Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Saistošā novadpētniecība

Latvija ir maza, tomēr tik skaista un daudzpusīga. Laiks atklāt seno un mūsdienu vietu bruvību un pagātnes notikumus ar novadpētniecisku izdevumu palīdzību.

Ielūkosimies aizraujošos, novadpētnieciskos stāstos!

 

Grāmatu anotācijas no www.neputns.lv, www.janisroze.lv, www.zvaigzne.lv, www.petergailis.lv, www.nordik.lv

 

 

 

Jelgavnieki 1918 - 2019   

 

Fotoprojekta ideja bija iepazīstināt sabiedrību ar jelgavniekiem, kuri dzimuši laikā no 1948. līdz 2019. gadam, parādot, cik viņi ir dažādi un cik daudzšķautņaina ir pati Jelgava. Projektā iesaistītie cilvēki atšķiras gan pēc dzimuma, tautības un profesijas, gan pēc reliģiskās piederības un hobijiem, bet viņus vieno piederība Jelgavai.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Latgales pēdējie mohikāņi

 

Grāmata tapusi vairāku ekspedīciju rezultātā, kurās folkloriste un Ziedoņa muzeja pētniece Rūta Šmite kopā ar antropoloģi un fotogrāfi Elīnu Kursīti vākušas cilvēku stāstus un iemūžinājušas Latgales mazciemu iedzīvotājus fotogrāfijās. Grāmatu veido 52 stāsti, kurus papildina vizuāli bagātīgas fotogrāfijas. Šis ir turpinājums pirms diviem gadiem iznākušajai grāmatai "Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi".

 

Atrašanās vieta

   
       

Hartmanis A. E.  

Gustavu dzimta gadsimtu griežos  

 

A.Hartmaņa biogrāfisks vēstījums «Gustavu dzimta gadsimtu griežos», kuru lasot un skatoties fotoattēlus par dzimtu un cilvēku likteņiem, lasītāji var daudz labāk iepazīt Latvijas un Jelgavas vēsturi, kā arī nonākt pie atklāsmēm jau zināmos notikumos

 

Atrašanās vieta

 

 

   
       

Hartmanis A. E.

Jauns un traks tu, puika, esi bijis!

 

Bijušais leģionārs Aldis Hartmanis, dzimis un audzis Jelgavā. Mācības Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzijā pārtrauca 2. pasaules karš, līdz nepazīšanai mainot cilvēku likteņus. Grāmatā apkopotas atmiņas par vācu okupācijas laiku Jelgavā, skolnieka un izpalīga gaitām kara gados, piedzīvojumiem Latviešu leģiona rindās. Grāmata veltīta Jelgavai un paaudzei, kura kļuva par kara upuriem.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Bārda E.  

Atmiņas par "Rumbiņu" Bārdām  

 

Grāmatas autors Edvīns Bārda – limbažnieks, ganu zēns, agronoms, dārznieks, leģionārs-sanitārs, “pārvietotā persona” Vācijā, kultūras daļas vadītājs, pavārs un dārzkopis Austrālijā, students Sidnejas Tehniskā augstskolā, grāmatvedis un atbildīgs darbinieks Merck&Co firmā Austrālijā, Sidnejas ev-lut. draudzes darbinieks, Korporācijas Lettonia kopas veidotājs Sidnejā. Kopš 1981.gada pensionārs, kopj 4 tomātu stādus Sidnejas Chipping Norton priekšpilsētā un raksta atmiņas.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Šūlmanis L.  

Šūlmaņu dzimtas hronika  

 

Mūsu laikos, kad turpinās migrācija un cilvēku klīšana pasaulē, kad mazos novadus ar to cilvēciskajām saitēm un ģimenisko vērtību sajūtām mēģina apvienot lielos, tikai naudiski izskaitļojamos administratīvos zemes gabalos, katrs dzimtas, mājasvietas stāsts iegūst tikai lielāku vērtību, kas var stiprināt tos novada cilvēkus, kuriem svarīga ir savas dzimtās puses, tātad Latvijas vēsture. Šūlmaņu dzimtas stāsta grāmatai būt!

Vēsturnieks Andris Tomašūns

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Ziedonis I.  

Ceļa sentiments

 

Krājumā "Ceļa sentiments" apkopoti dzejoļi no 1991. līdz 1996. gadam. Krājumā metafora par dzīvi kā nepārtrauktu ceļojumu izaug no konkrētiem Latvijas novadiem un to cilvēkiem veltītiem dzejoļiem.
 

Atrašanās vieta

 

 


   
       

Čuričevs J.

Lielplatone un tās apkārtne  

 

"Lai laiks nepakļautu aizmirstībai pagasta un tā apkārtnes notikumus daudzu paaudžu garumā, tos apkopojot vienuviet, tie jāatdod cilvēkiem atcerei. Aiz cieņas pret dažādu paaudžu cilvēkiem, kuri ir dalījušies ar savām atmiņām, kuri ir starp mums un kuru vairs nav, viņu teikto esmu atspoguļojis atmiņu stāstījumos. Paldies visiem!" Juris Čuričevs  

 

Atrašanās vieta

 

 


   
       

Hānbergs Ē.

Amata tecēs arī aizparīt  

 

Grāmata stāsta par Amatas novadu un tās iedzīvotājiem 20 gadu garumā, kopš novads pastāv. Par apskates objektiem, sadzīvi, kultūru, saimniecību, sasniegumiem. Intervijās ar novada iedzīvotājiem redzam novada dzīvi un attīstību gadu gaitā viņu acīm un mākslinieka Agra Liepiņa meistarīgos portretējumos ieraugām arī ievērojamos novadniekus.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Inčukalna novads   

 

Inčukalna pagastam ir sena un bagāta vēsture, savukārt Vangažu pilsētu sāka celt vienlaikus ar dzelzsbetona rūpnīcu 1957. gadā. Vēl pirms tikai dažiem gadiem daudzas vietas gan pilsētā, gan ārpus tās izskatījās nesakoptas  Šodien sakopts izskatās viss Inčukalna novads, sākot no Straujupītes krastiem Vangažos līdz Gaujas ciematam un no tēlainā Aleksandra parka Inčukalna sirdī līdz pastaigu takai pie Medību pils.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Strazdiņa V.  

Es vēlos mājās pārnākt

 

Es vēlos mājās pārnākt. Ķekavas novads un novadnieki Otrā pasaules kara laikā” ir ilggadējas Ķekavas novadpētniecības muzeja speciālistes un vairāku grāmatu autores Mag. hist. Veltas Strazdiņas pētījums par Otrā pasaules kara laika notikumiem un novadnieku likteņiem. Karadarbība Ķekavas novada teritorijā 1944. gada rudenī ir militāro vēsturnieku maz pētīta, tādēļ grāmatā nozīmīga vieta atvēlēta aculiecinieku stāstiem par pieredzēto un piedzīvoto. Autore uzskata, ka novadnieku rīcības un likteņu izprašanas labad nepieciešams īsi raksturot konkrētā laika sprīža vispārējos vēsturiskos notikumus, kā arī apskatīt konkrētos tās vai citas okupācijas varas norādījumus, kuri bija obligāti izpildāmi.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Blese J.

Koknese ar atskatu tālākā pagātnē

 

Pēc 22 gadiem darbs kļuvis ar bibliogrāfisku retumu. Tas ir izsmeļošs ceļvedis pa senās Hanzas pilsētas vēstures lappusēm un lieliska rokasgrāmata skolotajiem Kokneses novada vēstures mācīšanā, sakot no 12. gadsimta līdz 20. gadsimta 90. gadiem.

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Dzimtais novads ir logs uz pasauli  

 

Turot rokās šo grāmatu, aicinām ikvienu padomāt, ko mums nozīmē Vaiņode, Embūte, Auguste un pārējā tuvējā apkārtne. Tā ir daļa no mūsu dzīvei piederošām sastāvdaļām, vieta, kur esam pavadījuši daļu no savas dzīves, vieta, kas paliks atmiņā uz mūžu.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Strazdiņš E.  

Grāvendāle starp divām Mežotnes zemēm  

 

Edgars Strazdiņš ir grāvendālietis un mežotnieks piecās paaudzēs. Autora aizraušanās jau kopš skolas laikiem ir dzimtā novada pētniecība, vēstures izzināšana un cilvēku likteņstāsti.
Vairāku gadu garumā pētot arhīvus, uzklausot un intervējot vietējos ļaudis un konsultējoties ar vēstures speciālistiem, savākts vispusīgs materiāls grāmatai par Grāvendāli. Tajā skaidrota Grāvendāles un Mežotnes, īpaši Lielupes kreisā krasta, attīstība caur hronikām, lēņu dokumentiem un vietvārdiem, iezīmēta novada kopīgā vēsturiskās attīstības aina. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Toreiz Sēlijā

 

Latvijas Universitātes un Baltijas Universitātes tēlotājģeometrijas profesors Dr.ing. Jēkabs Vītols (1877-1961) ir dzimis un audzis Jaunjelgavā, 1912.gadā pārcēlies uz dzīvi Krievijā, bet 1922.gadā atgriezies Latvijā.

Pēc Otrā pasaules kara J.Vītols ar ģimeni devies bēgļu gaitās uz Vāciju. Ilgus gadus pavadījis Austrālijā, kur līdz pat mūža beigām aktīvi piedalījies gan akadēmisko, gan sabiedrisko organizāciju dzīvē

Jēkaba Vītola atmiņu stāsti "Toreiz Sēlijā" rakstīti Austrālijā un veltīti ģimenei. Šeit apkopoti kultūrvēsturiski materiāli par dzīvi Sēlijā pirms vairāk nekā simt gadiem, īpašu uzmanību veltot gan Jaunjelgavai, gan Seces, Sērenes un Saukas pagastam.

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Gailīte A. S.

Es stāstu par savu pilsētu

 

Jēkabpils pilsētas 350.jubilejai ir izdota rakstnieces, Jēkabpils pilsētas Goda pilsones Annas Skaidrītes Gailītes grāmata „ Es stāstu par savu pilsētu”. Veidojot šo bagātīgi ilustrēto jubilejas izdevumu, rakstniece ir uzņēmusies gides lomu, lai abos krastos izietu vairākus lokus un ikvienu interesentu iepazīstinātu ar pilsētas nozīmīgā­kām vietām, stāstot gan par to vēsturi, gan šodienu. Autore savā stāstījumā vairākkārt iestarpina arī atmiņu mirkļus no personiskajiem pārdzīvojumiem, kas raksturo pagātnē aizgājušo padomju laiku gaisotni. Šajā ceļojumā notiek tikšanās arī ar daudziem jēkabpiliešiem: pedagogiem, garīdzniekiem, māksliniekiem, uzņēmējiem un citu profesiju pārstāvjiem 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Pastaiga pa skaisto Liepāju  

 

Senas fotogrāfijas ir kā īsta laika mašīna. Par tādu ceļojumu pagātnē kļūs albums "Pastaiga pa skaisto Liepāju", kurā ietverti vairāk nekā divsimt pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu fotoattēlu. Nav šaubu, ka šī ir grāmata, kurai jābūt katra liepājnieka grāmatplauktā. Tā parāda, cik skaita bija senā Liepāja, kad to vēl nebija skāris II pasaules kara posts. Tā ļauj izjust tā laika noskaņu un sadzīvi, kā arī palīdz uzturēt dzīvu saikni starp mūsdienām un pagātni. Grāmata kalpos kā materiāls, lai izglītotu cilvēkus par tā laika Liepāju, liktu liepājniekiem lepoties ar to. Grāmata ir arī labs izziņas avots tiem, kas interesējas par arhitektūru, pilsētbūvniecību un plānošanu. Izdevums atklāj Liepājas savdabību un tās nozīmi Latvijas pilsētu attīstības kontekstā.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Niedre, Uģis  

Pilsdrupu paēnā

 

Varenā Turaidas viduslaiku mūra pils Gaujas senlejas augstajā krastā, laika zoba drupināta, jau sākot no 18. gadsimta līdz 50. gadiem kļuva par romantisku pilsdrupu apskates vietu. Vēstures zinātņu doktora Uģa Niedres grāmata stāsta par rosīgo dzīvi turpat četros gadsimtos, sākot ar 17. gadsimtu līdz pat 20. gadsimtam.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   

     

Mana Madona  

 

Veidojot grāmatu ”Mana Madona”, esam centušies apturēt mirkli. Mirkli, kad viens daudziem notikumiem un sasniegumiem  bagāts posms pilsētas un Madonas novada dzīvē ir beidzies un nākamais- jaunus izaicinājumus sološais-  vēl tikai priešā. Lai mēs apzinātos, kas esam un kurā virzienā vēlamies doties.
Pārcilājot vēstures liecības un senas fotogrāfijas, meklējot interesantus faktus un uzklausot stāstus par mūsdienu paveikto, vēlējāmies parādīt, cik ļoti ir izaugusi Madona un tās apkaime vairāk nekā simts gados, kopš te uzcelta stacija un sākusi veidoties apdzīvota vieta.  

 

Atrašanās vieta