Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Rudens grāmatu raža 2

Mainīgais un neprognozējamais septembris turpinās. Brīžiem saulīte vēl atgādina neseno vasaru, tomēr gaisā jau jūtama rudens dvesma. Bet, kā jau ierasts, bibliotēkā tuvojas jaunumu diena. Šoreiz lasīsim latviešu autoru A. Berķa un A. Pučes jaunos romānus, D. Devero, S. Montefjore un A. Mariņina palīdzēs īsināt arvien tumšākos vakarus. Atmiņu krājums "Zaļumballes" kādu aizvedīs atpakaļ jaunībā, norvēģu psihiatra F. Skorderuda darbs palīdzēs labāk sevi iepazīt un pieņemt, bet pieturoties pie sen zināmas patiesības, ka "cāļus skaita rudenī" Latvijas statistikas pārvalde 2020. gada dzīvi apkopojusi statistikas gadagrāmatā. Būs arī diezgan daudz grāmatu krievu valodā. Grāmatas pieejamas rezervēšanai no 16.09.2021.

Barkāns, Jēkabs. Noklusētās sāpes. Vēsture, holokausts. Atkārtots izdevums. Rīga: ICEJ Latvija, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

"Noklusētās sāpes" stāsta par laiku autora dzīvē, kad sagruva uzskati par dzīvību un nāvi, pieņēmumi par jēdzienu - cilvēcība. Grāmatā apkopotas atmiņas par bērnību plaukstošajā Krāslavas mazpilsētā, baisajiem kara gadiem, izdzīvošanas brīnumu un pēckara laiku.

 

 

 

Berķis, Aivars. kūlas svilinātāji. Latviešu romāns. Rīga: Latvijas Mediji, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Maldas un Ērika laulība būtu saucama par laimīgu, Aivara iemīlēšanās Selgā tāpat, ja vien nebūtu šīs vienas vasaras prom no Rīgas un tuvajiem cilvēkiem. Malda un Aivars kopā ar kolēģiem – mežu projektētājiem – dodas vasaras darbos uz mežsaimniecībām. Un te nu savijas gan darba, gan attiecību, gan kaislību virpuļi. Ne viss vēlāk ir labojams, bet par daudz ko var teikt – labi tomēr, ka tā notika… Romāna darbība risinās pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, spilgti iezīmējot tā laika kontekstu – mežniecību ikdienu, saimniekošanas viltības Latvijas laukos, Rīgas dzīvi un tā laika politisko vidi. 

 

Dalailama. Mūsu vienīgās mājas. Klimats. Rīga: [Margarita Putniņa], 2021.

Pieejams: JPB.

Grāmatā Dalailama, viens no mūsu laika ietekmīgākajiem cilvēkiem, aicina politikas veidotājus beidzot sākt cīņu pret tumsonību un strupceļā nonākušo klimata strīdus jautājumu. Vairāku diskusiju laikā ar žurnālistu Francu Altu Viņa Svētība uzsver, ka mums visiem ir jāiestājas par atšķirīgu, labāku un klimatam draudzīgāku pasauli, turklāt viņš apgalvo, ka mums ir jāatļauj jaunajai paaudzei aizstāvēt viņu tiesības nodrošināt sev nākotni.

 

Devero, Džūda. No mīļotajiem nešķirieties… Amerikāņu romāns. Rīga: Kontinents, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Ir 1972. gads. Meisonas mazpilsētiņā māsas Ekstones klusi lolo katra savu sapni. Vera alkst apceļot pasauli un palīdzēt cilvēkiem, tomēr ir spiesta palikt mājās, lai parūpētos par māti un jaunāko māsu. Kellija grasās apprecēties ar savu bērnības gadu draugu, kaut gan viņas sirds nekvēlo mīlestībā. Neviena no māsām nav pilnīgi laimīga par ceļu, kas katrai ejams. Kā rīkoties - vai piepildīt citu gaidas vai arī sekot savai sirdbalsij?

 

 

Gulbja spārni. Grāmata par tēlnieku Aivaru Gulbi. Rīga: Zinātne, 2021.

Pieejams: JPB.

1933. gadā dzimušais Aivars Gulbis ir viens no spilgtākajiem 20. gadsimta otrās puses Latvijas tēlniekiem – mākslinieks ar pasaules redzējumu, vienlīdz meistarīgs gan veidojot monumentālas kompozīcijas, gan mazākas formas izstāžu darbus. “Telpas filozofs, kas meklē telpas harmoniju tās bezgalībā,” tā Aivaru Gulbi raksturojusi mākslas zinātniece un kuratore Inga Šteimane. Latvijas Mākslas akadēmiju tēlnieks absolvēja 1959. gadā, un, tāpat kā viņa vienaudžiem, Aivaram Gulbim mākslinieka rokrakstu nācās veidot padomju okupācijas režīma apstākļos, kad katra radošas domas izpausme bija pakļauta ideoloģiskam spiedienam un cenzūrai. Gulbis atceras, ka akadēmijas izlaidumā viņa skolotājs tēlnieks Kārlis Zemdega absolventus gan iedvesmojis, gan brīdinājis, sakot, ka viņiem – jauniem un enerģiskiem – dzīve apgriezīs spārnus, taču, par spīti visam, ir jāpaceļas un jālido, nevis jāvelkas pa zemi ar sasietiem spārniem. Neparasta ir grāmatas forma: tajā apkopotas ļoti personiskas sarunas, ko Aivars Gulbis risina ar saviem trim bērniem – tēlnieku Kristapu Gulbi, gleznotāju Madaru Gulbi un stikla mākslinieci Bārbalu Gulbi. Atsevišķas sadaļas veido mākslas zinātnieču Ingrīdas Burānes, Rutas Čaupovas un Ingas Šteimanes esejas par Aivara Gulbja tēlniecību, kā arī bagātīgs vizuālais materiāls no fotogrāfu Gunāra Bindes un Gunāra Janaiša, kā arī mākslinieka personiskajiem arhīviem.

 

Indriksone, Ramona. Es biju cita. Latviešu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, [2021]. 

Pieejams: JPB.

Ir pazudusi meitene, vārdā Beta. Ir puisis, kurš viņu izmisīgi meklē. Ir vairākas grūti izskaidrojamu pagātnes notikumu līnijas, kuras raisa daudz jautājumu. Lai rastu atbildes, ir soli pēc soļa jāiet atpakaļ Betas un pārējo romāna tēlu aizgājušajā laikā, un viņu pasaules, kas atgādina svešas galaktikas planētas un šķietami brīvi peld izplatījumā, sastāsies apbrīnojami precīzā sistēmā...

 

 

 

Kālis, Mārtiņš. 21. gadsimta dejotāji Latvijas Simtgadē. Fotogrāmata par visjaunāko - pēdējo 18 gadu paaudzi dejas mākslā. Rīga: [Mārtiņš Kālis], 2018.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Var teikt, ka ir izaugusi pirmā paaudze, kura dzimusi 21. gadsimtā un 3. tūkstošgadē - tie ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Vai šī paaudze turpinās pagājušā gadsimta tautas deju kustības tradīcijas? Varbūt tautas deju popularitāti pārņems laikmetīgā deja? Lai grāmata rosina par to spriest.

 

 

 

Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri. Krimināltiesības Latvijā. [Jelgava]: Jelgavas tipogrāfija, ©2021. 

Pieejams: JPB.

Grāmatu sagatavojuši ilggadējie Latvijas Universitātes profesori, pieredzējušie krimināltiesību speciālisti, tiesību zinātņu doktori Valentija Liholaja un Uldis Krastiņš. Grāmata tapusi, autoriem rediģējot un papildinot 2015. gadā iznākušos Krimināllikuma Vispārīgās daļas komentārus.

 

 

 

Kurovskis, Francs. Nāves katls Kurzemē. Vēsture, Otrais Pasaules karš. [Rīga]: [APP ART], 2021. 

Pieejams: JPB.

Kurzemes katls, Kurzemes cietoksnis - dažādi tiek saukts Kurzemes placdarms 2. pasaules kara beigās. Vācu vēsturnieks Francs Kurovskis saka - Nāves katls Kurzemē. Un precīzi - kaujas Kurzemē 2. pasaules kara noslēgumā tiešām var saukt par Nāves katlu. Kauju spīvums, abu pušu apņēmība, karavīru traģēdijas, padara kaujas Kurzemē par vienu no spilgtākajām 2. pasaules kara beigu lappusēm. Grāmatā aprakstītas kaujas Kurzemes cietoksnī no tā izveidošanas brīža līdz pat pēdējo karavīru nonākšanai padomju gūstā.

 

Latvijas koku noteicējs. Kartīšu komplekts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

“Latvijas koku noteicējs” paredzēts Latvijas koku sugu noteikšanai dabā. Katra kartīte sastāv no attēliem un īsa apraksta, kurā nosauktas katras koku sugas raksturīgākās pazīmes: vainaga forma, mizas un lapu krāsa un faktūra, koka ziedi un augļi. Kartīšu komplektu veidojusi Vecumnieku vidusskolas skolotāja Aija Staškeviča, kuras audzēkņi vairākkārt uzvarējuši LR Zemkopības ministrijas rīkotajos konkursos “Mūsu mazais pārgājiens”. Skolotājas darbā gūtā pieredze apliecinājusi kartīšu lietderību un ērto lietojumu. “Latvijas koku noteicēju” var izmantot visi, kas vēlas labāk iepazīt Latvijas dabu. Katra ekskursija vai pat vienkārša pastaiga var kļūt brīnumu un pārsteigumu pilna!

 

Latvijas statistikas gadagrāmata 2020. Rīga: Centrālā statistikas pārvalde, 2021.

Pieejams:  JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

 

Ļenasa, Anna. Krāsu mošķis iet bērnudārzā. Katalāņu stāsti bērniem. Rīga: Latvijas Mediji, 2021. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".
Bērnudārzs? Kā tur būs? Krāsu Mošķis ir mazliet satraucies. Šorīt viņam pirmo reizi jādodas uz bērnudārzu, bet viņš nezina, kas tas ir. Neuztraucies, Mošķi! Tevi gaida jauns piedzīvojums un daudz draugu! Krāsu mošķa piedzīvojumi turpinās. Šoreiz Mošķim jādodas bērnudārzā, bet viņš pat nezina, kas tas ir! Vai tie ir bīstami džungļi? Noslēpumaina pils ar briesmoņiem? Lidojošs burvju mākonis? Soli pa solim Mošķis kopā ar lasītāju iepazīs bērnudārza telpas un nodarbības, un drīz visas bailes pazudīs! “Uz bērnudārzu? Bet kas tas bērnudārzs īsti ir?” - Jauna grāmata starptautiski atzītajā “Krāsu mošķa” sērijā - Vietas un notikumi, ko atpazīs visi bērni Anna Ļenasa (Anna Llenas) ar prieku gāja bērnudārzā un skolā. Viņai tur patika mācīties, bet vairāk par visu patika zīmēt. Izaugusi liela, viņa kļuva par grafisko dizaineri un strādāja reklāmā. Kādu dienu viņa nolēma,ka atkal grib zīmēt kā bērnībā, pameta citus darbus un pievērsās grāmatu pasaulei. Nu ir pagājuši daudzi gadi, Anna Ļenasa ir slavena autore, kura sarakstījusi un uzzīmējusi daudz grāmatu, un viena no tām ir brīnum jaukais “Krāsu mošķis”.

 

Mariņina, Aleksandra. Cita patiesība. 2. sējums. Krievu detektīvromāns. [Rīga]: NT Klasika, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Šis ir Aleksandras Mariņinas piecdesmitais, jubilejas romāns.
Anastasija Kamenska pirmo reizi pēta kādu sena nozieguma krimināllietu. Notiesātais joprojām izcieš sodu labošanas iestādē. Kopš bērnības mēs esam pieraduši ticēt, ka patiesība ir viena. Tā ir kā balts akmentiņš melnu šķembu kaudzē. Pietiek visu pārcilāt, un tu noteikti atradīsi vienīgo, neapstrīdamo, absolūto patiesību... Bet vai tā ir? Pirms divdesmit gadiem Maskavas komunālā dzīvoklī tikusi izdarīta trīskārša nežēlīga slepkavība, nogalināti abi vecāki un bērns. Aizdomās turamais pats ieradies atzīties. Viņš aizturēts, notikusi izmeklēšana un tiesa. Senā notikuma krimināllieta nonākusi leģendārās operatīvās darbinieces, šobrīd atvaļinātās Anastasijas Kamenskas un jaunā žurnālista Pjotra Kravčenko rokās. Puisis uzskata, ka notiesātais nav bijis īstais vainīgais, viņu "iegāzuši", un tiecas atmaskot izmeklētājus. Tads arī noskaidrojas, ka ikvienu šajā notikumā virzījusi sava patiesība, kas savukārt radījusi tūkstošiem melu veidu...

 

Megrē, Karolīna de. Vecāka, bet labāka... un tomēr vecāka. Psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Agrāk vai vēlāk tas beidzot notiek - tev tuvojas 40. dzimšanas diena. Protams, kļūstot vecākas, mēs, sievietes, tāpat kā vīns, kļūstam tikai labākas. Un tomēr - arī vecākas... Grāmatas autores Karolīna de Megrē un Sofija Masa atklāj, ko francūzietes šajā vecumā jūt un domā par dzīvi, mīlestību, krunciņām, stilu, bijušajiem mīļotajiem, pusmūža krīzi un daudz ko citu. Īsās esejas par dzīves lielajiem un mazajiem mirkļiem liks piekrītoši māt ar galvu, apjaust daudzās priekšrocības, ko sniedz dzīves pieredze, un smieties skaļā balsī.

 

Montefjore, Santa. Tālie krasti. Angļu romāns. Rīga: Kontinents, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.
Margo Hārta ierodas Īrijā, lai uzrakstītu grāmatu par leģendāro Deverilu dzimtu. Viņa zina, ka tas nebūs viegls uzdevums - Deverili nevēlas runāt par ģimenes likteni. Tomēr Margo ir apņēmusies izcīnīt šo cilvēku simpātijas - un palīdzēt viņiem izstāstīt savu stāstu, lai sadziedētu senās brūces. Grāmatas rakstīšanas laiks izvēršas par emocionālu piedzīvojumu ne tikai Deveriliem, bet arī pašai Margo...

 

 

Ņekrasova, Jevgēņija. Katja un Kikimora.  Krievu literatūra bērniem. Rīga: Pētergailis, 2021. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".
Desmitgadniece Katja kopā ar vecākiem, kas katru dienu dodas darba gaitās uz lielpilsētu, mitinās mazā pilsētiņā, parastas daudzdzīvokļu paneļu mājas 11.stāvā. Apkārtējai pasaulei Katja nav vajadzīga: “neizaugušie” viņu izsmej, “izaugušajiem” neatliek meitenei ne laika, ne spēka. Vienaldzība skolā, vienaldzība mājās. Un Katja atrod izeju. Bet pēkšņi visā iejaucas Kikimora, kas dzīvo virtuvē aiz plīts. Viņas abas dodas bīstamā ceļojumā un negribot pārspēj cietsirdībā tos, kas līdz šim kropļojuši viņu dzīvi.

 

 

Paruļskis, Sigits. Tumsa un partneri. Lietuviešu romāns. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Lietuva, 1941. gads. Apmaiņā pret paša un iemīļotās – skaistās ebrejietes Juditas – drošību Vincents noslēdzis Fausta cienīgu vienošanos ar SS virsnieku: viņš fotografēs – “taisīs mākslu” par dzimtenes ciemos un mežos notiekošajām ebreju masu slepkavībām. Vai abu sargājamā, aizliegtā mīlestība nenonāks pārāk krasā pretrunā ar šaušalīgo, no mīļotās slēpjamo uzdevumut Izmantojot fotogrāfiju kā metaforu, Sigits Paruļskis nesaudzīgi atklāj daudzu savu tautiešu pasivitāti un samierināšanos ar Lietuvas nesenās vēstures tumšākajām lappusēm.

 

Pilkijs, Deivs. Dogmens. Mežonīgais tracis. Amerikāņu komiksi bērniem. 6. grāmata. Rīga: Zvaigznes ABC, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Vai Dogmens patiesībā ir sliktais? Mūsu varonis nonāk aiz restēm par noziegumu, ko nemaz nav pastrādājis! Kurš steigsies Dogmenam palīgān Vai izdosies pierādīt, ka Dogmens patiesībā nav vainīgsm Turklāt tuvojas grandiozas grāvējfilmas pirmizrāde. Būs tracis ne pa jokam!

 

 

 

Puče, Armands. Jauna vīrieša portrets. Latviešu romāns. [Rīga]: Autora izdevums, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka

Par kultūru, vergiem un garīgumu. Par zilajiem vaļiem, pirātiem un morāli. Par olimpiskajām spēlēm, holokaustu un internetu. Par nēģeriem, izmešu kvotām un saules baterijām… Par bībeli. Kad uzrakstīsiet šo, automātiskais teksta redaktors jums norādīs, ka konkrētais vārds ir jāraksta ar lielo burtu. B. Bībele. To prasa arī pareizrakstības likumi. Kāpēc? Kāpēc latvieši domā, ka viņi dzīvojuši 700 gadus verdzībā. Tāpēc, ka to uzrakstījuši vācu garīdznieki septiņpadsmitajā gadsimtā… Kāpēc somiem un leišiem valstu himnās nav pieminēts Dievs, bet lielākā daļa no pasaules savā lielajā dziesmā no tā nav atteikusiess Un, kāpēc baznīcu nekustamie īpašumi nav aplikti ar nodokli – ja reiz valsts un baznīca ir nodalītat Ko mēs sev apkārt redzam, un - ko mums vēlas pateikt. Ko mums iestāsta.

 

Riekstiņš, Jānis. Kulaku kā šķiras likvidācija - Latvijas turīgās zemniecības sagraušana. Vēsture. Rīga: Tieslietu ministrija, 2021. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Padomju totalitārā, staļiniskā režīma īstenotā turīgās zemniecības sagraušana un iznīcināšana – "kulaku kā šķiras likvidācija" – ir viena no visdramatiskākajām, traģiskākajām un noziedzīgākajām lappusēm padomju sabiedrības vēsturē, daudzu bijušās PSRS tautu likteņos. Arī vēl šodien tā ir nepietiekami izpētīta tēma.

 

 

 

Skorderuds, Finns. Nemiers. Psiholoģija. Rīga: Valodu māja, 2021.

Pieejams: JPB.

Norvēģu psihiatra un rakstnieka Finna Skorderuda grāmata "Nemiers" sniedz iespēju ieskatīties pasaulē, kurā ar nemieru varētu samierināties. Tās unikalitāti nosaka autora pieeja un forma – tā ir kaut kas pa vidu starp augstvērtīgu daiļliteratūru un kvalitatīvu zinātnisko literatūru. Autors, aplūkojot mūsu laikmeta radītās "smalkās kaites", kādas tās parādās psihoterapeitiskajā dialogā, runā par kultūru un tās pretrunām, neuzbāzīgi rosinot lasītāju uz individuālu refleksiju un tajā balstīta salīdzinoša pasaules uzskata attīstīšanu.

 

Sociālais darbs ar gadījumu. Rīga: Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Monogrāfijas 1. sējumu veido desmit nodaļas, kurās tiek secīgi atspoguļoti sociālā darba ar gadījumu būtiskākie prakses aspekti. Šis sējums sociālajam darbiniekam kalpo kā karte, kas palīdz ieraudzīt gan sociālā darba ar gadījumu lauku kopumā, gan tā struktūru un galvenos atskaites punktus, tādēļ tajā ir iekļautas tādas tēmas kā sociālā darba ar gadījumu vēsturiskās attīstības konteksts Latvijā un pasaulē, sociālā darba ar gadījumu praksi ietekmējošo faktoru un pamatmetožu apraksts, kā arī liela uzmanība veltīta vērtībām un ētikai sociālajā darbā ar gadījumu, sociālā darbinieka kompetencei un, protams, ārkārtīgi nozīmīgajai saskarsmes un attiecību veidošanas tēmai. 

 

Sociālais darbs ar gadījumu. Rīga: Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Monogrāfijas 2. sējumu veido trīspadsmit nodaļas, kurās aprakstītas un analizētas plašāk pazīstamās, atzītās un izmantotās teorijas sociālā darba praksē Latvijā, parādot teorijas praktisko pielietojumu konkrēta gadījuma risināšanā. 

 

 

 

Vītiņa, Lote Vilma. Ūdenstornis. Latviešu literatūra bērniem. [Rīga]: liels un mazs, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Lote Vilma Vītiņa ir gan dzejniece, gan komiksu māksliniece un ilustratore. Viņas grāmatā vienlīdz svarīgs ir gan teksts – dzejai tuva proza un dzejoļi, gan ilustrācijas – tušas zīmējumi, īsas komiksu epizodes. Tas viss veido vienotu kopumu – meitenes dienasgrāmatai līdzīgu vēstījumu pirmajā personā. Grāmatas varone ir mazpilsētas meitene, kuras ikdienas sastāvdaļas ir skola, klejojumi dabā, grāmatas un ūdenstornis. Ūdenstornis ir vieta, ko meitene radījusi savā iztēlē, glābiņš un slēpnis, kurā var nolīst jebkurā brīdī, kad dzīve šķiet neizturami vienmuļa. Ūdenstornī var notikt viss, pēc kā meitene ilgojas, bet zem gultas glabājas atmiņas no bērnības, kuras vēl var paņemt, paturēt rokās. Ūdenstornis meitenes iekšējās norises pārvērš tēlos un kļūst par patvērumu, bet ir grūti tajā dalīties ar citiem, pat, ja rodas draudzība, jo katram ir sava iztēles patvēruma pasaule, un ir jāatrod kopīgais. 

 

Zaļumballes. Sociālā dzīve un paražas. [Aizpute]: Serde, Starpnozaru mākslas grupa, 2018.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Atmiņu stāsti atklāj izmaiņas zaļumbaļļu tradīcijā – no dzīvās mūzikas uz ierakstiem, no šlāgera līdz disko ritmiem, no valša, tango un fokstrota līdz šeika soļiem. Gandrīz nemainīgas ir palikušas zaļumbaļļu norises vietas. Jau izsenis tās rīkotas brīvā dabā, skaistās vietās – parkos, pilskalnos, pilsdrupās, upes līčos. Zaļumballes bijis iecienīts tautas izklaides veids un vietējo ļaužu satikšanās vieta. Lauka pētījumos izdevies pierakstīt ne mazums amizantu personīgās pieredzes stāstu, kuri piedzīvoti zaļumballēs un nu lasāmi burtnīcā. Tekstā saglabātas teicēju un atmiņu autoru valodas īpatnības un dialekti.

 

Аберкромби, Джо. Кровь и железо. Angļu fantastikas romāns. Москва: Эксмо; Fanzon, 2021. Книга 1. Первый закон.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Союз, одно из сильнейших государств Земного Круга, переживает нелегкие времена. Король при смерти, и от его имени правит корыстолюбивый Закрытый Совет. Северной провинции угрожает король-самозванец Бетод, а на юг готовит вторжение Гуркхульская империя. Что этому может противопоставить хромой калека-инквизитор Занд дан Глокта? Какую роль в надвигающихся событиях сыграют Логен Девятипалый, чье имя приводит в ужас северян, и молодой дворянин Джезаль дан Луфар, которого не заботит никто, кроме него самого? Грядет буря, что накроет собой весь Союз, но пока… пока все только начинается….

 

Адлер-Ольсен, Юсси. Тьма в бутылке. Dāņu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021.

Pieejams: JPB.

Отделу «Q» полиции Копенгагена поручено расследование весьма необычного дела. Полиция Шотландии переслала датским сыщикам небольшую бутылку, выброшенную морем на пустынный берег: в ней обнаружилось истлевшее послание на датском языке, написанное кровью. Текст плохо сохранился — время и морская вода сделали свое дело. Приступив к расшифровке, детектив Карл Мёрк вместе со своими помощниками установил, что в послании был заключен призыв о помощи. Что это — детская шалость или последняя надежда на спасение? Карл Мёрк и его коллеги пытаются использовать все возможности, чтобы раскрыть это и другие чудовищные преступления серийного убийцы, которому в течение долгих лет удавалось уходить от правосудия.

 

Адольфссон, Мария. Неверные шаги. Zviedru detektīvromāns. Москва: АСТ CORPUS, 2021. 

Pieejams: JPB.
Инспектор полиции Карен Хорнби просыпается в чужой постели наутро после устричного фестиваля в порту. Рядом с ней лежит ее шеф Юнас. Тем же утром бывшую жену Юнаса находят убитой. Руководить расследованием поручают Карен. Она делает все возможное, чтобы найти преступника и обеспечить алиби Юнасу, при этом не выдавая никому подробностей своей личной жизни. Одновременно Карен преследуют призраки из ее собственного трагического прошлого.

 

 

 

Астахов, Павел.  Наследники. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka.
Умер известный деятель культуры, писатель и коллекционер Андрей Протасов. Из родственников у него остались вдова и дочь-инвалид. Все его квартиры и дачи, банковские счета, а также бесценные раритеты по наследству должны перейти им двоим.Но в день открытия завещания случилось нечто необъяснимое. Выяснилось, что незадолго до смерти Протасов составил еще одно закрытое завещание, согласно которому всё переходит в собственность совершенно незнакомым людям. Вдова и дочь остались без жилья, без средств к существованию. Что же случилось с Андреем Протасовым незадолго до его кончины? Действительно ли он так круто изменил свое решение? Поиском ответов на эти вопросы занялся известный адвокат Артем Павлов...

 

Бахтиярова, Анна. Мертва и опасна. Krievu romāns. Москва: RUGRAM Publishing, 2021.

Pieejams: JPB.
Меня считают мертвой. Спустя три года после мнимой смерти я вернулась домой. С новым именем. С новой внешностью. Я вернулась, чтобы мстить. Уничтожить человека, оставившего от моей прежней жизни прах. Мне нужна лишь месть. Я не ищу ни любви, ни счастья. Но похоже у судьбы другие планы...

 

 

Блейк, Сара. Тени нашего прошлого. Amerikāņu romāns. Москва: Синдбад, 2021. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka.
«Тени нашего прошлого» — роман о судьбах трех поколений Милтонов, нью-йоркской семьи из тех, о которых говорят: «они правят миром». 1935 год. Китти и Огден Милтон на вершине счастья — они молоды, красивы, любят друг друга, у них прекрасные дети... Но идиллию разрушает трагедия — в результате нелепой случайности пятилетний сын выпадает из окна их квартиры на четырнадцатом этаже. Пытаясь как-то отвлечь Китти, Огден покупает остров Крокетт-Айленд с большим красивым домом на нем. Здесь все дышит покоем и безмятежностью. Этот дом станет родовым гнездом Милтонов. В нем вырастут их дети, а затем и внуки… В начале нынешнего века финансовое положение уже не позволяет третьему поколению семьи владеть островом и домом. Начинаются разговоры о продаже. Эви Милтон отправляется на остров, чтобы попрощаться с домом, в котором провела так много счастливых дней. Ее случайная находка приведет к крушению мифа о безукоризненных Милтонах, столпах американского общества.

 

Ватанен, Санна. Скандинавские узоры. Adīšana. Москва: Эксмо, 2020. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka.
Эта необычная книга открывает перед читателем не только интересную технику имитации цветного вязания, но и ярко, красочно и эмоционально знакомит со скандинавскими вязальными традициями. Это и аутентичные узоры, мотивы и орнаменты, и благородно-нейтральные цвета пряжи, а самое главное — только натуральная овечья шерсть! В наш век пластика и синтетики все натуральное ценится на вес золота, но природа Скандинавии, как и наша, скуповата на яркие краски и солнечные лучи! Автор книги учит компенсировать дефицит ярких красок с помощью "раскрашивания" вязаной одежды и аксессуаров, виртуозно совмещая естественные спокойные оттенки натурального вязаного полотна с роскошными оттенками вышивки шерстью поверх традиционных скандинавских мотивов. Результат — не отличишь от настоящего жаккарда, который многим кажется слишком кропотливым и сложным. Раскрасить окружающий мир, одновременно получая удовольствие от процесса вязания и вышивки и восторг от результата — в этом миссия и цель книги. Вяжите с удовольствием!

 

Володарская, Ольга. О чем молчит ветер. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. 

Pieejams: JPB.
Приреченск был милым провинциальным городком, буквально пропитанным культурой. Рядом с ним располагался дачный поселок Лира, участки в котором давали заслуженным деятелям искусств СССР. Режиссеры, поэты, художники стали частыми гостями Приреченска. Среди них был и режиссер Павел Печерский. Маэстро, как его все называли...Он собрал вокруг себя ребят с творческой жилкой. Ставил с ними спектакли, холил и лелеял. Но когда главный его талант, милый мальчик Родя Эскин, покончил с собой, сбросившись со старой водонапорной башни, студию прикрыли. Печерский спрятался ото всех в своем дачном домике, но спустя почти двадцать лет к нему снова явилась полиция...

 

Горский, Александр. Полнолуние. Krievu detektīvromāns. Москва: Центрполиграф, 2021.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.
В отдаленном поселке бесследно исчезает семнадцатилетняя девушка. Конечно, всякое бывает, в семнадцать лет молодым девушкам порой свойственно исчезать, не ставя в известность родителей о своих планах. Вот только год назад в этом же месте пропала еще одна старшеклассница, которая за это время так и не нашлась. И что самое удивительное, оба исчезновения пришлись на время полнолуния… Удастся ли следователю Илье Лунину обнаружить следы хотя бы одной из пропавших? И сколько еще человек погибнет, прежде чем все тайны затерянного в тайге поселка будут раскрыты?

 

Гранже, Жан-Кристоф. Последняя охота. Franču detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука; Азбука-Аттикус, 2020.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.
В сердце Шварцвальда, в Черном Лесу началась последняя охота. Но когда прозвучал рог, оказалось, что убит не олень и не кабан, а Юрген фон Гейерсберг, молодой немецкий аристократ, владелец окрестных земель и огромного состояния. Расследование ведут следователи из Германии и Франции, за французов играет знаменитый комиссар Пьер Ньеман, а также его ученица и коллега Ивана Богданович. В распоряжении экспертов есть тело жертвы. Но нет ни головы, ни внутренностей. И никаких следов. Вскоре полицейским становится ясно, что это только начало. Неведомый преступник открыл охоту не только на представителей рода Гейерсбергов, но и на самих сыщиков, а за цепочкой странных убийств маячит страшная тень – тень зверя.


Гэлбрейт, Роберт.  Дурная кровь. Angļu detektīvromāns. Москва: Иностранка, 2020.

Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.
Корморан Страйк навещает родных в Корнуолле. Там к частному детективу, вновь попавшему на первые полосы газет после того, как он поймал Шеклуэллского Потрошителя и раскрыл убийство министра культуры Джаспера Чизуэлла, обращается незнакомая женщина и просит найти ее мать, пропавшую при загадочных обстоятельствах в 1974 году. Страйку никогда еще не доводилось расследовать «висяки», тем более сорокалетней выдержки; шансы на успех почти нулевые. Но он заинтригован таинственным исчезновением молодого доктора Марго Бамборо и берется за дело, которое оказывается, пожалуй, самым головоломным в его практике. Со своей верной помощницей Робин Эллакотт, успевшей стать в их агентстве полноправным партнером, Страйк разыскивает неуловимых очевидцев и опрашивает ненадежных свидетелей, ищет подходы к сидящему четвертое десятилетие за решеткой маньяку-убийце, с отвращением осваивает гадание по картам Таро и астрологические премудрости — и постепенно убеждается, что даже дела настолько давние могут быть смертельно опасны…

 

Гэлбрейт, Роберт. Зов Кукушки. Angļu detektīvromāns. Москва: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2019.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.
Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного балкона своего пентхауса, разбивается насмерть, все решают, что это самоубийство. Но брат девушки не может смириться с таким выводом и обращается к услугам частного сыщика по имени Корморан Страйк.Страйк прошел войну, пострадал физически и душевно; жизнь его несется под откос. Теперь он рассчитывает закрыть хотя бы финансовую брешь, однако расследование оборачивается коварной ловушкой. Углубляясь в запутанную историю юной звезды, Страйк приоткрывает тайную изнанку событий — и сам движется навстречу смертельной опасности...Захватывающий, отточенный сюжет разворачивается на фоне Лондона, от тихих улиц благопристойного Мэйфера до обшарпанных пабов Ист-Энда и круглосуточно бурлящего Сохо.

 

Гэлбрейт, Роберт. Шелкопряд. Angļu detektīvromāns. Москва: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2021. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.
После исчезновения писателя Оуэна Куайна его жена обращается к частному сыщику Корморану Страйку. Полагая, что муж просто скрывается от родных, как случалось уже не раз, Леонора Куайн поручает Страйку найти беглеца и вернуть в лоно семьи. Но в ходе расследования Страйк понимает, что дело обстоит куда серьезнее, чем кажется Леоноре. Оуэн Куайн забрал с собой рукопись нового романа, где выставил в неприглядном свете едва ли не всех своих знакомых, включая весьма известных и влиятельных лиц. Писатель сломает их судьбы, если не откажется от публикации. Неудивительно, что многие хотели бы заставить его умолкнуть. Вскоре Страйк выясняет, что Куайн стал жертвой чудовищного убийства. Теперь необходимо просчитать мотивы неслыханно жестокого, изощренного преступника.

 

Денис-Лиепниеце, Солвита. Зубами "щёлк" или Волк манипулятор. Medijpratības pasaka bērniem. Валмиера: Vidzemes Augstskola, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatā lieli un mazi lasītāji atradīs medijpratības pasaku, kas uzskatāmā veidā palīdzēs labāk izprast informācijas manipulācijas procesus un tehnikas. Grāmata veidota kā izglītojošs un izklaidējošs stāsts, kas bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem palīdzēs saprast, kā veidojas informatīvā vide, un mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto, tostarp, internetā atrastos apgalvojumus tādās lapās, kas nav uzticami mediji, paturot prātā, ka ne viss ir tāds, kā tas izskatās.

 

 

Джеймесон, Ханна. Выжившие. Angļu detektīvromāns. Москва: РИПОЛ классик, 2021. 

Pieejams: JPB.
Историк Джон Келлер находился на конференции в одном из отелей Швейцарии, когда ядерное оружие разрушило большую часть мира. Люди охвачены паникой. Но Джон остаётся верным своей профессии и документирует события после катастрофы, составляя хронику современных ему дней. Он тщательно фиксирует свой опыт, а также собирает истории других постояльцев, надеясь, что ему удастся сохранить хотя бы память об исчезающем человечестве. Но у многих из оставшихся в живых есть свои тайны, которыми они не готовы делиться... Джон находит на крыше тело маленькой девочки. Кто из постояльцев убийца? Келлер начинает исследовать огромный отель в надежде найти виновного и ответы на свои вопросы.

 

Джеффрис, Дайна. Жена чайного плантатора. Angļu vēsturisks romāns. Москва: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2021.

Pieejams: JPB.

1920-е годы. Девятнадцатилетняя англичанка Гвен выходит замуж за Лоуренса, обаятельного владельца огромной чайной плантации на Цейлоне. Гвен приезжает к мужу, полная надежд и планов на будущее. Но жизнь на Цейлоне, вопреки ожиданиям, оказывается не столь радужной. Недовольство рабочих. Злопыхательство соседей. Козни невестки. Но самое главное — покрытая мраком история смерти первой жены Лоуренса. Почему все так старательно скрывают обстоятельства ее гибели? Кто похоронен в безымянной могиле в лесу? Столкнувшись с тайнами прошлого своего мужа, Гвен оказывается перед трудным выбором... Запоминающийся, нежный портрет женщины, вынужденной выбирать между супружеским долгом и материнским инстинктом...

 

Древлеправославный календарь на 2021 год. Рига: Староверческий издательский дом "Меч Духовный", 2020. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

 

 

 

 

 

Кисимото, Масаки. Нарутo. Japāņu komikss. Санкт-Петербург: Азбука; Азбука-Аттикус, 2021. Книга 1. Наруто Удзумаки.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.
Наруто Удзумаки — самый проблемный ученик академии ниндзя в деревне Коноха. День за днем он выдумывает всяческие проказы и выводит из себя окружающих! Однако даже у этого хулигана есть заветная мечта. Он собирается превзойти героев прошлого, стать величайшим ниндзя и обрести всеобщее признание! Но люди сторонятся юного Удзумаки, а кто-то даже смотрит на него с отвращением… Наруто и не подозревает, что его жизнь связана с трагедией, постигшей Коноху двенадцать лет назад… Еще о книге В первую книгу вошли тома 1–3: «Наруто Удзумаки», «Заявитель хуже не придумаешь» и «Во имя мечты!!!». Это соответствует 27 первым главам. Также имеются примечания, наброски и авторские комментарии. Манга о подростке по имени Наруто из Деревни, Скрытой в Листве, желавшем стать сильнейшим ниндзя и лидером деревни, выходила с 1999 по 2015 годы и закончилась на 700 главе. Всего было издано 72 тома. «Наруто» находится на четвёртом месте в топе манги всех времён: в мире продано свыше четверти миллиарда экземпляров. Настоящий культурный феномен и причина массового увлечения аниме, мангой и Японией у подростков (и не только) всего мира.

 

Кларк, Сюзанна. Джонатан Стрендж и мистер Норрелл. Angļu romāns. Санкт-Петербург: АЗБУКА, 2021. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.
Так мог бы выглядеть роман „Мастер и Маргарита“, если бы его написал Диккенс», — полагает Александр Генис, а Нил Гейман называл эту книгу «лучшей литературной сказкой на английском языке за последние семьдесят лет». Здесь Англия — страна древних магических традиций, оставшихся в прошлом, — воюет с Наполеоном, а осторожный мистер Норрелл и его порывистый ученик Джонатан Стрендж мечтают возродить волшебное искусство. Здесь «темная мифология на фоне восхитительной комедии нравов в духе Джейн Остен рождает шедевр толкиновских масштабов» (Time). Здесь невероятные конфликты, человеческие и нечеловеческие, описаны с абсолютной достоверностью, а реалии, стиль, язык ушедшей эпохи воссозданы с размахом и дотошностью «Имени Розы» Умберто Эко.


Князева, Анна. Убийца возвращается дважды. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021.

Pieejams: JPB.

Подполковник столичной полиции Анна Стерхова приехала в командировку для расследования архивных дел, в свое время оставшихся нераскрытыми. И сразу к ней обратилась местная жительница Елена Васильевна Колодяжная – она попросила обратить особое внимание на дело об убийстве ее матери. Оно произошло больше тридцати лет назад прямо на глазах Колодяжной, которой тогда было всего десять. Преступника так и не нашли, и женщина до сих пор не могла оправиться после этого чудовищного убийства, оно продолжало преследовать ее даже спустя годы. Анна решила возобновить закрытое дело и заново изучить вещественные доказательства, но оказалось, что они бесследно исчезли из архива…

 

Коннелли, Майкл. Последнее шоу. Amerikāņu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука; Азбука-Аттикус, 2021.

Pieejams: JPB.

Рене Бэллард могла бы сделать отличную карьеру в Управлении полиции Лос-Анджелеса, но после жалобы на домогательства начальника ее сослали с глаз подальше — теперь она работает в ночную смену. Ну а «ночной сеанс» в Голливудском участке УПЛА для детектива не предполагает ничего, кроме так называемого последнего шоу: ты можешь начать интересное дело, однако для тебя все заканчивается первичным рапортом, который наутро уплывет в руки другого сотрудника полиции. Но однажды ночью происходят два случая, которые затрагивают профессиональное любопытство Рене. Она ни за что не желает упускать этот шанс и в свободное время берется за расследование вопреки приказам и просьбам своего старшего напарника, предупреждающего ее об опасности. Что ж, привлекать к себе излишнее внимание действительно очень опасно. Эти ночные убийства отличает нечто общее — одна и та же вызывающая жестокость….

 

Королева, Е. Е. Диалектный словарь староверов Латгалии. Рига: Институт Староверия Латвии, 2020.

Pieejams: JPB.

"Latgales vecticībnieku dialektālā vārdnīca" ir Eiropā vislielākās vecticībnieku kopienas leksikas apkopojums. Vārdnīca ietver leksiski izstrādātu un leksikogrāfiski aprakstītu materiālu, kas demonstrē pomoriešu novirziena vecticībnieku-bespopovcu, kas Latgales teritorijā ienāca 17. gadsimtā pēc 1666. gada baznīcas šķelšanās, leksikas bagātības. Izdevumā iekļauta īsformu folklora: parunas un sakāmvārdi, pravietiski sapņi, mitoloģiski stāsti (biļički). 

 

 

Курочкина, Татьяна. Практичный реглан. Adīšana. Санкт-Петербург: Питер; Москва; Екатеринбург; Воронеж; Нижний Новгород; Ростов-на Дону; Самара; Минск, 2021.

Pieejams: Miezītes bibliotēka.
Жизнь без вязания невозможна!" - под таким лозунгом известный мастер Татьяна Курочкина объединяет вязальщиц со всего мира в своей онлайн-школе. Если вы загорелись идеей научиться вязать или умеете вязать, но никак не решитесь на что-то серьезное, хотите оригинальное изделие, которого нет в магазинах, давно и безуспешно пытаетесь освоить технику реглана - эта книга для вас! Она построена как детальный мастер-класс, раскрывающий подробный алгоритм действий, порядок расчетов и личные секреты мастерства автора. Вы с легкостью освоите технику упрощенного реглана и сможете связать свитер с высоким воротом любого размера, вида и настроения. Доверьтесь мастерству Татьяны, ведь она научила вязать даже своего мужа!


Лем, Станислав. Солярис. Poļu fantastikas romāns. Москва: АСТ, 2020. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.
Эдем; Непобедимый; Глас Господа; Крыса в лабиринте.

 

 

 

 

 

Логинов, Майк. Эликсир для избранных. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. 

Pieejams: JPB.
Хорошо ли мы знаем историю собственной семьи? На этот вопрос каждый ответит по-своему. Главный герой романа – реальный потомок известного профессора биологии, скончавшегося в 1935 году при странных обстоятельствах. Сделанное в 1930-е годы профессором Заблудовским открытие в области человеческого долголетия стало настоящей сенсацией. Им заинтересовалось не только научное сообщество, но и особые государственные органы. Казалось, наука стоит на пороге новой эры. Однако неожиданная смерть ученого поставила крест на дальнейших разработках в этой области… Спустя много лет правнук профессора получает заказ – написать статью о своем знаменитом предке. Молодой человек начинает собирать материал и неожиданно сталкивается с живым подтверждением того, что уникальная разработка профессора, придумавшего, как продлить человеческую жизнь, работает. Но оказалось, что это изобретение имеет и обратный эффект….

 

Лэкберг, Камилла. Вкус пепла. Zviedru detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021.

Pieejams: JPB.
Выбирая ловушки для омаров, рыбак обнаружил тело семилетней девочки. Вскрытие показало, что она действительно утонула, но не в море - ее легкие полны пресной воды с примесью мыла. К тому же - и это никак не удается объяснить - в желудке и легких жертвы найдена зола. Городок, живописно раскинувшийся вдоль моря, мал, но подозреваемых хватает. Например, сосед, много лет враждовавший с семьей девочки, или его сын, у которого явно не в порядке психика. Да кого угодно можно заподозрить, если мотив преступления мало сказать непонятен - он просто невообразим!

 

Макквесчин, Карен. Лунное дитя. Amerikāņu romāns. Москва: Эксмо, 2021. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Холодным январским вечером Шерон вышла на улицу, чтобы полюбоваться лунным затмением. В окне напротив она увидела девочку лет шести, которая мыла посуду. Это показалось ей странным: у соседей был только сын...

 

 

 

 

Мартова, Людмила. Кружевное убийство. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021.

Pieejams: JPB.

Снежана Машковская вела тихую уютную жизнь с мамой и работала в ателье, где занималась любимым делом — плетением кружева. Пока к ней не обратились из полиции с просьбой об экспертизе: в лесу был найден чемодан с останками пожилой женщины, там же лежал сколок — старинный эскиз кружева. Рисунок оказался подписан, и Снежана поняла, что он имеет непосредственное отношение к истории ее семьи и создан знаменитой кружевницей Татой Макаровой, ее далекой прародительницей. Но как он связан с убийством и его жертвой? Незаметно для себя Снежана втянулась в расследование, вместе с которым в ее жизнь вошли волнующие перемены…

 

Морозова, Татьяна. Уравнение с неизвестной. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. 

Pieejams: JPB.
Ольга Зверева, молодой перспективный бухгалтер, устраивается на работу в крупную строительную компанию. Офис в центре Москвы, сексуальный директор и персональная кофемашина в собственном кабинете - о чем еще можно мечтать?Однако радость Ольги длилась недолго. Каждое утро она начинает получать желтые конверты. Отправитель писем угрожает ей неприятностями и утверждает, что знает ее главную тайну. Вскоре выясняется, что кто-то в компании сливает секретную информацию конкурентам, и подозревают в этом саму Ольгу. Теперь ей во что бы то ни стало необходимо вычислить того, кто ее шантажирует - может быть, он как раз и передает данные? К тому же, самая страшная тайна Ольги о ее прошлом действительно уже готова выйти наружу...

 

Нессер, Хокан. Смерть автора. Zviedru detektīvromāns. Москва: РИПОЛ классик, 2021. 

Pieejams: JPB.
В книгу вошли два детективных романа современного шведского писателя Хокана Нессера: «Смерть автора» и «Дорогая Агнес». Это захватывающие истории о вине, мести, искуплении и о тайном, которое так часто становится явным.

 

 

 

 

Ниеми, Микаель. Дамба. Zviedru romāns. Москва: Фантом Пресс, 2021.

Pieejams: JPB.

Несколько месяцев север Швеции заливал нескончаемый дождь. От наводнения спасала огромная дамба, построенная с расчетом на самое худшее. Вот только никто не предполагал, что "самое худшее" окажется детским лепетом по сравнению с тем, что случилось. И однажды река Люлео подточила казавшуюся непреодолимой бетонную преграду и понеслась, сметая все на своем пути, разрушая дома, расшвыривая машины, подхватывая всевозможный людской скарб... и самих людей. Серая стена воды несется на героев романа: саама, давно променявшего традиционную жизнь на городскую; пилота вертолета, обдумывающего самоубийство; молодую женщину, только что узнавшую, что она ждет ребенка; рабочего электростанции, решившего, что наконец-то он покажет всем этим бабам, чего стоит настоящий мужик; одинокую художницу-любительницу, для которой река всегда была отрадой... Мозаика трагических (а порой и слегка комических) историй складывается в большую драму, которая навсегда изменит не только ландшафт, но и судьбу каждого из героев.

 

Нокс, Джозеф. Улыбающийся человек. Angļu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука; Азбука-Аттикус, 2021.

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.
Детектив-констебль Эйдан Уэйтс и его напарник по ночной смене детектив-инспектор Сатклиф приезжают на вызов в закрытый "Отель-палас". На пятом этаже пустующего исторического здания они находят человека — смуглого, голубоглазого, широко улыбающегося и мертвого.Прилично одетого, но без единого документа в карманах, и даже ярлыки на одежде спороты. Более того — удалена кожа с кончиков пальцев, а зубы обточены под коронки. Как раскрыть убийство человека, которого как будто не существовало? Особенно когда из прошлой жизни Эйдана Уэйтса является незваный и ужасающий призрак...

 

Одрейн, Эшли. Ты знала. Kanādiešu romāns. Москва: АСТ, 2021. 

Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.
Блайт всегда мечтала стать идеальной матерью, которой не было у нее самой... Поэтому появление на свет дочери Вайолет стало для нее подарком. Но очень скоро долгожданное материнство превращается в настоящее испытание, и в Блайт с каждым днем растет уверенность: с ее дочерью что-то не так. Девочка не по возрасту хитра и умеет манипулировать окружающими. Все вокруг считают тревоги и страхи Блайт пустыми, а ее муж даже не пытается подвергать слова дочери сомнениям. Однако, кажется, в их семье все меняется к лучшему с рождением второго ребенка, крошки Сэма. Вайолет искренне любит брата... или, по крайней мере, делает вид, что любит. И только Блайт не отпускают жуткие подозрения: что произойдет, если однажды Вайолет покажет свое истинное лицо?

 

Полякова, Татьяна. Особняк с выходом в астрал. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. 

Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.
Матушка Евлампия, в миру просто Клавдия Огурцова, известна в городе как ясновидящая в третьем поколении, и у нее нет отбоя от клиентов. Увы, но редкого дара и хорошей рекламы для бизнеса мало – нужен еще свой спец по добыче оперативной информации, без которой не выдать качественное предсказание. У Клавдии, к счастью, есть лучшая подруга и помощница Лиза, вместе они способны на многое: и труп спрятать, и миллионы найти, и распутать пару дел, которые оказались не по зубам полиции….

 

Престон, Дуглас. Старые кости. Amerikāņu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука; Азбука-Аттикус, 2021. 

Pieejams: JPB.

Как гласит история, в 1846 году караван переселенцев на Дикий Запад застрял в занесенных снегом горах Сьерра-Невады. Последствия зимовки были ужасными, свидетельства немногих выживших очевидцев были слишком невероятны и запутанны, а со временем крупицы фактов обросли сомнительными сенсационными подробностями... И вот спустя почти два столетия молодой археолог Нора Келли возглавляет экспедицию с целью найти Потерянный лагерь — одну из стоянок зимовщиков — и раскрыть его давно похороненные секреты. Поиски, можно сказать, увенчались успехом, но... правда оказывается страшнее любых домыслов. Прошлое и настоящее связаны темной тайной — именно поэтому на место раскопок прибывает специальный агент ФБР Корри Свонсон. В Бюро она новичок, однако вскоре ей становится ясно, что ее первое расследование вполне может оказаться последним...

 

Райли, Люсинда.  Семь сестер. Книга 2. Сестра ветра. Īru romāns. Москва: Эксмо, 2021.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Алли Деплеси собирается принять участие в одной из самых опасных яхтенных гонок в мире, но внезапно получает весть о смерти своего приемного отца Па Солта. Она спешит в дом детства, где собираются пять ее сестер, чтобы вскрыть завещание. Обнаруживается, что каждой из них Па Солт оставил зашифрованные подсказки о тайне их рождения. Но готовы ли они разгадать этот ребус. История рождения Алли оказывается удивительным образом связана с судьбой певицы Анны Ландвик и знаменитой пьесой "Пер Гюнт", написанной более 150 лет назад. Алли отправляется навстречу ледяной красоте Норвегии, где, как она верит, сокрыты загадки не только ее происхождения, но и личности великого путешественника Па Солта и… седьмой сестры, которую Па Солт в свое время так и не смог отыскать. 

 

Райли, Люсинда. Семь сестёр. Книга 4. Сестра жемчуга. Īru romāns. Москва: Эксмо, 2021.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.
Путешествие, предпринятое Сиси, одной из шести приемных сестер Деплеси, в попытке найти свои истинные корни, — новое непредсказуемое приключение, очередная деталь в загадке о Семи сестрах. Сиси — замкнутая девушка, которая, ко всему прочему, внешне заметно отличается от остальных сестер. Кто она? Что у нее за необычные черты лица? Какая кровь течет в ее жилах? И что за подсознательная тяга у нее к искусству? Проучившись несколько месяцев в Лондонской академии искусств, Сиси бросает учебу, понимая, что ей не стать своей в мире европейской богемы. А значит, пора отправляться на поиски нового мира. Того, которому она принадлежит по праву рождения. Сиси, как и ее сестры, последует за подсказками любимого приемного отца Па Солта. Но так далеко загадки Па Солта еще никого не заводили.

 

Райли, Люсинда.  Семь сестер. Книга 3. Сестра тени. Īru romāns. Москва: Эксмо, 2020.

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Астеропа Деплеси, или просто Стар, как называют ее близкие, стоит перед непростым выбором. Всю жизнь она была неразлучна с младшей сестрой Сиси, они вместе путешествовали и строили планы на будущее. Но смерть Па Солта, приемного отца, сильно повлияла на Стар. Па Солт оставил ей подсказки, разгадав которые, Стар сможет бесповоротно изменить свою жизнь и отыскать истинную семью. Так Стар оказывается в Лондоне, отправной точке своего долгого путешествия. Ее ждут аристократы прошлого, истории о любви и таланте, невероятный Озерный край, а также встреча с кем-то очень важным. Встреча, которая изменит все. 

 

Риггз, Ренсом. Дом странных детей. 1. Amerikāņu fantastikas romāns jauniešiem. Харьков: Книжный клуб Клуб семейного досуга; Белгород, 2020. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.
Шестнадцатилетний Джейкоб с детства привык к рассказам своего деда о его юности на далеком уэльском острове, в приюте для странных детей: о чудовищах с тройными языками, о невидимом мальчике, о летающей девочке... Единственным побочным эффектом этих выдумок были ночные кошмары, мучившие подростка. Но однажды кошмар ворвался в его жизнь, убив деда наяву...

 


Романова, Галина. Без крестной феи. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021.

Pieejams: JPB.
Маша работала гардеробщицей в торговом центре и привыкла наблюдать за людьми. Ее внимание уже давно привлек странный парень, следивший за потрясающе красивой девушкой. И однажды вечером Маша заметила, как он тащит упирающуюся девушку в парк! А вскоре она узнала страшную новость: в лесочке возле загородного поселка прямо на лыжне было найдено обнаженное тело убитой девушки. Маша поспешила заявить в полицию, даже не подозревая, что может ошибаться. И теперь ее собственная жизнь в опасности…

 

Степанова, Татьяна. Когда боги закрывают глаза. Krievu detektīvromāns. Москва: Э, 2021. 

Pieejams: JPB.
Научный мир потрясен сенсацией: под слоем бескрайних льдов Антарктики найден микроорганизм неизвестного происхождения. Позже следы TF, уникального "Проекта Тефида" обнаружились в ближайшем Подмосковье, когда близ аэропорта "Райки" неизвестные обстреляли машину полиции и взорвали мост, только чтобы добраться до содержимого металлического контейнера. А несколько дней спустя на другом конце Москвы в недостроенной больнице, давно уже ставшей местом поклонения стаклеров, на участников экстремальной экскурсии напал чудовищный монстр. Дело сразу получило громкую огласку. И вот теперь Екатерине Петровской, криминальному обозревателю пресс-центра ГУВД Московской области, предстоит разобраться с последствиями сенсационного открытия, ведь если не остановить чернокрылую богиню ночи Тефиду прямо сейчас, то дальше останавливать ее уже будет некому...

 

Степанова, Татьяна. Перекресток трех дорог. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.
Может ли жертва стать убийцей? Более загадочного дела в своей профессиональной практике они еще не встречали – серия странных, обставленных с устрашающей и нарочитой жестокостью, убийств… Каждый раз новую жертву находят на перекрестке трех дорог, – как известно, месте сакральном и мистическом… Однако неопровержимые улики доказывают, что убийцы – это разные люди… Но серийные маньяки – всегда одиночки! Шефу криминальной полиции области полковнику Гущину и его напарникам Клавдию Мамонтову и Макару Псалтырникову предстоит разгадать эту детективно-мистическую головоломку. И ответить на самый неоднозначный и парадоксальный вопрос – может ли жертва стать убийцей?

 

Стоунекс, Эмма. Смотрители маяка. Angļu fantastiskā proza. Москва: Эксмо, 2021. 

Pieejams: JPB.
Корнуолл, 1972 год. На фоне бледного неба высится "Дева" - оплот безопасности для всех моряков. Но к своим обитателям маяк не так благосклонен. Исчезли трое смотрителей. Двери заперты изнутри, стрелки часов застыли, а в журнале - запись о сильном шторме, хотя небо всегда было ясным. Спустя двадцать лет тайну маяка решает раскрыть местный писатель. Он обращается к Хелен, Джинни и Мишель, женам пропавших. Ради правдивого рассказа им предстоит окунуться в прошлое - кто знает, какие чудовища обитают в его глубинах...

 

Так, Стелла. Всего один поцелуй. Vācu romāns. Москва : АСТ, 2021. 

Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Айви Редмонд хочет обычной жизни. Она не желает, чтобы родители указывали, что ей делать, поэтому сама поступает в Университет Центральной Флориды. Но если она хочет там учиться, то должна выполнить условие отца. Райан Маккейн - настоящий бунтарь. Ему девятнадцать, он загадочный и сексуальный, а его татуировки сводят Айви с ума. Каждый взгляд зеленых глаз Райана, каждое его случайное прикосновение заставляют ее сердце трепетать. Но, как и Айви, Райан - не тот, за кого себя выдает. Ведь Айви учится в университете инкогнито. А Райан - ее тайный телохранитель. 

 

Улицкая, Людмила (Людмила Евгеньевна). Бумажный театр. Krievu romāns. Москва: АСТ, 2020. 

Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.
Мы вступили в мир, полный неизвестного. Но память о нашем прошлом необходимо сохранять. А оно слагается не только из культуры, которая создавалась тысячелетиями. Вдруг обнаруживается, как важны детали личного прошлого, того круга жизни, в котором было столько маленьких и больших мыслей, поступков, движений, так много было всего дано — и радостей, и страданий, и знания. Ценность отдельно взятой жизни не должна утонуть в океане миллиардов человеческих судеб. И после прожитой жизни человека остается его текст — как свидетельство личного присутствия на этой прекрасной и временами очень страшной земле….

 

Устинова, Татьяна. Девчонки, я приехал! Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. 

Pieejams: JPB.
После внезапной трагической смерти отца юная Надинька осталась круглой сиротой. Она потеряла еще и дом, в котором жила всю жизнь. Теперь у нее есть только верная няня Агаша и любимый Сереженька. Сереженька, Сергей Ильич, так поглощен особо важным проектом: он занят на строительстве первого в мире атомного ледокола "Ленин", что так редко звонит из Ленинграда. И бедная няня Агаша толком не верит в существование жениха, потому что никогда его не видела. А тут еще к объективным трудностям жизни молодых людей добавляются проблемы, созданные недоброжелателями: талантливого инженера Сергея с его новаторскими идеями объявляют вредителем. Кому и зачем нужна эта травля? И будут ли молодые вместе?

 

Фоли, Люси. Список гостей. Angļu detektīvromāns. Москва: АСТ, 2021. 

Pieejams: JPB.
На пустынном острове, затерянном в холодных водах, гости собираются, чтобы отметить радостное событие – свадьбу Уилла и Джулс. Шикарный особняк, возвышающийся над суровым пейзажем, распахнет свои двери только для избранных. Только для тех, кому повезло оказаться в списке гостей. Жених – восходящая звезда экрана. Невеста – успешный издатель. Они молоды, амбициозны и вызывающе красивы. Торжество обещает быть грандиозным, правда, есть одно но… Обиды и ревность смешиваются с весельем, пожелания молодым перемежаются воспоминаниями. Но есть вещи, о которых лучше забыть. Каждому гостю есть что скрывать. Призраки прошлого блуждают по острову, и кто-то точно не доживет до конца свадьбы…