Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Piedāvājam saņemt e-pastā skenētus iespieddarbu fragmentus

Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem laikā, kad bibliotēkas klātienē nav pieejamas, piedāvājam e-pastā saņemt skenētus materiālus no grāmatām, laikrakstiem un citiem iespieddarbiem. Pakalpojums ir pieejams tikai reģistrētiem lasītājiem un ir bez maksas. Ja neesat reģistrējušies, tad to var izdarīt tiešsaistē šeit: https://ej.uz/registrejiesJPB

Lai pasūtītu iespieddarbu skenēšanu, ir jānosūta pieprasījums uz  jebkuru no zemāk minētajiem e-pastiem, jānorāda Lasītāja kartes numurs un iespieddarbs no bibliotēkas krājuma, kura fragmentu nepieciešams noskenēt. Pieejamais apjoms ir ne vairāk kā 15 % no darba apjoma.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā: info@biblioteka.jelgava.lv

Pārlielupes bibliotēkā: parlielupe@biblioteka.jelgava.lv

Miezītes bibliotēkā: miezite@biblioteka.jelgava.lv

Bērnu un jauniešu bibliotēkā Zinītis: Zinitis@biblioteka.jelgava.lv

 

Atsaucamies uz Autortiesību likumu un Biedrības “Latrepo” vadlīnijām par publicēta darba reprogrāfiskas reproducēšanas pieļaujamo apjomu.

 

https://latrepro.lv/dokumenti/pamatdokumenti/Kopesanas_Vadlinijas.pdf

https://likumi.lv/ta/id/5138-autortiesibu-likums