Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Sīksta kā ieva upes malā

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas ilggadējo direktori Paulīni Bartkeviču simtgadē pieminot

Paulīne Bartkeviča Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā sāk strādāt 1955. gadā, pāris gadus vēlāk kļūst par tās vadītāju, vienlaicīgi, kā ziņo “Rīgas Balss”, ar izcilību absolvē Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu (https://ej.uz/afdz). Pēc tam izglītību turpina Latvijas Universitātē (tolaik P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē), jo pati vienmēr uzsvērusi – “mums pašiem jābūt zinošiem, lai varētu lasītājiem palīdzēt izvēlēties tieši viņam nepieciešamo “zelta graudiņu” – grāmatu.” (Darba Uzvara (Jelgava), Nr. 41 (16.03.1971) https://ej.uz/gapc) To arī šodien atceras bibliotēkas darbinieces, kas strādājušas kopā ar Paulīni.

 

“Viņu vienmēr pavada humora izjūta. Arī grūtos un smagos brīžos. Ja nu retumis pa kādai asarai nobirst, citu bēdām līdzi dzīvojot, bet citādi viņa ir cieta sieva, sīksta kā ieva upes malā. Bet sīkstums - uzticība iesāktajam, patstāvība.” (Darba Uzvara (Jelgava), Nr. 14 (24.01.1978) https://ej.uz/7tm4)  Kolēģes piemetina, ka Paulīne bijusi ļoti sirsnīga un atsaucīga, dāsna, ar visu bijusi gatava dalīties, un Paulīnes diena  pagāja bibliotēkā – nāca uz darbu ap desmitiem, bet gāja projām reizē ar bibliotēkas slēgšanu. Viņas ideja bija arī mūsu bibliotēkas lepnums – Krišjāņa Barona 150gades zāle. “Pilsētas bibliotēku vadīja Paulīne Bartkeviča – enerģiska, neatlaidīga un tikpat sparīga un garā varena kā muzeja direktora Skaidrīte Siliņa. Viņa izdomāja, ka bibliotēkā jāuztaisa Krišjāņa Barona 150gadei veltīta zāle. Tā bija liela iedrošināšanās, ko varēja salīdzināt ar uguns izsaukšanu uz sevi. Viņa darīja visu un panāca savu. Paulīne Bartkeviča izvēlējās Andreju Zvejnieku par idejas realizētāju,” atminas Māris Brancis. (K. Barona zāles otra atdzimšana https://laikraksts.com/raksti/7792)

 

Par P. Bartkevičas darbu bibliotēkā lasiet arī datubāzē "Ievērojami cilvēki Jelgavā" https://ej.uz/fz19, Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnes novadpētniecības sadaļā "Jelgavas bibliotēkas" http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-bibliotekas/ un Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas periodikas portālā periodika.lv

 

“Driksas krastā sirmo koku pavēnī stāv skaista mūsdienīga celtne. Lielajos, gaišajos logos kautrīgi lūkojas staltas liepas un vīksnas. Plašajās zālēs pie galdiņiem, noliekušies pār grāmatām, sēd cilvēki. Plauktos tūkstošiem grāmatu. .. Mājīgās zāles ir vairākas. Atsevišķā telpā jaunākie žurnāli un laikraksti. Šeit vienmēr daudz laužu. .. Jūs, lasītāj, saprotat, ka runa ir par bibliotēku. Taisnība gan. pagaidām pilsētā tādas vēl nav, taču par to tik dzīvi pastāstīja zinātniskās bibliotēkas direktore Paulīne Bartkeviča, ka likās it kā es pati būtu to skatījusi savām acīm. Tāda bibliotēka ir Paulīnes Bartkevičas sensenis sapnis un lolojums.” (Darba Uzvara (Jelgava), Nr. 179 (14.11.1969))

 

Paulīne Bartkeviča īstenojusi daļu no tā, bet sapnis – varenās Zemgales lepnajā kronī staro jauna, gaiša, mūsdienīga zinību pērle – joprojām dzīvs.