Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Pakāpeniski tiek atvērta Jelgavas pilsētas bibliotēka. Būs ierobežojumi

Iestājoties ārkārtas situācijas atvieglojumiem, Jelgavas pilsētas bibliotēka un divas tās filiāles – Miezītes bibliotēka un Pārlielupes bibliotēka pakāpeniski vērs vaļā durvis lasītāju klātienes apmeklējumiem. 12. maijā apkalposim tos, kuriem jau iepriekš bija veiktas grāmatu rezervācijas, bet 13. maijā vērsim vaļā durvis visiem apmeklētājiem.

Līdz ar to visas bibliotēkas atsāks darbu standarta darba laikā, kāds tas bija pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas. Tomēr aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

 

  • 12. maijā lasītāju apkalpošana tiek uzsākta Jelgavas pilsētas bibliotēkas abonementā un nozaru abonementā, kā arī Miezītes un Pārlielupes bibliotēkās. Pirmajā dienā bibliotēkas apkalpos tikai tos lasītājus, kuri rezervējuši grāmatas un ar kuriem bibliotēkas darbinieki iepriekš būs sazinājušies un vienojušies par ierašanās laiku.
  • 13. maijā lasītāju apkalpošanu uzsāks arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītava un Informācijas centrs, un bibliotēkas apkalpos visus lasītājus.
  • Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci.
  • Maksimālais lasītāju skaits bibliotēkas ēkā – 25 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Jelgavas pilsētas bibliotēkā apmeklētāju plūsmu regulēs garderobē. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk nekā 25 cilvēki, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
  • Lasītavā uz vietas varēs lasīt žurnālus un lasītavas grāmatas, bet avīzes šobrīd neizsniegsim, jo nav iespējams nodrošināt to pienācīgu dezinfekciju. Aicinām avīzes lasīt datubāzē NEWS.lv. Žurnālus varēs paņemt arī uz mājām uz 1 nedēļu.
  • Informācijas centra datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 2 datori, jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā.
  • Bērnu stūrītis izmantojams tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas.
  • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu. Tāpat aicinām izmantot grāmatu nodošanas/pieņemšanas automātu, kā arī grāmatu nodošanas iekārtu/kasti, kas atrodas blakus bibliotēkas ēkai. Atgādinām, ka šī iekārta/kaste nav domāta dāvinājumiem. Par iespējām nodot dāvinājumus lūdzam iepriekš sazināties ar bibliotēku.
  • Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.
  • Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm, kā arī apmeklētājus ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

Lai pasargātu viens otru no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus. Lasītāju apkalpošanas punktos ir uzstādīti aizsargstikli, bibliotekāri lietos dažādus sejas aizsegus un gumijas cimdus. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas nedēļu ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Vairākās vietās bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

 

Atgādinām, ka bērnu bibliotēka Zinītis šobrīd apmeklētājiem ir slēgta sakarā ar iekārtošanos jaunajās telpās Zemgales prospektā 7.

 

Augšminētie drošības noteikumi ir izstrādāti, balstoties uz Kultūras ministrijas 12.05.2020. Rīkojumu "Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās" un uz Kultūras ministrijas izstrādāto Sanitāro protokolu bibliotēkām.

 

Aicinām sekot līdzi jaunumiem mūsu tīmekļvietnē jelgvasbiblioteka.lv un sociālajos tīklos Facebook, Draugiem, Twitter un Instagram.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu kontakti jautājumiem:

Tālruņi: 63046587 un 63046713 (JPB),  63011829 (Pārlielupe), 63083151 (Miezīte), 63029093 (Zinītis)

E-pasti: abo@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv, parlielupe@biblioteka.jelgava.lv, miezite@biblioteka.jelgava.lv,  zinitis@biblioteka.jelgava.lv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTŪRAS MINISTRIJAS SANITĀRAIS PROTOKOLS BIBLIOTĒKU DARBĪBAI