Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Projekta "Zenit stāsti” ievadseminārs norisinājies: Jelgavas, Liepājas un Daugavpils skolēnus aicinās izzināt tuvinieku dzīvi pilsētā pirms 50 gadiem!

Lai veicinātu 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gs. 60.–80. gados, no šī gada septembra līdz 2021. gada janvārim Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisināsies projekts “Zenit stāsti”. Tā ietvaros jaunieši tiks aicināti uzrunāt radiniekus (vecāki, vecvecāki, krustvecāki un citi), kas šo laiku piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, fiksēt viņu atmiņu stāstus, mēģināt attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un salīdzināt tās ar pagātni, kā arī piedalīties stāstu vakaros.

Iegūtie fotomateriāli tiks digitalizēti, tādējādi gan papildinot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekciju “Zudusī Latvija”, gan saglabājot vērtīgus un interesantus stāstus nākamajām paaudzēm.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā pirmais projekta "Zenit stāsti" ievadseminārs norisinājās 8. septembrī. Skolotāji, bibliotekāri un citas ieinteresētās puses iepazinās ar projekta ideju, īstenošanas gaitu un ierosmēm iesaistīties šajā unikālajā projektā.

 

Ļoti ceram, ka iedvesmojām klātesošos iesaistīties, lai stiprinātu mūsu Jelgavas un Latvijas kopienu caur stāstiem, fotogrāfijām un paaudžu dialogu!

 

Aktuālajai informācijai par projektu sekojiet mūsu tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un vietējos medijos!

 

Projektu "Zenit stāsti" īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā "People to People Cultural Engagement" programmas ietvaros, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku.

 

Projekta "Zenit stāsti" ievadseminārā aicinājām Jelgavas skolu pedagogus, bibliotekārus un citas ieinteresētās puses iepazīties ar projekta ideju, īstenošanas gaitu un rosinājām iesaistīties.

 

Projekta "Zudusī Latvija" koordinatore Ginta Zalcmane, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Informācijas pakalpojumu un SBA nodaļas vadītāja klātesošos iepazīstina ar digitālās fotokolekcijas "Zudusī Latvija" iespējām un to, kā ikviens tajā var pievienot savu īpašo fotogrāfiju un vēstures stāstu, lai saglabātu to nākamajām paaudzēm.

 

"Zenit stāsti" koordinatore Madara Freivalde, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre, iepazīstina ar projekta ideju.

 

Kristina Papule, Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre fondu izpētes jomā iepazīstina ar Periodika.lv iespējām, izzinot dzīvi pilsētā pirms 50 gadiem.

 

Projekta "Zenit stāsti" Jelgavas kuratore ir Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne, kas seminārā iepazīstināja ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības resursiem, kā arī turpmāk sniegs visu nepieciešamo atbalstu tiem, kas Jelgavā iesaistīsies projektā.