Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Latvijas Tautas Frontei - 25

Šogad aprit 25 gadi kopš Latvijas Tautas frontes dibināšanas. Viss iesākās ar drosmi un lielu vēlēšanos būt brīviem, sauli cilvēku prātos un sirdīs, ar nesalaužamu ticību jaunajam laikmetam. 

 

Grāmatu anotācijas no www.jr.lv, www.gramata24.lv , www.irir.lv

 

Tautas fronte Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā informācija par rakstiemJelgavas laikrakstos

ATMODA – Latvijas Tautas frontes laikraksts Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā

No Jelgavas laikrakstiem

 

 

Atgriešanās Eiropā  

 

Dokumentālajā seriālā „Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988-2008” apskatīta mūsu valsts jaunāko laiku vēsture posmā no sabiedrības domām par neatkarības atgūšanu līdz pievienošanās Eiropas Savienībai. 

 

Atrašanās vieta


 

 

Atgriešanās Eiropā ar dziesmotām revolūcijām 

 

Grāmatu izdevis Tautas frontes muzejs. Šeit apkopotas konferencē izskanējušās runas un priekšlasījumi, kas papildināti ar vēsturiskos notikumus apliecinošiem fotodokumentāliem materiāliem. 

 

Atrašanās vieta


 

 


Baltijas brīvības ceļš 

 

Atmodas laiks ļāva trim PSRS Baltijas republikām atgūt savu neatkarību. Plašais rakstu krājuma autoru loks no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ārvalstīm ļauj pilnīgāk skatīt tā laika notikumus ne tikai no šo valstu iekšējā viedokļa, bet arī starptautiskā aspektā. Baltijas valstu nevardarbīgā cīņa ir svarīga tā laika un tagadnes pasaules notikumu izpratnei. "Dziesmotās revolūcijas" cīņas pieredze pierāda, ka tautas var iegūt neatkarību nevardarbīgā, mierīgā cīņā. 

 

Atrašanās vieta

 

Fredēns L.P.

Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas diplomātija 

 

No 1989. Līdz 1991. gadam autors bija zviedru konsuls Rīgā. Šajā grāmatā viņš apraksta galvenokārt Latvijas un Lietuvas, arī Igaunijas ceļu uz atbrīvošanos no Padomju Savienības. Šis ir atklāts un lietišķs aculiecinieka vēstījums par laikposmu, kas šobrīd, kad Baltijas valstis ir gan Eiropas Savienības, gan NATO locekles, šķiet tāla pagātne. 

 

Atrašanās vieta


 

 

Īvāns D. 

Gadījuma karakalps 

 

Aklā, pasaulē pēdējā impērija sākusi “raudāt”.Latvijas Tautas fronte, kas šai asaru lietū dodas godināt Staļina upurus, ir atraisījusi Brīvības vējus. Tie neatkarībai modina visas Baltijas valstis. (Times, 1989.gada marts) 

 

Atrašanās vieta


 

 

Johansons E.

Čekas ģenerāļa piezīmes 

 

“Neceriet, ka grāmatā tiks atklāti spiegi, aģenti, ziņotāji. Pastāstīšu vienīgi to, kā viņi strādāja. Neceriet, ka šeit tiks atklātas vērienīgāko VDK operāciju detaļas un tamlīdzīgas lietas, par kurām man lemts klusēt vēl trīsdesmit piecus gadus. Lasot šo grāmatu, jūs uzzināsiet, kā strukturējās kādreiz tik varenais monstrs – Latvijas PSR VDK, kā drupa šī varenā spēka struktūra. Neraugoties uz liegumu daudz ko izpaust, ir lietas, kuras tomēr drīkst stāstīt, un tās ir jāstāsta – kaut vai tādēļ, lai citi nerunātu niekus un neuzdotu sevi par lielajiem laikmeta varoņiem.” (Edmunds Johansons) 

 

Atrašanās vieta


 

Kalniete S.

Es lauzu tu lauzi mēs lauzām viņi lūza 

 

“Atmoda bija dvēseles svētki, kad viss likās iespējams, sasniedzams un tīrs. Ilgus gadus nomāktā, konjunktūras pinekļos savaņģotā tautas garīgā enerģija nu izlauzās ar neparastu,attīrošu spēku. Jo lielāka bija ticība šai utopijai, ka beidzot piepildīsies nepiepildāmais un ideāls saplūdīs ar īstenību, jo rūgtāka pēc šiem dvēseles svētkiem bija atjēgšanās muļķīgu ķildu un sīkumaina pašlabuma plosītajā ikdienā. Svētkos būt ir viegli. Tas neprasa piepūli.Ikdienā gan, jo tās pelēcībā atkal un atkal ir jārod spēks nepazaudēt gaismas staru, kas ved uz templi.” (S.Kalniete) 

 

Atrašanās vieta


 

Lapsa L., Metuzāls S., Jančevska K. 

Mūsu vēsture 1985-2005  1.daļa 

 

Tas ir galvenais šīs grāmatas — pirmās no iecerētajiem trim mūslaiku Latvijas vēstures sējumiem — tapšanas iemesls: neļaut aizmirst nedz varoņus, nedz neliešus, nedz vienaldzīgos. Un tā nu šī pirmām kārtām arī ir grāmata, kas neļauj un neļaus aizmirst — protams, tikai tiem, kam nav vēlēšanās aizmirst visu un visus, kuri veidojuši Latvijas mūslaiku vēsturi un kuru dēļ mūsu zeme pašlaik ir tieši tāda, kāda tā ir. 

 

Atrašanās vieta


 

Latvijas valsts atjaunošana 1986-1993

 

Grāmata izdota kā veltījums Latvijas valsts 80 gadu jubilejai. .Dažas šīs grāmatas nodaļas ir veltītas tā laika notikumiem, kad  sākās Tautas frontes veidošanās, trešās atmodas pirmās vēsmas,  līdz 1993. gadam. 

 

Atrašanās vieta


 

 

Mille A.

Te un citadelē. Jānis Peters 

Situācija prasīja Peteru. Viņš ir liels stratēģis. Petera neformāli vadītā kustība sāka veidot Latvijas neatkarības kontūras. Petera—Paula komplekts tautā ienesa lieluma izjūtu.

Imants Ziedonis (2004)

 

Atrašanās vieta


 

 

 

Neatkarības atgūšana 

 

Dokumentu krājumā apkopotas spilgtākās laikmeta liecības par trešās atmodas laiku un Latvijas atjaunotās neatkarības pirmajiem gadiem. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

No atmodas līdz Eiropas savienībai 

 

Tautas frontes muzejs ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā atrodams unikālu priekšmetu un dokumentu kopums, kas liecina par mūsu tautas 20. gadsimta nogales Atmodas vēsturiskajiem notikumiem un to dalībniekiem. Muzejs, īstenojot valsts kultūrpolitiku, nodrošina vēsturiskās informācijas saglabāšanu, sistematizēšanu, apkopošanu, izpēti un popularizēšanu. Tas glabā vēsturiskas liecības par Latvijas Tautas fronti, kurai ir nozīmīga vieta un loma Latvijas valstiskuma atjaunošanā. 

 

Atrašanās vieta


 

 

 

Radošo savienību plēnums 

 

1988.gada Rakstnieku savienības paplašinātais plēnums bija patiess, nozīmīgs pagrieziena punkts tālākajā Latvijas attīstībā. Grāmata ir veltīta šim būtiskajam notikumam, kuras saturu kā vēstures liecības veido plēnumā teiktās runas un pieņemtā Rezolūcija un nesen tapušās intervijas, redzējums no mūsdienu skatu punkta. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Stradiņš J. 

Trešā atmoda 

 

„Atmoda allaž ir skaista un romantiska. Darba cēliens ir prozaisks un pelēcīgs, monotons un smags.Un tomēr, un tomēr: atmoda ir beigusies, jādara ikdienas darbs un jānes tas, ko tauta ir izvēlējusies – Brīvestības krusts. Viegls tas nebūs, bet tikai tas mūsu tautai spēj dot mūžīgu dzīvošanu. „Trešā atmoda” paliks mūsu sirdīs un dos spēkus mazdūšības, bezcerības, vilšanās brīžos.”(J.Stradiņš) 

 

Atrašanās vieta


 

 

 

Tas bija Tautas laiks

 

Jā, tas bija tautas laiks. Jo pirmo reizi PSRS pastāvēšanas laika ierastās bezalternatīvo deputātu apstiprināšanas vietā komunistiskajā impērijā notika īstas vēlēšanas, kad tautai bija atļauts izvirzīt arī savus kandidātus valsts augstākajās pārvaldes struktūrās. Tas bija Tautas Frontes laiks, jo 1989. Gada PSRS Tautas deputātu vēlēšanas tikko dzimušai sabiedriskai organizācijai kļuva ar ģenerālmēģinājumu pirms LPSR Augstākās padomes vēlēšanām, kā rezultātā, tieši pēc gada, nu jau jaunā deputātu sastāvā, Latvijas parlaments  varēja  pieņemt valsts neatkarības Deklarāciju. 

 

Atrašanās vieta

 

 

A return to Europe

 

Latvijas Tautas frontes muzeja izdevums angļu valodā. 

 

Atrašanās vieta