Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas dāvinājums

Jelgavas pilsētas bibliotēka saņēmusi dāvinājumu no LU Akadēmiskās bibliotēkas! Lasītāji varēs iepazīties ar LU Akadēmiskā apgāda izdotajām grāmatām “Grāmata Zīme Krāsa”un “Izmērītais laiks un telpa”, kā arī, sasaucoties ar notikumiem Ukrainā, esam saņēmuši grāmatas, ko piedāvāt ukraiņu valodas pratējiem. Pie ukraiņu lasītājiem nonāks J. Akurātera stāsts “Degošā sala” I.Ziedoņa “Epifānijas” un starptautiska sociālā projekta ietvaros izdotā grāmata “Книга Добра”.