Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Latvijas Republikas Kultūras ministrija atzinīgi novērtē Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu

Šogad Jelgavas pilsētas bibliotēka svin savu simtgadi. 1920. gada 10. jūnijā Jelgavā tika atvērta pirmā pašvaldības dibinātā un uzturētā bibliotēka – Jelgavas pilsētas bibliotēka. Pieminot šo nozīmīgo jubileju un aktualizējot bibliotēku lomu vietējās kopienas dzīvē, Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir pasniegusi Atzinības un Pateicības rakstus šādiem mūsu bibliotēkas 12 darbiniekiem un atbalstītājiem par būtisku ieguldījumu kultūras jomā.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki ir parādījuši milzīgu radošo potenciālu, spēju strādāt dažādās jomās gan izglītojot sabiedrību, gan piedaloties dažādās lasītveicināšanas programmās. 2017. gadā esam saņēmuši Latvijas Bibliotekāru biedrības Gada bibliotēkas nosaukumu. Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone atzīst, ka augstu novērtē Jelgavas pilsētas bibliotēkā  ieviestās inovācijas, kvalitatīvos pakalpojumus, oriģinālu projektu realizāciju, inovatīvu, aktīvu darbu bibliotēkas virtuālajā vidē, veiksmīgu sadarbību ar plašu sadarbības partneru loku, sekmīgu bibliotēkas kolektīva darbu komandā. 

 

Pateicības un atzinības rakstus saņēmuši:


Pateicības  raksts Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniecei Ritai Vectirānei  par nesavtīgu un godprātīgu atbalstu, par plašu, mērķtiecīgu redzējumu, veicinot bibliotēku atpazīstamību un attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.

 

Atzinības raksts Lāsmai Zariņai par mērķtiecīgu un nesavtīgu darbu, nozīmīgu  ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā un izaugsmē, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.


Atzinības raksts Dzintrai Pungai par  iniciatīvu, radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.

Pateicības  raksts Liānai Pasterei par radošu pieeju, nesavtīgu un godprātīgu darbu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.

Pateicības  Baibai Īvānei par izcilu mācībprasmi, erudīciju, vēstures dokumentēšanu un saglabāšanu, jaunradi un radošumu, veicinot   Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.

Pateicības raksts Gundegai Kalniņai par izcilu mācībprasmi, par stāstniecības kustības uzturēšanu, profesionālu darbu ar bērniem, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.

Pateicības  raksts Sandrai Silmanei par  augstu profesionalitāti, daudzpusību un radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā  ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.

Pateicības  raksts Vivitai Armanovičai par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu, mērķtiecīgu redzējumu un radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.

Pateicības  raksts Klintai Kalnējai par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu, mērķtiecīgu redzējumu un radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā  ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.


Pateicības  raksts Viktorijai Agafonovai par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī sakarā Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.


Pateicības  raksts Olgai Spirtai par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī sakarā ar  Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.

 

Pateicības  raksts Haraldam Bukšam par  augstu profesionalitāti, daudzpusību un radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu