Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Skolēn, nāc un “PAstāsti Jelgavai”!

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi aicina skolēnus piedalīties projektā “PaSTĀSTI Jelgavai”. Projekta laikā skolēniem jāintervē vecvecāki vai kāds cits radinieks, kas jau ilgus gadus dzīvo Jelgavā un gatavs dalīties savās atmiņās. Saruna jāveido kā stāsts par kādu konkrētu vietu vai ielu Jelgavā, ar kuru saistās īpašas atmiņas, kāds saistošs, nozīmīgs dzīves notikums. Varbūt šī vieta gadu gaitā ir pavisam mainījusies? Iespējams, stāsts var veidoties kā dialogs par Jelgavas vietām, jo katrai paaudzei taču ir savs redzējums?

Sadarbojoties ar skolēniem, vēlamies papildināt bibliotēkas novadpētniecības krājumu ar stāstu audioierakstiem, kā arī fotogrāfijām, kurās redzams jaunietis, un, ja iespējams, arī vecvecāks pie tā Jelgavas objekta, par kuru tiek stāstīts. Šāda kolekcija kļūtu par lielisku dāvanu ikvienam jelgavniekam, par iespēju ieraudzīt mūsu pilsētu un tās iedzīvotājus cauri laikiem, par iespēju uzzināt un saprast vairāk gan par savu pilsētu, gan par sev tuvajiem un mīļajiem.

Intervijas gaitā vēlams pievērsties šādu jautājumu pārrunāšanai:

  • Cik ilgu laiku aptaujātais dzīvo/strādā Jelgavā (kad  ir studējis Jelgavā);
  • Kādas spilgtas atmiņas saistās ar konkrētu Jelgavas objektu vai ielu (piemēram, Jelgavas pils, Jelgavas cukurfabrika, Filozofu iela u.c.);
  • Pārrunāt, kā stāstā pieminētais objekts ir mainījies, varbūt tas mūsdienās atrodas pavisam citā vietā;
  • Kāda gaisotne stāstā minētājā periodā valdīja pilsētā.

 

Respondentam pirms intervijas jāaizpilda pievienotā veidlapa “Vienošanās par intervijas ierakstīšanu, transkribēšanu un fotomateriālu izmantošanu”, kurā intervējamais apliecina, ka neiebilst ieraksta publicēšanai bibliotēkas datubāzē.

Stāstu audioieraksti un fotoattēli jāiesniedz līdz 2018. gada 20.aprīlim. Saņemt papildu informāciju un pieteikt dalību projektā var pa tālruni 63007747, mobilo telefonu 26429647 vai pa e-pastu gundega.kalnina@biblioteka.jelgava.lv.

 

 

Audiostāsti ierosmei (stāsta jelgavnieks Ēvalds Ausmiņš)


Izglābšanās pretī bibliotēkai

Stāstu klausīties šeit


Dekāns studenta dzīvoklī

Stāstu klausīties šeit


Laivošana pa Driksu

Stāstu klausīties šeit