Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Muzeja stāsts

Maijā svinam Starptautisko Muzeju nakti, kad priecājamies, cik dažādi un izzinoši muzeji ir mums tepat līdzās. Šī gada Muzeju nakts tēma – "Muzeji, ilgtspējība un labklājība". Muzeju kolekcijas vilināt vilina! Aicinām tās iepazīt! 

Grāmatu anotācijas no www.jumava.lv, www.avotsabc.lv, www.janisroze.lvwww.zvaigzne.lv, www.jvmm.lv,

 

 

 

100 Latvijas vēstures relikvijas

 

Izdevums ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja veidots stāsts par Latvijas vēstures svarīgākajiem pieturas punktiem, par kuriem vēsta priekšmeti no muzeja krājumiem. Tiem katram ir arī sava vēsture, kas sakņojas gan to tapšanas apstākļos, gan to vēlākajā liktenī. Relikvijas ir lietas, ar kurām saistītas dārgas atmiņas vai svarīgu, nozīmīgu pagātnes notikumu liecības. 100 relikviju sarakstā iekļauti priekšmeti, kam ir neapšaubāma nozīme Latvijas vēsturē, tādi, kas ir svarīgi nacionālai un kultūrvēsturiskai identitātei, priekšmeti, kas savā ziņā ir pirmie, vienīgie un izceļas citu vidū. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Mākslas muzejs Rīgas birža

 

Albumā iemūžinātas unikālās, 1852.- 1855. gadā būvētās Biržas ēkas un 1920. gadā dibinātā Valsts mākslas, vēlāk Ārzemju mākslas muzeja vēsture, sniegts plašs, attēliem bagāts materiāls par restaurācijas procesu un parādīts tā rezultāts - interjers kopā ar muzeja kolekcijām, kas tajos ievietotas.
Albūma tekstu autori ir šī projekta vadītājas, vīziju un koncepciju veidotājas: Ārzemju mākslas muzeja vadītāja Daiga Upeniece un arhitekte Liesma Markova.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Valsts Mākslas muzejs

 

Grāmatā aplūkota Mākslas muzeja ēkas apkārtne, tās arhitektūra, mākslas ienākšana Rīgas pilsoņu dzīvē 18.gadsimta beigās līdz 20.gadsimta sākumam, muzeja laiks (1918-2005) un kolekcijas. Ar 2005.gada 1.septembri muzeja nosaukums ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs  

 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ēka pazīstama ar vēsturisko nosaukumu Academia Petrina, celta 1775. gadā pēc pēdējā Kurzemes un Zemgales hercoga Pētera Bīrona ierosmes agrākās hercogu pilsētas pils vietā. Tajā atradusies pirmā augstskola Latvijas teritorijā, kur savulaik mācījušies Lietuvas un Latvijas pirmie prezidenti.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Lancmanis I.  

Rundāles pils  

 

Monogrāfija "Rundāles pils II. Pils tuvplānā" ir 2015. gadā izdotās monogrāfijas "Rundāles pils. Vēsture" otrā daļa. Tās autors ir Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis. Izdevumā apkopota informācija par pili kā restaurētu Latvijas kultūras mantojuma objektu visā tā daudzveidībā. Tā ir sava veida pils inventarizācija, piedāvājums detalizēti, it kā zem lupas, aplūkot gan ārējo arhitektūru, gan iekštelpas. Galvenā uzmanība pievērsta ne tekstam, bet attēliem  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Rundāles pils parks un dārzi

 

Ceļvedis stāsta par Rundāles pils dārza vēsturi un atjaunošanu, kā arī galvenajiem dārza elementiem un augu kolekcijām. “Ceļveža nolūks ir iepazīstināt ar Rundāles pils vēsturiskā baroka dārza atjaunošanas procesa gaitu un parādīt veidus, kā mūsdienu apstākļos piepildīts sākotnējais arhitekta Rastrelli projekts, ko raksturo baroka laikmeta vēlme pārsteigt apmeklētājus un ieinteresēt ar laikmetam atbilstošu augu kolekcijām un to savdabīgajām formām,” stāsta ceļveža autore Lauma Lancmane. Ceļvedī iekļauts bagātīgs foto materiāls.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Lancmanis I.  

Jelgavas pils  

 

Šīs grāmatas 3. izdevumā aplūkots izcilais baroka arhitektūras piemineklis — Jelgavas pils, kas celta pēc F. B. Rastrelli projekta. Autors I. Lancmanis uz plaša sociāli vēsturiskā fona stāsta par daudzajiem lieliskā arhitektūras pieminekļa pārveidojumiem, par tā māksliniecisko vērtību, tēlotājas mākslas darbiem, kas to senāk greznojuši, par ievē­rojamiem arhitektiem un gleznotājiem, kuru talants un meistarība Jelgavas pili padarī­juši slavenu...  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Andrejsons V.  

Latvijas Ceļu muzejs, 1976-2011  

 

V. Andrejsona grāmata atspoguļo Latvijas Ceļu muzeja tapšanas vēsturi, tā veidotājus, eksponātus, pašu vēsturisko Šlokenbekas ēku kompleksu. Muzeja sākums bija Ogrē, turpinājums Šlokenbekā. Grāmata stāsta par pirmo un vienīgo Ceļu muzeju mūsu zemē un pasaulē.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Altbergs T.  

Dzelzceļi Latvijā

 

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja darbinieki grāmatā apkopojuši gandrīz 15 gadu garumā gūtās zināšanas un informāciju par mūsu valsts sliežu ceļu mantojumu. Tajā sniegta informācija par visām Latvijā esošajām vai bijušajām līnijām, to stacijām un pieturas punktiem.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

 

   
       

J. Rības karikatūru izlase  

 

2008.gadā tika izveidots Drustu novadpētnicības muzejs. Par tā pirmo vadītāju kļuva Drustu pamatskolas bijušais vēstures skolotājs Jānis Arājs. Viņš savos darba un dzīves gados Drustu pagastā bija savācis pietiekamu vēsturisku materiālu klāstu un liecību, kas bija pamats pilnvērtīga muzejai izveidei. 2010.gada vasarā muzeja konsultants un aizsācējs, pensionēts pedagogs Jānis Arājs nolēma sakārtot drustēnieša Jāņa Rības karikatūru krājumu. Lai gan tās tapušas padomju gados, daudzas jo daudzas savu aktualitāti nav zaudējušas arī mūsdienās. Tā radās iecere, ka karikatūru krājumu varētu sagatavot kā pašvaldības prezentācijas izdevumu, tajā apkopojot zīmējumus, kas ir Drustu novadpētniecības muzeja īpašums.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Dišlere I.  

Rainis un Durbes pils  

 

Durbes pils Tukumā ir pazīstama ne tikai kā viens no skaistākajiem Kurzemes klasicisma arhitektūras pieminekļiem, bet arī kā pirmā Raiņa muzeja mājvieta (1929-1937). J. Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) 150. jubilejas gadā Durbes pilī atklāta ekspozīcija "Rainis un Durbes pils", kurā eksponēti vairāki tieši dzejnieku dzīvoklim izgatavotie priekšmeti un agrāk nezināmi dokumenti. Autores - I. Dišlere un A. Ozola - piedāvā ielūkoties Durbes pils īpašumtiesību kārtošanas niansēs, Raiņa un Aspazijas dzīvokļa un muzeja veidošanā un atsevišķos tā darbības aspektos.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   
       

Jablovska G.

Aspazija. Rainis. Nams 

 

Kas ir nams Baznīcas ielā 30, Rīgā? Lai uzzinātu - jālasa grāmata. Stāsts par Aspaziju un Raini - viņu dzīvesvietām pagātnē un to likteni mūsdienās. Grāmatas lappusēs, izsekojot nama un ar to saistīto cilvēku likteņiem, nāksies sastapties ar pelēko, melno un balto nokrāsu. Un - kopš 2016. gada septembra nams atkal DZĪVO! Un gaida Tevi, lasītāj, ciemos.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Sava ceļa gājējs Matīss Siliņš  

 

Matīss Siliņš — 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma izcila personība. Atstājis mantojumā darbus kartogrāfijā, etnogrāfijā, folkloristikā, literatūrā, bijis ilggadīgs Rīgas Latviešu biedrības muzeja pārzinis, vēlāk Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors. Mācējis daudzas svešvalodas, pirmais pārtulkojis “Livonijas Indriķa hroniku”. Ceram, ka izdevums jums atklās no jauna vēl vienu lappusi Latvijas vēsturē.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Jurkāne A.  

Ekspozīcija "Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā" Turaidas pagasta magazīnā

 

Espozīcija vēsta par Turaidas muzejrezervātu, kas ir vienīgais šāda veida muzejs. Tas izveidots, lai saglabātu nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas valstiskajiem veidojumiem - Turaidas vēsturiskā centra kultūras pieminekļu kompleksu, kas izsludināts par Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli ar sevišķi vēsturisku, zinātnisku un kultūras vērtību kā Latvijas Republikas nacionālās bagātības sastāvdaļu.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Muzeji Rīgas skolās paaudžu paaudzēs

 

Grāmatā atspoguļota un apkopota informācija par 42 Rīgas skolu muzejiem. Grāmatas līdzautori ir Rīgas skolu muzeju pedagogi. Mūsu vēsture sākas no mums pašiem – ģimenes, mājas, skolas, pilsētas. Tikai visi kopā tie veido valsti, tās sākumu un turpinājumu. Grāmata ļauj ieskatīties Rīgas skolu muzeju ikdienas dzīvē. Skolas muzeja darba mērķis ir krāt, sistematizēt, veidot izstādes un iegūtās vēstures atmiņas nodot jaunajai paaudzei.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Lāce D.  

Latvijas Mākslas akadēmijas ēka  

 

Izdevums ilustrēts ar 48 vēsturiskiem un mūsdienu attēliem, kuru vidū īpaši jāizceļ Vilhelma Bokslafa oriģinālprojekts (1902) un viņa darinātie fasāžu akvareļi. Tā sagatavošanā izmantoti materiāli no Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Arhitektūras muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas, Baltijas Centrālās bibliotēkas un SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa» krājumiem.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja ēka  

 

Autore, Dr. Elita Grosmane (dz. 1949) ir LMA Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece, izveidotāja un pirmā direktore (2002–2012), lasītāju iepazīstina ne tikai ar 1905. gada septembrī atklāto ēku, kuras arhitekts Vilhelms Neimanis (Wilhelm Neumann) kļuva par šī jaunā Rīgas pilsētas mākslas muzeja pirmo direktoru, bet arī ar ieceres priekšvēsturi un vietu sava laika starptautiskajā muzejbūvniecības ainā. Ceļvedis publicēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda un LNMM atbalstu.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Kalnciema muzeja raksti

 

Izdevums ir pirmā biedrības struktūrvienības – Kalnciema pagasta muzeja – gadagrāmata. Tās galvenais redaktors ir biedrības valdes priekšsēdētājs Dāvis Beitlers – vēstures maģistrs, Latvijas Universitātes doktorants un Latvijas vēstures zinātnē prestižās Bernharda Holandera balvas laureāts 2017. gadā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturnieks, vairāku grāmatu, zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autors.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

   

     

Būmane I. 

Latvijas 99 privātie muzeji un kolekcijas  

 

Izdevums aptver informāciju par Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Rīgas muzejiem un kolekcijām. Dokumentēti muzeju un kolekciju īpašnieku dzīvesstāsti un muzeju tapšanas vēsture un pamatojums. Īpaša uzmanība pievērsta muzejiem, kuri veido radošās darbnīcas, tradicionālo amatu prasmju pārmantošanas pasākumus, strādā ar skolu jaunatni vai nodarbojas ar pētniecisko darbu, kļūstot par sava novada novadpētniecības un tradicionālās kultūras vērtību krātuvēm.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

   
       

Latvijas muzeju ceļvedis  

 

Muzeji ir neatņemama Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļa. Tie ir kā pagātnes vēstule šodienai, un pārsteidzošākais ir tas, ka šo vēstījumu Jūs varat izlasīt pat tad, ja nezināt latviešu valodu. Muzeji spēj izglītot, iedvesmot, rosināt domāt un meklēt kopsakarības,radīt interesi. Muzeji ir arī lieliska laika pavadīšanas iespēja.  

 

Atrašanās vieta