Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta partneri tiekas Telšos

Šī gada 4. jūlijā Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki un pārstāvji no projekta sadarbības partneru bibliotēkām – Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un Šauļu pilsētas publiskās bibliotēkas – viesojās Telšu rajona Karolīnas Praniauskaites publiskajā bibliotēkā (Telsiai Karolina Praniauskaite regional public library) Lietuvā. Bibliotēka vietējo iedzīvotāju un pilsētas viesu ievērību izpelnījusies ar savu moderno interjeru un mūsdienīgiem bibliotēkas pakalpojumiem.

Brauciena mērķis bija gūt pieredzi bibliotēku darbā ar svešvalodu apmācības sistēmu, kurai līdzvērtīgu projekta ietvaros plānots ieviest arī Šauļu bibliotēkā.

 

Telšu K. Praniauskaites publiskā bibliotēka dibināta 1922. gadā, bet pirms gada bibliotēkas telpas pēc ēkas rekonstrukcijas tika atklātas no jauna. Bibliotēka atrodas pilsētas centrā, un no ēkas logiem paveras elpu aizraujoša pilsētas ainava ar Mastis ezeru fonā. Ēkas rekonstrukcijas laikā atjaunotas ne tikai  bibliotēkas telpas, bet arī ieviesta RFID tehnoloģiju sistēma, uzstādīta elektroniskā drošības sistēma, pašapkalpošanās iekārta, grāmatu un žurnālu nodošanas iekārta ārpus bibliotēkas.

 

Ar bibliotēkas pakalpojumiem un darba pieredzi lasītāju apkalpošanā viesus iepazīstināja bibliotēkas direktores vietniece Vida Urnikiene, ne tikai izrādot bibliotēkas telpas, bet arī atbildot uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Bibliotēkas darbiniece Nijole Krajiniene, kuras pārraudzībā ir bibliotēkas kultūras un izglītības aktivitātes, viesiem demonstrēja un detalizēti raksturoja bibliotēkas svešvalodu klases darbību. Telšu bibliotēkā svešvalodu apguves programma ieviesta 2016. gadā un to bez maksas var izmantot ikviens bibliotēkas apmeklētājs. Programma piedāvā apgūt 6 valodas vairākos līmeņos. Svešvalodu apguve Telšos īpaši pieprasīta ir strādājošo vidū, kuri vēlas pilnveidot savas valodu zināšanas, lai būtu konkurētspējīgi darba tirgū. Interesi par valodu apguvi izrāda arī seniori un skolēni. Valodu apguves programma izstrādāta kā interaktīva spēle, kurā iesaistoties dalībnieki pilnveido savas sarunvalodas zināšanas – ar attēlu palīdzību mācoties jaunus vārdus, atbildot uz jautājumiem, skatoties filmas u.tml..

 

Par projektu

Projekta virsuzdevums ir radīt mūsdienīgi pievilcīgu un labvēlīgu vidi informācijas, kultūras un tālākizglītības sniegšanai, pilnveidojot un attīstot bibliotēkā piedāvāto pakalpojumu klāstu, palielinot bibliotēkas lomu vietējā sabiedrībā.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada 1. maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Bibliotekāro pakalpojumu modernizācija un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, veicinot lietotāju skaita palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi, tiks īstenota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  2014.–2020. gadam projekta ietvaros.

 

 

Vairāk par projektu skatīt šeit

Fotogalerija no Telšu bibliotēkas skatāma šeit 

 

Projekta partneri

Jelgavas pilsētas bibliotēka (LV)

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēkā (LV)

Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka (LT)

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.