Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Rudzu mēneša jaunumi (augusts, 2023)

Ražas laiks klāt. Laika apstākļi gan pavisam savādi, lietus mijas ar sauli, vienu dienu karsts, pēc tam atkal auksts. Un stiprā vētra, kuru neviens negaidīja un tagad var tikai šausmināties par tās nodarītajiem postījumiem. Lai vai kā, bibliotēkā darbs turpinās, esam sagādājuši jaunās grāmatas un tās gaida savus lasītājus. Ir vairāki populāru, zināmu autoru darbi, ir debijas literatūrā, ir grāmatas par dažādām tēmām, kā arī piedāvājums jaunajiem lasītājiem. Tiekamies bibliotēkā! Grāmatas pieejamas rezervēšanai pēc 17.08.2023.

 

Apbrīnojamās pusaudža smadzenes. Viss, kas jāzina, lai atraisītu pusaudža spējas. Psiholoģija. Rīga: Jumava, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Šī grāmata ir kā vesels apmācību kurss, kas krietni atvieglos ikviena pusaudžu vecāka dzīvi. Tā palīdz vecākiem izprast un uzaudzināt savu pusaudzi, ieturot reālistisku skatu uz ­šodienas izaicinājumiem, vienlaikus nebiedējot ar dažādiem mītiem un sterotipiem par “vētru un dziņu” vecumposmu. Šī grāmata ir gudra kombinācija — jaunākās zinātnes atziņas par smadzeņu attīstību ir apvienotas ar viegliem un praktiskiem uzdevumiem, kas ikvienam vecākam palīdzēs kļūt par labākiem sava bērna uzvedības tulkiem. Un varbūt pats svarīgākais — katrā lappusē var just autoru aizrautību un mīlestību pret pusaudžiem. 

 

Aspazija. Saules dēls. Poēma. Rīga: Dienas Grāmata, 2023.

Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Aspazijas poēma "Saules dēls" latviešu literatūras ainavā pilnā versijā visspožāk uzzibsnīja 1910. gadā laikrakstā "Dzimtenes Vēstnesis". Laikrakstā publicētais darbs saturēja apakšvirsrakstu "Ziemas svētku kamoliņš". Pēc vairāk nekā gadsimta šis dzejas darbs beidzot sagaidījis savu izdevumu atsevišķā grāmatā. Trīssimt sešdesmit rindu plašais liroepiskais tēlojums sastāv no 3 daļām - "Ziemeļa ilgas", "Zemes mātes meitas" un "Saules dēls".

 

Auziņš, Arnolds. Kā saķemmēt ezi. Latviešu romāns. Rīga: Jumava, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Kā rīkoties, ja pienākusi laulības krīze un dēls sāk audzināt māti? Kā vienā cilvēkā var sadzīvot alkoholiķis un darbaholiķis? Un kāpēc mirušais nav apglabāts kapos, bet dārzā? Romāna “Kā saķemmēt ezi” sižets iesaista lasītāju domāt līdzi, un katrs rod atbildi pēc savas dzīves pieredzes un morāles principiem. Kāpēc zēns salīdzināts ar ezi? Spurainais un ne­pakļāvīgais pusaudzis ir ar tikpat asām adatām, tikai tās nav redzamas.

 

Ābele, Inga. Lidijas ziediņi. Lidijas Lasmanes atziņu dārzs. Rīga: Dienas Grāmata, [2023]. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Lidija Lasmane-Doroņina, latviešu disidente un PSRS okupācijas laika pretošanās kustības dalībniece, četrpadsmit no savām jubilejām piedzīvoja padomju cietumos un lēģeros. Gara spēks un mīlestība pret savu tautu Lidijai pēc izciestajiem pazemojumiem ļāva atgriezties brīvā valstī un ar uzviju svinēt Dievu, Latviju un kuplo mazbērnu pulku, ar katru savu soli, ar katru stāstu aizlūdzot par tiem, kuri neatgriezās no kara lauka, lēģeriem un izsūtījumiem. Dzīvot, lai izstāstītu, - tāda ir Lidijas sūtība, tāpat kā saulrieta skaistums vēsta par bijušo dienu.

 

Balklava, Rasma. Aiz robežas. Vēsture. [Rīga]: Ezerrozes grāmatas, [2023]. 

Pieejams: JPB.

Grāmata unikāla ar to, ka autore ne tikai dokumentāli apraksta savu dzīvi nu jau vairāk kā 90 gadu garumā dažādu varu laikos no dzimtajiem Eltišķiem, caur Otrā pasaules kara beigām Vācijā, padomju varas gadiem, atmodu un līdz pat mūsdienām, bet arī atklāj savas dzimtas izcelsmi, radurakstus, cik vien tālu tiem iespējams izsekot, jau sākot no 18. gadsimta. Uzdodot pravietisko jautājumu – "Kur sākas Latvija?," šī grāmata aicina paskatīties aiz robežas un atklāt dzīves būtību un jēgu it kā citā dimensijā.

 

Bels, Alberts. Bezmiegs. Latviešu romāns. Rīga: Jumava, 2023.

Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

“Bezmiegs” ir Bela drosmes, gandrīz vai neticamas drosmes romāns, kurā padomju ideoloģija tiek atmaskota visā tās pseidohumānismā un liekulībā. Centrālais šī romāna jautājums ir — kā, saglabājot cilvēcisku pašcieņu un sava “es” vērtību principus, kas, protams, ir galējā disonansē ar padomisko ideoloģiju, dzīvot un izdzīvot, nezaudējot piederības izjūtu savai tautai, cenšoties saglabāt savu identitāti un savas saknes. 

 

Bērkmens, Olivers. 4000 nedēļu. Laika pārvaldība mirstīgajiem. Psiholoģija. Valmieras novads]: Helios izdevniecība, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Balstoties uz seno laiku un mūsdienu filozofu, psihologu un garīgo skolotāju gudrību, Olivers Bērkmens ir radījis interesantu, humoristisku, praktisku un atklāsmju pilnu grāmatu par laiku un tā izmantošanu. Noraidot mūsu laikmetam raksturīgās veltīgās pūles "paveikt visu", šī grāmata iepazīstina lasītājus ar līdzekļiem, kā padarīt dzīvi jēgpilnu, apzinoties mums sniegtā laika galīgumu.

 

Bērziņš, Māris. Pastāsti par dziesmusvētkiem. Veltījums dziesmu svētku 150. gadskārtai. Rīga: Rakstniecības un mūzikas muzejs, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Rakstnieks Māris Bērziņš izpētījis un no Rakstniecības un mūzikas muzeja saglabātajiem dziesmusvētku neformālās vēstures krājumiem radījis 21 pastāstu, katrā no tiem asprātīgi iedzīvinot vitālo, attapīgo, romantisko, dedzīgo, radošo un ar dziesmu svētkiem apsēsto latvieti.
Saturs: Mēs varam! 1873. gads; Mans vainadziņš. 2018. gads; Māksla prasa upurus. 1965. gads; Ziedi Kalniņam. 1938. gads; Drosmīgais procents. 2003. gads; Dieva dēļ. 1910. gads; Kurmjādas apkaklītes. 2008. gads; Vasara bez laukiem. 1979. gads; Gribēt labu. 1933. gads; Silti pīrādziņi. 1993. gads; Jāņa mamma. 1950. gads; Priekšstrādnieks un priekšdziedātāja. 1888.gads; Izklaidīgā atgriešanās. 1998. gads; Pareizais vārds. 1972. gads; Bišu Frīdis. 1929. gads; Vīrs stabā. 1980. gads; Apnicīgā himna. 1895. gads; Abi labi. 2013. gads; Labāks repertuārs. 1984. gads; Kora stute. 1926. gads; Dziesmu svētku krusts. 2023. gads.

 

Blaumanis, Rūdolfs. Pazudušais dēls. Ugunī. Latviešu lugas. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023]. 

Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

''Es gribu sirdi pret sirdi. Mīlestību drīkst pirkt tikai ar mīlestību.''

 

 

 

Briedis, Uldis. Jaunie laiki. Recent Times. Fotogrāfijas. Rīga: Neputns, 2023.

Pieejams: JPB.

Grāmatā apkopotas ap 220 Ulda Brieža fotogrāfiju, kas lielākoties tapušas pēc 2000. gada. Grāmatu veido 3 daļas — “Valsts”, “Vide”, “Kultūra”, tā vēsta par politiskās situācijas attīstību, kuras laikā Uldis Briedis dokumentējis nozīmīgākos politiķus un apstākļus, ko tie veidojuši. Būtiska grāmatas daļa sastāv no latviešu kultūras darbinieku fotogrāfijām un sadzīves dokumentāliem tvērumiem, atklājot kā īpatnējo, tā raksturīgo Latvijas ikdienas norisēs, kuru pamatā ir brīvības meklējumi. Ulda Brieža vērojums mēdz būt gan episks, gan lirisks, gan ironisks, taču allaž — asredzīgi trāpīgs un emocionāli iedarbīgs. Mēs varam runāt par šī laika personalizētu vizuālo tēlu, ko radījis talantīgs fotogrāfs. 

 

Bruģis, Dainis. Akuratera māja. Ceļvedis. Rīga: Memoriālo muzeju apvienības Jāņa Akuratera muzejs; Jāņa Akuratera biedrība, 2023. 

Pieejams: JPB.

Grāmata sniedz detalizētu Jāņa Akuratera mājas arhitektoniskā veidola, apdares, kā arī iekārtotās interjera ekspozīcijas aprakstu un analīzi. Grāmatā jūs gaida gan skrupuloza informācija par katru no telpām un tajā redzamajām lietām, gan sastapšanās ar mājas iemītniekiem, uzzinot kaut nedaudz vairāk par viņu likteņiem - priekiem, bēdām, laimes un salta izmisuma brīžiem. Lietas un likteņi, materiālais un garīgais, zūdošais un pārlaicīgais šajā mājā saaudies ciešā, cerams, nekad vairs neizirstošā audumā. 

 

Danilāns, Anatolijs. Brīnumainā mikropasaule un negantie vīrusi. Mikrobioloģija. Rīga: Jumava, [2023].

Pieejams: JPB.

Dakteris Anatolijs Danilāns ir ne tikai studentu cienīts un mīlēts profesors, vērīgs zinātnes procesu analizētājs, bet arī asprātīgs stāstnieks, kura jaunākā grāmata iepazīstina ar cilvēka acij nesaskatāmo, bet tāpēc vēl aizraujošāko mikropasauli, kurā valda vīrusi un baktērijas. Kā atzīst autors, grāmata paredzēta visiem zinātkāriem cilvēkiem: gan speciālistiem, gan nespeciālistiem. Profesors A. Danilāns vienmēr pauž savu dziļāko pārliecību: lai arī mēdzam aizrauties ar mītiem un mistifikācijām, zinātne ir daudzkārt aizraujošāka, ja sākam to izprast un iedziļināties. “Mikropasaule nav vienkārša, tāpēc var gadīties, ka ar to iepazīties nebūs viegli. Grūtākos brīžos iesaku atcerēties, ka labāk ir divreiz izlasīt vienu tekstu, nekā divus tekstus vienreiz!” novēl autors.

 

Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata. Jānis Saulītis, Aleksandrs Grigorjevs, Jānis Bērziņš. 2. grāmata. Darba vides riska faktoru novērtēšana, darba aizsardzības sistēmas vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023].

Pieejams: JPB.

Rokasgrāmata paredzēta augstskolu absolventiem – darba aizsardzības speciālistiem un citiem profesionāļiem, kas uzņēmumos veic darba aizsardzības speciālistu pienākumus. Tā noderēs arī tiem, kas nesen kļuvuši par darba aizsardzības speciālistiem un kuriem bieži vien pirmais jautājums ir: ar ko sākt? 2. grāmatā sniegti praktiski padomi par darba vides riska faktoru novērtēšanu, individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli un lietošanu, darba aizsardzības instruktāžu veikšanu, nelaimes gadījumu izmeklēšanu , sadarbību ar valsts iestādēm un bīstamo iekārtu ekspluatāciju. Lai vieglāk varētu izpildīt darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, rokasgrāmatā doti arī daudzi nepieciešamo dokumentu paraugi.

 

Durvasula, Ramani. palikt vai aiziet? Kā izdzīvot attiecībās ar narcisu. Psiholoģija. [Vieta nav uzrādīta]: Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Ja jūsu partneris vienā brīdī var šķist harismātisks un apburošs, bet jau nākamājā likt jums vilties, justies nemierīgam un apšaubīt pašam sevi, iespējams, ka esat attiecībās ar narcisu. Šī bīstamā attiecību forma var lēnām sabojāt jūsu labsajūtu un galu galā arī jūsu psihisko veselību. Lai gan šķiršanās dažreiz ir veselīgākā izvēle, tā ne vienmēr šķiet iespējama, jo ir pārāk spēcīgi iemesli palikt — jūsu bērni, finansiālā drošība, reliģiskā pārliecība vai vienkārši mīlestība. Dr. Ramani Durvasula piedāvā praktiskus ieteikumus, kas palīdzēs orientēties sarežģītās situācijās, esot attiecībās ar narcisu. Šī grāmata ir reālistisks ceļvedis atpakaļ pie sevis un pie autentiskas un pilnvērtīgas dzīves, neatkarīgi no tā, vai jūs izvēlaties palikt vai aiziet. 

 

Dūhiga, Hollija. Izprast un palīdzēt. UDHS, depresija, trauksme, OKT. Medicīna. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

"Hollijas Dūhigas grāmata “Izprast un palīdzēt: UDHS, depresija, trauksme, OKT” balstās zinātniskos atklājumos, bet informāciju sniedz vienkāršā, saprotamā valodā, izskaidrojot pasaulē bieži sastopamās psihiskās slimības, to cēloņus, būtību un iespējamos risinājumus. Lasītājus uzrunā pacientu dzīves stāsti, personīgā pieredze, sastopoties ar psihiskām slimībām. Pieredzes stāsti iedrošina uz psihiskām saslimšanām skatīties ar cerību, saprast, ka neesi vienīgais ar šāda veida problēmām un katrā situācijā ir izeja. Grāmata ir ieteicama visiem jauniešiem, viņu vecākiem un tuviniekiem, lai izprastu nesaprotamās pārmaiņas savā veselībā, nenobītos, bet ar cerību turpinātu mācīties, strādāt un būt veiksmīgiem dzīvē." Māris Taube, ārsts psihiatrs, Rīgas Stradiņa universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesors. Grāmata tapusi sadarbībā ar labākajiem bērnu garīgās veselības profesionāļiem. Krāsainie attēli un košais noformējums palīdz iedziļināties visai sarežģītās tēmās. Sniegta lietišķa pieeja bērnu un viņu ģimeņu garīgās veselības izzināšanai. Dotas metodes un praktiski padomi, kā sadzīvot ar garīgās veselības traucējumiem. 

 

Dziesmai šodien liela diena. 150 latviešu dziesmu vārdi. 1. daļa. Sastādījis Guntars Račs. Rīga: MicRec, 2023.

Pieejams: JPB.

Krājumā iekļauti dziesmu vārdi tām dziesmām, kuras klausāmies un dziedam līdzi Dziesmu svētkos, sadziedāšanās koncertos, godos un ģimenes svinībās. Dziesmas, kuras vienojušas latviešus priekos un bēdās. Vienkopus ar tautasdziesmām krājumā iekļautas rindas, kuras radījuši mūsu dzejas dižgari – Rainis, Eduards Veidenbaums, Imants Ziedonis, Alfrēds Krūklis, Ojārs Vācietis, Jānis Jaunsudrabiņš, Vizma Belševica, Kārlis Skalbe, Knuts Skujenieks, Fricis Bārda, Aspazija, Māris Čaklais, Jānis Akuraters un daudzi citi, kuru dzeju mūzikā ietērpuši Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Mārtiņš Brauns, Uldis Marhilevičs, Jāzeps Mediņš, Pēteris Plakidis, Emilis Melngailis, Jānis Lūsēns, Pēteris Barisons, Raimonds Tigulis, Ēriks Ķiģelis, Ainars Virga un citi izcilu melodiju meistari. Liela daļa no dziesmām ir “līdzi dziedamās”, bet daļa tādu, kuru patieso jēgu, iespējams, spēsim izprast tikai izlasot vārdus “melns uz balta”, jo nav nekāds noslēpums, ka daudzi no mums parasti droši zina tikai dziesmas pirmās rindiņas un piedziedājumu. Tāpēc daudziem šī būs lieliska iespēja labi zināmās dziesmas izprast vēl labāk. Nav arī nekāds noslēpums, ka daudzi no mums zina, kurš ir dziesmas mūzikas autors, bet jau pārdomās sarauc pieri, kad pajautā par dzejas autoru. Šo neveiklību atrisina šī grāmata, kuras turpinājums sekos jau drīzumā, jo latviešu dziesmu pūrā ir vēl simtiem skaistu un neaizmirstamu melodiju, kuras savītas ar lielisku dzeju.

 

Dziesmu svētkiem - 150. Vēsture, versijas. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2023].

Pieejams: JPB.

Monogrāfija sper soli tālāk dziesmu svētku tradīcijas pētniecībā. Lūkojoties uz svētkiem no vairākiem skatpunktiem, autori uzmanības centrā likuši dziesmu, tātad - repertuāru un svētku muzikālo sadaļu, mūzikas vēsturiskās norises un kolīzijas, bet notikumi mūzikā skatīti kultūras un ideju kontekstā. Grāmatas struktūras mugurkaulu veido dziesmu svētku vispārpieņemtā periodizācija. Uz šīs laika skalas liktas atziņas par dažādajiem dziesmu svētku tapšanas un rašanās avotiem, iezīmēta dziesmu svētku etniskā ass, kas tautasdziesmas veidolā satur kopā svētku repertuāra pamatus, izsekots kordiriģēšanas tendencēm, vokālās skaņveides metodoloģijas attīstībai un ieskicētas mūzikas un varas attiecības, mēģinot apzināt, kā dažādi politiskie režīmi ietekmējuši mūzikas izvēli, stilistiku, žanriskumu. 
Avoti. Dziesmu svētku priekšvēsture. Ilze Šarkovska-Liepiņa; Tautasdziesma dziesmu svētkos - no I līdz XXVI. Arnolds Klotiņš; Vai kora dziedāšanai jābūt daiļai? Jānis Erenštreits; Dziesmu svētki mainīgajos politiskajos un varas apstākļos. Ieva Ezeriete; Zem svešiem karogiem. Latvijas X-XIX dziesmu svētki. Ilze Dūmiņa-Kroja; Trimdas dziesmu svētki: vienotība, jaundarbi, domstarpības. Orests Silabriedis; Simfonisma straumē. Armands Znotiņš, Ilze Šarkovska-Liepiņa.

 

Elsbergs, Jānis. Bez variantiem. Latviešu dzeja. Rīga: Aminori, [2023].

Pieejams: JPB.

Jānis Elsbergs (1969) piektajā dzejas krājumā sava liriskā varoņa pārdzīvojumus atklāj ar vēl nebijušu godīguma pakāpi. Dzejnieks bieži tveras pie ironijas, bet tā ir tikai bezjēdzīga slēpšanās, kad atklāts jau ir viss. Šajā dzejā ir izmisums, alkas, skumjas, kritiens pilnīgā tumsā, bet tad – atkalatgriešanās pie cerības un mīlestības.

 

Gabarajeva, Linda. Apļi. Latviešu dzeja. Rīga: Neputns, 2023.

Pieejams: JPB.

Lindas Gabarajevas dzeju raksturo precīzs vērojums — jūtas un domas ir iemiesotas konkrētā, taustāmā realitātē. Tādā ziņā Gabarajeva turpina modernisma tradīciju, kurā idejas un lietas tika pasludinātas par vienotām. Viņai šī tradīcija ir pazīstama arī kā prasmīgai atdzejotājai un amerikāņu dzejas pazinējai. Nevajadzētu domāt, ka modernisma estētika šeit ir pašmērķis, tā drīzāk ir gaumīgi izmantots instrumentu kopums jaunu mērķu sasniegšanai. Uzskatāms ir Gabarajevas dzejas laikmetīgums — piesaiste vietām un cilvēkiem, piemēram, Kandavai, mammai un dēlam. Piesaiste tam, kas liek meklēt tīru valodu, jo uzspēlēta izteiksme būtu nodevība. Gabarajeva šo valodu ir atradusi pārsteidzoši ātri, un tās iedarbība uz lasītāju ir tūlītēja.

 

Gailīte, Mārīte. Dārzs iesācējam. No būvbedres un nezālēm līdz skaistām sakņu, augļu un puķu dobēm. Rīga: Latvijas Mediji, [2023].

Pieejams: JPB.

Grāmatā apkopoti ieteikumi un padomi tiem, kuri meklē atbildes uz jautājumiem, kā plānot un iekopt savu sakņu, augļu un puķu dārzu, ierīkot siltumnīcu, ko iesākt ar būvgružiem, kādas nezāles, augu slimības un kaitēkļi ir jāierobežo, lai īpašums būtu skaists un sakopts. Pamatīgi iztirzāta zemes ielabošanas tēma, kas nākotnē nosaka katra dārza augu izvēli un kopšanas nosacījumus. Grāmatā izmantoti materiāli arī no tematiskā žurnāla "Padoms Rokā" izdevumiem.

 

Gledvels, Malkolms. Sarunas ar svešiniekiem. Kas būtu jāzina par cilvēkiem, ko nepazīstam. Psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Autors apgalvo, ka, cenšoties izprast nepazīstamus sarunu biedrus, mēs mēdzam izmantot pilnīgi aplamas stratēģijas. Varam izraisīt pārpratumus, konfliktus un krīzes, kas būtiski ietekmē ne vien pašu dzīvi, bet pat pasauli kopumā, tikai tāpēc, ka nezinām, kā sarunāties ar svešiniekiem. Kāpēc ne vienmēr uztveram pareizi citu cilvēku teiktop Malkolms Gledvels grāmatā apraksta visā pasaulē skaļi izskanējušus dramatiskus notikumus, kad cilvēki ir “runājuši cits citam garām”, un parāda neveiksmīgo komunikāciju biežāko cēloni – neziņu par sarunas biedra vēlmēm un sajūtām. 

 

Janovskis, Gunars. Nams Slokas ielā. Latviešu romāns. Rīga: Jumava, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

“Nams Slokas ielā 15 bija piecstāvu. Tur dzīvoja desmit ģimenes. Pagrabā — sētnieks. Jumtā — gleznotājdarbnīca. Vairums ģimeņu tālāk par labrītu nedraudzējās, ja neskaita 5. un 6. dzīvokli. Varbūt tāpēc, ka abām bija vairāki bērni. Katrai zēns un meitene pusaudžu gados un puika un skuķis, kuri tikai rudenī sāks iet skolā. Olgas ielas ­skolā, ko pa vecam dēvēja arī par Ļermontova skolu. ­Mantojums no krievu laikiem. Nepagāja ne ilgi, un viens otru sāka pazīt arī pārējie. Viņi satikās kāpnēs, veikalā, tramvaja pieturā. Dažus ­saveda kopā gadījums.” Tā sākas Gunara Janovska romāns “Nams Slokas ielā”, kura darbība norisinās pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu nogalē. Namā mīt desmit ģimenes, kā arī sētnieks un māksliniece Purgale. Romāns stāsta par kaimiņu savstarpējām attiecībām vienas vasaras laikā, kā arī par katra it kā ikdienišķo un vienmuļo, bet tomēr krāsaino ikdienu.

 

Jauja, Lelde. Pārēšanās ābece. Latviešu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatas galvenā varone Ita par savu problēmu saka: “Pārēšanās – mans krusts, mana līdzgaitniece, mans labākais bezkājainais draugs. Bailīgi saucu tevi vārdā, bažīgi sāku pieņemt tevi kā daļu no sevis. Paēdis cilvēks – laimīgs cilvēks. Pārēdies cilvēks – nelaimīgs. Paēdis neēdušu nesaprot. Pārēdies nevienu nesaprot – nav spējīgs.” Kā gan ar šo “līdzgaitnieci” un “draugu” cīnīties. 

 

Jonesko, Ežēns. Piezīmes par un pret. Franču esejas. [Rīga]: Omnia mea, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Krājumā apkopoti svarīgākie Jonesko teksti, kuros dramaturgs dalās domās par autoru, tā misiju, par mākslu un rakstniecību kopumā, par avangardu, mūsdienu teātri, savām lugām, par kritiku, attieksmi pret to, velkot paralēles ar citiem mākslas veidiem, par kritikas neiespējamību, ilustrējot to ar dzīviem piemēriem, par valodas krīzi un valodu kā modernu kara metodi, par subjektīvo, objektīvo, par aplamo un vienlaikus patieso. Šo uzskaitījumu varētu turpināt nebeidzami - tik aptverošas ir autora piezīmes par un pret. Pēc Jonesko vārdiem, rakstnieka darbs ir nevis vēstīt, bet jautāt. Viens jautājums noved pie nākamā. Atbildes visbiežāk nav rodamas, bet jautājumi liek domāt, un tas ir svarīgi, lai apjaustu savu vietu pasaulē.

 

Judina, Dace. Bez nožēlas. 19. grāmata. Latviešu detektīvromāns. Rīga: Latvijas Mediji, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Mežāju pagastā cits pēc cita notiek trīs asinis stindzinoši noziegumi. Pieci upuri - četri jaunieši un skolas direktore. Globālajā tīmeklī mākslai veltītās vietnēs tiek nopludinātas gleznaini uzņemtas upuru fotogrāfijas, kas atgādina kadrus no filmām. Aizdomas krīt uz Kaķīša audžudēlu Uģi... Lielajā Mājā tikmēr nomainās vadība. Atklājas, ka jaunais šefs ir Kārļa Basa jaunības drauga Podziņa dēls, pulkvedis Edgars Poga, kuru ietekmīgais tēvs klusiņām vadījis augšup pa karjeras kāpnēm. Nelāgu pārsteigumu iznāk piedzīvot arī no profesora Mihailova puses. Satriekti par agrāko draugu dubultspēli, Miks Kaķītis ar komandu atstāj dienestu. Tikmēr Anna Elizabete, baroneses Annas Rozes iedrošināta, piekrīt kā konsultante pievienoties filmas Gadsimta ķēriens uzņemšanas grupai Francijā...

 

Kaminskis, Iļja. Kurlā republika. Amerikāņu dzeja. Rīga: Neputns, [2023].

Pieejams: JPB.

Grāmatā vēstīts par kādu izdomātu pilsētu, ko okupējusi sveša armija, un tās iedzīvotāju kluso pretošanos. Krājums iesākas ar dzejoli par nedzirdīgu puiku Petju, kurš tiek nošauts par necieņas izrādīšanu karavīram. Pēc šī notikuma visa pilsēta apņemas "zaudēt dzirdi", tādējādi protestējot pret armijas klātbūtni un zvērībām. Krājums ir poētiska liecība tam, ar ko nākas saskarties jebkurai kopienai, kas nonākusi svešas varas okupācijas apstākļos, par cilvēka drosmi un vājumu šadās situācijās un neizdzēšamo cerību, ko cilvēki saglabā. 

       

Kaprāns, Mārtiņš. Latvieši tur. Latvijas emigrantu mobilitāte un iesakņošanās Lielbritānijā 21. gadsimteņa sākumā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023.

Pieejams: JPB.

Lielbritānija pēdējo 20 gadu laikā ir kļuvusi par lielāko Latvijas emigrantu mītnes zemi. Grāmata ir analītisks stāsts par latviešiem, kuriem darba iespēja ārzemēs ir ļāvusi izmainīt dzīvi un iesakņoties Lielbritānijā - valstī ar ilgu imigrācijas un sociālās stratifikācijas vēsturi. Kādam tas bija īslaicīgs piedzīvojums, eksperiments, epizodiska sociālā statusa un personiskas varēšanas mēraukla, izrāviena brīdis, lai pēcāk dotos citur vai atgrieztos Latvijā ar jaunām prasmēm un uzlabotu materiālo stāvokli. Taču daudziem Lielbritānija nozīmēja citādas dzīves sākumu, glābšanas riņķi un bezgalīgu iespēju salu. Šī grāmata ir par viņiem visiem, kas devās tur, kur tika solītas labākas iespējas būt laimīgiem. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

 

Klīdzējs, Jānis. Cilvēka bērns. Latviešu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Rakstnieks Jānis Klīdzējs no Kalifornijas man atsūtīja paku ar piecām savām trimdā izdotajām grāmatām, jo biju sācis rakstīt scenāriju daudzsēriju filmai pēc viņa stāstu krājuma GOJPUTNU DZĪSMA motīviem. Tas bija Dieva pirksts, ka lasīšanai kā pirmo paņēmu “Cilvēka bērnu”. Lasīju un priecājos, ka mazo Bonifāciju ar pilnām tiesībām varētu iekļaut sava seriāla varoņu ģimenē. Taču puika bija tik vīrišķīgs un patstāvīgs, ka pieprasīja visu ekrāna platību. Un galu galā romāna beigu ainā pie krusta panāca savu… Lasiet un uzzināsiet, kas mani tā saviļņoja, ka kritu uz ceļiem līdzās Boņukam ar pateicību Dievmātei par filmu, kas dažās sekundēs uzzibsnīja manī visā krāšņumā un lika mainīt nodomu. /Jānis Streičs. 

 

Konelijs, Maikls. Tuksneša zvaigzne. Amerikāņu detektīvromāns. Rīga: Kontinents, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Harijam Bosam gadiem nav izdevies atklāt noziegumu – kāds psihopāts ir nogalinājis veselu ģimeni un joprojām atrodas uz brīvām kājām. Kādreizējā kolēģe Renē Balāra piedāvā Bosam iesaistīties nupat atjaunotajā neatklāto lietu izmeklēšanas vienībā kā brīvprātīgajam. Tādējādi viņš varētu izmantot Losandželosas policijas pārvaldes resursus arī tā nozieguma atklāšanā, kas joprojām nedod viņam mieru. Abiem būs jānoliek malā senie aizvainojumi, jāstrādā kopā un jāatrod bīstamais slepkava.

 

Kravza, Inese. Pagātne ir ceļvedis, nevis osta. Latviešu romāns. Rīga: Ezerrozes grāmatas, 2023.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Dzīve nav cīņa. Tiek piedzīvotas situācijas, kuras atrisinot mēs pilnveidojam sevi un bagātinām savu pieredzi. Atmetot bailes un sperot soļus nezināmajā, ir iespēja izkļūt no iestrēgušās un mokošās dzīves. Dzīve nav dota, lai mocītos un dzīvotu nožēlojamībā, katrs izvēlas savu dzīvesveidu un dzīvi. Neviens tev nevar pateikt, ko darīt. Neviens tev nevar pavēlēt, kā dzīvot. Grāmatā tiek sniegti piemēri no dzīves, lai iedrošinātu un uzmundrinātu lasītāju noticēt sev un gaišajai nākotnei, kura sākas jau šodien.

 

Krekle, Maija. rudens šogad būs agrs. Vakara romāns; 7 (289) /2023. Latviešu romāns. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Ričards un Nelda satiekas, kad abiem jau ir ģimenes, bērni, arī mazbērni. Un prāts sāk nenogurstošu cīņu ar jūtām un kaisli. Vai varam būt egoistiski laimīgi uz citu rēķina? Arvien izteiktāk ieskanas harmonijas un saskaņas trūkums abu varoņu attiecībās ar meitām. Kurā brīdī nevis vecāki, bet bērni kļūst par mūsu dzīves skolotājiem? Nemitīgi rodas jauni "jā" un "kā būtu, ja būtu", tikai... laiku jau nevar pagriezt atpakaļ. Nevar arī padarīt par nebijušām ne Neldas, ne visvairāk jau Ričarda iepriekšējā dzīvē izdarītās izvēles. Atpakaļceļa nav. It īpaši tad, kad beidzot ir sastapts kāds tik tuvs, ka nevēlamies to zaudēt. 

 

Krēsliņa, Zane. Man, lūdzu espreso, kruasānu un laimīgu dzīvi! Latviešu romāns. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Lilijai ir viss, ko varētu vēlēties - darbs, mīlošs vīrs un drošība, tomēr viņa nejūtas laimīga. Lilija apšauba savu laulību, darbs nav sapņa piepildījums un psihoterapijas dīvānā pavadīts vairāk laika, nekā gribētos atzīt. Taču kādu dienu zīmīga sapņa iespaidā Lilija izlemj aiziet no darba un doties uz Franciju. Tur viņa nonāk pie negaidītām atbildēm par sevi, laimīgu dzīvi un attiecībām. Lilija ne tikai apgūst izslavētās franču virtuves noslēpumus, bet arī mācās pārvarēt šaubas un uzdrīkstēties noticēt. Tomēr - vai viņa būs gatava pārmaiņām, ko šis ceļojums atnesīs?

 

Krutins, Voldemārs. Trakās jaunības memuāri. Biogrāfisks romāns ar īstenības motīviem. Rīga: Jumava; Liegra, 2023. 

Pieejams: JPB.

“Pasaulē noteikti ir cilvēki, kuriem jaunības gados, un ne tikai, dzīve plūdusi rāmi un mierīgi. Taču tas neattiecas uz šīs grāmatas Autoru. Tiekšanās uz savu izsapņoto profesiju, tā laika iekārtas radītie rāmji, savas dzīves nodrošināšana un tik dažādie līdzcilvēki, negulētas naktis un relaksācija, sporta treniņi, ceļojumi. Ja mums būtu jālasa kāda autora 20 gadu garumā veiktie pieraksti dienasgrāmatās, varētu kļūt garlaicīgi, bet Autors šo gadu notikumus ir “iztvaicējis” un lasītājam piedāvā “koncentrātu”. Nu, traka tā jaunība ir bijusi! Arī raiba un skaista. Tāpēc jau tā ir jaunība!”.

 

Kursišs, Guntis. Sāpes un ziedi. Latviešu dzeja. Saldus: SIA "Valters Dakša", 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Grāmatas izdevējs Valters Dakša raksta: "Gunta Kursiša dzeja ir bagāta ar vīrišķīgu valodas spēli un metaforām, kas sniedz lasītājiem jaunu redzējumu par pasauli un cilvēku attiecībām, spēj caur vārdiem radīt emocijas un atklāt dziļas sajūtas, kuras mēs varētu sajust, bet ne vienmēr spējam izteikt".

 

Kūlis, Ēriks. Raksti. 4. sējums. Apvāršņi. Rīga: Jumava, 2023.

Pieejams: JPB.

Neviens stāsts nespēj sacensties ar dzīvi tās piln­asinības un arī nolemtības dēļ, tomēr miljoniem autoru ir pārliecināti, ka tieši viņa stāsti vai romāni darīs lasītāja brīvos brīžus aizraujošus ar to lappusēs atainoto dzīvi tās patiesīguma dēļ. Tā mēs visi rosāmies savās vairākās dzīvēs — vienu taupām cilvēkam, ko noteikti ceram reiz satikt vai esam jau satikuši, otru sev pašam, pilnu slēptākajām domām, sajūtām, sapņiem, pārliecībai rītdienai, bet trešo — bagātu ar aizgājušo gadu notikumu dāsnumu, satiktiem apbrīnojamiem cilvēkiem. Un varbūt arī vieglu smeldzi, ka dzīvei nav bijis malnraksta, viss noticis uzreiz, jo liktenis bijis nepielūdzams skolotājs. Šajā sējumā ietilpst pāris jaunības dienu stāsti, autoram joprojām tikpat aicinoši kā apvārsnis, kuru vēloties aizsniegt jāiet garām vienmēr šalcošajiem kup­lajiem sudrabvītoliem, ņemot līdz kādas meitenes sudra­bainos smieklus un draugus, lai arī tie dzīvo nepareizu dzīvi; ietilpst arī lappuses par dēkaiņiem un par cil­vēkiem, kas ieradušies Latvijā, jo te apvāršņi pagaidām ir mierīgi….
Saturs: Nobela prēmija mīlestībā; Mēs ar Maksi; Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest; ...Jau augusts un stārķis lido prom; Literārās novadpētnieces Mirdzas Birznieces ceļojums Tāšos.

 

Kūlis, Ēriks. Uzgleznot laiku. Latviešu stāsti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Uzgleznot laiku... Vai tas maz iespējams? Ne to laiku, ko skaita minūtes, stundas un dienas, bet to laiku, laikmetu, kurā dzīvojam. Laiks vienmēr ir bijis sarežģīts. Mūsdienās to iezīmē nesen piedzīvotā Covid-19 pandēmija, karš Ukrainā, inflācija, deflācija un politiskas kaislības. Lai cik neiespējami šķiet to visu uzgleznot, rakstnieks Ēriks Kūlis ņem savu vārdu paleti un spēcīgiem triepieniem glezno. Indīgi zilā krāsa noder ironijai (stāstos "Lapkriša neērtības", "Vēja radītāji"), salātzaļā - smieklu devai ("Vīru runa"), bet dvēseliski balto un sāpīgi melno rakstnieks izvēlas, kad jāattēlo skaudrais vēstījums par Petro no Mihailivkas ciema Ukrainā ("Lai viss ir kā pie cilvēkiem").
Saturā: Garīgā nepieciešamība; Ļoti svarīgs iemesls; Mājas ēna; Skaisti beigusies diena; Mūža loms; Tālredzīgā rīcība; Mierinājums; Vīru runa; Skandināvu minimālisms; Ziemassvētki divatā; Laimīgā roka; Vēja rādītāji; Mēs visi esam kādam parādā; Lapkriša neērtības; Līdzsvarojums; Kāda diena A.D. 1951; Disidents; Zīlītes aicinājums; Niknā Kaža pārsteigums; Katram savs; Uzgleznot laiku; Mīlestībā ir gandrīz kā karā; Lai viss būtu kā pie cilvēkiem.    

 

Ķeruss, Jānis. Vara un sabiedrība Latvijā (1945‒1983). Vēstures avotu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2023].

Pieejams: JPB.

Avotu krājums paredzēts Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studentiem kā mācību līdzeklis, apgūstot dažādus Padomju Latvijas vēstures procesus un attiecīgā laika avotus. Krājuma pirmajā daļā parādīta varas iestāžu darbība, tajā pārsvarā iekļauti institucionāli, valsts varas iestāžu radīti dokumenti. Otrajā daļā apkopoti dokumenti, kuri parāda procesus sabiedrībā, iedzīvotāju ikdienas problēmas un dažādu notikumu interpretācijas atmiņās un vēstulēs. 
       

Lasmane, Anita. Gari mūsu dzīvēs. Ezotērika. Cēsis: Sava grāmata, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Šī ir pirmā latviešu autora grāmata, kas stāsta par gariem. Tajā rakstīts par mirušajiem, par kapiem, garu izsaukšanu, rituāliem. Autores pieredzes stāsti papildināti ar dažādu cilvēku stāstiem no dzīves. Autore raksta: "Lasot šo grāmatu, nav jāiespringst un bailēs jādreb zem segas. Kāpēc ir vajadzīga šī grāmata? Tāpēc, ka pati strādāju un komunicēju ar gariem un mani tracina cilvēku izdomājumi par to, ka tas ir ļauni. Gari ap mums ir visu laiku, un mēs to nevaram kontrolēt. Galu galā, ir ziedu gari, pļavas gari, uguns gari, ūdens gari, meža gari, un tā bez gala".

 

Latviešu tautasdziesmas. 12.sējums. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. Rīga: Latvijas universitātes Literatūras, folkloras un Mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve; Zinātne, 2023.

Pieejams: JPB.

Latviešu tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma 12. sējums tematiski turpina 11. sējumā aizsākto ar kāzu rituālu saistīto tautasdziesmu publicēšanu, aptverot tādas tēmas kā apdziedāšanos, mičošanu, guldināšanu, veltīšanu u.c. (skat. pievienoto satura rādītāju). Šis sējums būs iezīmīgs, pirmkārt, ar plašu apdziedāšanās dziesmu klāstu. Līdzīgi kā 11. sējumā, arī 12. sējumā tiks atgrieztas to lietojuma tradīcijā dziesmas, ko K. Barons ievietojis tā saucamo nerātno dainu sējumā, tā veicinot sabiedrības izpratni par dziesmu mantojuma dažādību. Otrkārt, 12. sējuma parindēs tiks pievienoti teicēju skaidrojošie komentāri, tādējādi paplašinot informāciju par dziesmas lietojuma situāciju un izpratni. Treškārt, sabiedrībā kļuvušas populāras kāzas “pēc sentēvu paražām”, tāpēc plašais tekstu klāsts praktiķiem sniegs precīzākas norādes par kāzu godu norisi senāk. Ceturtkārt, 12. sējums būs apjomīgākais no līdz šim izdotajiem. Turpinot jau iepriekš aizsākto, arī šim sējumam pievienota skaidrojošā vārdnīca un izveidots profils LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv, pievienojot atbilstošu audio materiālu.

 

Latviešu valodas gramatika. Pamatlīmenis: A2. Mācību līdzeklis gramatikas apguvei angļu valodā runājošajiem. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Mācību līdzekļa mērķauditorija ir ne tikai pieaugušie valodas apguvēji ar angļu valodu kā starpniekvalodu, bet arī visi tie, kas latviešu valodu apgūst bez starpniekvalodas vai ar citas starpniekvalodas palīdzību. Mācību līdzeklis veidots saskaņā ar valodas prasmes pamatlīmeņa A2 gramatikas aprakstu. Valodas apguvējam noderīgas ir arī pievienotās gramatikas pārskata tabulas, uzdevumos izmantotās leksikas vārdnīca, uzdevumu atbildes un citi pielikumi. Grāmatas beigās latviešu-angļu valodas vārdnīca.

 

Loro, Dominika. Māksla ēst maz. Mainīt ieradumus, lai zaudētu svaru. Uztura mācība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

Slaiduma kulta iespaidā cilvēki izmēģina dažādas modes diētas... un cieš neveiksmi. Kāpēci Jo tās nav viņiem piemērotas. Katram cilvēkam ir atšķirīga ķermeņa uzbūve, temperaments, vecums, fiziskās, profesionālās un sabiedriskās aktivitātes, garšas izjūta, iekšējais pulkstenis, pagātne, kultūra un arī sava – veģetāra, gaļas, bezglutēna, ierobežojoša, izsmalcināta vai junk food – “diēta”. Grāmatā uzzināsiet, kā pielāgot diētu savai personībai un dzīvesstilam, lai saglabātu vai atgūtu veselību un labu augumu. Izmēģiniet Dominikas Loro pieeju – uztveriet diētu kā baudas un labsajūtas meklējumus un iespēju izzināt sevi. “Esmu centusies aptvert pēc iespējas vairāk aspektu, kas saistīti ar liekā svara rašanos: gan tos, kas saistīti ar uzturu, gan tos, kas sakņojas psiholoģijā un kultūrā. Dzīvojot Japānā jau vairāk nekā četrdesmit gadu, man ir bijis daudz laika apbrīnot japāņu māku izkopt slaidumu.” Ēdiet maz, ēdiet skaisti un labā kompānijā! Mainiet ieradumus, lai liekais svars neatgrieztos!

 

Moja, Džodžo. Meitene, kuru tu atstāji. Angļu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

1916. gads, Francija Sofijai Lefēvrai ir jāspēj nosargāt ģimeni, kamēr viņas mīļotais vīrs Eduārs karo frontē. Kad Sofija tiek norīkota apkalpot vācu virsniekus, kuri ik vakaru ierodas viņas viesnīcā, dzīve pārvēršas nežēlīgas spriedzes virpulī. Un brīdī, kad jaunieceltais komandants ierauga Eduāra gleznoto Sofijas portretu, dzimst bīstama kaislība, kas Sofijai liek pieņemt smagu lēmumu... Gandrīz gadsimtu vēlāk Sofijas portrets atrodas Līvas Halstonas mājā. Un kāda nejauša tikšanās atklāj šīs gleznas patieso vērtību un trauksmaino pagātni. Pagātni, kas grasās atgriezties, lai pilnībā izmainītu arī Līvas dzīvi. Romānā “Meitene, kuru tu atstāji” divas jaunas sievietes, kuras šķir gadsimts, ir vienotas savā nolemtībā cīnīties par tiem, kurus mīl, lai kāda būtu cena...


Nākotnes valsts. The Future State. Izstādes katalogs. Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, [2018].

Pieejams: JPB.

Mākslinieki: Artūrs Arnis, Aigars Bikše, Andris Breže, Izolde Cēsniece, Ivars Drulle, Andris Eglītis, Miķelis Fišers, Gints Gabrāns, Atis Jākobsons, Ernests Kļaviņš, Liene Mackus, Katrīna Neiburga, Leonards Laganovskis, Kirils Panteļejevs, Anta Pence, Krišs Salmanis, Māris Subačs, Ivars Veinbergs, Artūrs Virtmanis, Andris Vītoliņš, Rihards Vītols, Aija Zariņa.  Izstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls no 2018. gada 22. februāra līdz 20. maijam. Izstāde "Nākotnes valsts" veltīta Latvijas valsts simtgadei.
  

Ogriņš, Andris. par bites tiesu. Latviešu dzeja. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2023].

Pieejams: JPB.

Andra Ogriņa astotais dzejoļu krājums turpina dzejniekam raksturīgās tēmas un motīvus: visuma rašanās un pastāvēšanas mītu, cilvēka dzīves jēgas meklējumus, eksistences pamatu celšanu un noārdīšanu, spilgtu mūsdienu urbānās vides atspoguļojumu, gara un matērijas attiecības u.c. Caur dūmakainu sapņa un tumsas poētiku dzejnieka "es" tiecas ieausties mūžības audeklā, salikt pasaules mozaīku, mīlēt un būt mīlētam, atrast savu vietu akmens pilsētā, pār kuru plešas bezgalība.

 

Pastaiga pa skaisto Liepāju. Fotogrāfiju albums. Liepāja: Biedrība "Liepāja 400", [2021?].

Pieejams: JPB.

Senas fotogrāfijas ir kā īsta laika mašīna. Par tādu ceļojumu pagātnē kļūs albums "Pastaiga pa skaisto Liepāju", kurā ietverti vairāk nekā divsimt pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu fotoattēlu. Nav šaubu, ka šī ir grāmata, kurai jābūt katra liepājnieka grāmatplauktā. Tā parāda, cik skaita bija senā Liepāja, kad to vēl nebija skāris II pasaules kara posts. Tā ļauj izjust tā laika noskaņu un sadzīvi, kā arī palīdz uzturēt dzīvu saikni starp mūsdienām un pagātni. Grāmata kalpos kā materiāls, lai izglītotu cilvēkus par tā laika Liepāju, liktu liepājniekiem lepoties ar to. Grāmata ir arī labs izziņas avots tiem, kas interesējas par arhitektūru, pilsētbūvniecību un plānošanu. Izdevums atklāj Liepājas savdabību un tās nozīmi Latvijas pilsētu attīstības kontekstā.

 

Pataki, Elisone. Nesalauztais skaistums. Nekad nepadodies. Amerikāņu romāns. Rīga: Kontinents, [2023].

Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Kad Elisone un Deivs pie altāra apsola viens otram būt kopā labos un sliktos laikos, viņiem pat neienāk prātā, ka liktenis jau drīz vēlēsies pārbaudīt, vai zvērests tiks pildīts. Varbūt nasta tomēr izrādīsies par smagu? Ilgi gaidītajam atvaļinājumam Havaju salās vajadzēja kļūt par idilliskām brīvdienām - pēdējām, kas pavadītas divatā, pirms meitiņas piedzimšanas. Bet lidojuma laikā Deivu piemeklē trieka. Nākas veikt ārkārtas nolaišanos. Neviens nezina, vai Deivs izdzīvos un, ja izdzīvos, kādas būs triekas sekas. Elisone turas pie ticības, ka vīrs atveseļosies, par spīti tam, ka reizēm viss kļūst neizturami smagi.

 

Pāsilinna, Arto. Paradīzes salas gūstekņi. Somu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB.

Lidmašīna, kas noīrēta ANO misijas vajadzībām, slikto laikapstākļu dēļ novirzās no kursa un veic piespiedu nolaišanos Klusajā okeānā netālu no kādas Melanēzijas salas. Starp pasažieriem ir zviedru medmāsas, somu vecmātes, norvēģu ārsti, somu mežstrādnieki, viens somu žurnālists. Nokļuvuši šādā neapskaužamā situācijā, viņi kopā ar lidmašīnas angļu pilotiem un stjuartēm nolemj pēc iespējas labāk iekārtoties uz salas un izstrādāt plānu, kā tikt prom no turienes. Romānā “Paradīzes salas gūstekņi”, ko apdzīvo anarhistiski, nedaudz traki un dumpinieciski personāži, ar negodbijīgu humoru atainota iedomāta utopija. Arto Pāsilinna sev raksturīgajā stilā radījis neapdzīvotas salas literāro versiju, vedinot uz domām, ka godprātīga bagātību sadale un taisnīgums līdz ar neatkarību no civilizācijas diktētām struktūrām var cilvēkam sniegt laimi. Varbūt...

 

Rihards Vāgners un Rīga. Autobiogrāfija. Rīga: Jumava, 2023.

Pieejams: JPB.

Vienam no pasaules mūzikas dižgariem – komponistam Rihardam Vāgneram 2023. gadā aprit 210 gadi kopš piedzimšanas un 140 gadi kopš viņš iet mūžības gaitas. Kālab atceramies viņu un vēl sasaistē ar mūsu mīļo, sirmo Rīgu? Pašā Vecpilsētas sirdī ir Riharda Vāgnera ielas 4. nams, pie kura mēs varam piestāt un ieklausīties senā stāstā… Rihardam bija tikai 24 gadi, kad 1837. gadā viņš, parādu mākts, uzņēmās kapelmeistara pienākumus Rīgas Pilsētas teātrī un palika tur līdz 1839. gada jūlijam, kad kopā ar sievu Minnu un ņūfaundlendiešu sugas suni devās plašajā pasaulē. Vāgneru uz Rīgu uzaicināja teātra direktors Karls fon Holtejs – tas pats, kurš vēlāk uzrakstīja kriminālromānu “Slepkavība Rīgā” (1855, tulkots arī latviešu valodā). Diemžēl fon Holteja un komponista ceļi šķirās: iespējams, greizsirdības – iespējams, citu iemeslu dēļ. Nezinu. Vāgneru gaidīja grandiozi plāni un ieceres. Ko gan viņš paņēma līdzi no Rīgase Tās bija būtiskas lietas: orķestra padziļinājums, aptumšota skatītāju zāle un amfiteātrim līdzīgs pacēlums. Šo principu Vāgners vēlāk realizēja Baireitas teātra celtniecībā. Viss bija un viss notika.

 

Rundāles pils krāsnis. Stoves of Rundāle Palace. [Bauskas novads]: Rundāles pils muzejs, 2023. 

Pieejams: JPB.

Unikāla visas Eiropas mērogā - tā par grāmatu, kurā aprakstītas Rundāles pils krāsnis, saka tās autori. Viņiem izdevies atrast vēsturiskus dokumentus, kas liecina, kā Vīnes un Pēterburgas podnieki strādāja, lai darbnīcā Vircavā radītu zili baltos krāšņu podiņus. Uz tiem gleznoti gan cilvēki un ainavas, gan reāli un mītiski zvēri un putni. Tagad grāmatas fotogrāfijās krāsnis skatāmas tuvplānā. Un reizē tā ir skaista dāvana Rundāles pils dzimšanas dienā. Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

 

Sīle, Inga. Ārstniecības augi no ticējumiem līdz mūsdienām. Rīga: Pūce, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Pirmoreiz Latvijā: Izpētīti 38 tūkstoši latviešu tautas ticējumu. Ārstniecības augi atklāti vairāk nekā 1900 ticējumos. Grāmatā ievietotas receptes, kurās tautas medicīnā lietoto augu dziedinošais spēks ir zinātniski pierādīts. Dzīvot veselīgi mūsdienās palīdz zināšanas par ārstniecības augiem un prasme tos lietot. Nereti dzirdēts apgalvojums, ka senču gadsimtiem praktizētā ārstniecība ar augiem šolaik nav nopietni vērā ņemama, jo tās iedarbībai nav zinātniska pamatojuma. Tā teikt, mēģināt var, ja nelīdzēs, tad arī neskādēs. Šī grāmata apliecina, ka tā gluži vis nav. Autore PhD Inga Sīle izpētījusi milzīgu apjomu tautas ticējumu, kuros minēti ārstniecības augi un kaites, pret kurām sendienās tie lietoti. Pētījumā viņa atklāj, ka ievērojamai daļai no tautas dziedniecības pierakstos minētajiem augiem ir pierādīta to ārstnieciskā iedarbība. Grāmatā ievietotas receptes, kurām ir lietojuma zinātnisks pamatojums. Ticējumos minētie augu daudzskaitlīgie nosaukumi – apvidvārdi atklāj Latvijas novadnieciski atšķirīgo valodas bagātību. Viens un tas pats augs senāk dēvēts pat pārdesmit dažādos vārdos. Uzskatu, ka grāmata ir saistoši izzinoša plašam lasītāju lokam – gan tiem, kuri mūsdienās joprojām praktizē senās dziedniecības metodes, gan tiem, kuriem sirdī latviskā dzīvesziņa.

 

Stepēna, Maija. Justīne. Latviešu romāns. Rīga: Jumava, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Cik tālai pagātnei, cik paaudzēm jāiziet cauri, kur katram notikumam ir zināma loma teātrī, kas saucas dzīve, lai pēdējā cēlienā tu būtu tas, kas esi un atrastos tur, kur tev jābūt. Šis varētu būt itin labs domu lido­jums, bet šoreiz tas ir stāsta kodola kodols. Kā būtu, ja nebūtun Kā būtu, ja būtu….

 

Suvorovs, Viktors. Ledlauzis. Kurš sāka Otro pasaules karu? Vēsture. Rīga: Dienas Grāmata, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Divdesmitajā gadsimtā divas pasaules lielvaras saplosīja Eiropu. Nirnbergas tiesa uz apsūdzēto sola sēdināja vācu ģenerāļus, kara izraisītājus un noziedzniekus, - bet kurš īstenībā sāka Otro pasaules karu? Kurš jau kopš divdesmitajiem gadiem nopietni plānoja un nepārprotami gatavojās pasaules "atbrīvošanas" karagājienam? Kurš jau krietni pirms "pēkšņā un negaidītā" vācu uzbrukuma Padomju Savienībai pats ar nazi rokā bija aizmaršējis līdz pat vācu naftas sirdij - Rumānijai? Kurš jau pirms "negaidītā" kara sākuma bija savilcis visu savu tikai un vienīgi uzbrukumam, ne aizsardzībai paredzēto karaspēku pie "atbrīvošanas" akcijās paplašinātajām rietumu robežām? Šī grāmata ir kara stratēģijas trilleris. Ar to autors ir uzcēlis pieminekli cilvēces aklumam - viņa izmantotie materiāli ir oficiāli padomju dokumenti, uz kuriem palūkojoties bezkaislīga un vērīga lasītāja acīm atklājas nepārprotama aina.

 

Šetijs, Džejs. 8 mīlestības likumi. Kā to atrast, noturēt un palaist vaļā. Psiholoģija. [Valmieras novads]: Izdevniecība Helios, [2023].

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Neviens mūs neapsēdina krēslā un neiemāca, kā mīlēt. Tāpēc bieži vien veidojam attiecības, bruņojušies tikai ar romantiskās filmās gūtiem priekšstatiem. Taču var būt arī citādi. Tā vietā, lai pasniegtu mīlestību kā ēterisku ideju vai klišeju kopumu, Džejs Šetijs izklāsta konkrētus un praktiskus soļus, kā palīdzēt attīstīt prasmes un kā praktizēt un kopt mīlestību labāk nekā jebkad iepriekš. Viņš vēsta par to, kā uzvarēt un zaudēt kopā, kā definēt mīlestību un kāpēc šķiršanās mūs nesalauž. Dž. Šetijs aplūko visu attiecību ciklu, sākot no pirmajiem randiņiem un kopdzīves sākšanas līdz šķiršanās brīdim un jaunam sākumam. Autors parāda, kā izvairīties no nepatiesu solījumu lamatām un attiecībām, kas nepiepilda mūsu gaidas. Dzīvojot saskaņā ar šiem astoņiem likumiem, mēs visi varam mīlēt sevi, savu partneri un pasauli labāk nekā līdz šim.

 

Šimkus, Iveta. debesu gruntsūdeņi. Latviešu dzeja. Rīga: Neputns, [2023].

Pieejams: JPB.

Ieskatu dzejoļu krājumā sniedz redaktore Ingmāra Balode: "Ivetas Šimkus trešais dzejoļu krājums debesu gruntsūdeņi ieliek dzejnieci un lasītāju perspektīvā, kas ir atšķirīga no iepriekšējos krājumos iepazītās. Runātāja balss dzirdama bez liekiem fona trokšņiem un pavadījuma; acs tver eksistenciāli vientuļu, bet ar visu pasaulē notiekošo saistītu cilvēku. Cilvēks, grib viņš to vai ne, iemieso cerību uz vertikāli starp diviem lielajiem plāniem – zemi, kas ar laika varu grib piesiet sev, un debesīm, kas var būt zemes atspulgs. Tikpat ačgārns kā atspulgs, tikpat mulsinošs, ja atspulgotais mēģina to atdarināt. Tikpat tiešs savā patiesumā (un tie ir vienas saknes vārdi!)". Nosaukums attēlots arī spoguļrakstā. 


Targakova, Marina. Ieskaties bērna pasaulē! Par apzinātu bērna audzināšanu. Pedagoģija.[Vieta nav uzrādīta]: Biedrība Baltic IFAST, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Marina Targakova lielāko savas dzīves daļu veiksmīgi palīdz ģimenēm konfliktu risināšanā, attiecību stiprināšanā, bērnu audzināšanā, caur viedām un fundamentālām zināšanām. Viņa atrod atslēgas uz sirdi ikvienam, kas sapinies dzīves līkločos. Viņas praktiskie padomi, apbrīnojami personiskā pieeja kardināli maina tūkstošiem cilvēku dzīves. Šādu "recepšu" noslēpums slēpjas ne tikai zināšanās par psiholoģiju, bet arī izpratnē par garīgajām un morālajām vērtībām un harmonijas principā pašam ar sevi un apkārtējo pasauli. Viņa bieži tiek saukta par otro mammu, jo dāsni dalās ar savu sirds siltumu un zināšanām ar visu pasauli.

 

Tarvids, Oskars. Apzīmogotais. Latviešu romāns. Rīga: Jumava, 2023. 

Pieejams: JPB.

Romāns “Apzīmogotais” ir gandrīz patiess stāsts par padsmitnieku Ašo, kurš faktiski aug uz ielas. Tēvs – izbijis cietumnieks, jau miris, māte nododas gultaspriekiem ar saviem pudeles brā­ļiem. Vienīgā, kura kaut cik cenšas puikā ieaudzi­nāt tikumu, ir vecāmāte, bet arī viņai rokas un atvē­lē­tais laiks ir par īsu. Ašais aug nesaprasts, neat­balstīts un nemīlēts un likumsakarīgi to visu meklē uz ielas. Un atrod nelabvēlīgās kompā­nijās, azart­spēlēs un narkotikās. Pie kā tas galu galā noved un kāda ir stāsta morāle, lasītājs uz­zina pašās beigās, kad atklājas stāstītāja iden­titāte. Romānu caurvij skaudras dzīves situācijas un at­klāsmes, kas lasītājam kalpo kā ceļa rādītājs un atgādina, ka mums katram ir dota izvēle – kā dzīvot, ko darīt vai nedarīt. Kā īpaša odziņa ir autora teju vai liriskās atkāpes, kas tekstā atklājas kā galvenā varoņa pārdomas par dzīves kārtību un vērtībām. P. S. Ašajam ir reāls prototips, taču daži ap­rakstītie notikumi un situācijas ir vienīgi autora interpretācija par to, kā tas varētu būt noticis īstenībā.

 

Tereško, Artūrs. Gemmoterapija. Terapija ar koku un krūmu pumpuru ekstraktiem. [Cēsu novads]: DOKTUS ZS, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Grāmata par pumpuru terapiju, kas pasaulē ir pazīstama kā gemmoterapija, ir pirmais izdevums latviešu valodā, lai mēģinātu ievest lasītājus brīnumainajā pavasara atmodas pasaulē, kur ar lielu dzīvības spēku, pa ziemu un agro pavasari uzkrājuši augšanas un ziedēšanas potenciālu, sprāgst pumpuri, pildot Dabas uzdevumu augt un vairoties.

 

Tikai jaunām sievietēm. Grāmatā iekļauti 15-20 gadu vecu puišu komentāri un piemēri no dzīves. Kas jums jāzina par jauniešu domāšanu. Šauntija Feldhana, Liza A. Raisa. psihologija. Rīga: Sauleja, 2023. 

Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

"Kāpēc puiši ir tik dīvaini? Atšķetiniet šo noslēpumu! Zinātniska aptauja un neformālas intervijas sniegs jums pilnīgi jaunu ieskatu pusaugu puišu prātos. Jūs uzzināsiet, ka - Viņus neuztrauc, ja viņi patīk nedaudziem, bet nepatīk daudziem...kamēr vien tie visi viņus ciena. Viņu pašapziņa ir liela kā Āfrika (taču tikpat liela ir viņu nedrošība). Viņi slēpj savas patiesās jūtas aiz skarbas ārienes. Viņus pievelk skaistas meitenes, bet viņi grib arī atrast neapstrādātu dimantu. Viņi patiesībā grib apprecēt jaunavu. Viņi tikai grib, lai jūs esat pašas.

 

Vaita, Kārena. Bēniņi Kvīnstrītā. Amerikāņu detektīvromāns. Rīga: Kontinents, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Melānijas dzīve atgādina šūpoles – tajā netrūkst kāpienu un kritienu. Viņa ir nopietni sastrīdējusies ar vīru Džeku, turklāt nekādi nespēj palīdzēt draudzenei atrisināt kādas senas slepkavības noslēpumu. Šoreiz nepalīdz pat Melānijai piemītošās pārdabiskās spējas. Tikmēr dažādās mājas vietās laiku pa laikam sāk uzrasties biedējoša lelle. Melānija zina, ka tā ir slikta zīme. Var gadīties, ka tas ir saistīts ar senatnīgu briljantu, kas paslēpts šīs mājas sienās. Briljantu grib iegūt arī daudzi citi, tāpēc Melānijai un Džekam ir jāsadarbojas. Viņiem nāksies pieņemt svarīgus lēmumus, lai glābtu savu laulību un tuviniekus.

 

Vincents, Bruno. Aiztaupiet to mums! Harodija. Angļu biogrāfiskais romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Viņš piedzima senā un varenā dinastijā un, nebūdams pats par to vainojams, kļuva par vienu no atpazītākajiem cilvēkiem uz planētas. Viņa dzīve pastāvīgi bija žurnālistu uzmācības un manipulāciju krustugunīs. Līdz galu galā viņš nolēma, ka tam reiz jābeidzas. Lai iegūtu privātumu, pēc kura viņš tik ļoti alka, viņš uzrakstīja grāmatu par apsaldēšanos un visu pārējo, grāmatu – kas ļauj ielūkoties dziļi pils iekšienē un atrāda ikvienu skaļāku strīdu, dūru izvicināšanu, nodevību, rotaļlācīti, neveiklu apskāvienu un sentimentālu laulības ceremonijas mēģinājumu, lai visa pasaule var ar to pamielot acis. Viss tikai privātuma dēļ! Te ir viņa stāsts. 

 

Zilgalvis, Jānis. Laiks ceļot. Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti. Time to Travel. Zeit zum Reisen. 4. daļa. [Rīga]: Vesta-LK, 2023.

Pieejams: JPB.

Šis izdevums ir domāts plašam lasītāju lokam, tiem, kuriem ir īpašs prieks baudīt skaistu un sakoptu vidi Latvijas muižās, pastorātos un parkos un kurus iepriecina seni viduslaiku cietokšņi, krāšņas baroka un klasicisma rezidences, kā arī jaunāku laiku būvmākslas liecības. Teksts paralēli latviešu, vācu, angļu valodās.

 

Zīle, Monika. Mētelis ar sudrablapsu. Latviešu stāsti. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

Pieejams: JPB.

Monikas Zīles stāsti ir kā spogulis, kurā raibu personāžu plejādē varam nevilšus pamanīt arī paši sevi. Stāstu kopsaucējs un atslēga ir mīlestība – gan romantiska un koķeta, gan pastāvīga un lēnprātīga, gan dzirkstoša kā kāzu šampanietis, gan skumji neatbildēta vai pat tikai iztēlota. Un kur tad vēl dīvainie notikumi, kuros stāstu varoņi pamanās iekulties! Cik gan daudziem puišiem draudzeņu raksturu pārbauda nevis paša mamma, bet gan... mājas poltergeists? Vai bieži gadās tikt turētam aizdomās par dārza rūķu masveida zādzību? Un pat ar labākajām draudzenēm nemaz tik bieži neapspriežam ārpuslaulības sakaru pieredzi...
Saturā: Poltergeists; Mazais bungu komplekts; Resnie kāposti; Bistro Nr. 20; Mētelis ar sudrablapsu; Sienāžu drēbnieks; Suņa piemiņas mielasts; Zvaigznes piedzimšana; Zvirbuļu brokastis; Zaļš plastilīna ezītis; Rūķu atbrīvošana; Viņas mājas sargi; Augstākā labuma mantas; Kliņķu sila parādība; Gandrīz skaistā; Laulības pārkāpēju vakariņas; Klētnieka atgriešanās mācība.

 

Žarre, Marina. Tālie tēvi. Itāliešu autobiogrāfiskais romāns. Rīga: Jānis Roze, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Šī iespaidīgā autobiogrāfija ir vienlaikus mīlestības vēstule mazliet greizai, sen zudušai bērnībai un sievietes iekšējās pasaules topogrāfiskā karte, kurā atainoti identitātes meklējumi.

 

 

Žols, Kārlis. Atklāšanās. Gada gaita nedēļu ritumā. Latviešu esejas. [Rīga]: ALI S, 2023.

Pieejams: JPB.

Grāmata stāsta mums par esības atklāšanos nedēļu un gadalaiku ritējumā dabā un šīszemes laika norisēs, uzdodot bieži vien neatrisinātos jautājumus un samezglojumus, kurus neatšķetinot, atsvešināmies paši no sevis, cits no cita un no visa tā, kas ir patiesi dzīvs. Grāmatas mērķis ir atvērt plašāk mūsu dvēseles maņas un palīdzēt atkal pieredzēt vairāk, lai, saskaroties ar ārējo un mainīgo, mēs spētu gūt atbalstu mūžīgajā.

 

Климова, Юлия. Мадемуазель Судьба. Krievu romāns. Москва: ЭКСМО, 2022.

Pieejams: JPB.

Судьба не слишком-то баловала Валю приятными сюрпризами. Но однажды привычная жизнь изменилась — незнакомец пригласил Валю в гости, чтобы открыть ей все тайны прошлого и настоящего. Новостей оказалось сразу две: Валентину ждет наследство и за ней следит весьма подозрительный тип. Но девушка готова встретить любые опасности, ведь рядом появился друг, который с каждым днем становится все ближе и ближе….
       

 

Jaunajiem lasītājiem

 

Beirote, Kadrija. Daru, daru darbiņu - viens, divi, trīs. Kartīšu komplekts. [Rīga]: autora izdevums, [2023?]. 

Pieejams: BJB "Zinītis".

Komplektā ir 21 kartīte - katrai dienai sava, lai 21 dienas laikā ieviestu kādu brīnišķīgu ieradumu - būt vērīgam pret sevi, pret pasauli un - celties, iet un DARĪT! Izvelc šīs dienas katīti, izpildi izlozēto uzdevumu un, kad darbiņš padarīts, izkrāso atbilstošo kartīti tik labi, cik vien vari! Turpini spēli arī ar izkrāsotajām kartītēm, aicini piedalīties arī ģimeni savā spēlē, lai jums visiem kopā interesanti darboties!

 

Bērants, Bens. Čučuks un Pirāts. Piedzīvojumi brīvā dabā. Lietuviešu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Kaķim Pirātam šķiet garlaicīgi tupēt mājās. Nav viegli būt par mājas kaķi, ja aiz pilsētas plešas īsti džungļi, kas vilinoši smaržo pēc dēkām brīvā dabā. Tāpēc pie pirmās izdevības viņš kopā ar sunīti Čučuku dodas kārtīgā izbraucienā. Draugi ir gatavi labi pavadīt laiku un pārvarēt visas grūtības. Un, ja arī gadīsies kāda ķibele, piedzīvojumu meklētājiem tas būs tīrais nieks. Jo reizēm ir tik jauki būt par savvaļas zvēru. 

 

Brīnumainā daba. Cietlapu grāmata ar skaņu efektiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Šī aizraujošā grāmata palīdzēs iepazīt mežus, kalnus, pļavas un dzīvniekus. Mācies sadzirdēt! Noklausies 17 dabā dzirdamas skaņas un jautro dziesmiņu! Bites dūkšana, putnu dziesmas, čabošas lapas un pērkona ducināšana, kā arī krāšņie attēli un dzīvnieku balsis ļaus mazajiem pētniekiem iepazīt dabu un tās brīnumainās skaņas.

 

Brūma, Dženija. Animalium. Bioloģija bērniem. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Laipni lūgti "Animalium"! Šis muzejs ir vienmēr atvērts, un tas var lepoties ar pasaules lieliskāko un neparastāko dzīvo radību kolekciju. Uzzini, kā attīstījušās dzīvnieku sugas, izpēti dzīvnieku anatomiju un atklāj Zemes iemītnieku daudzveidību... Iepazīsti dzīvnieku pasauli visā tās diženumā! 

 

Dmuhovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte. 4. grāmata. Lietuviešu stāsti bērniem. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Kurš ir visātrākais kukainis pasaulē? Kāpēc mārītes nesadzīvo ar skudrām, un kam ir tūkstoš acu? Uzzini un iepazīsti meža dzīvniekus kopā ar lasītāju iemīļoto Skudriņu Kāpēcīti! "Skudriņas Kāpēcītes" grāmatas sniedz atbildes uz jautājumiem, kā arī rosina zinātkāri izpētīt un atklāt vēl vairāk. "Pasaules pētniece skudriņa Kāpēcīte dodas jaunos piedzīvojumos. Viņa lido debesīs, aizdzen mežakuili no skudru pūžņa un pat apstādina skudru karu! Es tik tikko spēju viņai tikt līdzi un visu pierakstīt!".
Saturs: Skudriņas lidojums; Spāre un odi; Mežacūka un viņas procedūras; Skudru karš; Laputis barotājas un skaistā mārīte.

 

Forero, Marija. Enciklopēdija 1000 kāpēc. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Šajā no spāņu valodas tulkotajā bagātīgi ilustrētajā bērnu enciklopēdijā lasītājs var uzzināt atbildes uz 1000 jautājumiem par visdažādākajām tēmām – zinātni un izgudrojumiem, kosmosu, ģeogrāfiju, dabas pasauli, cilvēka ķermeni, cilvēces vēsturi, mākslu un sportu. Grāmata būs lieliska lasāmviela un izziņas avots zinātkāriem bērniem, turklāt tā sniegs vērtīgu kopābūšanas iespēju visai ģimenei, jo atbildes uz daudziem jautājumiem būs īsts atklājums arī pieaugušajiem.

 

Hana, Dženija. Vienmēr un mūžīgi. 3. grāmata. Amerikāņu romāns jauniešiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Ja esi lasījis/lasījusi sērijas pirmās divas grāmatas “Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi” un “P. S. Es tevi joprojām mīlu”, tevi noteikti iepriecinās vēl viena tikšanās ar jauko Lāru Džīnu, viņas ģimeni un draugiem. Šajā grāmatā Lāra Džīna jau ir nonākusi savu vidusskolas gaitu beigu posmā, un viņas dzīve ir šķietami nevainojama: viņa ir līdz ausīm iemīlējusies savā lieliskajā draugā Pīterā, viņas tētis beidzot atkal precas, un vecākā māsa Mārgota ieradīsies no Skotijas, kur mācās koledžā, lai mājās pavadītu vasaru. Taču viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Lārai Džīnai priekšā stāv nopietnas pārmaiņas, un viņa nevar izvairīties no būtisku dzīves lēmumu pieņemšanas. Pirmām kārtām – uz kuru koledžu doties mācīties? Vai Lāra Džīna ir gatava pamest ģimeni un… iespējams, zēnu, kuru viņa mīl? Vai pareizāk būtu ieklausīties tajā, ko saka sirds, vai arī klausīt prāta balsij?   

 

Jacino, Kristīne. Ēdamlietu alfabēts. Praktisko darbu grāmata bērniem. Izdošanas vieta nav uzrādīta: Engineering for children, 2023.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Dodies aizraujošā piedzīvojumā ar grāmatu ''ĒDAMLIETU ALFABĒTS''! Šī izglītojošā krāsojamā grāmata un uzlīmju komplekts veicinās bērna iztēli un vēlmi iepazīt interesanto ēdienu pasauli.

 

Karš. Žuzē Žorži Letrija, Andrē Letrija. Portugāļu stāsti bērniem. Rīga: Liels un mazs, 2023.

Pieejams: JPB.

Portugāļu rakstnieka Žozē Žoržī Letrijas un viņa dēla, ilustratora Andrē Letrijas kopīgi radītā bilžu grāmata tēlaini un metaforiski atklāj kara dabu. Tam nav ne roku, ne kāju, un spārnu ne tik. Tam nav ne tēva, ne mātes, ne māju, ne mīlestības. Tas ir tik skumjš, neglīts un vecs, un tik daudz reižu nomaldījies... Tas neprot stāstīt stāstus un nekad nav iemācījies nevienu dzejoli no galvas. Tomēr tas spēj izrakt krāterus, kas ir lielāki par tiem, kas atrodas uz Mēness virsmas. Grāmata atspoguļo gan kara ļaunumu un bailes, ko izjūtam, ar to sastopoties, gan cilvēcisko vēlēšanos šo ļaunumu atvairīt un uzveikt. 

 

Kika Mika. Dārza detektīvs visai ģimenei. Dabaszinātnes bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Dažas krāsainas pupas, kas brīnumainā kārtā pazudušas no Kikas Mikas kabatas, ir aizsākušas īstu dārza detektīvu. Dārza gudriniece Dzeltenā ķerra uzaicināja Kiku Miku meklēt pazudušās pupas un kopā izpētīt augu pasauli. Piebāzušas degunus dobei, abas skaidro, kā uzdīgst sēklas un izaug dārzeņi. Kas dzīvo augsnē un palīdz augiem, un kas tiem traucē? Kāpēc puķes smaržo, un kā izaudzēt laimīgus garšaugus? Kamēr viņas pēta augsni, pūš pieneņu pūkas un mēra dīgstu garumu, nesnauž arī kaķis Pirāts, bet vairāk par to, ko viņš dara dārzā, uzzināsiet, ieskatoties grāmatā.

 

Kofs, Indreks. Kur palika bērni? Igauņu dzeja bērniem. [Rīga]: liels un mazs, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Indreka Kofa dzejoļu krājuma notikumi norisinās kādā ciemā, kur dzīve rit gludi un jauki – līdz kādu dienu visi bērni nolemj aizbēgt uz mežu, jo uzskata, ka tiek pārāk kontrolēti un komandēti. Taču izrādās, ka pieaugušajiem ļoti pietrūkst ierastās līksmās bērnu klaigāšanas, skraidīšanas un lēkāšanas. Mērs sūta armiju viņus meklēt, skolotāja mēģina bērnus atvilināt atpakaļ ar kūku un konfektēm, negantais tēvocis Reins izsaka niknus draudus, diriģents mēģina izmantot Mocarta un Baha darbus – taču nekas nelīdz. Kā pierunāt bērnus atgriezties mājās, lai ciematā atkal būtu dzīvība? Grāmata jautros atskaņotos pantos, kuros netrūkst ne ironijas, ne spēlēšanās ar valodu, aizstāv bērnu tiesības un vedina pieaugušos nepadarīt dzīvi sev un bērniem par garlaicīgu pienākumu nastu, nepazaudēt bērnišķīgu prieku.

 

Mazais Susuriņš iet skolā. Es lasu ar prieku. Sabīne Bolmane, Kerstina Šēne. Mācību līdzeklis bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Adaptēts teksts lasītprasmes attīstīšanai Mācies lasīt ar iemīļotām grāmatām! Mazais Susuriņš ir ļoti satraukts, jo ir viņa pirmā skolas diena. Un viņš nav vienīgais, kurš šodien tā jūtas. Kopā ar savu labāko draugu pelīti un līdz malām pilnu gardumu tūtu Susuriņš dodas uz Meža skolu. Tur viņus jau gaida skolotāja Pūces kundze. Mazais Susuriņš un pelīte iepazīstas ar citiem dzīvnieku mazuļiem un uzzina, ko katrs prot vislabāk. Lieli burti un attēli katrā grāmatas lappusē. Daudzas mīklu un uzdevumu atpūtas brīžiem.

 

Māciet bērnam lasīt ar izpratni. Mācību līdzeklis bērniem. Rīga: Story House Egmont, [2023].

Pieejams: BJB "Zinītis".

Grāmata palīdzēs pilnveidot bērna lasītprasmi un iemīlēt lasīšanu, mudinot lasīt vairāk. Tās mērķis ir attīstīt būtiskās prasmes, lai bērns lasītu ar izpratni - novērot, analizēt, izprast, pārfrāzēt un rakstīt. 

 

Māciet bērnam skaitļus no 1 līdz 10. Pazīsti, izproti, skaiti, pamato, risini. Mācību līdzeklis bērniem. Rīga: Story House Egmont, [2023]. 

Pieejams: BJB "Zinītis".

Šī grāmata palīdzēs uzlabot bērna matemātikas zināšanas. Tās mērķis ir attīstīt būtiskās matemātiskās prasmes - pazīt ciparus, skaitīt un risināt uzdevumus, kā arī sasprast un pamatot matemātiskus apgalvojumus.

 

Nihnidoviča, Evita. Pirts pasakas bērniem. [Rīga]: McĀbols, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmata aicina mazos lasītājus iegrimt pasaku pasaulē, kas ir citādāka, nekā parasti - katra no 6 pasakām piedāvā ne tikai burvīgu stāstu, bet arī noskaņojumu un notikumu, kas saistīts ar pirtiņu. Pasakas atklāj bērniem, ka pirts nav tikai ēka ar baseinu un saunām, bet gan gadu tūkstošiem kopta tradīcija, kurai ir savi noslēpumi, rituāli un maģiskā burvestību pasaule.

 

Nīlenders, Pēters. Iela, luksofors un satiksme. Cietlapu grāmata ar atveramiem lodziņiem bērniem. Rīga: Madris, 2023. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

 

 

Pasaku zemē. Renē Klokas pārstāsts un ilustrācijas. Rīga: Story House Egmont, [2022].

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Pasakas paaudžu paaudzēs ir valdzinājušas gan bērnus, gan pieaugušos. Šajā krājumā iecienītos stāstus atdzīvina brīnišķīgas Renē Klokas ilustrācijas.

 

Pastore, Luīze. Slepenā parole. Izlaušanās no pils. 7. grāmata. Latviešu stāsti bērniem. Rīga: Neputns, 2023.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Latviešu bērnu iemīļotā un apbalvotā grāmatu sērija “Mākslas detektīvi” ir atgriezusies ar jaunumu — pirmo reizi sērijas vēsturē lasītājs aicināts kļūt par aktīvu detektīvnoslēpuma šķetinātāju! Šī grāmata paver durvis uz izlaušanās spēli baroka arhitektūras pērles Rundāles pils vēstures labirintos. Trīs azartiskas varones uzsāk “Zosu spēli”, nokļūst pagātnē un uz savas ādas piedzīvo sarežģītos Latvijas vēstures posmus. Stāstā iekļauti āķīgi uzdevumi un spēļu elementi par Rundāles pils vēsturi, arhitektūru, interjeru un svarīgākajām personībām. Arī lasītājs stāsta galveno noslēpumu neatklās, ja nesekos līdzi uzdevumiem un neatrisinās slepeno paroli, kura ļauj izlauzties no pils.

 

Pīrss, Bobijs. Viljams Ventons un centrifugālā katastrofa. 6. grāmata. Norvēģu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023]. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Lai izglābtu visas pasaules nākotni, Viljamam Ventonam jāatrisina pašas zemeslodes kods. Un viņam tas jāpaveic vienam. Bet vai viņš spēs uzvarēt Ābrahama Tallija ārprātīgo ļaunumu? Atklājot patiesību par to, kas īstenībā ir zemeslode, iespaidīgi noslēdzas viena no mūsdienu populārākajām bērnu grāmatu sērijām. 

 

Pīrss, Bobijs. Viljams Ventons un haosa paralizators. 5. grāmata. Norvēģu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023].

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Dezinformācijas centram uzbrūk, un Blenda Zeinomore ir iedarbinājusi ārkārtējus drošības pasākumus. Jaunajiem sarg-obotiem ir sejas atpazīšanas un virsskaņas dzirdes funkcija, un tiem nepaslīd garām itin nekas. Nav iespējams zināt, kam var uzticēties, un Viljams ir nonācis īpaši lielās briesmās. Vai viņam izdosies nogādāt koda piramīdu drošībā, kamēr nav par vēlu? Šīs aizraujošās sērijas piektajā grāmatā tiek atklāti pagātnes noslēpumi, pārbaudīta draudzība un cīņa pret ļaunajiem lurīdija spēkiem ir sīvāka nekā jebkad.       
             

Tonova, Jeļena. Pasakas par Žirafēnu Pienaceļu jeb Pienēna piedzīvojumi. Latviejas krievu stāsti bērniem. Rīga: Ladies Deal Club, 2022.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Pasakas par Žirafēnu Pienaceļu un viņa draugiem ir mīļi pastāsti lasīšanai patstāvīgi un visas ģimenes lokā. Draugi viņu sauc vienkārši par Pienēnu. Un Žirafēnam draugu ir daudz! Gudrais un sirsnīgais Zaķis Puncis, taupīgais un centīgais skudru puika Viesturs, un vēl smieklīgais un draiskais ceļotājs – Suņuks Miķelis. Kopā viņi spēlējas, iepazīst pasauli, mācās darīt labu un, protams, rūpēties par tuvākajiem. 

 

Un tad neviens nav dusmīgs? Holandiešu stāsti bērniem. Rīga: Liels un mazs, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmata “Un tad neviens nav dusmīgs?” sastāv no 12 īsiem stāstiem, un katrā no tiem galvenais varonis ir kāds dzīvnieks, kurš jūtas dusmīgs. Daži vēlas savas dusmas izprast vai pierast pie tām, citi – ļauj dusmām sevi pārņemt. 

 

Zandere, Inese. Putni mūs redz. Latviešu dzeja bērniem. Rīga: Liels un mazs, 2023.

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Dzejoļu grāmatā “pārstāvētas” ļoti daudzas putnu sugas, un gan teksts, gan ilustrācijas dod lasītājiem arī iespēju paplašināt savas zināšanas. Putnu tēma caurauž visas Ineses Zanderes dzejas grāmatas gan bērniem, gan pieaugušajiem, un dzejniecei, kura jau trīsdesmit gadus ir arī Ornitoloģijas biedrības biedre un savu poētiku balsta ne tikai izjūtās, bet arī zināšanās par putniem, šāda krājuma tapšana ir likumsakarīga. 

 

Žutaute, Lina. Ferdinands un Pū. Ceļojums uz Austrāliju. Lietuviešu stāsti bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2023].

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

"Kuram gan vēl ienāks prātā doma ceļot uz Austrāliju, ja ne Ferdinandam? Viņš taču nav šāds tāds parasts kaķis, bet gandrīz vai slavenā ceļotāja un atklājēja Fernāna Magelāna vārdabrālis! Par šo vīru stāstīja televīzijā. Un vista Petūnija, kurai allaž nav miera, Ferdinandam ar prieku pievienosies. Austrālija ir pilna ar strausiem - brīnumjaukiem lielacainiem skaistuļiem -, un te nu paveras fantastiska iespēja atrast īsto mīlu. Pūciņš, bez šaubām, ir gatavs sekot draugiem kaut līdz pašai pasaules malai. Un vai ceļojums vispār ir iedomājams bez viltīgiem, negaidītiem palīgiem un jauniem atklājumiem? Tātad - lai dzīvo piedzīvojumi!".

    

Smith, Amber. The Way I Used To Be. A novel. Amerikāņu romāns jauniešiem. London: Rock the Boat, 2023.

Pieejams: BJB "Zinītis".

Eden was always good at being good. Starting high school didn't change who she was. But the night her brother's best friend rapes her, Eden's world capsizes. What was once simple, is now complex. What Eden once loved who she once loved she now hates. What she thought she knew to be true, is now lies. Nothing makes sense anymore, and she knows she's supposed to tell someone what happened but she can't. So she buries it instead. And she buries the way she used to be. Told in four parts freshman, sophomore, junior, and senior year this provocative debut reveals the deep cuts of trauma. But it also demonstrates one young woman's strength as she navigates the disappointment and unbearable pains of adolescence, of first love and first heartbreak, of friendships broken and rebuilt, all while learning to embrace the power of survival she never knew she had hidden within her heart.