Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina iesaistīties Latvijas simtgades pasākuma „Reģionu dienas” aktivitātes „Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” norisē. Aktivitāti īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar plānošanas reģioniem un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tās gaitā, iesaistot visus Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes.

Šim nolūkam aktivitātes pirmajā posmā no š.g. 15.maija līdz 15.jūlijam tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv būs pieejama tiešsaistes forma, kurā iedzīvotāji varēs pieteikt savus ainavu dārgumus.

 

Gadījumā, ja tiešsaistes pieteikuma formu nav iespējams izmantot (piem., cilvēki vēlas aizpildīt pieteikumu papīra formātā mājās), tīmekļa vietnē būs pieejama arī lejupielādējama pieteikuma forma, kuru iespējams izdrukāt un pavairot. 

 

Aktivitātes tālākie posmi paredz iesniegto pieteikumu izvērtēšanu ainavu ekspertu padomē, kam sekos tiešsaistes balsojums un informācijas vākšana (t.sk. vēsturiskās fotogrāfijas un atmiņstāsti) par balsojuma rezultātā izvirzītajiem ainavu dārgumu finālistiem. 

Detalizēts aktivitātes izklāsts un nolikums būs atrodams tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv