Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Reiz senos laikos. Vēsturiskais romāns.

Pastāsti, kā bija senāk -  jautājums no bērnības. Vēsturiskais romāns sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem, bet atstāj arī vietu iztēlei, pārdomām, un arī rosina meklēt nopietnāku literatūru. Nāc uz bibliotēku!

Grāmatu anotācijas no www.letonika.lv, www.janisroze.lv, www.la.lv, www.zvaigzne.lv, www.apgadsmansards.lv, www.gramata24.lv, www.dgramata.lv,  

 

 

 

Fimbers K.

Saules kauja

 

Romāns par lietuviešu un zemgaļu uzvaru par vācu krustnešiem 1236. gadā.

Autors vēsturisko romānu “Saules kauja” (pirmizdevums 1936. gadā) rakstījis laikā, kad gatavojās svinēt šīs kaujas 700. gadadienu. Tagad 22. septembri, kaujas dienu, atzīmē kā Baltu vienības dienu. 1236. gada 22. septembrī purvainā vietā netālu no Saules tika sakauti Zobenbrāļu ordeņa karapulki. Tie atgriezās no sirojuma pa Lietuvu, uz kurieni bija devušies atriebt lietuviešu iebrukumus vācu feodāļu valdījumos. Kaujā krita ordeņa mestrs un ap 50 ordeņa brāļu, kā arī daudzi karakalpi. Pēc šīs kaujas Zobenbrāļu ordenis beidza pastāvēšanu. Lietuviešu un zemgaļu uzvara Saules kaujā uz laiku aizkavēja vācu feodāļu agresiju Baltijas teritorijā. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Geikins Ā.

Vēstījums par lībiešu kuningu Kaupo

 

Vēsturiskais romāns dod iespēju no jauna uzdot jautājumus un meklēt atbildes par tautiskā un vispārcilvēciskā attiecībām un par to, kādu redzam kristietības vietu Latvijas vēsturē. Grāmata māca mīlēt, ticēt un būt iecietīgākiem. Māca, ka nevar pazīt, kas ir mīlestība, tikai intelektuāli, ar prātu; ka nevar pazīt, kas ir reliģija, ja neiemācās ticēt un paļauties. Romāns nav tikai par pagātni. Tas ir par pagātni un tagadni, tādēļ, ka pagātne un vēsture tā vai citādi ir klātesoša katrā no mums, jo ārpus vēstures mēs nevaram pastāvēt. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Heniņš A.

Teiksma par Kursas Dižmežu

 

Kas tā zeme? Kur tā zeme? Kad tā zeme? Zeme starp Skrundu un Zemgali. Šī laika grāmata ierakstīta dižākajos Kursas svētozolu gadu gredzenos. Tiem caurstrāvojusies, zemes dzīļu sula katru jaunu pavasari rieš lapas, kas pa laikam iešalcas brīnišķās balsīs. Tās savās šņākās mums čukst gadsimtiem ilgus, aizmūžīgus stāstus un gaida, ka radīsies kāds, kas, klusumā saklausījies, varēs tos pakaļ izrunāt. Balsienu pa balsienam, vārdu pa vārdam, no sirds sirdī, no atmiņas atmiņā, no paaudzes paaudzē vērpjas šis vēstījums līdz pat šai baltai dieniņai. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Janševskis J.

Mežvidus ļaudis

 

Romāna «Mežvidus ļaudis» tēlotais laikmets pieder pie visdrūmākiem Kurzemes pagātnē, kad mēris, bads, karš un iekšējas jukas (muižnieku nepaklausība hercogam un ķildas pašu starpā) bija izpostījuši zemes labklājību, kad zemniekiem bija nesams ne vien smags dzimtbūšanas jūgs, bet kad tiem lielā mērā bija jācieš arī no svešiem karapulkiem un apkārt klīstošu sirotāju bandām — marodieriem. Nezinādami, kā citādi līdzēties, zemnieki kur vien varēdami glābās plašajos mežos. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Lejiņš J.

Zīmogs sarkanā vaskā

 

"It kā biju jau diezgan pētījis. Un tomēr.

Stāvot muzejā pie atjaunotajiem 11. gadsimta tērpiem un rotām, brīnījos. Redzēju karaļu cienīgu skaistumu, bet man tika stāstīts par dzīvi nožēlojamās, dūmu pilnās būdiņās, par savstarpēju ķildošanos, melošanu un zagšanu.

Tad es brīnījos par dūšīgajiem karotājiem vikingiem, kas spēja pakļaut vai visas Eiropas piekrastes un lielos Krievzemes upju ceļus, kamēr mūsu tēvutēvu zemi vikingiem nācās apiet ar līkumu. Bet man tika stāstīts par neorganizētām ciltīm, kas allaž kādam maksājušas pakļautības meslus.

Es brīnījos par ieroču un rotu bagātību, ko mūsu senči lika kapos savējiem, Viņāsaulē aizejot. Par milzīgo sudraba daudzumu, kāds bija apgrozībā baltu un igauņu zemēs. Bet man tika stāstīts par ļaudīm, kas, kuģiem parādoties, drūzmējušies krastmalā un priecājušies par rozīnēm vai pogām. Ka nezinājuši nedz skaitļus, nedz rakstus, nedz kādas mērvienības...”

 (Jānis Lejiņš) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Mārtuža E.

Pētera zvērests

 

Anna Katrīna, uzzinot, ka mīklainos apstākļos bojā gājis viņas tēvocis, meklē atbildes uz mīklām, kuras vecais vīrs atstājis neatbildētas – cik sena ir baltu tautu vēsture, kādu mantojumu senči mums ir atstājuši un kas patiesībā rakstīts Krievzemes cara Pētera I parakstītajā pergamentā, kura atrašanai onkulis veltījis savu dzīvi. Meklējumos sieviete sastopas ar baltu valodu zīmju pētnieku Ronaldu Prūsi un viņa klasesbiedru izmeklētāju Benediktu Hiršhofu. Notikumi mezglojas, atraisās, atkal savijas neatšķetināmā kamolā, lai jaunie cilvēki, sekojot šķietami nesavienojamiem faktiem un notikumiem, atrisinātu Pētera zvēresta noslēpumu. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Rūmnieks V., Migla A.

Viestura zobens

 

Vēsturiskais romāns “Viestura zobens” ir aizrautīgs, piedzīvojumiem un traģiskiem pavērsieniem pilns vēstījums par dižā senās Zemgales valdnieka Viestura dzīvi vienā, ļoti izšķirīgā gadā.

Kā allaž Valda Rūmnieka un Andreja Miglas vēsturiskajos romānos, stingra dokumentalitāte vienojas ar māksliniecisku izdomu, tautas ticējumiem un nostāstiem, atklājot seno zemgaļu godaprātu un varonību.

Romānā plaši atspoguļota seno zemgaļu dzīve – pils nostiprināšana, dažādu sabiedrības slāņu savstarpējās attiecības, arī attiecības ģimenē, jauniešu mīlestība, līgavas zagšana, Lielās dienas tradīcijas utt.

Uz Latvijas augstākā militārā apbalvojuma – Viestura ordeņa – iekalts gadaskaitlis – 1219.

Kālab tieši šis gads – lasiet romānā „Viestura zobens”!

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Viegliņa-Valliete G.

Ar zobenu un mīlestību

 

Romāns "Ar zobenu un mīlestību" ir ceļojums cauri laikmetiem vairāk nekā sešu gadsimtu garumā. Tas ir vēstījums par latviešu karavīru cīņām laikā no 13. līdz 20. gadsimta sākumam - par savu zemi, par bērnu un sievu dzīvībām.

Grāmatā ir aprakstītas dažādas vēsturiskas epizodes no mūsu tautas bagātās pagātnes,lai ne tikai iepazīstinātu ar to, kas netiek atspoguļots vēstures mācību grāmatās, bet arī parādītu, ka gadsimtu laikā pēc būtības cilvēku attiecībās nekas nav mainījies. Līdzās ir mīlestība, nodevība, skaudība, nenovīdība, labestība, cerība un apziņa - es esmu latvietis! 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Aleksejevs T.

Svētceļojums

 

Romāns ļauj atskatīties uz Eiropas vēsturi un kristietībā centrētas sabiedrības vērtībām, iedzīvojoties ļoti spilgta varoņa tēlā. Dodamies līdzi svētceļnieku pūlim Pirmajā krusta karā, lasītājs ne vien aiziet no tagadnes daudzvērtību brikšņiem, bet arī uzasina savu skatienu, lai vērtos tagadnē un nākotnē, – vai cilvēka prāts ir kļuvis brīvāks, vai indivīda brīvība noteiktas kultūras un reliģijas ietvaros ir iespējama? Vai brīvība var izdzīvot, saskaroties ar īsta vai iedomāta pretinieka brīvību? Kas izraisa nodevību? „Svētceļojums” ir arī personības veidošanās un skarbas pieaugšanas romāns. Un romāns, kas parāda, kā notikums kļūst par stāstu, kā rodas hronikas un hronisti, un atklāj cilvēcisko, kas paliek viņpus hroniku lappusēm. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Almēns K.

Pļaujas laiks

 

Romānā "Pļaujas laiks" atainota 18.gs. pirmā puse pēc Ziemeļu kara, Lietuvas – Polijas pastāvēšanas beigu posms: formāli vēl neatkarīgās valsts likteni jau izlemj Pēterburgas galmā, lielās magnātu dzimtas meklē, kam izdevīgāk pieslieties, savukārt provinču bajāri izcīna savus personīgos kariņus, likdami lietā nodevību, provokācijas, uzpirkšanu, algotus slepkavas… Vēsturiskā panorāma romānā meistarīgi savīta ar spraigu, dēkainu intrigu – šķēpcīņas meistara Mara dramatisko dzīvesstāstu un vēstījumu par divu Kauņas novadu bajāru lielmanības centieniem un naidu, kas aizsācies, šķiet, nieka sienas pļavas dēļ. Kad atriebība nobriedusi, sākas pļaujas laiks…

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Danns D.

Atmiņas katedrāle

 

Florence, piecpadsmitais gadsimts. Šai Mediči pārvaldītajā pilsētā laikā, kad zinātne un burvestības ir vienotas, viļņojas Leonardo da Vinči ģēnija tumšie avoti. Tādu pārdabiski lielisku cilvēku kā Sandro Botičelli un Nikolo Makjavelli apņemts, Leonardo dzīvo mākslinieka un izgudrotāja privileģēto dzīvi un mīl apdullinoši skaistu jaunu sievieti. Bet nežēlīgs ienaidnieks plāno viņa krišanu. Un drīz vien dižais mākslinieks izgudrotājs attapsies patriekts no savas dzimtās pilsētas un dosies mītiskā ceļojumā uz mērķi — un piedzīvojumu —, kas varētu būt arī bijis. Vēsturiskās fantāzijas meistardarbā, kas triumfāli sakausē faktus un izdomu, Džeks Danns burvīgi ataino renesanses laika Itāliju un piedāvā savu aizraujošo slepeno vēsturi par zudušo gadu Leonardo da Vinči dzīvē… 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Falkoness I.

Fātimas roka

 

Romāns “Fātimas roka” ir episks vēstījums par labu un ļaunu, mīlestību un naidu, par sabrukušiem sapņiem un neizdeldējamām cerībām un pārliecina ar vēsturiski precīzām detaļām un neaizmirstamiem raksturiem. Spāņu rakstnieka Ildefonso Falkonesa lielākais talants ir prasme apvienot aizraujošu stāstījumu, bagātīgu sižetu un daudzveidīgu, vēsturē pamatotu notikumu klāstu ar formas vienkāršību, kas, nenogurdinot lasītāju, ļauj aizrautīgi gremdēties nopietnā vēstījumā. Tā ir izklaidējošās literatūras visaugstākā māksla.

Spānijas musulmaņu piespiedu pievēršana kristietībai un tam sekojošā izdzīšana no zemes, kur tie bija dzīvojuši jau 800 gadu, ir maz zināma vēstures lappuse, taču šie notikumi būtiski pārveidoja Eiropas vaibstus. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Falkoness I.

Jūras katedrāle

 

Ir 14. gadsimts, Barselona sasniegusi lielāko uzplaukumu, tiek uzsākta visu laiku skaistākā dievnama — Jūras Svētās Marijas baznīcas — būve, kas ilgs 54 gadus. Baznīcas “pakājē” šķetinās visa turpmākā Katalānijas vēsture — karš, mēris, inkvizīcija, cilvēku likteņi un šo likteņu lēmēji —, kas apbrīnojami viedi sasaucas ar pasaules ētisko, ekonomisko un politisko (ne)kārtību šodien.

“Jūras katedrāles” lielākā vērtība līdzās spraigajam sižetam ir spēcīgais līdzpārdzīvojums, ko šis stāsts dod lasītājam. Šis vēstures, piedzīvojumu, alkainu cerību un šķietami neiespējamas mīlestības romāns sniegs patiesu intelektuālu un emocionālu baudījumu katram, jo “Jūras katedrāle” ir ne tikai aizraujošs, faktiem bagātīgs vēsturisks vēstījums par 14. gadsimta dižo Katalāniju, bet arī satriecošs stāsts par mazu dzimtļaužu zēnu Arnauvu, kurš kādudien kļūs par... 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Govjē K.

Gravīru meistara meita

 

Leģendārais japāņu gravīru meistars Hokusai ir radījis izcilo gleznu “Lielais vilnis” un daudzus citus meistardarbus. Bet dižā meistara palīdzes, meitas O-Ei dzīvesstāsts nogrimis aizmirstībā, tā detaļas paslēptas zem vēstures melnās lakas kārtas. Tagad par to varam uzzināt aizraujošajā romānā “Gravīru meistara meita”. Stāstīdama par savu dzīvi, O-Ei ieved mūs 19. gadsimta Edo krāsainajā pasaulē, kur kurtizānes saietas ar dzejniekiem, samuraji draudzējas ar aktieriem un vēl nepieredzētā radošo spēku pacēlumā uzplaukst māksla. Lieliski prazdama rīkoties ar otu, O-Ei atsakās veikt mājas soli un noraida visas uz sievietēm liktās cerības, lai ar visu sirdi nodotos mākslai. Būdama līdz pēdējam uzticīga meita, viņa pakļaujas savam tēvam, lielam savādniekam, kurš viņu izveidojis par to, kas viņa ir, un galu galā atņems viņai viņas vietu vēsturē.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Klārks L.

Trojas karš

 

Romāns “Trojas karš” ienes svaigu, spēcīgu elpu Homēra mītos par Iliādu, prasmīgi atjauno Parida un Helenas, Agamemnona un Klitaimnestras, Ahilleja, Odiseja un Hektora tēlus, risinot mūsdienīgu kaislību drāmu. Spēcīgu vīriešu un stipru sieviešu dzimtas izdzīvo likteņus bezlaika zonā, kur mīti un vēsture krustojas, kur ķildas un kari starp dieviem ataino cilvēka dvēseles konfliktus. Šis tēlainais vēstījums aizraujošā manierē atdzīvina klasiskos mītus un nostāstus. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Radzinskis E.

Dzelzs maska un grāfs Senžermēns

 

Krievu dramaturgs un prozaiķis Edvards Radzinskis, kurš ir rakstījis par daudzām spilgtām vēsturiskām personībām, romānā “Dzelzs Maska un grāfs Senžermēns” stāsta par slavenāko un noslēpumaināko 17. gadsimta Bastīlijas iemītnieku.

Kas gan bija šis cilvēks, kura seju slēpa maska? Slavenais donžuāns un karotājs hercogs de Bofors? Francijas bagātākais cilvēks finansists Fukē? Pēc karaļa pavēles apcietinātais Mantujas premjerministrs? Vai arī... Autors aplūko visas šīs versijas un atklāj Dzelzs Maskas noslēpumu. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Rakovska Ž.

Čūskas ēna

 

Romāna galvenās varones Ursulas atmiņu stāsts pinas vaļā kā krāšņs ornamentēta auduma ritulis, pavērdams arvien jaunus skatus 17. gadsimta Viduseiropā. Vēl ir raganu dedzināšanas laiks. Cauri plašajam laikmeta raksturojumam vijas Ursulas neparastā dzīve... 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Sabaļauskaite K.

Silva Rerum

 

Kristinas Sabaļauskaites romāns Silva rerum ir atzīts par vienu no svarīgākajiem notikumiem lietuviešu literatūrā pēdējos gadu desmitos. Tas izpelnījies pārsteidzoši lielu atzinību gan no lasītājiem, gan no kritiķiem, apbalvots ar pirmo Jurgas Ivanauskaites literāro prēmiju (2009) un ieguvis 2009. Gada grāmatas titulu.

Romāns vēsta par Žemaitijas bajāru Norvaišu ģimenes gaitām 17. gadsimta otrajā pusē. Stāstot par vienas dzimtas ļaužu pieredzēto, autore atklāj ne tikai Lietuvas Dižkunigaitijas sadzīvi un politikas samezglojumus, bet zīmē arī daudz plašāku ainu, kurā redzams baroka laikmeta cilvēks un tā sarežģītās attiecības ar sevi pašu, pasauli, dzīvi un nāvi. 

 

Atrašanās vieta

   

Peivere M.

Dievi un karotāji

 

Peivere meistarīgi aizved lasītāju uz bronzas laikmeta Vidusjūras piekrasti, kur divpadsmitgadīgais kazu gans Hīlass cīnās par savu dzīvību. Melnā tērpti karotāji ir uzbrukuši viņa apmetnei, atstājot aiz sevis postu un iznīcību. Ievainots, apjucis un vajāts, zēns tikai vēlas sameklēt savu mazo māsu Izu, taču notikumi viņu ierauj daudz lielākā spēlē. Hīlasa draugs Telamons palīdz, cik viņa spēkos, bet drīz vien Hīlass atrod sevi tālāk no mājām, nekā viņš jebkad ir bijis. Tur viņa ceļi krustojas ar virspriesterienes meitu Pirru, kurai ir savi iemesli bēgt, kā arī netipisku sabiedroto – delfīnu. Trīs personības, mītiskā Dievietes sala un karotāji Vārnas, kas turpina dzīties pakaļ Hīlasam, izveido elpu aizraujoši piedzīvojumu, kas pārcels uz citu realitāti un neatlaidīs līdz pēdējam vākam. 

 

Atrašanās vieta