Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Septembris – skolas laiks

Atkal klāt septembris – un auj kājas uz pirmo klasi mazs cilvēkbērns, spurains tīnis steidz satikt draugus, nopietni aizsoļo gandrīz pieaudzis students, ar ziedu klēpi klases priekšā stāv skolotājs. Lai veicas visiem kāpt zināšanu kalnā.

 

 

Grāmatu anotācijas no www.gramata24.lv, www.jr.lv, www.petergailis.lv, www.zvaigzne.lv ,www.raka.lv , www.avotsabc.lv

 

 

Bazens T.

Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata

 

Vai jūs gribētu: atklāt, kā gūt maksimālas sekmes studijās; spēt minūtē izlasīt 1000 vārdu; uzlabot spēju koncentrēties un veicināt izpratni; arvien efektīvāk konspektēt un pierakstīt gan lekciju laikā, gan lasot; daudz veiksmīgāk iegaumēt un atsaukt atmiņā apgūto; noskaņoties atkārtošanai, bet izbaudīt arī atpūtas brīžus atslodzei? Pēdējo trīsdesmit piecu gadu laikā Tonijs Bazens ir palīdzējis pieaugušajiem un bērniem visā pasaulē līdz maksimumam kāpināt viņu prāta spējas, piedāvājot domu kartes veidošanas, atmiņas uzlabošanas un ātrlasīšanas paņēmienus.

 

Atrašanās vieta

 

Ceļā uz skolu

 

Kas ir gatavība skolai, un ko ar to saprot sabiedrība? Vai sagatavotība mācībām skolā ir lasīšana, rakstīšana un rēķināšana? Kā nodrošināt pilnvērtīgu bērna attīstību? Uz šiem un arī citiem jautājumiem grāmatā "Ceļā uz skolu" atbildes sniedz izglītības speciālisti. Teorētiskās atziņas un daudzie praktiskie ieteikumi noderēs kā pirmsskolas skolotājiem, tā arī pirmsskolas izglītības studentiem un bērnu vecākiem.

 

Atrašanās vieta

Fišere L.Dž.

100 padomi skolotājam, kā izdzīvot pirmajā mācību gadā

 

100 praktiski un atjautīgi padomi, kā izdzīvot skolotājiem pirmajā mācību gadā* Katrs padoms ir izmēģināts un pārbaudīts uz "savas ādas"* Padomi, sākot ar to, kā tikt galā ar garajām darba stundām un grūti audzināmu klašu vadību, līdz pat stundu plānošanai un pārskatu rakstīšanai pirmo reizi"Atskatoties uz pirmo mācību gadu,es vēlējos, kaut gada sākumā es būtu zinājusi to 100 un 1 lietu, ko zināju gada beigās.Tās bija lietas, kas man netika mācītas ne universitātē, ne koledžā. Tomēr nevaru apsolīt, ka Tu izlasīsi šo grāmatu un viegli, bez aizķeršanās pabeigsi mācību gadu, taču tajā ir praktiskas norādes un ieteikumi, kas Tev palīdzēs.Daži padomi nāk no manas personīgās pieredzes par to, kas veicās patiešām labi , kā arī par to, kas man neizdevās un no kā es guvu nenovērtējamu mācību. Pēc šīs grāmatas izlasīšanas Tev nevajadzētu pieļaut tās kļūdas, ko pieļāvu es, un, ja nu tomēr tā gadīsies, Tu zināsi, ka neesi vienīgais!"

 

Atrašanās vieta

 

 

Fišers R.

Mācīsim bērniem domāt

 

Šo grāmatu esmu rakstijis ikvienam, kuru interesē, kā bērniem iemācīt domāt, spriest un risināt problēmas. Te sniegts pārskats par domāšanas prasmju galvenajiem jēdzieniem, metodēm un pētījumu datiem, kas izveidoti un iegūti pēdējo gadu laikā. Grāmatas mērķis ir sniegt pārskatu par laikmetīgiem paņēmieniem un veidiem, kā mācīt bērniem domāt patstāvīgi gan mājās, gan skolā. Mūsdienās domāšanas prasmju mācīšana noteikti ir viena no visnozīmīgākajām pedsagoģijas pētniecības un attīstības jomām.(R.Fišers)

 

Atrašanās vieta

Fišers R.

Mācīsim bērniem mācīties

 

Grāmata “Mācīsim bērniem mācīties” ir praktiska rokasgrāmata par mācīšanas metodēm, ar kurām iespējams izveidot labu prasmi mācīties. Katrā no grāmatas desmit nodaļām galvenā uzmanība pievērsta konkrētam mācīšanas aspektam:

   domāšanai, kas veicina mācīšanos

   jautāšanai

   plānošanai

   diskusijai

   kognitīvo karšu veidošanai

   diverģentajai domāšanai

   sadarbīgās mācīšanās metodēm

   individuālajam kognitīvajam atbalstam

   novērtējumam

   tādas vides radīšanai, kas veicina mācīšanos

Visas šīs metodes kopā nodrošina struktūru aktīvam mācīšanās procesam ikvienā kopienā, klasē vai skolā.

 

Atrašanās vieta

 

 

Interesantas idejas klases audzinātājam

 

Grāmata ir palīgs klases audzinātājam darbā ar audzēkņiem un viņu vecākiem. Skolotājam tiek piedāvātas idejas klases stundu un vecāku sapulču organizēšanā, kuras realizējot notiek mijiedarbība starp skolotāju, skolēniem un vecākiem. Tas dod iespēju audzēkņiem pilnveidot sevi, veidojot savu personības portfolio. Tematu izvēlē autores pamatojas uz mūsdienu sabiedriskās dzīves aktualitātēm.

 

Atrašanās vieta

 

Kā izaudzināt lielisku pusaudzi

 

Pusaudža gadi ir trauksmaini, jo šajā laikā bērni piedzīvo pusi no savas  fiziskās augšanas. Viņi arī pieredz lielu emocionālo, izziņas un sociālo izaugsmi, un vecākiem ir iespēja redzēt šo brīnumu.Jūsu neveiklais, kaprīzais trīspadsmit gadu vecais bērns ātri kļūs par mērķtiecīgu, nosvērtu jaunu cilvēku ar plāniem par tālāko izglītību, darbu vai ceļošanu, kam, iespējams būs nepieciešams jūsu atbalsts, un tas noteikti atspoguļos viņa personiskos mērķus un sapņus. Tādēļ jūsu pienākums, pusaudzim pieaugot, ir darīt visu, ko vien spējat.

 

Atrašanās vieta

 

 

Karlgrēns T.

Valdorfa pedagoģija

 

Zviedru valdorfpedagogs Franss Kalgrēns uzskatāmi un pamatīgi iepazīstina lasītājus ar valdorfskolas uzbūvi no 1.līdz 12.klasei un valdorfpedagoģijas pamatprincipiem. Lasītāji uzzina par šīs pedagoģijas iedibinātāja Rūdolfa Šteinera dzīvi un darbību. Šī Vācijā pieprasītā un pazīstamā grāmata, kas piedzīvo savu devīto izdevumu, ir mēģinājums ieinteresētam lasītājam sniegt ieskatu starptautiskajā valdorfskolu kustībā un šo skolu ikdienas norisēs. 

 

Atrašanās vieta

 

Kārters F., Rasels K.

Domāšanas māksla

 

Grāmata noderīga ikvienam, kurš vēlas attīstīt domāšanas prasmes. Tā kā cilvēks izmanto tikai nelielu daļu no smadzeņu iespējām, tad šeit var uzzināt, kāpēc tā, kas notiek mūsu smadzenēs. pārbaudīt savu domātprasmi ar testu un vingrinājumu palīdzību. Grāmata būs interesanta gan skolēniem, gan studentiem.

 

Atrašanās vieta

 

Klārks R.

Nost ar garlaicīgām mācībstundām

 

Grāmata „Nost ar garlaicīgām mācību stundām!” ir neordināru padomu krājums skolotājiem un vecākiem un vienlaikus arī neparasta cilvēka dzīvesstāsts.Realizējot sapni par skolu, kurā ikvienam bērnam būtu iespēja pilnveidoties, Rons Klārks apliecinājis, cik būtiski saskatīt bērnos individualitāti un ienest mācību vidē dzīvīgumu, krāsainību un oriģinalitāti. Grāmata noderēs ikvienam, kurš ir gatavs lauzt stereotipus.  

 

Atrašanās vieta

 

Milleri-Hohāgeni I. un J.

Vai Montesori skola ir manam bērnam vispiemērotākā

 

Kāda ir Montesori skolu ikdiena un kāpēc tās gūst tādus panākumus? Bērna pašmotivācijas veicināšana ne vien ļauj iepazīt skolu bez piespiešanas un bailēm, bet arī optimāli sagatavo modernās darba dzīves prasībām. Montesori skolu raksturīgās pazīmes:

  Klases ar dažāda vecuma bērniem,

· Skola bez atzīmēm un mājas darbiem,

· Brīvprātīgs mācību darbs,

· Grupu darbs.

 

Atrašanās vieta

 

 

Plaude A.

Bērns starp pieaugušajiem

 

Rokasgrāmata skolotājiem. Autore piedāvā analizēt dažādas situācijas un savstarpējās attiecības. Grāmatā ir daudz vērtīgu padomu pedagogiem, vecākiem un visiem tiem, kurus interesē bērnu un pieaugušo savstarpējās attiecības.

 

Atrašanās vieta

 

 

Šteinberga A.

Pedagoģiskā psiholoģoja

 

Grāmatas autore koncentrētā veidā ir apkopojusi galvenās teorētiskās atziņas mūsdienu pedagoģiskajā psiholoģijā. Grāmatas ievada nodaļas iepazīstina ar pedagoģiskās psiholoģijas saturu un struktūru, vecuma periodizāciju un vajadzību saistību, mācību un audzināšanas teorijām. Grāmatas pamatnodaļas ir veltītas audzināšanas/ pašaudzināšanas, mācīšanas/ mācīšanās un personības individuālajām un attīstības vajadzībām. Pielikumā lasītāji atradīs materiālu, kurā apkopots pagaidām maz apcerēts temats- pusaudžu rakstura akcentuācijas. Grāmatā ietverto informāciju var uzskatīt par mūsdienu psiholoģijas zināšanu minimumu, kas nepieciešams katram pedagoģijā strādājošam.

 

Atrašanās vieta

 

Vedins I.

Mācīšanas māksla

 

Grāmatas pamatsaturu veido autora pārdomas par mācību teorijas kategorijām un problēmām sistēmiskā izklāstījumā.

Pamatvilcienos grāmatas saturs tieši vai netieši ir saistīts ar augstskolas studiju īpatnībām. Dažas nodaļas aptver plašāku jautājumu loku - mācību psiholoģijas, runas mākslas un domāšanas kultūras problēmas.

 Grāmata ir domāta visiem, kas vēlas izkopt savas spējas mācīšanas mākslā - gan augstskolu docētājiem un maģistrantiem, gan skolu un citu mācību iestāžu pedagogiem. 

 

Atrašanās vieta