Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Projekta "Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm" partneri tiekas Liepājā

7.augustā vēju pilsētā Liepājā satikās projekta Interreg Latvija-Lietuva "Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm" partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka, lai projekta darba grupas un vadības komitejas sanāksmē atskatītos uz padarīto.

 

7.augustā vēju pilsētā Liepājā satikās Interreg Latvija-Lietuva projekta "Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm" partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka, lai projekta darba grupas un vadības komitejas sanāksmē, kas tika laipni uzņemta bērnu bibliotēkā „Vecliepājas Rūķis”, atskatītos uz paveikto, novērtētu ieguvumus un kaldinātu idejas turpmākajai sadarbībai.

 

Pēc godam nopelnītajām pusdienām „Trīs sivēnos” visi trīs projekta partneri apmeklēja arī Liepājas Olimpiskajā centrā mītošo omulīgo bibliotēku „Varavīksne” un fantastisko bibliotēku „Libris”, kas ir mūsu Liepājas partnera filiāles. Lai arī cik grūts bija projekta sākums, nu tas tuvojas finišam un visas trīs puses ir ieguvušas ne tikai jaunas tehnoloģijas bibliotēku modernizēšanai, bet arī smēlušās jaunas idejas un daudz mācījušās no šī procesa, un viens no otra.

 

Paldies visiem un uz satikšanos 29.augustā, kad pie mums, Jelgavas pilsētas bibliotēkā, notiks projekta noslēguma konference.

 

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.