Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Nest bagātību cauri laikiem

Latvietis ir bagāts. Ne jau naudā mērojama šī bagātība, bet tautas atmiņā, tradīcijās, vēstures notikumos. Vairāk uzzināsim, lasot bibliotēkas grāmatās!

 Grāmatu anotācijas no www.zinatnesgramatas.lv, www.janisroze.lv, www.baronamuzejs.lv, www.jumava.lv

 

 

 

Lielā Latvijas enciklopēdija

 

Enciklopēdijai ir 1500 ilustrāciju, kas attēlo daudzas reālijas, dabas skatus, dzīvniekus, augus, putnus u.c., vēsturiskas personas un notikumus, ievērojamas vietas, arhitektūru, muzeju un izstāžu zāļu vērtības, uztverei palīdz kartes un diagrammas. Izdevumu veidojuši 55 autori - dažādu nozaru speciālisti: vēsturnieki, dabaszinātnieki, pedagogi, mākslas zinātnieki, muzeju darbinieki, žurnālisti u.c.

 

Atrašanās vieta

 

 

Garokalna D.

Latvju sargājošās un spēka zīmes

 

Grāmatā aprakstītas 20 latvju zīmes, to simboliskā, spēcinošā un sargājošā nozīme. Zīmes mākslinieciski attēlotas grafiski un ornamentāli.

Mūsu senči zīmēm piedēvēja enerģētiskas spējas. Gadu tūkstošos viņi zīmes pārbaudīja, tās strādā un pasargā. Grāmata ir rosinājums iepazīt zīmes un izvēlēties to, kura kalpos, vai nu konkrētajai tā brīža vajadzībai - aizsardzībai, veiksmei, pret slimībām utml. -, vai arī kļūs par savējo turpmākajā dzīvē. Saulīte - gaišumam un harmonijai, Ugunskrusts - enerģijai un aizsardzībai, Māra - veselībai un auglībai, Jumis - labklājībai... Īsto pateiks priekšā intuīcija. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Kad saulīte rotājas. Gadskārtu ieražu dziesmas

 

Ikvienas tautas kultūras vērtību pūrā glabājas kāds folkloras žanrs, kas radījis gan pamatotu lepnumu pašu zemē, gan pastiprinātu interesi, pat apbrīnu tuvās un tālās tautās. Latviešiem tādas ir tautasdziesmas. Tieši gadskārtu dziesmās spilgti atklājas K.Barona tēze par dziesmas ciešo saistījumu ar tautas ikdienas darbu un dzīvi. Katrai svētku reizei ir savas dziesmas, savas raksturīgas izdarības un norises. Arī mūsdienās tās var izmantot svētku un svinību dažādošanā, uzturot dzīvu bagāto tradicionālās kultūras mantojumu. Ar šo izdevumu lasītājiem sūtām arī pārfrazētu K. Barona novēlējumu, lai tautas krātais dziesmu pūrs atrastu atkal tautā mīļu vietu, un lai lasītāji no viņa smeltos daudz prieka un sirds pacilāšanas. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Laima, mūža licējiņa

 

Šo Laimas dainu krājumu Imants Freibergs dāvājis savai dzīvesbiedrei, dainu pētniecei Vairai Vīķei-Freibergai. Darbs pie Laimas dainu apkopošanas aizsākās jau 1990. gados Monreālas latviešu dainu pētniecības projektu ietvaros un turpinājās apjomīgajā saules dainu projektā. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Latviešu tautas dzīvesziņa

 

Materiālu  krājums  «Latviešu  tautas  dzīvesziņa»,  kas  iznāk piecos sējumos,  ieved mūs latviešu domu un atziņu  pasaulē, stāsta par tautas ilgām un sapņiem, īpaši akcentējot tās brīvības ilgas. Krājumā ietverts materiāls,  ko varam un drīkstam uzskatīt par savas  nācijas  garīgo  mantojumu.   

 

Atrašanās vieta

 

 

Krišjānis Barons. Atmiņas

 

Krišjāņa Barona mūžā pieticis gan priecīgu, gan skumīgu brīžu, sevis pārvarēšanas prieka un neziņas biedējošā tukšuma, tuvu un tālu zemju tautu vilinājumu un vilšanās. Viena cilvēka dzīve var būt arī vēstures grāmata – bet ne sausu gadskaitļu virknējums. Drīzāk – krāšņs ilustrētais pielikums, kurā uzskatāmi viena cilvēka Likteņa segā ieausti lielo pasaules pārvērtību dzīpari. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Dziesmu svētku mazā enciklopēdija

 

Dziesmu svētku mazā enciklopēdijā ir apkopota informācija par Dziesmu svētku vēsturi Latvijā un emigrācijā, personībām un rīkotājiem, koriem, orķestriem, mūziku un deju svētkiem, celtnēm, lietišķās mākslas izstādēm, karogiem, piemiņas zīmēm, dalībnieku tautastērpiem. Pielikumos atrodam ziņas par Dziesmu svētku komponistiem, visu līdzšinējo Dziesmu svētku kopkoru un apvienoto orķestru atskaņotajiem latviešu komponistu skaņdarbiem, personu rādītāju un Dziesmu svētku sarakstu Izdevumā atrodami arī vēsturiski fotoattēli. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās

 

Albumā iekļauti 223 foto uzņēmumi no Latviešu folkloras krātuves fondiem, kuros atspoguļota folkloras vākšana – ievērojami teicēji, folkloras vācēji, pierakstītāji un ieskaņotāji, kā arī folkloras pierakstīšanas situācijas no dažādām Latvijas vietām. Fotogrāfijas sakārtotas hronoloģiski – no 1925. līdz 1992. gadam, sniedzot iespēju izsekot folkloras vācēju darbam cauri laikiem. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Krūmiņš A.

Mūsu tautas saknes

 

Pagātne cilvēka garīgajā dzīvē ieņem jo plašu daļu, Tas izpaužas pirmām kārtām izjustā nepieciešamībā zināt savu cilmi, un šī izziņas kāre aug līdz ar cilvēka apziņas augšanu. Savas tautas dabu un īpatnības iepazīsim, iedziļinoties tās kultūrvēsturē. Ludis Bērziņš ir teicis:

                     Uz priekšu ejot, uz atzīšanu,

                     Sensenos senčus sev tuvumā manu.

Tas ir dabīgākais ceļš arī pilnībai, ko saucam par personību.

                                                                      (A.Krūmiņš)

 

Atrašanās vieta

 

 

Karlsone A.

Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis

 

Grāmatā sniegta gan praktiska informācija jostu audējiem, gan jostu aušanas tradīcijas vēsturiski skaidrojumi, apkopojot ļoti plašu, daudzu muzeju un citu krātuvju sniegto ziņu kopumu par atsevišķiem, savstarpēji līdzīgiem rakstaino jostu tipiem: Alsungas, Krustpils un Kalsnavas. Ilustrācijām galvenokārt izmantotas jostas no Latvijas novados esošajiem muzejiem, lai popularizētu to kolekcijas un parādītu lasītājiem, ka esam bagāti ar daudziem etnogrāfisko priekšmetu krājumiem. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Užāne J., Apsīte E.

Jettes dienu grāmata

 

Dzīvesstāsti iedvesmo, dod padomu, neļauj padoties, tie dod mums apsolījumu, arī es to varu...

Klajā nākusi cimdu adītājas un domātājas, kas kopš bērnības visu mūžu pavadīja ratiņkrēslā, Jettes Užānes jeb Cimdu Jettiņas dienasgrāmatas.

Dienasgrāmatās var redzēt brīdi, kad Jette saprot – viņai jādzīvo jēgpilni, skaisti un viņā ir tik daudz iekšējo bagātību, ka tās var dāvināt arī citiem.

Lai gan Jette adījusi daudzus cimdus ar tradicionāliem latvju rakstiem, taču viņa ir īpaša ar to, ka sāka veidot savus rakstus. „Piemēram, šie cimdiņi ir kā mīkla. Kas tas ir, kam zieds un ogas ir vienlaicīgi? Zemenēm! Nu, ja. Un tie ir zemeņu cimdiņi. Sarkanas odziņas un balti ziediņi blakām.” 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Viena zeme, vieni ļaudis,

Nav vienāda valodiņa

 

Unikālais izdevums satur aptuveni 100 dažādu latviešu valodas izlokšņu paraugus ar ierakstu atšifrējumu vienkāršotā fonētiskā pierakstā. Teicēju atmiņu stāstījumi noklausīti dažādās Latvijas pusēs un aptver daudzveidīgus tematus. Tos papildina folkloras materiāli. Izskan daudzas un dažādas izloksnes, kuras vēl tiek lietotas vai nesen vēl bija dzirdamas. Ieraksti veikti vairāku gadu desmitu laikā, tomēr vairums ir no pēdējiem 10 gadiem. Daudziem teicējiem izloksne - vienīgā viņu latviešu valoda. Dzimtu izloksnes runātāju stāsti apkopoti A un B diskā un transkribēti pilnībā. C diskā izskan dzīves gaitā apgūtu izlokšņu paraugi un daiļrunātāju lasīti teksti. Izdevums veltīts izcilās dialektoloģes Latvijas Universitātes proferoses Martas Rudzītes piemiņai. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Kļaviņa S.

Latviešu valodas pētnieki. No klaušu laikiem līdz savai valstij

 

“Kamēr latviešu valodniecības vēsture nav izpētīta un uzrakstīta, es jūtu pienākumu stāstīt par iepazītajiem latviešu valodas pētniekiem, daudzinātiem, kā Kārlis Mīlenbahs un Jānis Endzelīns, piemirstiem, kā Anna Ābele un Alvils Augstkalns, un arī gandrīz aizmirstie, kā Juris Bārs un Kaspars Biezbārdis. Viņi gādājuši par to, lai latviešiem būtu skaidra, pareiza un tīra valoda, ērta rakstība, lai latviešu valoda būtu aprakstīta gramatikās un tās vārdu krājums iemūžināts vārdnīcās, lai latviešu valodu savos pētījumos varētu izmantot arī citzemju zinātnieki.”     (S.Kļaviņa)

 

Atrašanās vieta

 

 

Latvijas viensētu stāsti

 

Katra lauku sēta ir īpaša ar savu stāstu - ar prasmi savu viensētu uzturēt sakoptu un saimnieciski veiksmīgu, ar spēju veidot latviskas dzimtas mājas un rādīt piemēru kaimiņiem un viesiem, ar stāstu par dzimtas saknēm, māju vēsturi un pašu nodarbošanos. Stāsti mudinās lasītājus apzināties latviešu dzīvesziņas un dzimtu spēku. Latvijas viensētās ikviens var iegūt idejas un drosmi uzdrīkstēties. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Meirāne S.

Mūsu mantojums

 

Grāmata ir trīs gadus izsapņots Signes Meirānes projekts, kas radās dienā, kad viņa saprata - abas omītes, kuru vairs nav šajā pasaulē, visas gardās receptes paņēmušas sev līdzi, un šodien, kad tās gribētos nodot tālāk bērniem, tas nav iespējams. Grāmata, kuras tapšanā piedalījās 12 omes un opji no visas Latvijas, apvieno sevī receptes, stāstus par dzīvi 20.gadsimtā, sajūtas un garšas. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Muktupāvels V.

Tautas mūzikas instrumenti Latvijā

 

V.Muktupāvels ir viens no galvenajiem folkloras kustības virzītājiem Latvijā, veicinājis tradicionālo mūzikas instrumentu atgriešanos apritē, kā arī garamantu saglabāšanu un izplatīšanu dzimtenē un ārzemēs. Monogrāfijā apkopotas visdažādāko avotu ziņas, iekļaujot tās starptautiski aprobētā sistemātikā, izdevums papildināts ar 157 attēliem, nošu pielikumu un dažādiem rādītājiem.  

 

Atrašanās vieta

 

 

Zanders O.

Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos

 

Šis izdevums ietver vairāk nekā 30 gadu laikā sacerētus rakstus par latviešu grāmatniecību dažādos aspektos, sākot ar Apgaismības laikmetu (18. gs.) un beidzot ar rakstiem par Misiņa bibliotēku un tās izcilajiem darbiniekiem Jāni Misiņu un Kārli Egli. Kā norāda Ojārs Zanders, grāmata nav nekāds sistemātisks latviešu grāmatniecības kurss, bet tikai autora skatījums uz atsevišķām norisēm triju gadsimtu gaitā.

Katru gadsimtu ilustrē bagātīgs fotomateriāls, kas apkopots fotoielikumos. Izdevuma beigās dots personu rādītājs.

Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam, it īpaši noderīga tā būs skolotājiem, studentiem un kultūras darbiniekiem, visiem, kuri vēlas izsekot latviešu grāmatniecības attīstībai no tās pirmsākumiem. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Latvijas leģendas

 

Ir būtiski neaizmirst par unikālajam Latvijas personībām un interesantajiem faktiem, par Latvijas leģendām. Jo tās iedvesmo. Tās ceļ mūsu patriotismu. Un dažkārt mūsu visnegaidītāko līdzcilvēku veikums ir tik liels un dižs, ka tas ceļ arī mūsu nacionālo pašapziņu. Jo viņu darbs jau tik skaļi runā pats par sevi, ka atliek vien pasaulei atgādināt, ka viņi ir no Latvijas. Tāpēc novēlu ikkatram šīs grāmatas lasītājam stiprināt tos, kuri jau ir ceļā, lai kļūtu par leģendām, un gūt iedvesmu, lai par tādām kļūtu paši! (J.Rozenbergs) 

 

Atrašanās vieta

 

 

Es viņu pazīstu

 

Ikviena latvieša pienākums ir pazīt un atcerēties tos vīrus, kas modinājuši un stiprinājuši tautas pašapziņu un neatlaidīgi strādājuši un cīnījušies par viņas labklājību un labāku nākotni... (Ž. Unāma sastādītās Latviešu biogrāfiskās vārdnīcas 2.izdevums) 

 

Atrašanās vieta

 

 

Spekke A.

Latvijas vēsture

 

“... profesors Spekke, rakstot savu Latvijas vēsturi latviešu tautai visdrūmākajā, gandrīz vai pilnīgi bezcerīgajā padomju otrās okupācijas laikā, vēlējās saglabāt ticību Latvijai un apliecināt pasaulei (darbs iznāca arī angļu valodā), ka Latvija, tāpat kā jebkura cita zeme un tauta ir pelnījusi brīvību, nevis iznīcību un aizmirstību.”  (Dr. habil. hist. Aivars Stranga) 

 

Atrašanās vieta