Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Leģions – Latvijas vēstures sāpīgā lappuse

Tagad viņu ir palicis maz – vīri ar sirmām galvām, kuri cīnījās par Latviju. Vēsture to interpretē dažādi – bet viņus vienoja dzimtenes mīlestība. Ir izdots daudz grāmatu - lasīsim un vērtēsim paši.

  

Grāmatu anotācijas no www.jr.lv, www.valtersunrapa.lv , www.tvnet.lv

 

          

Celmiņš A.

Baiga vasara 1941 ...un pēc tam

 

Latviešu leģionāri nekad nav bijuši ebreju šāvēji un baltkrievu sādžu postītāji - tas ir neapstrīdams de facto. Diemžēl, viņus komandēja ne viens vien žīdu šāvējs, sinagogu dedzinātājs un Baltkrievijas reizotājs, kurš jau 1941. gadā zvērēja fīreram - arī tas nenoliedzams de facto! Esam piemirsuši vienu būtisku niansi - līdz brīdim, kad saviem zēniem nekarinājām klāt visu Eiropas tautu tik nicināto Waffen - SS, tik asi konflikti neveidojās. Vārdu salikumu "Waffen - SS" izdzirdējuši, pirmie troksni sacēla nevis mežonīgie Austrumi - kā bija iecerēts, bet tolerantie Rietumi, kuri nebūt nav aizmirsuši "Waffen - SS" drausmu un "varoņdarbus".. Ne jau par uzvaru kāds birdina asaras, bet gan par zaudējumu. Bet zaudētājos palika tikai hitleriskā koalīcija. Nepārprotami iznāk - gribi vai negribi - pats sevi esi ieskaitījis nometnē, kuru atceroties, joprojām šausmās drebinās vai visas pasaules tautas, pats esi apliecinājis, kurā pusē esi cīnījies tajās, visai cilvēcei tik izšķirošajās dienās. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Gribuška A.

Kareivja gaitas latviešu leģionā

 

Grāmatas autors ir 24 gadus jauns students no Preiļiem. Kā stāsta pats autors – atmiņas un aprakstu par Latviešu leģionā piedzīvoto ir daudz un tam pievienojas arī šis izdevums, kas saturiski ir daudz savādāks kā iepriekš izdotie. Grāmatas pamatā ir Pētera Stabulnieka atmiņu pieraksti par leģionā un vēlāk izsūtījumā pavadīto laiku, tajos aprakstītie notikumi atspoguļoti plašākā kontekstā. Grāmatai ir divi mērķi – iepazīstināt ar Pētera Stabulnieka gājumu karā un pēc tā un vispārēju leģionāru cīņām. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Grinšteins M.

Gaidi mani atkal mājās

 

Atvaļinātā komandleitnanta Grinšteina grāmata atspoguļo notikumus un specifiskus datus, kas dod jauniem pētniekiem un vēsturniekiem pieturas punktus, kurus viņi var izmantot un iekļaut savos Latvijas vēstures pētnieciskajos darbos. Liela pateicība autoram par ieguldīto darbu, kas sniedz lasītājam patiesus vēstures notikumu atspoguļojumus un papildinājumus (A.M.Mežmalis.atv.flotiles admirālis) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Hartmanis A.

Jauns un traks tu, puika, esi bijis

 

Iespieddarba „Jauns un traks tu, puika, esi bijis!” izdevumā A. Hartmanis stāsta ģimnāzista, lauku izpalīga, leģionāra atmiņas. Grāmata veltīta autora dzimtajai pilsētai Jelgavai un paaudzei, kas fiziski, garīgi un morāli kļuva par kara upuriem un kuras ignorance diemžēl turpinās.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Kara kalpu stāsti

 

Amerikāņu armijas pulkvedis Vitons, kurš lasīja lekcijas ASV Augstākajā bruņoto spēku ģenerālštāba koledžā, runājot par latviešu leģionāriem, mēdzis uzsvērt: „Leģions ir sāpīga ceļa varonība, ko raksturo sīksta pašaizliedzība un drosmīga vīrišķība. To, ko veikušas abas latviešu divīzijas, ir grūti saprast un aprakstīt. Es šo abu divīziju varonības priekšā noliecu galvu.”Paturēsim prātā, ka amerikāņi toreiz cīnījās frontes otrajā pusē, bet pretinieka izteiktai uzslavai ir trīskāršs svars. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Karojošā piemiņa

 

Grāmata vēsta par divām Latvijas sabiedrību šķeļošām un konfrontāciju raisošām piemiņas dienām. Grāmatas uzdevums ir sniegt zināšanas par 16. martu un 9. maiju, kas ļautu veidot argumentētu sapratni par to lomu Latvijas sociālajā atmiņā, kā arī šo piemiņas dienu nozīmi publiskajā telpā, politikā un cilvēku dzīvēs.

 

Atrašanās vieta

   

Kažociņš I.

Latviešu karavīri zem svešiem karogiem 1940-1945

 

Ja pieņem, ka Otrā pasaules kara frontēs cīnījās ap 250 000 Latvijas vīriešu, tai skaitā ap 150 000 vācu un 100000 krievu pusē, šī kara vēstures objektīvos pētījumos latviešu karavīru cīņu analīzei būtu jāieņem apmēram puse vietas. Taču diemžēl stāvoklis šajā literatūras jomā nebūt nav tuvu īstenībai. Pirmkārt, vācu puses karotāji pētīti galvenokārt
emigrācijā, bet krievu puses karotāji – gandrīz tikai okupētajā Latvijā. Otrkārt, vācu puses karotāji publicējuši ļoti daudzas atmiņas, turpretī krievu puses karotāji cenzūras dēļ visai maz. Treškārt, vācu puses karotāju cīņas ir diezgan plaši analizētas no militāri topogrāfiskā viedokļa, turpretī krievu puses cīņu apraksti ir vispārīgi, acīmredzot atkal cenzūras ietekmē. Objektīva atainojuma šīm cīņām nav.(prof. H.Strods) 

 

Atrašanās vieta

 

   

Kovtuņenko R.

Mores kauja

 

Šie jaunie latviešu zēni, Latvijas dēli, bija jau pārdzīvojuši 1940-1941.g. Padomju Savienības(Hitleriskās Vācijas sabiedrotās) brutālo okupāciju, latviešu tautas masveida noslepkavošanu, genocīdu, un latviešu tautas masu deportāciju uz tālo Sibīrijas gulagu; pēc tam, kaut arī pretlikumīgi mobilizēti, iesaukti, apģērbti svešas valsts uniformās un pretlikumīgi, pārkāpjot visas internacionālās normas, iekļauti Vācijas okupācijas varas militārajos spēkos, latvju karavīri, leģionāri, nekad nezaudēja izpratni, ka vienprātībā, centienos, kopienā un varonībā bija cerība, kaut niecīga tā būtu, panākt Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu, pat tajos neiedomājami grūtajos un nožēlojamos okupācijas apstākļos.(A.M.Mežmalis, atv. Flotiles admirālis) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 

Kovtuņenko R.

Neatzītie karavīri

 

Grāmatas lielākā vērtība ir prasmīgi uzrakstītie latviešu leģionāru cīņu apraksti, kas papildināti ar to vērtējumiem, dalībnieku atmiņām, kartēm, shēmām, fotogrāfijām. Rolanda Kovtuņenko atmiņas "Neatzītie karavīri. Kaujas virsnieka stāsts" ir nopietns ieguldījums latviešu leģiona vēstures dokumentēšanā un latviešu karavīru piemiņas saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Lācis V.

Latviešu leģions ārzemju vērotāju skatījumā

 

Gan Latvijā, gan ārzemju preses izdevumos izvērtušās asas diskusijas par Latviešu SS leģiona lomu un dalību Otrajā pasaules karā. Vēsturnieki, zinātnieki, politiķi, publicisti, kas iedziļinājušies Latviešu leģiona vēsturē, jau devuši objektīvas atbildes uz visiem jautājumiem par tā nodibināšanu, kaujas spējām un motīviem, kas latviešu leģionārus vadīja cīņās. Ārzemju vērotāju neitrālais skatījums ir labākais un godīgākais vēstures avots, no kura smelties patiesību par Latviešu leģionu.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Lācis V.

Latviešu leģions patiesības gaismā

 

Gan Latvijā, gan ārzemju preses izdevumos izvērtušās asas diskusijas par Latviešu SS leģiona lomu un darbību Otrajā pasaules karā. Vēsturnieki, zinātnieki, politiķi, kas iedziļinājušies Latviešu leģiona vēsturē, jau devuši daudzas atbildes uz jautājumiem par Latviešu leģiona nodibināšanu, kaujas spējām un motīviem, kas latviešu leģionārus vadīja cīņās. Ar šo grāmatu publicists un leģionārs Visvaldis Lācis pievieno arī savu vērtējumu. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Latviešu leģions

 

Vai latviešu leģionāri bija nacisti, varoņi vai upuri? Šeit savāktās liecības runā pašas par sevi. Patiesība nekad nav viendimensionāla, un šis izdevums būs sasniedzis savu mērķi, ja tas palīdzēs lasītājam izsisties cauri padomju propagandas bruņām, kas okupācijas gadu gaitā ir sakrājušās ap Latviešu leģionu.  

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Mežmalis A.M.

Latviešu leģions

 

Grāmata tika sagatavota un izdota, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu konkrēta informācija, fakti un patiesība par Latviešu leģionu Otrajā pasaules karā, kā arī par leģionāru likteņiem pēc Otrā pasaules kara. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

No kariņa pārnākdams...

 

Šajā grāmatā apkopotas bijušo 2. pasaules kara latviešu leģionāru un gaisa spēku palīgu atmiņas par viņu sūrajām gaitām padomju filtrācijas nometnēs un pēc tam vēl 4 līdz 5 gadus būvbataljonos, kas patiesībā bija nometņu turpinājums. Šajos bataljonos pēc nesenajām kara gaitām dzīvi palikušie puiši pārlieku ilgā, smagā un veselībai kaitīgā darbā pavadīja pašus labākos jaunības gadus. Dienests šajos bataljonos skaitījās slepens (iemesls izskaidrots grāmatas tekstā),tāpēc par to līdz šim nav nekādu vēsturisku pētījumu. 

Atrašanās vieta

 

 

 

Pelēcis V.

Leģionārs cerību gūstā

 

Pēdējā laikā daudz pārspriesti, pat dažādi iztulkoti latviešu leģionāru likteņi Otrā pasaules kara frontēs un pēc tam. Visvisādi spēki aiz Latvijas robežām un viņu uzpirktie pakalpiņi tā vien tīko pieskaitīt latviešu leģionārus akliem karotājiem Hitlera pusē. Tādēļ tik ļoti no svara viņu pašu, no tēva mājām izrauto leģionāru, teiktais vārds. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Silamiķelis V.

Ar Baltijas karogu izdotie

 

Grāmatas autors gan piedzīvoja čekas pratināšanu pirmās padomju okupācijas laikā, gan 2. Pasaules karā cīnījās latviešu leģionā. Daļa leģionāru atrada politisko patvērumu Zviedrijā, taču zviedru valdība viņu kopā ar 148 citiem baltiešiem izdeva totalitārajai PSRS. Padomju režīms notiesāja viņu uz 25 gadiem Gulaga nometnē. Baltijas valstu vienotība bija autora un domubiedru kopīgi izlolota, svēta pārliecība. Kad Baltijas valstis atguva neatkarību, Zviedrija izteica dziļu nožēlu par notikušo un uzaicināja dzīvus palikušos baltiešus uz Zviedriju un atvainojās. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Silgailis A.

Latviešu leģions

 

Latviešu leģions, ar kura vārdu Otrā pasaules karā bija saistītas latvju tautas pēdējās cerības novērst ottreizējo nokļūšanu Padomju Savienības verdzībā un atgūt dzimtenei brīvību, ir latvju dēlu lielās tēvzemes mīlestības, pašaizliedzības un varonības visspilgtākais apliecinājums. Un, lai šo apliecinājumu, kas prasījis tik daudz labāko latvju dēlu asiņu un dzīvību, saglabātu kā mantojumu vēlākām paaudzēm, esmu ar šo darbu centies dot pārskatu par Leģiona tapšanu un tā cīņām. (A.Silgailis) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Vārpa I.

Latviešu karavīrs zem kāškrusta karoga

 

Apjomīgajā materiālu krājumā autors centies parādīt leģiona formēšanas mehānismu, izmantojot gan ārvalstu, gan padomju vēsturnieku darbus, vācu okupācijas laika presi, emigrācijā dzīvojošo latviešu vēsturnieku un kauju dalībnieku liecības, kā arī leģiona arhīva un Krievijas federālā drošības dienesta centrālā arhīva slepenību zaudējušos VDK dokumentus. Plaša nodaļa ir veltīta pirmajām latviešu militārajām vienībām (kārtības dienesta bataljoniem, policijas slēgtajām vienībām). Šo vēstures dokumentu apkopojumā ir ietverta pietiekami izsmeļoša informācija par latviešu policijas pulkiem, robežapsardzes pulkiem, latviešu aviācijas vienībām, gaisa spēku palīgdienestu, dažādām leģiona papildvienībām u.c. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Zemītis J.

Nenoslēgtais loks

 

Latviešu leģionā iesaukts medicīnas students stāsta par pieredzēto karā. Izgājis savai studiju ievirzei atbilstošās sanitāru apmācības, viņš tiek nosūtīts uz frontes aizmuguri Krievijā. Sākas atkāpšanās, īstenībā mukšana no krievu armijas, cauri Latvijai līdz Vācijai, kur stāstītājs - grāmatas autors - nonāk angļu karagūstekņu nometnē. Tālāk viņa ceļš ved uz Zedelmegu Beļģijā, kam seko izmitināšana nometnēs Vācijā. Karš beidzas, students atgriežas pie mācībām - gan ne vairs Latvijas Universitātē, bet Baltijas Universitātē Hamburgā, kur turpina iesāktās medicīnas studijas. Viņa profesionālās virzības loks turpinās. Stāstā daudz ikdienišķu un spilgtu karavīru un nometnes dzīves detaļu, attiecību ar kara ceļā satiktajiem cilvēkiem. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Лацис В.

Латышский легион

 

Visvalža Lāča grāmata par latviešu leģionu, domāta lasītājiem, kuri lasa krievu valodā. 

 

Atrašanās vieta

   

Silgailis A.

Latvian legion

 

A.Silgaiļa grāmata izdota arī angļu valodā, līdz ar to informācija par latviešu leģionu ir pieejama daudz plašākai pasaulei.

 

Atrašanās vieta