Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

No 9. novembra līdz 6. decembrim – jauni ierobežojumi bibliotēkās

No 9. novembra līdz 6. decembrim Jelgavas pilsētas bibliotēkās (Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Pārlielupes bibliotēkā, Miezītes bibliotēkā un bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis”) tiek noteikti jauni ierobežojumi apmeklētāju apkalpošanā. Joprojām tiks izsniegti iespieddarbi, taču būs slēgta pieeja žurnāliem un avīzēm lasītavās, kā arī piekļuve biroja tehnikai – datoriem, printeriem, skeneriem, kopētājiem, izņemot Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centru, kurā uz 20 minūtēm būs pieeja 2 datoriem tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšanai, sludinājumu caurlūkošanai, studijām, darbam, rēķinu samaksai internetbankā utml.) un Miezītes bibliotēku, kur šīm vajadzībām tiks atvēlēts viens dators.

Lai neveidotos drūzmēšanās, atbilstoši katras bibliotēkas iespējām, ņemot vērā telpu platību un izkārtojumu, bibliotēkās vienlaikus tiks ielaists ierobežots skaits lasītāju, kuru plūsmu regulēs bibliotēkas darbinieki. Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus. Tiek atcelti visi publiskie pasākumi bibliotēkās.

 

Lai mazinātu uzkavēšanās laiku bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt iepriekš, izmantojot e-katalogu vai sazinoties telefoniski, vai pa e-pastu. Iespieddarbus aicinām nodot, tos novietojot īpaši sagatavotās kastēs bibliotēkas telpās. Ārpus bibliotēkas darba laika grāmatas un citus iespieddarbus iespējams nodot grāmatu nodošanas iekārtā blakus Jelgavas pilsētas bibliotēkai Akadēmijas ielā 26. Nodotie iespieddarbi tiks turēti karantīnā 3 dienas pirms tie atkal nonāks plauktā. Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes.

 

Aicinām arī aktīvi izmantot visus pieejamos e-resursus: datubāzes EBSCO, Britannica, News.lv, Periodika.lv, 3td-egrāmatu bibliotēka, Letonika un citas, kā arī aicinām ielūkoties bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumos. Ja ir nepieciešama palīdzība, lai piekļūtu šiem resursiem, aicinām zvanīt pa tālruni vai rakstīt e-pastu. Lai piekļūtu datubāzēm pilnā apmērā, aicinām kļūt par bibliotēkas lasītājiem un reģistrēties arī attālināti: https://ej.uz/registrejiesJPB. Sekojiet līdzi jaunumiem bibliotēkas mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv un sociālajos tīklos: www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka un www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka.

 

Atgādinām, ka apmeklējot bibliotēkas, obligāti jāuzvelk sejas aizsargmaska un jāietur 2 metru distance no apkārtējiem. Bibliotēka nodrošina iespēju mazgāt un dezinficēt rokas, regulāri vēdina telpas un dezinficē virsmas.

 

Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēka sadarbībā ar pašvaldību var lemt par pilnīgu vai daļēju pakalpojumu pieejamības ierobežošanu.