Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Putni atnes pavasari

Beidzot... pēdējās sniega pārslas izkusušas, putnu treļli pieskandina debesis, un saule atmirdz tik spoži... Īstais laiks uzzināt, kuram putnam tā skaistā dziesma, kuram košākās spalvas – un to vari darīt pie mums – bibliotēkā.

 Grāmatu anotācijas no www.lob.lv, www.gramata24.lv, www.janisroze.lv,

 

Latvijas lauku putni

Otrā no piecu grāmatu sērijas "Latvijas putni". Redaktors: Māris Strazds.

208 lappusēs ar 237 krāsainām fotogrāfijām ir apskatītas 84 putnu sugas, par katru ir īss apraksts, izplatības karte un fenoloģijas diagramma. Putnu nosaukumi ir doti piecās valodās. Grāmatas beigās ir arī Latvijas putnu saraksts.  

 

Atrašanās vieta

 

Latvijas meža putni

Vēl viena grāmata no sērijas “Latvijas putni” Šī grāmata veltīta mežā dzīvojošajām putnu sugām – te ir krāsaini putnu attēli. To latīniskie un latviskie nosaukumi. Izplatības kartes un apraksts par katru sugu. Grāmatā ir ļoti plašs materiāls visiem, kam interesē putnu lietas. 

 

Atrašanās vieta

 

Latvijas ūdeņu putni

Trešā grāmata sērijā “Latvijas putni”- veltīta ūdeņu putniem.  Grāmatā, tāpat kā iepriekšējās, daudz attēlu un informatīvā materiāla, kas padara to interesantu visiem putnu draugiem. 

 

Atrašanās vieta

Janaus M.

Latvija – stārķu zeme

Vai Latvija tiešām ir stārķu zeme? Un vai tā tāda ir bijusi arī agrāk? Cik daudz mēs vispār zinām pr to, ko pēc izskata pazīst ikviens – par balto stārķi? Un melnais stārķis – vai tiešām tas ir tik noslēpumains un mīklains? 

 

Atrašanās vieta

 

Klimpiņš V.

Mūsu putni. Enciklopēdija par Latvijas daudzveidīgo putnu pasauli

Tikai mūsu zemei vien raksturīgu putnu vispār nav Latvija ir maza daļiņa no to putnu izplatības areāla, kurus pie mums iespējams novērot savvaļā. Mūsu zemē ir galvenokārt Viduseiropai raksturīgās sugas – kopskaitā nedaudz vairāk par 320. 

 

Atrašanās vieta

 

Putni palieņu pļavās

Upju un ezeru palieņu atklātās ainavas un slapjās pļavas piesaista īpaši daudz dažādu putnu sugu pavasara un rudens migrāciju laikā. Caurceļojošiem ūdensputniem – zosīm, pīlēm, gulbjiem u.c. putniem – pārmitrās pļavas un plašie ūdens klajumi ir nozīmīgas atpūtas un barošanās vietas.

Pārplūstošās pļavas ir vienīgā iespējamā dzīvesvieta ļoti retajam ķikutam.

Palieņu pļavas ir galvenā ligzdošanas vieta pasaulē apdraudētai griezei. Zīmīgi, ka Latvijā ligzdo 25% visā Eiropas Savienībā sastopamās griežu populācijas. Rietumeiropā ļoti reti satopamais mazais ērglis arī ir iecienījis palieņu pļavas kā piemērotas barošanās vietas. Šajās pļavās ligzdo arī citi putni – platknābis, prīkšķe, pļavu tilbīte, melnā puskuitala un gugatnis. Mitrākās ieplakās labprāt ligzdo ormanītis un dumbrcālis. 

 

Atrašanās vieta

 

Avotiņš A.

Putni Teiču dabas rezervātā

.Grāmatā sniegtas ziņas par putnu sastopamību rezervāta teritorijā, putnu faunas izpētes vēsturi un putniem nozīmīgākajiem biotopiem. Izplatības kartēs attēlota dažādu sugu sastopamība rezervātā 1x1 km kvadrātos 2000.-2003. gados, kad teritorija tika apsekota pēc ligzdojošo putnu atlanta metodikas. Grāmatas sastādītājs - Teiču dabas rezervāta ornitologs Andris Avotiņš. Tās izdošanu finansēja Eiropas Komisijas LIFE-Nature programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds. 

 

Atrašanās vieta

 

Ķemeru nacionālā parka putni

Norises Latvijas putnu faunā vairāk nekā 100 gadu garumā. Šī grāmata bija iecerēta kā vienas nozīmīgas aizsargājamas teritorijas putnu faunas stāvokļa apkopojums, taču darba gaitā tā izvērtās daudz plašāka gan telpā, gan laikā un aptver daudz vairāk nekā tikai Ķemeru nacionālā dabas parka putnu faunas izmaiņu analīzi. Daudzējādi šai grāmatai nav analoga Latvijas līdzšinējā literatūrā par faunas vēsturi. Grāmatā aplūkotas 255 putnu sugas. 

 

Atrašanās vieta

 

Lipsbergs J.

Klaidonīga putnu pētnieka piedzīvojumi

Es domāju, ka šī grāmata noteikti paliks vēsturē, jo tas ir aizraujošs stāsts ne tikai par putniem un to pētīšanu, izcila dabas pētnieka dzīvi, bet arī par Latvijas vēsturi. Juris Lipsbergs manos pusaudža gados bija tas, kurš aizrāva ar savu nerimstošo enerģiju ― gan meklējot Latvijas dabā retu sugu ligzdas, kuras neviens vēl nav atradis, gan glābjot no nociršanas kādu veca meža nogabalu. Ne viens vien putnu pētnieks ir izmantojis viņa praktiskos padomus ― no nakšņošanas vietas iekārtošanas iepriekš neparedzētos apstākļos līdz mākslīgās ligzdas būvei ērglim vai ūpim. Šī grāmata dod iedvesmu baudīt dabu un meklēt tajā neparasto ― tepat Latvijā.

 

Jānis Priednieks,

LU Bioloģijas fakultātes asoc. profesors,

Latvijas Ornitoloģijas biedrības prezidents 

 

Atrašanās vieta

 

Lorencs K.

Viņš runāja ar zvēriem, putniem un zivīm

grāmata interesantā un jautrā veidā stāsta par dzīvniekiem, dzīvnieku psiholoģiju, un katrs var pats pārdomāt, cik dzīvnieki ir līdzīgi cilvēkiem. autors ir zinātnieks (svarīgs korifejs), kas stāsta pats par saviem pētījumiem un izmanto katru iespēju no visas sirds izsmieties. jā, tā bija izdota padomju laikos, un rakstīta par notikumiem pagājušā gadsimta trīsdesmitajos, četrdesmitajos, piecdesmitajos gados. ( no interneta komentāriem, atstājot autora rakstības stilu) 

 

Atrašanās vieta

 

Darels Dž.

Ņirgu putns

Atšķirībā no pārējiem Darela darbiem, “Ņirgu putns” ir romāns – fantāzija, kurā notikumu dramatisms brīžiem pārtop komiskā, krāsainā eksotisku notikumu kaleidoskopā.

Darbība risinās nomaļā tropu salā Zenkali, kur, šķietamās iedzīvotāju labklājības vārdā, iecerēts uzbūvēt lidlauku, appludinot ieleju, kurā mīt izmirstošie putni Tionomala, kurus francūži, to spalgo smieklu dēļ nodēvē par “ņirgu putniem”. Dabas sargātāji uzsāk cīņu par ielejas un vērtīgā ombu koka saglabāšanu. 

 

Atrašanās vieta

 

Bahs R.

Kaija vārdā Džonatans Livingstons

Romantisks stāsts par kaiju, kas vēlējās iemācīties lidot ātrāk, augstāk un tālāk nekā citi.

Protams, grāmata jau nav par putniem, bet par mums. Tā atklāj tos slēptos, īpašos sapņus, ko dziļi sirds dziļumā glabā katrs no mums – par iespēju sasniegt iekšējo brīvību, sajūtu par dzīves jēgas esību, iegūt plašu skatījumu un izpratni par pasauli, nepārtrauktu kustību ceļā uz pilnību. Kopā ar Džonatanu mēs saprotam, ka šajā pasaulē nav nekā neiespējama, viss ir atkarīgs tikai no gara spēka un gājēja mērķtiecības. 

 

Atrašanās vieta

 

Bodsvorts F.

Svešinieks

Saistošs kanādiešu rakstnieka romāns, kurā vēstijums par cilvēku pārdzivojumiem un mīlestību cieši savīts ar autora vērojumiem par putnu dzīvi. Freds Bodsvorts (1918) ir kanādiešu rakstnieks, žurnālists un dabas aizsardzības aktīvists. Viņa darbi saviļņojuši lasītājus visā pasaulē, tie atklāj mīlestības un līdzcietības pilnu skatījumu uz cilvēku un dabas līdzāspastāvēšanu. 

 

Atrašanās vieta

 

Bunkšs I.

Brīnumola. Ērglēna Durberta stāsts

Stāsts par Durbertu ir īpašs un personisks. Ērgļu ģimenes gaitām mēs sākām sekot jau ziemā, kad tie tikko bija uzsākuši ligzdas būvēšana, un beidzām rudenī, kad jaunais putns devās savās gaitās. Durberta gaitām sekoja līdzi ne tikai skatītāji no Latvijas - norises ligzdā tika skatītas vairāk nekā septiņus miljonus reižu no vairāk nekā 100 dažādām valstīm. Līdz šim tā ir bijusi populārākā no visām Latvijā uzstādītajām dabas tiešraižu kamerām. 

 

Atrašanās vieta

 

Diži putni, mazi putni

Latviešu tautasdziesmu krājums bērniem.

Diža putna bērniņš biju,

Nebij rūmes ligzdiņā;

Pats tupēju ligzdiņā,

Aste ligzdas maliņā 

 

Atrašanās vieta