārda: "Skaudības" galvenais vadmotīvs ir cīņa starp veco un jauno morāli. Neaizmirsīsim, ka tolaik līdz ar vecās sabiedriskās iekārtas sabrukšanu atradās daži tādi pārāk kreisi teorētiķi, kuri pat mīlestību pasludināja par buržuāzisku... Tāpēc Oļeša "Skaudībā" cīnās divās frontēs, gan pret vecās morāles paudējiem, gan arī pret pārāk krasiem vispārcilvēcisko īpašību un jūtu noliedzējiem. Mīlētājam pasaule atmirdz visdažādākās krāsās, kuras nav pieejamas cilvēkiem, kam šīs jūtas svešas.

 

Panteļējevs, Andrejs. Ziņa un neziņa. Latviešu romāns. Rīga: Jumava, [2022].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Neziņa. Es nevarētu nekā citādi atzīmēt savu noskaņu. Ko ir pareizi darīt, ja visiem dienas ir skaitītas. Visiem un visām. Nu kāpēc nevarēja tā saglabāties, viss pa vecam! Izgāju gaitenī un lēni apstaigāju tukšos gaiteņus. Koridors ar durvīm, kuras man nav jāatver, lai zinātu, kas ir aiz tām. Un vispār, tur, mūžībā. Ko mēs tur sadarīsim? Ja nebūs izsalkuma, zagļu, pienākumu, piedzīvojumu… Ko mēs, nabadziņi, darīsim, ja šī pasaule mums tiks atņemta…

 

Putiķis, Gints. Esejas par hercogiem Kurzemes un Zemgales hercogistē. Vēsture. Jelgava: Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs; Jelgavas Dome, 2023.

Pieejams: JPB.

Lasot esejas par Kurzemes un Zemgales hercogisti un tās 11 hercogu dzīvesstāstiem, katram lasītājam būs iespēja labāk izprast hercogistes notikumu savstarpējo mijiedarbību ar Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturi, radot iedvesmu uzzināt vairāk par Jelgavu un tās pagātni. (A. Rāviņš).
Jelgavas ģerbonim un pilsētas tiesībām 450; Hercogistes sākotne - Livonijas mantojuma atskaņas un pagātnes izaicinājumi; Hercogi un hercogiste - varas un ietekmes telpa; Hercogistes stāsts vēsturē un atbalss mūsdienās; Pirmais hercogistes hercogs Gothards Ketlers (1517-1587), tronī (1561-1587); Divi hercogi - Frīdrihs un Vilhelms, "divas hercogistes"- Zemgale un Kurzeme - atsevišķi un atkal kopā; Sava laikmeta vizionārs hercogs Jēkabs (1642-1681); Vairāk tika Jelgavai, mazāk tika hercogistei - Frīdrihs Kazimirs (1650-1698), tronī (1682-1698); Frīdrihs Vilhelms III (1692-1711), tronī (1709-1711) - Atzinības krusta idejas 'krusttēvs"; Ferdinands Ketlers (1965-1737), tronī (1731-1737) -pēdējais Ketleru dinastijas hercogs; Saksijas Morics (1696-1750), tronī (1726-1727); Ernsts Johans (Bīrens) Bīrons (1690-1772), tronī (1737-1740; 1763-1769) - starp Sanktpēterburgu un Jelgavu; Kārlis Kristians (Saksijas Kārlis) - (1733-1796), tronī (1758-1763); Pēteris Bīrons (1724-1800), tronī (1769-1795).

 

Putniņa, Mārīte. Zaļā muiža. Novadpētniecība un arhitektūra. Jelgava: [Jelgavas novada pašvaldība], [2022].

Pieejams: JPB.

Pagājuši vairāk nekā 10 gadi, kopš iznāca iepriekšējais nelielais izdevums par Zaļo muižu. Tas izrādījies pietiekami ilgs laiks, lai paplašinātu pētījumu, apkopotu līdz šim nezināmās ziņas, ieraudzītu vēl neredzētus attēlus un varētu turpināt stāstu par Zaļo muižu. Autore jaunam izdevumam iedvesmojās 2018. gadā, kad pili apmeklēja tās pēdējās īpašnieces Elizabetes fon Bēras, dzimušas fon Mēdemas, mazmeita ar ģimeni. Viņu līdzi paņemtais albums ar 20. gadsimta sākuma pils iekšskatiem ir līdz šim plašākais zināmais vizuālais materiāls, kas ļāva uzzināt un precizēt pils interjera apdares detaļas, kā arī ieraudzīt pils otrā stāva telpu iekārtojumu. 

 

Ratniece, Sandra. Pastkastīte nenosūtītām vēstulēm. Latviešu dzeja. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.

Pieejams: JPB.

"Pastkastīte nenosūtītām vēstulēm" ir Sandras Ratnieces otrais dzejas krājums. Tajā viņa atspoguļo savu unikālo redzējumu par nozīmīgiem procesiem vēsturē, sabiedrībā un dabā, savos personīgajos pārdzīvojumos un izjūtās. Krājuma lielākā vērtība ir cilvēciskums, vēstures liecību atminēšanās un vienotība ar dabu autores pasaules izjūtas pamatā, spilgti liecinot, ka arī mūsdienu trauksmainajā laikmetā joprojām ir svarīgas mūžīgas vērtības. 


Robertss, Gregorijs Deivids. Garīguma ceļš. Okultisms. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

Pasaules slavu ieguvušo romānu "Šāntarāms" un "Kalna ēna" autors Gregorijs Deivids Robertss stāsta par garīguma meklējumiem un atklāj savus pārdzīvojumus un gūtās mācības. Balstoties uz rūpīgi izstrādātu loģisku argumentu sistēmu un smeļoties spēku senās tradīcijās un gadiem ilgās mācībās pie garīgā skolotāja, autors sper pirmos soļus garīguma ceļā. Šī ir ļoti personiska Robertsa grāmata, kas vēsta par intīmu pieredzi, kurā izgaismojas centieni rast saikni ar garīgo realitāti. Starptautiskā bestsellera Šāntarāms autors.

 

Rozentāls, Linards. Spēks jaunai dienai. Mazi spēka impulsi, kas palīdz nodzīvot šo dienu. Latviešu esejas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

Spēks jaunai dienai - noticēt, ka šī diena ir tā vērta, lai to dzīvotu. Kas tajā būs, mēs nezinām. Jo jēga rodas dzīvojot. Dienai uz priekšu ejot. Šīs esejas visbiežāk ir radušās dienas gaitā, kaut ko pamanot, izdzirdot, ieraugot. Mazi spēka impulsi, kas palīdz nodzīvot šo dienu. Vairāk arī nevajag.

 

Rubīna lapsas medības. Evija Zandberga, Dace Znotiņa. Latviešu fantastikas romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Fotomākslas studente Aura ir šķietami parasta meitene. Ieradusies Londonā, lai meklētu pazudušo vectēvu, viņa nejauši sastop modeli Rafaelu. Arī blondajam puisim piemīt savs noslēpums – turklāt viņam ir dots īpašs uzdevums, kura neizpildes gadījumā sekas būs postošas. Kā var palīdzēt viena vienīga asara? Vai jūtas ir vērtējamas augstāk par pienākumu? Kāda loma ir rubīna lapsai, un vai to izdosies nomedīt?

 

Saulīte-Zandere, Inita. Elegantā Rīga. Kultūrvēsturisks stāsts par modi un dzīvesstilu Latvijā 1918.-1940. gadā. Rīga: Neputns, [2022]. 

Pieejams: JPB.

Initas Saulītes-Zanderes grāmata bagātīgi un saistoši ļauj iepazīties ar 1918.-1940. gada Rīgas modes pasauli, tās noteicējiem, veidotājiem un iemiesotājiem. Un vienlaikus ar šīs "elegantās Rīgas" tapšanas iespaidīgajām detaļām un performancēm uz tālaika ikdienas notikumu skatuves mēs no jauna skatpunkta ieraugām arī vēstures lielos pagriezienus un to atskaņas mūsu vēsturē. Grāmatai piemeklēts vērienīgs un saistošs attēlu materiāls. Grāmatas izdošana ir vērtīgs ieguldījums gan Latvijas dizaina vēstures pētniecībā, kur starpkaru laika Latvijas mode joprojām ir "baltais plankums", gan saistoša lasām- un skatāmviela auditorijai, kuru interesē Latvijas kultūras vēsture tās daudzveidībā. 

 

Tālers, Guntis. Grēksūdzes noslēpums. (Vakara romāns). Latviešu detektīvromāns. Rīga: Latvijas Mediji, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Adventes laikā, braucot pēc eglītes, jaunaudzē lauž kāju un nosalst aktīva vietējās katoļu draudzes locekle Paula Jonava. Viņas vīrs Evarts pēc sievas nāves pievēršas alkoholam un kļūst nelīdzsvarots – periodiski žēlojas gan mācītājam Leonam Horstam, gan kaimiņiem, ka redz Paulas spoku. Vai Evarts būtu vainojams sievas nāvē, un viņa tagad no viņsaules cenšas vīram atriebties? Bet varbūt kādam ir ļauni nodomi pret pašu Evartu?

 

Vaita, Kārena. Antikvariāts Rojālstrītā. Amerikāņu romāns. Rīga: Kontinents, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Nola Trenholma, par spīti grūtajiem pusaudzes gadiem, ir gatava sākt pieaugušas sievietes dzīvi. Kas gan var būt labāks sākums par mājas iegādi? Tomēr izrādās, ka Nolas sapņu māju nemaz nav tik viegli iegūt – pirmkārt, īpašnieks to nemaz nevēlas pārdot. Un, otrkārt, šajā vecajā ēkā joprojām mīt pagātnes rēgi. Lai tiktu pie sava mitekļa, Nolai nāksies atrisināt noslēpumu, kas glabāts gadiem ilgi. Turklāt palīgos vajadzēs aicināt cilvēku, kuru viņa vismazāk vēlētos satikt, – pievilcīgo, bet valdonīgo studiju biedru Bo Raienu.

 

Vaita, Keita. Leikdžordžas slepkava. Amerikāņu detektīvromāns. Rīga: Kontinents, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Saulainā septembra rītā Šenona Bleina dodas savā ierastajā skrējienā, bet mājās vairs neatgriežas… Sievietes pazušana visus šokē. Vai Šenona gluži vienkārši aizbēgusi, jo ir nogurusi būt perfekta sieva un māte? Vai viņu nolaupījis kāds svešinieks? Vai noziegumā ir vainojams viņas vīrs? Par šo lietu ieinteresējas arī žurnāliste Beilija Veginsa. Diezgan ātri kļūst skaidrs, ka viss ir sarežģītāk, nekā sākumā licies. Beilija sastopas ar sarūgtinātu māsu, neuzticīgu svaini, izvairīgu draudzes vecāko un biedējošu moteļa īpašnieku, turklāt sāk saņemt anonīmus draudu zvanus. Beilija apņemas atklāt, kurš ir nogalinājis jauno sievieti un uzglūn arī citām, tostarp viņai pašai.

 

Vaita, Keita. Nejaušā tikšanās. Amerikāņu detektīvromāns. Rīga: Kontinents, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Jauns psiholoģiskais trilleris par sievieti, kuras šķietami nevainojamo pasauli satricina ziņa par to, ka no jauna tiek izmeklēta viņas pirmā vīra slepkavības lieta. Emmas vīrs tiek nogalināts, un slepkava tā arī nav notverts. Emma ir sākusi veidot jaunu dzīvi kopā ar otro vīru, atraitņos palikušo Tomu – laipnu, izskatīgu un veiksmīgu vīrieti. Beidzot Emma jūtas droši gan savās attiecībās, gan mājās, kuras iekārtojuši abi ar Tomu. Bet tad kādu dienu uz viņu sliekšņa nostājas Ņujorkas detektīve un sāk uzdot jautājumus. Lai gan ir pierādīts, ka Emma ar sava pirmā vīra slepkavību nav saistīta, tomēr rodas iespaids, ka ir atklāti jauni pavedieni, tālab lietas izmeklēšana tiek atsākta. Ko viņi ir uzzinājuši? Vai tiešām atkārtotā izmeklēšana sagraus Emmas cerības uz laimīgu dzīvi? Jo tālāk risinās notikumi, jo aktuālāks kļūst jautājums – cik labi mēs patiesībā pazīstam tos, kurus mīlam?

 

Vecgrāvis, Viesturs. Pie augstā loga. Monogrāfija. (Es esmu... Jānis Poruks). Rīga: Dienas Grāmata, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Viestura Vecgrāvja monogrāfija PIE AUGSTĀ LOGA— par latviešu rakstnieku un dzejnieku Jāni Poruku (1871–1911). “Šī grāmata ir cieņas un goddevības parādīšana ne tikai Porukam, tā ir arī pietāte pret daudzajiem iepriekšējo paaudžu cilvēkiem, galvenokārt pret tiem, kuri 20. gadsimta pirmajā pusē mīlestību uzskatīja par dzīves galveno vērtību un kuriem bija svēts Poruka aicinājums apjaust cilvēka sirds lielumu un garīgi pacelties augšup. Mans mērķis ir parādīt Poruka garīgo un morālo lielumu, viņam nepiekāpīgi uzsverot un apgalvojot, ka mīlestība visplašākajā spektrā ir visnozīmīgākā cilvēciskuma izpausme, ka individuālās ētiskās pilnīgošanās ceļš ir svēts un nepieciešams un ka dažādās morālās izvēles situācijās cilvēkam jātiecas apliecināt humānu un iejūtīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem.” Dr. philol. Viesturs Vecgrāvis.

 

Vilass, Manuels. Prieks. Spāņu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Jaunākā romāna galvu reibinošie panākumi aizveduši tā varoni ceļojumā pa pasauli. Ceļojumā viņam ir divas sejas: publiskā, kuru varonis uzliek, kad tiekas ar lasītājiem, un intīmā, kuru viņš uzliek ikreiz, kad paliek viens, lai atkal un atkal meklētu patiesību. Patiesību, kurā jāatrod gaisma pēc vecāku nāves, paša šķiršanās un kopdzīvē ar jaunu sievu, tajā dzīvē, kurā viņa bērni kļūst par stūrakmeņiem, virs kuriem sagriežas virpulī neatliekama vajadzība pēc prieka. Romānā, kas atrodas pa vidu starp grēksūdzi un autofikciju, autors piedāvā stāstu, kas, izlauzies no pagātnes, traucas pretī tam, kas vēl nav noticis.


Zaķe, Ingrīda. Šugerbušs. Absurdi stāstiņi vīriešiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Stāstu krājums “Šugerbušs” atver kādu jaunu lappusi latviešu literatūrā. Par saviem varoņiem pati autore stāsta: “Šugerbušs ir latviešu Misters Bīns. Šugerbušs ir neērts. Kaut kur jau viņš klīst starp mums pats savā nodabā, it kā nevienu netraucē, bet, kad uzduramies viņam kādā sadzīves situācijā, satrūkstamies: kas tas tāds?! Kur tādi rodas! Ko ar tādiem iesākt? Viņš nav viens. Ap viņu ir tādi paši īpatņi kā viņš. Un katram ir savs stāsts. Stāsti var aizkustināt, var sadusmot vai likt pasmieties. Un varbūt arī aizdomāties...

 

Zelda. Stāstiņi visiem pieaugušajiem. Latviešu erotiskie stāsti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Vai grāmata domāta tikai auditorijai 40+? Nē, tā der ikvienam, kuram piemīt humora izjūta, prāts un ticība, ka brīnumi notiek. Ap 40 gadiem daudziem ir lūzums, un te nevajag uzreiz lietot nekādas klišejas par vecuma krīzēm - tā vienkārši notiek, un viss. Ir svarīgi, lai tad pa rokai būtu humora izjūta, kas piemīt grāmatas varonei. Viņas dzīves epizodes cita pēc citas taisa virāžas, kurās izdzīvot un saglabāt veselu saprātu spēj tikai tāda sieviete, kurai ir pašcieņa un raiba dzīves pieredze, kas beigu beigās vien nostiprina pārliecību, ka arī slikti notikumi veido labas atmiņas, ja vien tos pareizi uztver.

 

Zendkers, Jans Filips. Dumpiniece un zaglis. Vācu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, [2022].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka. 

Astoņpadsmitgadīgajam Niri, viņa vecākiem un mazajai māsai ir pieticīga, taču nodrošināta eksistence kā kalpotājiem bagātas ģimenes villā. Kad sākas pandēmija, Niri ģimene zaudē darbu un nonāk dziļā nabadzībā. Niri, līdz šim kārtīgais klostera skolas audzēknis, nevēlas gaidīt žēlsirdību no vienaldzīgās valdības un pieaugošajā postā saceļas pret sava tēva padevību liktenim. Neraugoties uz nakts patruļām un aizliegumu uzturēties ielās, viņš zogas cauri pilsētai atpakaļ uz villu ar nolūku paņemt to, kas nepieciešams ģimenei, lai izdzīvotu. Mērija, bagātās ģimenes meita un Niri bērnības draudzene, viņu ierauga savas ģimenes pārtikas krājumu pagrabā. Taču, tā vietā, lai viņu nodotu, viņa apgādā Niri ar pārtiku un kļūst par viņa sabiedroto. Jau drīz runa vairs nav tikai par to, kā glābt no bada Niri ģimeni – abiem rodas lielāks plāns, kas uz visiem laikiem izmainīs pilsētas un abu jauniešu dzīvi. “Dumpiniece un zaglis” ir universāls stāsts par diviem mīlētājiem, kuri nāk no dažādām pasaulēm un kuri saprot, kas, sastopoties ar postu, ir svarīgākais: drosme pretoties, vēlme pēc pārmaiņām un savstarpēja uzticēšanās bez nosacījumiem.

 

 

Jaunajiem lasītājiem

 

Atmiņas spēle. [Rīga]: Latvijas Drošāka interneta centrs, [2022]. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Atmiņas spēlē iekļautas 42 kartītes ar tīmekļvietņu, sociālo mediju un spēļu logotipiem. Spēli var spēlēt divi un vairāk spēlētāji. 

 

Bērziņa, Ingrīda. Vistu saimes noslēpumi. Latviešu stāsti bērniem. [Rīga]: Ezerrozes grāmatas, [2022?].

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Klusajā un mierpilnajā tumsiņā kūtiņas iemītnieki dusēja un izbaudīja naktsmieru. Reizēm kāds skaļi iekrācās un tad, nedaudz ieklepojies, apklusa. Reizēm dīvaina čabināšanās un grabināšanās atčaukstēja no kāda kakta, bet dažreiz klusa, noslēpumaina ķiķināšana lika iemītniekiem pavērt acis, bet apkārtklejojošā tumsa tās ātri aizspieda ciet, jo ko nu tumsā saredzēsi.

 

Daujātu Daina. Pasakas lieliem un maziem. Turpinājums. Rīga: Sava grāmata, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Zini, pasakās notiek visādi brīnumi: zaķis fantazē, ģimenes dzīve pazemē ir kurmim, gailis ar tītaru mērojas gudrībā, piedzīvojumi ir lapsai un kazai. Tajos es esmu izmantojusi dzīvnieku vārdus, atceroties bērnības dienas un nedienas, atmiņā izstaigājot takas iemītas Zemgalē, netālu no Bērzes un Līvbērzes ciemiem, dzīve lauku sētā pavasarī, vasarā, rudenī, ziemā un vēl daudz kas…. 

 

Deinsa, Keitija. Vai mēs varam palīdzēt bitēm? Ekoloģija bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2022].

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Dabiskās pļavas un meži izzūd, un bitēm klājas arvien grūtāk. Pievienojies grupai aktīvo bērnu, kuriem bites lūdz palīdzību! Esi bišu draugs! Svarīgs ir ne tikai medus, bet arī visas planētas nākotne!

 

Deividsone, Zanna. Tīģerīši mācās uzvesties pie galda. Labas uzvedības ABC bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Pie krokodilu meitenes Keitas uz pēcpusdienas tēju sanākuši draugi. Te pēkšņi pa durvīm iebrāžas trīs nepieklājīgi tīģerīši. Tie metas pie galda un negausīgi kampj un rij cienastus, atraugājas un šļurkstinās. Viņi dejo pa galdu un šūpojas uz krēsliem. Vai pēc šīs reizes kāds vēl gribēs ielūgt tīģerīšus ciemos? Dzirkstoša humora pilna grāmata, kas aizraujošā veidā un pavisam viegli palīdzēs mazajiem lasītājiem apgūt vai atcerēties galda manieres. 

 

Dullais Dauka un citi. 5 latviešu autoru darbi vieglajā valodā. [Rīga]: Vieglās valodas aģentūra, 2021. 

Pieejams: JPB.
Dullais Dauka / Sudrabu Edžus. Kalpa zēna vasara / Jānis Akuraters. Kukažiņa / Jānis Poruks. Anneles stāsti / Anna Brigadere. Baltā grāmata / Jānis Jaunsudrabiņš.

 

Dzīvnieki lauku sētā. Glaudāmgrāmatiņa bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Pieskaries, sajūti un atklāj, kādi ir lauku sētas iemītnieki! Lai lasīšana sagādā daudz prieka!

 

Dzīvnieki mežā. Interesanti fakti, jautājumi un uzdevumi par dzīvniekiem. Rīga: Story House Egmont, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Šajā košajā uzlīmju grāmatā zinātkārie lasītāji atradīs daudz neparastu faktu par dzīvajām radībām, kas mājo mežā un varēs pārbaudīt savas zināšanas, risinot aizraujošus uzdevumus! Tā būs pirmais ceļvedis noslēpumainajā un ārkārtīgi daudzveidīgajā dzīvnieku pasaulē un rosinās bērnu kļūt par ieinteresētu pētnieku un vērotāju.

 

Dzīvnieki mums apkārt. Interesanti fakti, jautājumi un uzdevumi par dzīvniekiem. Rīga: Story House Egmont, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Šajā košajā uzlīmju grāmatā zinātkārie lasītāji atradīs daudz neparastu faktu par dzīvniekiem, kas mājo mums apkārt un varēs pārbaudīt savas zināšanas, risinot aizraujošus uzdevumus! Tā būs pirmais ceļvedis noslēpumainajā un ārkārtīgi daudzveidīgajā dzīvnieku pasaulē un rosinās bērnu kļūt par ieinteresētu pētnieku un vērotāju.

 

Dzīvnieki savvaļā. Glaudāmgrāmatiņa bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Pieskaries, sajūti un atklāj, kādi ir savvaļas iemītnieki! Lai lasīšana sagādā daudz prieka!

 

Garnett, Jaye. Lodziņu grāmata. Krāsas. Atver un izpēti! Ar 12 atlokiem. Rīga: Story House Egmont, 2022. 

Pieejams: BJB "Zinītis".

Paver atlokus un apgūsti krāsas šajā rosīgajā pilsētiņā! Bērns būs gatavs pētīt. Grāmatiņa papildina bērniņa vārdu krājumu un attīsta sīko motoriku. 

 

Garnett, Jaye. Lodziņu grāmata U-uū. Atver un izpēti! Ar 12 atlokiem. Rīga: Story House Egmont, 2022.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Paver atlokus un iepazīsti radības, kas mājo mežā! Šī grāmatiņa papildina bērniņa vārdu krājumu un attīsta sīko motoriku.

 

Gernhauzere, Suzanne. Meklē lietas! Bērnudārzā. Cietlapu grāmata bērniem. Rīga: Madris, [2022?].

Pieejams: BJB "Zinītis".

Kopā ar draugiem gūsti prieku spēlējoties, mācoties un veidojot dažādas lietas. Daudzās jautrās ainās šajā bērnudārza bilžu grāmatā atklāsi aizvien kaut ko jaunu. 

 

Gernhejze, Suzanne. Viss par sacīkšu automašīnām. Izzinoša grāmata bērniem. Rīga: Madris, [2022?]. 

Pieejams: BJB "Zinītis".

Bērni uzdod neskaitāmus jautājumus. Kas ir sacīkšu auto? Kā var kļūt par sacīkšu braucēju? Kas ir rallijs? Kur notiek sacensības bez riepām? Ieskaties ilustrētajā grāmatā un atrodi atbildes!

 

Hana, Dženija. P.S. Es tevi joprojām mīlu. Amerikāņu romāns jauniešiem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Lāra Džīna negaidīja, ka iemīlēsies Pīterā pa īstam. Viņi tikai izlikās. Līdz pēkšņi vairs ne. Turklāt viņas dzīvē uzrodas vēl viens zēns no pagātnes. Nu Lāra Džīna ir tik apmulsusi kā nekad. Un atkal top vēstules... "Reizēm Tu man patīc tik ļoti, ka es nevaru to paciest. Tas mani iekšēji piepilda līdz malām, liekot justies, it kā es tūlīt pārplūdīšu. Tu man patīc tik ļoti, ka es nezinu, ko ar to iesākt. Ikreiz, kad apzinos, ka atkal Tevi ieraudzīšu, mana sirds sitas pārāk ātri. Un, kad Tu palūkojies uz mani, kā to mēdz darīt, jūtos kā laimīgākā meitene pasaulē".

 

Jauki stāsti par princesēm. Stāsti bērniem. Rīga: Story House Egmont, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Sirsnīgi stāsti bērniem, kam patīk princeses! Draudzība un mīlestība, un brīnumaini piedzīvojumi sastopami šajā jaukajā grāmatā, kas lieliski noderēs lasīšanai pirms miedziņa jebkurā nedēļas dienā!

 

Kas patīk ponijam. Ar dažādiem taustes elementiem. Cietlapu grāmata bērniem. Rīga: Story House Egmont, [2022].

Pieejams: BJB "Zinītis".

Uzzini, kas ponijiem rada vislielāko prieku! Šajā jaukajā grāmatiņā atradīsi daudz sirsnīgu zīmējumu un aizraujošu taustes elementu. 

 

Kucēni glābj Raidera robotu. Stāsti bērniem. Rīga: Egmont Latvija, [2022].

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Uzmanies! Raidera jaunais izgudrojums - Robotsuns - ir sacēlis pamatīgu jezgu Piedzīvojumu līcī! Vai Ķepu patruļa kopīgiem spēkiem tiks galā ar nemiera cēlāju un ieviesīs kārtību pilsētā?

 

Kucēni un lielais sals. Stāsti bērniem. Rīga: Story House Egmont, [2022].

Pieejams: BJB "Zinītis".

Kad Piedzīvojumu līci piemeklējis ledains sniegputenis, mēres Gudvejas auto noslīd no ceļa un iestieg sniega kupenā. Ķepu patruļa steidz viņai palīgā, taču apledojušais ceļš nav vienīgā bēda - vilciens nespēj nobremzēt uz ledus klātajām sliedēm un traucas vēja sagāzto koku virzienā. Vai Raiders un Ķepu patruļas kucēni tiks galā ar šo ķezu? Ledus vai sniegs - ķepaiņiem tas ir tīrais nieks!

 

Ledus sirds. Olafa vienradzis. Angļu stāsti bērniem. Rīga: Story House Egmont, 2022.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Olafs ir izlasījis pasaku par vienradzi, un nu viņa kvēlākais sapnis ir to atrast. Pievienojies Olafam, Elzai un Svenam aizraujošā ceļojumā cauri Apburtajam mežam, lai satiktu vienradzi.

 

Lindgrēne, Astrida. Mio, manu Mio. Zviedru romāns jauniešiem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023].

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Vai kāds klausījās radio pagājušā gada piecpadsmitajā oktobrī? Vai kāds klausījās, ka tiek meklēts pazudis zēns? Lūk, ko viņi ziņoja: "Stokholmas policija meklē deviņgadīgo Bū Vilhelmu Ūlsonu, kurš kopš aizvakardienas pulksten astoņpadsmitiem vakarā ir pazudis no savām mājām - Uplandes ielas trīspadsmit. Bū Vilhelmam Ūlsonam ir gaiši mati un zilas acis, un pazušanas brīdī viņš bija ģērbies īsās, brūnās biksēs, pelēkā adītā svīterī, ar sarkanu cepurīti galvā. Ziņas par pazudušo lūdzam iesniegt policijas dežūrnodaļā."

 

Mamma un es. Cietlapu grāmata bērniem + pirkstiņlellīte. Rīga: Story House Egmont, 2022. 

Pieejams: BJB "Zinītis".

Jauks, kustīgs zilonēns, ko pētīt pašiem mazākajiem... kopā ar māmiņu!

 

Mans cilvēka ķermeņa atlants. Daudz uzlīmju un milzīgs plakāts tavai istabai. Rīga: Story House Egmont, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Šajā grāmatā atradīsi daudz aizraujošu faktu, reālistisku ilustrāciju un jautru zīmējumu, kas ļaus iepazīt cilvēka ķermeni. Lielajā plakātā varēsi pēc parauga salīmēt atbilstošos kaulu un orgānu attēlus. Uzzināsi, kā darbojas cilvēka organisms, kā tas aug, attīstās un aizsargājas pret slimībām. 

 

Mans dzīvnieku atlants. Zooģeogrāfija bērniem. Rīga: Story House Egmont, [2022].

Pieejams: BJB "Zinītis".

Steidz iepazīt daudzus pasaules dzīvniekus, to raksturu un dzīvesveidu, kā arī uzzini vairāk par dzīvo radību dzīvotnēm. Šajā atlantā apkopotie aizraujošie fakti, ilustrētās kartes, skaistie zīmējumi un pārsteidzošie attēli palīdzēs dzīvnieku pasaules noslēpumus un brīnumus. 

 

Mans piecu maņu atlants. Cilvēka fizioloģija bērniem. Rīga: Story House Egmont, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Neparasti fakti, jautri zīmējumi un izteiksmīgas fotogrāfijas aizvedīs tevi pārsteigumu pilnā ceļojumā pa maņu pasauli. Varēsi aizrautīgi darboties, meklējot un ievietojot uzlīmes atbilstošajos lodziņos uz plakāta un grāmatā! Uzzināsi, cik daudzveidīgi uztveram pasauli, un izpratīsi, kā darbojas dzīvnieku brīnumainās maņas. 

 

Mazais cālis. Cietlapu grāmatas bērniem. Rīga: Story House Egmont, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Iepazīsti cālēnu dzīvi, sekojot līdzi mazā cāļa gaitām. Šī grāmatiņa rosina izpratni un pilnveido vārdu krājumu, iepazīstina ar dzīvniekiem un to vidi, veicina pieķeršanos grāmatām un lasīšanai.

 

Mazais vāverēns. Cietlapu grāmatas bērniem. Rīga: Story House Egmont, 2022. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Iepazīsti vāveru dzīvi un viņu vidi, sekojot līdzi mazā vāverēna gaitām.

 


Medne, Gunta. Oto visu grib darīt pats! Latviešu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Visvairāk Oto patīk visu darīt pašam. Tad viņš saka: "Es Pats!" Bet dažreiz mamma un tētis par to nemaz nepriecājas. Ko iesākt? Varbūt ir vēl kāds veids, kā iemācīties darīt lielas lietas? "Es pats" periods ir lielisks brīdis, kad bērns mācās kļūt patstāvīgs, tomēr tas var būt arī ļoti izaicinoši. Grāmata atklāj, kā šo laiku piedzīvot mierpilnāk. Tā ir pirmā grāmata sērijā "Oto aug liels". Katra grāmata atspoguļos kādu nozīmīgu aspektu bērna attīstībā.

 

Mennena, Patrīcija. Saule, vējš un lietus. Izzinoša grāmata bērniem. Rīga: Madris, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Bērni uzdod neskaitāmus jautājumus. Kas notiek negaisa laikā? Kad rodas varavīksne? Kāpēc snieg? Grāmatiņa palīdz rast atbildes uz dažādiem - kāpēc?

 

Montgomerija, Lūsija Moda. Annas sapņu māja. 5. grāmata. Kanādiešu romāns  jauniešiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

 Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Annas mīļotais Gilberts kļuvis par ārstu, un "Zaļo jumtu" vecajā augļudārzā mīļu draugu vidū abi dod laulības zvērestu. Jau pavisam drīz pāris uzsāk kopdzīvi savā sapņu mājā Četru Vēju ostā. Jauna dzīve nozīmē jaunas problēmas, kas jārisina, jaunus pārsteigumus. Anna un Gilberts iegūst jaunus draugus: bākas uzraugu kapteini Džimu, kam netrūkst aizraujošu stāstu par dzīvi uz jūras, mis Kornēliju Braiantu, kas allaž runā no sirds un neslēpj savas domas, un skaisto Lesliju Mūru, kuras drūmajā, traģiskajā dzīvē Anna spēj ienest spožu gaismu.

 

Neibarts, Aivars. Ņaudiena.rrr. Latviešu dzeja bērniem. Rīga: Latvijas Mediji, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

"Ņaudiena.rrr" ir dzejas krājums visu vecumu bērniem, kas spēj ar labsirdību saskatīt ačgārni neparasto valodā, dzīvniekos un cilvēkos mums visapkārt, kā arī pašiem sevi. Tas ir lēciens brīnumainā vārdu spēļu un dažādu neierastu būtņu pasaulē, kur sadzīvo suņi, kaķi, vārnas, cilvēki... reizē tik pazīstami, bet vai tiešām? 

 

Peppa Pig. Pepas diena pludmalē. Angļu stāsti bērniem. Rīga: Sory House Egmont, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Pepa un Džordžs ielikuši somā plankumaino bumbu, peldaproces, spainīšus un lāpstiņas. Viņi ir gatavi jautrām rotaļām pludmalē!

 

Roc! Ber! Būvē! Rosība būvlaukumā. 10 būvdarbu skaņas. Cietlapu grāmata bērniem. Rīga: Story House Egmont, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Iepazīsti celtnieku ikdienu ar šīm desmit skaņām no būvlaukuma! Katrā lappusē interesanti fakti un skaņa. 

 

Rodāri, Džanni. Dželsomīno melu zemē. Itāliešu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Melot ir slikti. To zina pat mazs bērns. Tomēr ir kāda zeme, kurā runāt patiesību ir aizliegts ar likumu. Šajā zemē, lai saskaitītu, ir jāatņem, bet, lai sareizinātu, jādala. Tur tinti sauc par maizi un burkānus par rozēm. Par dīvainībām, kas notiek Melu zemē, vislabāk var pastāstīt Dželsomīno – puisis, no kura spēcīgās, skaļās balss ne vien sašķīst glāzes un logu rūtis, bet pat sagrūst nami. 

 

Rūbela, Dorisa. Drīz es atkal būšu vesels! Cietlapu grāmata bērniem. Rīga: Madris, [2022?].

Pieejams: BJB "Zinītis".

Izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem. Kāpēc tu dažreiz slimo? Ko dara pediatrs? Kā saglabāt veselību?

 

 

Skuratova, Jeļena. Pasakas par Ezīti. Latvijas krievu stāsti bērniem. Rīga: Jumava, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Pasakas veltītas svarīgām tēmām, ar kurām saskaras pirmskolas vecuma bērni — draudzība un atbildība, drošība un prasme ievērot noteikumus, sevis pieņemšana un centieni būt noderīgam. Dažas no pasakām radušās pēc sarunām ar manu meitiņu, bet viens stāsts tapis pēc bērnudārza audzinātājas lūguma. Lai šīs sirsnīgās un pamācošās pasakas jums palīdz ar bērniem pārrunāt svarīgas lietas! Es patiesi ticu, ka labestīgās pasakas bērniem ne tikai palīdz izjust pasauli sev apkārt, bet arī māca izprast savu iekšējo pasauli, ļaujot apzināties paša vēlmes, noteikt mērķus un tos realizēt. 

 

Tētis un es. Cietlapu grāmata bērniem + pirkstiņlellīte. Rīga: Story House Egmont, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Jauks, kustīgs lauvēns, ko pētīt pašiem mazākajiem... kopā ar tēti!

 

Tilaks, Dzintars. Zlatas ceļš. Veltījums Ukrainas kara bērniem. Latviešu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatas galvenā varone ir meitene, vārdā Zlata, kas mācās 7. klasē. Ir 2022. gada pavasaris, kad sākas karš Ukrainā. Skola un mācības paliek gluži vai citā dzīvē, nu jādomā par izdzīvošanu, par kaut ko tādu, kas liekas nereāls mūsdienās un šeit, Latvijā. “Iespējams, ka grāmata nebūtu tapusi, ja vien ilgu laiku man nebūtu iespējas ikdienā tikties ar kādu Ukrainas ģimeni, kas apmetās mūsu mājās. Sarunas, prieki un asaras, stāsti, atmiņas, detaļas – tas viss iegūla gluži vai manā zemapziņā, lai pamazām taptu stāsts par meiteni un viņas ceļu uz glābiņu no kara. Par meiteni, kura dodas uz tālo Latviju.” Dzintars Tilaks.

 

Vau! Mēē! Ņau! Dzīvnieku mazuļi. Ar 10 skaņām. Cietlapu grāmata bērniem. Rīga: Story House Egmont, 2022.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Iepazīsti burvīgos dzīvnieku mazuļus - kaķēnus, kazlēnus, pīlēnus, lauvēnus, sivēnus...! Piespied pogas un ieklausies, kā tie ņaud, mēj, pēkšķina un rūc! Interesanti fakti un skaņa katrā lappusē. 

 

Veinholde, Angela. Bīstamie dzīvnieki. Cietlapu grāmata bērniem. Rīga: Madris, [2022].

Pieejams: BJB "Zinītis".

*Kā dzīvnieki nomedī savu upuri? *Vai ir dzīvnieki, kas izliek slazdus? *Kādēļ daži dzīvnieki ir indīgi? *Ar ko dzīvnieki aizstāvas?

 

 

Veinholde, Angela. Nāc līdzi uz jūru! Cietlapu grāmata bērniem. Rīga: Madris, [2022].

Pieejams: BJB "Zinītis".

*Ko var atrast liedagā? *Kāpēc jūras ūdens ir sāļš? *Kā rodas viļņi? *Kur dzīvo roņi?

 

 

Zarambaite, Igne. Melndzelmji. Lietuviešu romāns jaunatnei. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Kad sešpadsmitgadīgā Anika atgriežas dzimtajā pilsētiņā, viņu atkal nomāc bērnības atmiņas - nesaskaņas ģimenē, ņirgāšanās skolā. Senās pārestības iekšienē sūrst, bet ārēji meitene ir pārvērtusies, viņu neviens vairs neatpazīst. Tagad viņa ir nevis Anika, bet Ana. Klasesbiedri piedāvā Anai kopīgi pavadīt nakti palu ūdeņu ieskautās mājās, kas slavenas ar leģendām un baisiem notikumiem. Šī nakts pārvēršas murgā, kura centrā - noslēpumaini pazudusi meitene. Vairs nav iespējams saprast, kas ir īsts, kas aizmirsts, kas sadomāts. Un kāds ir nakts notikumu iemesls – mistiski spēki, apreibinošas vielas, atriebība? Vai varbūt viss kopā? 

 

Zīle, Kotrīna. Dvēsele sviestmaižu kārbiņā. Ne pārāk baisi pastāsti bērniem. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Kotrīna Zīle, dažādu būtņu pārstāve presei, ir radījusi 10 šermulīgus pastāstus par notikumiem, kas tikpat labi būtu varējuši atgadīties arī tavās mājās, pagalmā vai skolā. Autore pati apgalvo, ka šo tekstu sarakstīšanu iedvesmojuši bērnībā dzirdētie tēta stāsti un negaidītas sastapšanās ar būtnēm. Ja lasot liksies, ka nez kas kvern paslēpies skapī vai naktīs stāv uz balkona, ja pumpuru vietā izaugs nadziņi, bet draugam no mutes piepeši izlidos bite – nezaudē mieru. Un nepabrauc garām īstajai autobusa pieturai!

 

Žebers. Ejas un asakas. Latviešu dzeja bērniem. [Rīga]: Liels un mazs, 2022.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Dzejnieka Žebera uzrakstītais un mākslinieka Andra Brežes ilustrētais dzejoļu un īspasaku krājums “Ejas un asakas” rok ejas uz pārsteigumiem ikdienišķās lietās un tajās kā noslēpušos asaku atrod pasaules aizkustinošo absurdumu. Tas varētu būt eksperiments vai treniņš dažāda vecuma lasītājiem, lai pārbaudītu, kāds ir viņu pašu skatapunkts, un izmēģinātu iespēju paskatīties uz to pašu lietu vai notikumu no cita punkta, kaut vai izlasot kādu vārdu no otra gala un atrodot situācijai jaunu nozīmi. Šāda “domas vingrošana” ar grāmatu varētu attīstīt zināmu vīrišķību attiecībās ar pasauli. Žebera asprātīgais, tiešais stils, kuru virza ziņkāre un uzdrošināšanās, ir ļoti tuvs bērnam saprotamajam pasaules izzināšanas veidam – spēlei, un brīvs tiklab no pedagoģiskām, kā estētiskām bērnu literatūras klišejām. Titullapā: "Grāmata ir uzrakstīta vieglajā valodā un paredzēta bērniem, kuri vēl neprot lasīt, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri lasītprasmi jau aizmirsuši".
           
Grāmatas svešvalodās

 

Гармаш-Роффе, Татьяна. 13 способов ненавидеть. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2019.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

...О, нет, это не просто ограбление! Это начало долгой цепочки странных и зловещих событий, - цепочки страшных загадок и головоломок. Частный детектив Алексей Кисанов должен решить их всего за месяц. Именно такой срок отвел ему маньяк по имени Бенедикт, на совести которого двенадцать смертей. И, если Кис не проявит редкостную сообразительность, если подведет интуиция, - то тринадцатой жертвой станет его любимая женщина, жена Александра... Окрыленный первыми успехами, Алексей, однако, вскоре понимает, что Бенедикт завел его в тупик. Нужно срочно найти правильное решение, и цена ему - жизнь Александры... 

 

Губерман, Игорь Миронович. Последний Иерусалимский дневник. Krievu dzeja. Москва: Эксмо, 2022.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Собрание его знаменитых коротких стихотворений — «гариков». О законах и справедливости, об умении жить, в профессиональном и жизненном выгорании, о народе и семье, о надежде и об удаче. Губерман к каждой выбранной теме подходит с юмором и не дает нам грустить, даже если пишет о старости и смерти. «Последний Иерусалимский дневник» входит в цикл дневников автора, — стоит перечитать их, начиная с самого первого. Особенно хорошо эти дневники помогают пережить депрессию и состояние опустошения: надежда есть всегда, даже там, где «стало пакостно и стыдно».  

 

Драйздейл, Розмари. Библия жемчужных узоров. Спицы: 60 мотивов и 30 стильных проектов. Adīšana. Москва: Контэнт, 2018. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Жемчужный (у нас его часто называют рисовым) узор состоит из лицевых и изнаночных петель – самого простого, что есть в вязании спицами. Однако из этих простых петель, скомбинированных правильным образом, можно создавать удивительные узоры и эффектные изделия! Узоры из лицевых и изнаночных петель имеют много достоинств: они могут быть двусторонними, а значит идеально подходят для шарфов, открытых кардиганов и покрывал. Эти узоры имеют плотную, тяжелую фактуру, что великолепно подойдет для верхней одежды, так как сделает изделие толще и теплее. Узоры лежат ровно, края не закручиваются, полотну требуется минимальная финальная обработка. В этой книге вас ждет 60 интересных мотивов для вязания, разработанных на основе жемчужного узора. Каждый из них сопровождается пошаговым описанием и понятной цветной схемой. Помимо описаний узоров в книге вас ждет тридцать полноценных проектов изделий, связанных в этой технике. Шапочки и шарфы, шали и пуловеры, подушки и одеяла – разнообразие проектов приятно удивит любую вязальщицу. Книга рассчитана на широкий круг любителей рукоделия. 

 

Казиник, Михаил Семёнович. Парадоксы гениев. Psiholoģija. Москва: АСТ, 2023. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

О каких же великих людях идет речь в новой книге автора «Парадоксы гениев»? О Пушкине, Гоголе, Чайковском, Бахе, Бетховене, Брамсе, Андерсене, Хлебникове, Гёте, Батюшкове, Вяземском… Михаил Казиник легко и в то же время глубоко рассказывает о поэзии и правде, о рифме и идее, реальности и выдумке, разворачивает скрытые пласты смыслов известных произведений, следует за высказываниями великих людей и разбирается в том, что же делает человека подлинно великим. В книге размещены qr-коды, позволяющие прослушать те произведения, которые упоминаются автором. 

 

Кларксон, Уэнсли. Гиблое дело. Как раскрывают самые жестокие и запутаннные преступления, если нет улик и свидетелей. Kriminālistika. Москва: Эксмо, 2022.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Насколько больше преступлений было бы раскрыто, будь исследования ДНК, дактилоскопия и энтомология развиты в прошлые века? Знаменитый Джек-потрошитель, так и не найденный агентами Скотланд-Ярда, наверняка был бы уже пойман. Благодаря технологическим достижениям сегодня можно отслеживать перемещения любого человека. Каждый сделанный телефонный звонок можно проверить. Каждое путешествие. И каждую покупку. Но эта гора персональных данных ничего не значит, если нет экспертов, которые могут ее проанализировать, отобрать важное и собрать все воедино, чтобы найти то, что нужно. Чтобы понять, как развивалась судебная медицина, необходимо рассмотреть прошлое, настоящее и будущее этой самой неточной из всех наук и познакомиться с людьми, оказавшими большое влияние на мир судебно-медицинской экспертизы.  

 

Кобен, Харлан. Победитель. Amerikāņu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука, 2022.

Pieejams: JPB.

В юности Патриша Локвуд пережила страшное потрясение: на ее глазах убили отца, а саму девушку похитили. При этом из дома исчезли две ценные картины. Несколько месяцев Патришу держали в жуткой лесной хижине, где впоследствии были обнаружены трупы девяти молодых женщин. Патрише чудом удалось сбежать, похитителей так и не нашли, а украденные картины бесследно исчезли. И вот спустя двадцать лет в пентхаусе некоего убитого мужчины находят одну из похищенных картин и кожаный чемодан с инициалами Вина Локвуда, кузена Патриши. Впервые за многие годы у Федерального бюро расследований появляется зацепка в этом глухом деле. Вин, в молодости сотрудничавший с ФБР, по просьбе фэбээровцев начинает поиски… Ведь у него есть то, чего нет у них: личная заинтересованность, редкостная удачливость и собственное представление о справедливости…. 

 

Маккаммон, Роберт. Мистер морг. Amerikāņu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука, 2022.

Pieejams: JPB.

Мэтью Корбетт — бывший секретарь мирового судьи, а теперь младший «решатель проблем» в сыскном бюро «Герральд» — стал в колониальном Нью-Йорке знаменитостью: первый в Новом Свете таблоид «Уховертка» красочно живописал его подвиги, в том числе — разоблачение серийного убийцы по прозванию Масочник. И вот губернатор лорд Корнбери поручает Мэтью и его старшему партнеру Хадсону Грейтхаусу особо ответственное задание: транспортировать из Уэстервикской лечебницы для душевнобольных коварного убийцу Тирантуса Морга, выдачи которого требует метрополия; тот должен предстать перед судом в Лондоне за многочисленные убийства, грабежи и другие преступления. Разумеется, мистер Морг приложит все свои силы и задействует все свое коварство, чтобы сбежать от конвоиров…

 

Набоков, Владимир. Бледный огонь. Krievu romāns. Москва: АСТ, 2022.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Выйдя из печати, "Бледный огонь" сразу попал в центр внимания американских и английских критиков. Далеко не все из них по достоинству оценили новаторство писателя и разглядели за усложненной формой глубинную философскую суть его произведения, в котором раскрывается трагедия отчужденного от мира человеческого "я" и исследуются проблемы соотношения творческой фантазии и безумия, вымысла и реальности, временного и вечного.

 

Несбё, Ю. Немезида. Norvēģu detektīvromāns. Москва: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2022. 

Pieejams: JPB.

Харри Холе оказался в затруднительном положении, и это еще мягко сказано. В своей квартире была застрелена женщина, с которой он, кажется, провел ночь. Беда в том, что он ничего не помнит. К тому же он занимается расследованием ограбления банка - преступления почти безупречного, не считая того, что грабитель без видимой причины застрелил служащую. Холе уверен, что убийство преднамеренное, но начальство считает его простой случайностью. Врагов у Харри не счесть, многие рады подставить его, и ему снова приходится вступать в опасную игру с законом, чтобы одолеть Зло...

 

Пирс, Сара. Скала Жнеца. Angļu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2023.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

На острове у побережья Англии открылся идиллический курорт, обещающий своим гостям первоклассный отдых и расслабление. Вот толька у этого места, известного как Скала Жнеца, очень дурная слава. Несколько лет назад тут произошла серия жестоких убийств. 

 

Робертс, Нора. Забирая жизни. Amerikāņu detektīvromāns. Москва: Э, 2018.

Pieejams: JPB.

Спокойствие заснеженного Нью-Йорка нарушает громкая новость: найден мертвым знаменитый музыкант. Выясняется, что на теле погибшего оставлено своеобразное послание в виде сердца с инициалами «Д» и «Э». Кто, а главное – зачем совершил жестокое убийство Лейтенант Ева Даллас понимает, что в городе орудуют двое – мужчина и женщина, на чьем счету уже числятся подобные страшные преступления. У лучшего полицейского города и ее команды есть всего несколько дней, чтобы спасти очередную жертву и остановить злодеев, прежде чем их жуткая игра зайдет слишком далеко.

 

Рэнкин, Иэн. В доме лжи. Angļu detektīvromāns. Москва: Фантом Пресс, 2022.

Pieejams: JPB.

Каждому есть что скрывать. На дне лесного оврага, найдено тело частного сыщика, запертое в брошенной машине. Он пропал много лет назад, его поиски вели старательно и долго, но труп обнаружили спустя годы — в роще, которая была не один раз тщательно прочесана. Во всяком случае, так следует из материалов уже закрытого дела. Шивон Кларк берется за старое расследование, анализирует ошибки, пытается понять, что же тогда пошло не так. Ей придется допросить всех, кто участвовал в расследовании. И похоже, каждому из них есть что скрывать и есть что терять. Но среди этих людей есть один человек, который точно знает, куда выведет след, — ее бывший шеф, а ныне детектив на пенсии Ребус.

 

Слотер, Карин. Осколки прошлого. Amerikāņu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2023.

Pieejams: JPB.

Что делать, если любимая мама вдруг оказывается для тебя незнакомкой? И все, что о ней известно, — лишь осколки из ее темного прошлого… Андреа Оливер думает, что знает о своей матери все. У Лоры никогда не было от нее секретов: живет тихой и счастливой жизнью в маленьком прибрежном городке Белль-Айл, работает логопедом и дружит со всеми соседями. По крайней мере, такой ее всегда знала Андреа – спокойной, заботливой и жизнерадостной. Но все меняется, когда на них жестоко нападают в кафе. Лора совершает то, чего дочь и представить себе не могла, – спокойно расправляется с нападающим. Неужели мама способна на такое хладнокровие и жестокость? Как будто стала совершенно другим человеком. Так и есть.

 

Форден, Сара Гэй. Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности. Amerikāņu romāns. Москва: Эксмо, 2022.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Утром 27 марта 1995 года четыре выстрела прогремели на элегантных улицах Милана. Маурицио Гуччи, наследник легендарной модной династии, был убит на пороге своего офиса неизвестным киллером. Два года спустя начальник полиции Милана вошел в роскошный палаццо бывшей жены Маурицио, Патриции Реджани, которую пресса прозвала "Черной вдовой", и арестовал ее за убийство. Патриция убила своего бывшего мужа, чтобы заполучить его состояние? Или сделала это из ревности к новой невесте? А может быть, Маурицио убил кто-то еще - из-за того, что он потерял контроль над модной империей и едва не разорил семейный бизнес? История дома "Гуччи" - это головокружительное путешествие в мир высокой моды, блеска и гламура, больших денег - и таких же больших скандалов, интриг и личных трагедий. Тщательно проработанная, прекрасно написанная и получившая мировое признание, книга "Дом Гуччи" рассказывает волнующую историю убийства, безумия, гламура и жадности.

 

Френч, Тана. Тень за спиной. Īru detektīvromāns. Москва: Фантом Пресс, 2022.

Pieejams: JPB.

В отделе убийств их держат в черном теле, поручают лишь заурядные случаи бытового насилия, да бумажную волокиту. Но однажды их отправляют на банальный вызов - убита женщина, и все на первый взгляд, очевидно - малоинтересная ссора любовников, закончившаяся трагедией. Уже при осмотре места преступления обнаруживается много странностей. И чем дальше, тем все запутаннее. Жизнь жертвы, обычной с виду девушки, скрывала массу тайн и неожиданностей. Новое расследование выливается в настоящую паранойю - Антуанетта уверена, что это дело станет роковым для нее самой. Ей кажется, что ее хотят подставить, избавиться, и это в лучшем случае. Вести дело приходится с постоянной оглядкой - не подслушивает ли их кто-то, не подглядывает ли. Напарники не сомневаются, что заурядная "бытовуха" выведет их на серьезный заговор. Роман Таны Френч - гораздо больше, чем детектив, это серьезное постфеминистское высказывание на одну из главных тем последних лет "женщина против мужского мира", а также слегка саркастичный взгляд на сакрализацию психологической травмы.

 

Чайлд, Ли. Джек Ричер: кровавое эхо. Amerikāņu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука, 2023.

Pieejams: JPB.

Автостоп — ненадежный способ передвижения. К тому же в такую жару ни один водитель не откроет дверь кабины настолько, чтобы вы успели забраться внутрь. Таковы выводы Джека Ричера, бывшего военного полицейского, который спешно покидает техасский городок из-за проблем с одним местным копом. Джеку без разницы, кто согласится подвезти его, лишь бы это было поскорее. К его полному изумлению, машина останавливается на раскаленной дороге через три минуты после того, как он проголосовал. Это личный рекорд Ричера. Тем более что за рулем роскошного «кадиллака» женщина — красивая, молодая и, судя по всему, богатая. Но обольщаться рано — ею движет вовсе не сердечная доброта и не внезапно вспыхнувшее влечение к незнакомцу. Кармен Грир угрожает опасность, и она рассчитывает на его помощь. Ее план звучит невероятно, если не сказать дико, но, во-первых, Ричеру в прямом смысле некуда деваться, а во-вторых, он никогда не мог устоять перед дамой, попавшей в беду. Рисковать ему не в диковинку, и если уж Джек Ричер не сможет все уладить, то кто тогда?

 

Шекли, Роберт. Детективное агенство "Альтернатива". Amerikāņu detektīvromāns. Москва: Текст, 2021.

Pieejams: JPB.

Три романа, включенных в эту книгу, объединены общим главным героем - частным детективом, который расследует преступления, связанные с торговлей наркотиками и совершаемые на испанском острове Ибица, а также в Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Попадая в казалось бы безнадежное положение, Хоб Драконян (так зовут этого героя) неизменно сохраняет самообладание и чувство юмора, и эти качества, а также помощь друзей помогают ему не только уцелеть, но и добиться успеха. Произведения, вошедшие в сборник "Детективное агентство "Альтернатива", - почти документальные. И - почти автобиографические. 

 

Шилова, Юлия. Кукла без сердца, или твоя жизнь всегда будет пахнуть моими духами. Krievu detektīvromāns. Москва: АСТ, 2020.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Лика познакомилась с иностранцем Леоном по Интернету и сразу же получила приглашение посетить Венецию. Леон сообщил, что давно мечтал о такой девушке, как Лика, но, к сожалению, он импотент и личная жизнь у него никак не складывается. Леон с ходу предложил Лике руку и сердце, роскошную жизнь и безоблачное семейное счастье, но оговорил странные условия брачного контракта. Лика решила рискнуть…

 

Шурх, Шарлин. Варежки и шапочки в технике жаккард. Вяжем спицами. Adīšana, adījumu raksti. Москва: Контэнт, 2016.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

С каждым годом у жаккардовой техники вязания на спицах появляется все больше почитателей. Такой популярности она, в первую очередь, обязана своей простоте и многообразию узоров. К тому же освоить ее под силу любому, кто знаком с основами вязания спицами. Уже известная вам по многим книгам автор Шарлин Шурх предлагает продолжить знакомство с этой чудесной техникой, а заодно заранее подготовиться к зиме, связав себе и своим близким очаровательные комплекты из шапочек и варежек. Благодаря подробному описанию и схемам вы без труда справитесь даже с самым замысловатым узором.
      

Grāmatas svešvalodās jaunajiem lasītājiem


Берджис, Стефани. Девочка-дракон с шоколадным сердцем. Amerikāņu romāns jauniešiem. Москва: АСТ, 2018.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

У юной драконихи по имени Авантюрина, живущей в горной пещере, храброе сердце. Чтобы доказать свою смелость и решительный нрав, она покидает родительский дом и отправляется на поиски приключений. Но бедной Авантюрине не везёт: коварный маг превращает её… в самую обычную девочку. Никаких больше острых клыков, широких крыльев и огня, извергающегося из пасти… Одно только храброе сердце. И новая страсть – шоколад!

 

Валько. Большое сырное ограбление. Сказки картонного городка. Vācu pasakas bērniem. Москва: Махаон; Азбука-Аттикус, 2022.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

«Сказки Картонного городка» – это весёлые истории о самом удивительном, самом необыкновенном городке на свете. Здесь всё сделано из картона – дома, машины, самолёты, даже корабли и космические ракеты. А живёт-поживает в этом городке забавный мышиный народ, с которым непременно стоит познакомиться! Обитатели Картонного городка не привыкли жить обычной, спокойной жизнью, ведь, как они считают, это ужасно скучно. И вот однажды в городке случилось событие, которое вызвало суматоху, – пропала головка лучшего эмментальского сыра. Неужели среди жителей завёлся подлый воришка? Вся полиция городка бросилась на поиски этого наглеца, который решился на такое неслыханное преступление….

 

Зальтен, Феликс. Бемби. Austriešu literārā pasaka bērniem. Москва: Махаон, 2022.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Трогательная и правдивая история оленёнка Бемби проникает в сердце каждого читателя, и взрослого, и ребёнка. Феликс Зальтен угадывает и открывает перед читателем саму сущность природы.

 

Колкер, М. Очки для Селесты. Krievu stāsti bērniem. Москва: Альпина Паблишер, 2022.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Эта книга поможет всем детям, которым прописали очки, преодолеть сомнения и понять, что очки - это вовсе не проблема, а очень крутая вещь, которая наделяет тебя суперсилой - острым зрением!

 

Лаучелло, Роберто. Мой воображаемый друг. Itāliešu stāsti bērniem. Москва: Городец, 2021.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Друзья — это здорово! Настоящий друг никогда не оставит в беде и поможет справиться со всеми трудностями внешнего мира. Но порой бывает нужен друг воображаемый, который один поймёт твои внутренние страхи и поддержит в трудную минуту: на приёме у зубного врача, в школе, когда её захватили злобные пришельцы, или если тебя просто отправили погостить к тёте. А у тебя есть воображаемый друг?

 

Рудазов, Александр. Демон под диваном. Krievu fantastikas romāns jauniešiem. Москва: Армада; Альфа-книга, 2020.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Кто в детстве не мечтал о волшебных приключениях? Кому не хотелось, чтобы с ним произошло что-нибудь удивительное? Денис и Полина тоже мечтали. Им тоже хотелось. Особенно скучными летними днями, когда уже перепробовали все, что планировали на каникулы, и не знаешь, чем себя занять. Но вышло так, что именно с ними случилось кое-что удивительное. Причем началось все довольно буднично - они просто залезли в поисках развлечений в старый дом. А вот там- там они кое-что нашли. Старую книгу на непонятном языке. Конечно, в тот момент они даже не подозревали, что это очень-очень особенная книга.