Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

“Par kultūridejām jaunākā latvju beletristikā”, kas iedarbināja “jauno strāvu”

“Atskats uz literatūras ražojumiem, kas laisti klajā nupat vai tikai nesen, nevar nekad būt gluži pilnīgs un cieši galīgi noslēgts. Mēs nekad nespējam tik gaiši jau apredzēt un pārskatīt laikmetu, kurā viss vēl tikko attīstas, pārmainas un pamazītēm novietojas; mēs nekādi nevaram izzināt un novērot, kādējādi nodibināsies vai varbūt atkal pārvērtīsies rakstnieks tuvējā nākotnē,” J. Jansons-Brauns “Domas par jaunlaiku literatūru”.

Pirms 205 gadiem Jelgavā, klātesot Krievijas caram Aleksandram I, tiek pasludināta zemnieku brīvlaišana no dzimtbūšanas Kurzemē.

 

Pirms 155 gadiem Jelgavas latvieši sakarā ar latviešu brīvlaišanas 50 gadadienu nolemj svinēt svētkus, ko nosauc par brīvlaišanas svētkiem.

 

Pirms 130 gadiem 1893. gada augusta nogalē Jelgavā notiek kārtējās Brīvlaišanas svētku svinības, jo Kurzemes latvieši savu nepiemirstamo 30. augusta dienu, kurā tie tikuši par brīviem ļaudīm, svin malu malās, bet visplašāk Jelgavā. Bez visai plašās svētku koncertu un teātru programmas Jelgavas Latviešu Biedrības Rakstniecības nodaļas ārkārtējā sēdē notika divi priekšlasījumi. Viens no tiem bija tik ievērojams, ka tas visādā ziņā atstāja iespaidu uz mūsu rakstniecību. Priekšlasījumu "Par kultūridejām jaunākā Latvju beletristikā" turēja filoloģijas students J. Jansona kungs. Mūsdienās Jansona kunga sacerējumu vairāk pieminam ar nosaukumu "Domas par jaunlaiku literatūru". Vēlāk Jansona kunga kritika publicēta laikrakstā ''Dienas Lapa'' un izdota atsevišķā brošūrā. Savā apcerē Janis Jansons-Brauns kategoriski un izsmejoši vērsās pret tālaika latviešu literatūru un aicināja latviešu rakstniekus kļūt reālistiem, sākt interesēties par citzemju jaunlaiku idejām. Šis Jaņa Jansona-Brauna priekšlasījums, kuru todien Jelgavā noklausījās vairāk nekā 1000 klausītāji, tiek uzskatīts par “jaunās strāvas” idejisko aizsākumu Latvijā.

 

Paša J. Jansona-Brauna ceļš gan tālāk aizvirzās diezgan kategoriskā “reālisma” pieprasījumā vienmēr un visur izcelt proletārisko, bet Jelgavā izskanējušais priekšlasījums iedarbojās kā spēriens, kas tuvināja latviešu literatūru eiropeizācijai. Bet, protams, labāk spriest par visu pašiem, tāpēc “Domas par jaunlaiku literatūru” lasiet https://dom.lndb.lv/data/obj/file/17149874.pdf

 

Par to dienu notikumiem Jelgavā arī:

  • Dienas Lapa (Rīga, Petrograda), Nr.195 (31.08.1893) un turpinājumos.
  • Mājas Viesis, Nr.36 (04.09.1893) un nākamajos numuros.
  • Materiāli pieejami lndb.lv datubāzē periodika.lv
  • Par tematu arī “Latviešu literatūras vēsture” e-katalogā