Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Novadpētniecības krājumu papildinājis pētījums par Jelgavas sporta dzīvi no 1920. gada līdz 1940. gadam

Jelgavas pilsētas bibliotēka savā novadpētniecības krājumā cenšas vienuviet apkopot un padarīt pieejamus arī dažādu augstākās izglītības posmu un programmu akadēmiskos pētījumus, kas tapuši Latvijas augstskolās un ir saistīti ar Jelgavu un novadu. Esam pateicīgi vēsturniekam Dāvim Strupulim, mūsu lasītājam, kas nodevis bibliotēkas glabāšanā un pieejamu lasītājiem sava maģistra darba "Fiziskās aktivitātes un sports Jelgavā un Jelgavas apriņķī 1920.–1940." drukāto un elektronisko kopiju.

Tajā, rūpīgi iedziļinoties un analizējot arhīvu un preses materiālus, aprakstīta konkrētā laikposma Jelgavas un apriņķa sporta dzīve kā vietējās kopienas sabiedriskās dzīves nozīmīga daļa, apkopota nozīmīga informācija par Sporta biedrībām Jelgavā un apriņķī, visu iepriekšminēto analizējot Latvijas situācijas kontekstā. Par nozīmīgu sporta dzīves izziņas avotu un atskaites punktu kalpos arī apjomīgais izmantotās literatūras saraksts.

 

Ar pētījumu iespējams iepazīties uz vietas bibliotēkā, kā arī darba elektroniskā versija ikvienam pieejama mūsu elektroniskajā kopkatalogā ŠEIT.

 

Attēls no ĢEJVMM kolekcijas.