Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Novadniekam, rakstniekam, žurnālistam Laimonim Puram 100

“Ēna un gaisma – divi pretmeti, kas satopas un cīnās Laimoņa Pura daiļradē, divas rakstnieka visiemīļotākās metaforas,” tā Laimoni Puru raksturo Anda Plēsuma grāmatā “Gājums pretī gaismai“. No šodienas raugoties, šķiet rakstnieks vēsturiskās tetraloģijas par seno zemgaļu cīņām pēdējās grāmatas nosaukumā “Sūrābele pilskalnā” iekodējis savas dzīves metaforu. Garā mūža nogale rakstniekam bijusi ļoti sūra, pavadīta slimībās, bēdās un trūkumā.

Pretēji tam, viņa atstātais darbu klāsts ir bagātīgs. Tajā ir gan publikācijas, gan stāsti, gan romāni, lugas un scenāriji. Dzīve rakstnieku malusi visdažādākajos laikmeta griežos. Viņš pabijis gan Sarkanajā armijā, gan latviešu leģionā, atbildīgos amatos redakcijās un nacionālo kadru(berklaviešu) tīrīšanas “slotas” apakšā. Aktīvi publicējies no 1956. līdz 2006. gadam. L. Pura atmiņas, tostarp arī par 2. pasaules kara laiku Jelgavas cukurfabrikā, lasiet “Aizejot atskaties”  https://ej.uz/be3a

 

Īpašu vērību izpelnās Laimoņa Pura vēsturiskie romāni par seno zemgaļu cīņām pret krustnešiem. Tie ir četri romāni par apmēram simt gadu ilgu periodu, kad zemgaļi cīnās par savu brīvību, bet palīdzību nav kam lūgt, jo krustnešu pusē ir spēcīgi kaujas līdzekļi un kara zinātnes sasniegumi. Velkot paralēles ar šodienu, cerēsim, ka neskan pravietiski L. Pura rakstītais: “Krusta uzspiedēji līdz šim nāca un aizgāja, līdz šim viņi iemita itin kā ceļinieki, pagaidām, bet nu ... Tur nu viņi klaigāja, auroja un priecājās. Augonis Tērvetes miesā, ar katru dienu  milzdams aizvien lielāks un spēcīgāks, .., un velti cerēt trumu pašu no sevis pazūdam, neba tas strutos un pūžņos aizvien negantāk, grūžot postā katru un visus.” (“Sūrābele pilskalnā”)

 

Bet Laimoņa Pura darbi noteikti ir pelnījuši būt lasīti:

“Degošais pilskalns” https://ej.uz/zj4d

“Krusts virs pilskalna” https://ej.uz/oh5d

“Tālajos pilskanos” https://ej.uz/1he3

”Sūrābele pilskalnā” https://ej.uz/6ewt un citas Laimoņa Pura grāmatas atradīsiet https://ej.uz/goq3

 

Par pašu rakstnieku lasiet Jelgavas Pilsētas bibliotēkas veidotajā datubāzē “Ievērojami cilvēki Jelgavā” http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/ieverojami-cilveki-jelgava/259/