Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Latvija. Sākam otro simtgadi

Novembris. Atkal liekam svecīti Latvijas vainagā – nu jau simtpirmo. Arī grāmatās varam atskatīties uz jubilejas gadu – gan no vēsturiskā, gan šodienas skatupunkta.


Grāmatu anotācijas no  www.jelgavasvestnesis.lv,  www.janisroze.lv,  www.valtersunrapa.lv,  www.delfi.lv,  www.nra.lv,

 

Simtam pāri. Viedā Latvija

 

Monogrāfija «Simtam pāri. Viedā Latvija» sagatavota, balstoties uz 2014.–2017. gadā veiktajiem pētījumiem, kas iekļāvās minētajam laika posmam apstiprināto sešu prioritāro pētījumu virzienā «Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide)».

 

Atrašanās vieta


 

Latvija. Nacionālā enciklopēdija

 

Nacionālās enciklopēdijas tapšana ir būtiska Latvijas valsts simtgades programmas daļa, veidojot paliekošas vērtības – nozīmīgu zināšanu resursu latviešu valodā. Sējums “Latvija” iekārtots tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu par valsti pēc neatkarības atjaunošanas. Izdevuma saturu veido šādas sadaļas: vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī pielikumi.

Nacionālās enciklopēdijas drukātajam sējumam ir 864 lpp., kurā ir vairāk nekā 250 šķirkļu un vairāk nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, gleznu reprodukcijas, grafiki, tabulas utt.). Visu šķirkļu autori (kopumā vairāk nekā 200) ir attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālisti Latvijā, vairumā gadījumu – zinātnieki.

 

Atrašanās vieta


 

Levits E.

Valstsgriba

 

Grāmatā apkopota jurista un politologa, Eiropas Tiesas tiesneša Egila Levita publicistika latviešu valodā.

Izdevuma 848 lappusēs ietverta liela daļa no vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā periodikā un citviet publicētajiem rakstiem, runām un intervijām, caur to atklājot gan Latvijas jaunāko laiku vēsturi, gan paša Egila Levita personību un devumu – plašai sabiedrībai saprotami analizējot daudzus ar Latvijas neatkarības un demokrātiskās valsts iekārtas atjaunošanu saistītos jautājumus, savu viedokli balstot zinātniski pamatotā analīzē.

Grāmata atklāj kā Levita ideālismu un pragmatismu, tā ticību Latvijas valstij un tās cilvēku spēkam.

 

Atrašanās vieta


 

Žīgure A.V.

Mūsu tautas gaita

 

Grāmatā apkopoti reālu personu anonīmi atmiņu stāsti par piedzīvoto Latvijā laika posmā no 1914. līdz 2018. gadam, izkārtoti hronoloģiski. Darbā šādi atspoguļota Latvijas iedzīvotāju kolektīvā pieredze un pārdzīvojums dažādu vēstures un kultūras notikumu krustpunktos. Šie stāsti ir subjektīvi atmiņu fragmenti, kas nav interpretējami kā oficiālās vēstures liecības.

 

Atrašanās vieta

 


 

Dzintars R.

Dzīvot valstij

 

Darbs "Dzīvot valstij" ir autora personīgo iespaidu apraksts par ceļu no nelielas domubiedru grupas skolas gados līdz ietekmīgai nacionālai partijai un aktīvai politiskai darbībai šodien. Kā atzīst Raivis Dzintars, visiem laikiem cauri izvijies un saglabājies latviskais Latvijas mērķis. Ko nozīmē aizstāvēt latvisko politiku? Ar ko cilvēkam jāsastopas varas gaiteņos - un kā tas ietekmē viņa personību?

R. Dzintars: "Manā stāstījumā būs gan notikumi, gan personības. Arī publiski labi zināmas. Jo personības loma politikā joprojām ir ārkārtīgi zemu novērtēts apstāklis. Ja būtu jāteic, kas pasaulē man šķiet pats, pats interesantākais, es sacītu, ka tās ir cilvēku sajūtas. Sajūtas dažādos apstākļos un šo sajūtu izmaiņas savstarpējā mijiedarbībā. Cilvēki, kurus redzam caur ekrānu un avīžu sleju žogiem vien, "tajā pusē" ir tādi paši cilvēki kā mēs. Mums katram ir savs vienreizējais un neatkārtojamais pasaules zīmējums. Tā, kā to redzam mēs, neredz neviens cits uz visas lielās zemeslodes. Šis stāsts būs mans zīmējums."

 

Atrašanās vieta


 

Klišāns V.

Latvijas valsts stāsts

 

Grāmata „Latvijas valsts stāsts” iepazīstina lasītājus ar Latvijas vēsturi vairāk kā 100 gadu garumā. Tas ir stāsts par to, kā sabruka vecā pasaules kārtība Pirmajā pasaules karā, kā uz sabrukušo impēriju drupām notika jaunās Latvijas valsts proklamēšana, kā Neatkarības karā tika izcīnīta valstiskā neatkarība, kā Latvijas Republika uzplauka un ar kādiem izaicinājumiem sastapās t. s. „miera laikos”, kā mūsu valsts tika ciniski iznīcināta Otrā pasaules kara laikā un ko Latvijas sabiedrībai nozīmēja padomju okupācijas ilgie gadi, kā šķietami visbezcerīgākajā laikā aizsākās latviešu tautas Trešā atmoda, kā arī tas ir stāsts par šķietami neseno pagātni – neviennozīmīgi vērtējamo valsts atjaunotnes procesu 20. un 21. gadsimta mijā.

Katrā šajā Latvijas vēstures epizodē izcēlušies savi varoņi un antivaroņi, kuru biogrāfiskie dati papildina mūsu valsts un tautas stāstu un nereti liecina par dramatiskiem kūleņiem un pretrunu pilniem pavērsieniem šo personību dzīvē.

Grāmata „Latvijas valsts stāsts” pilnveidos mūsu valsts vēstures izpratni – vienu no dzimtenes mīlestības un patriotisma pamatiem.

 

Atrašanās vieta



 

Klišāns V.

Latvijas vēsture

 

Grāmata stāsta par Latvijas vēstures notikumiem hronoloģiskā secībā no pirmo zināmo cilvēku atstātajām pēdām aizvēsturē līdz mūsdienām. Tā rakstīta viegli uztveramā, vienkāršā valodā, vienlaikus vēsturisko notikumu un procesu interpretācijā izklāstītas mūsdienīgas zinātniskas atziņas. Latvijas vēstures stāstu paspilgtina un daļējas klātbūtnes efektu rada sadaļa „Stāsta laikabiedri”. Tajā ievietoto tekstu fragmentu autori ir gan viduslaiku hronisti, gan ievērojami monarhi un valstsvīri, gan parasti sabiedrības pārstāvji - studenti, skolotāji, mūziķi, ierēdņi un citi. Grāmatas sadaļā „Vēstures mīti un izdomājumi” lasītājs varēs uzzināt par savu laiku pārdzīvojušiem, taču kādā sabiedrības daļā joprojām dzīvotspējīgiem vēstures skaidrojumiem, kuriem nav nekāda zinātniska pamatojuma, un nepatiesiem faktiem, kuru eksistence nerod apstiprinājumu vēstures avotos. Savukārt sadaļas „Tolaik Eiropā” un „Tolaik pasaulē” ļaus labāk izprast Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures notikumu sinhronitāti un veidos nojausmu par to savstarpējo mijiedarbību.

 

Atrašanās vieta


 

Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei

 

Grāmatā "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei" jūs atradīsiet vairāk nekā seši simti Latvijas segu.

Rakstu autori Janīna Kursīte, Inese Sirica, Uģis Niedre, Zane Ulmane un Smaida Rubeze grāmatā atspoguļojuši aušanas tradīciju no pirmsākumiem līdz mūsdienām dažādos Latvijas novados.

Bagātīgi ilustrētajā izdevumā varēsiet iepazīt Kurzemes ķēžu, rožu un spoguļu segas, Zemgales zvaigžņu segas, Vidzemes šatiersegas, Latgales dreļļus un čosnī dečus. Jūs iepriecinās gan josliņsegas, gan mežģīņsegas, gan audēju jaunrades darbi. Īpaša uzmanība pievērsta latgaļu, ķoniņu, lībiešu un suitu segām.

Grāmata atspoguļo valsts simtgades mirkli un ir pateicība mūsu audējām. Tā ir aicinājums turpināt un radīt. Radīt jaunus audējus, jaunus audumus un savas dzimtas rakstus.

 

Atrašanās vieta


 

100 gadi 100 kartēs

 

Grāmata iepazīstina ar interesantākajām, neparastākajām un nozīmīgākajām ar Latviju saistītajām kartēm no 1918.gada līdz mūsdienām. Kartes, stāsti un fotogrāfijas parāda mūsu valsts likteņgaitas no visdažādākajiem skatupunktiem un ikvienam ļaus atrast kaut ko personīgu un tuvu.

 

Atrašanās vieta


 

Smaļinskis N.

100 stāsti par Latviju

 

Grāmatas autors Normunds Smaļinskis ir TV režisors, fotogrāfs, ceļotājs, aizrautīgs bāku vērotājs un gids, kurš publicējis daudzus vēstures un ceļošanas tematikai veltītus rakstus. Viņa stāsti par Latviju ir kā daudzslāņains pīrāgs, kurā kārtām klājušies paša autora ilglaicīgi dažādu vietu vērojumi, sendienu notikumi, leģendas, nostāsti un teikas. Viņam ir svarīgi izzināt vēsturiskus notikumus pagātnē un meklēt to atbalsis mūsdienās. Vienmēr ceļojuma somā līdzi ņemtais fotoaparāts ir fiksējis Latvijas vietas dažādos gadalaikos, pārmaiņas pilsētvidē un dabas ainavā.

 

Atrašanās vieta


 

Latvijas gadsimts

 

Latvijas gadsimts” ir 68 Latvijas muzeju veidota izstāde, kas no 2018. gada 4. maija bija apskatāma Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgā, Brīvības bulvārī 32. Kādi notikumi un personības ietekmēja Latvijas simt gadu ceļu, ko vārds “Latvija” nozīmēja dažādos laikos un paaudzēs? Kā Latviju dibināja, aizstāvēja, cēla, zaudēja, slēpa un atkal atguva? Atbilde rodama laikmetu, cilvēku un lietu stāstos.

Izstāde "Latvijas gadsimts" ir viens no vērienīgākajiem Latvijas simtgades kultūras programmas notikumiem. Ieskats izstādē redzams šajā grāmatā.

 

Atrašanās vieta


 

Atmiņu nesējs

 

Šī grāmata ir G. Graudiņa dāvinājums Latvijai tās jubilejā un iepazīstina ar kolekcijas tapšanu un tās sākumiem, kas meklējami mecenāta mītnes zemē Vācijā. Pirmās lietas pie viņa nonākušas pagājušā gadsimta 60. gados - un tās bijušas grāmatas par Kārli Ulmani. Tas izrādījies gluži simboliski, un bijušais prezidents pavadījis kolekcionāru kā tāds labais gars līdz pat šai dienai. (G. Graudiņš).

 

Atrašanās vieta


 

Būmane I.

Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne?

 

Izdevums lasītāju iepazīstina ar 22 latviešu biedrībām, kas darbojas mūsdienās valsts vēsturiskajos novados - Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Visticamāk, lielākajai daļai sabiedrības šo biedrību darbība būs atklājums, jo neatkarīgās valsts laikā izveidojies ļoti plašs sabiedrisko organizāciju spektrs. Strādājošo biedrību vidū ir vairākas, kuras nosauktas par kultūras biedrībām, taču to izcelsme ir dziļi sakņota tautas latviskajos centienos.

Jaunais izdevums tapis kopdarbā ar visām 22 latviešu biedrībām, kā arī sniegts ieskats vairāku novadu biedrību vēsturē un mūsdienu kultūras attīstībā. Apraksti par latviešu biedrībām parāda mūsdienu situāciju un ietver problēmas, kuras prasa risinājumu, piemēram, par jaunākās paaudzes līdzdalību, par biedrību vietu nacionālās attīstības spektrā. Kā uzsver visi latviešu biedrību ļaudis - tautas gara spēks ir drošība valsts pastāvēšanai.

 

Atrašanās vieta


 

Repše G.

Skiču burtnīca. Simts

 

Gundegas Repšes jaunā eseju grāmata sniedz personisku ieskatu aizvadītajā Latvijas simtgades gadā. Rakstnieces dienasgrāmatā tverts laika posms no 2017.gada 18.novembra līdz 2018.gada 18.novembrim.

Līdzās Latvijas simtgades fanfarām un bagātīgajām svētku reportāžām gribējās saskatīt jubilejas gadu caur viena indivīda pieredzi. Ieraudzīt (vai neieraudzīt) valsti sevī. Žanrs – dokumentāla esejistika.” Gundega Repše.

Kādi mēs bijām Latvijas simtgadē? Gundegas Repšes dienasgrāmata dod tiešu liecību par 2018.gadu, stāstot bez izskaistinājumiem, bet ar mīlestību. Autore atgādina, ka ideāli un sirdsapziņa nebūt nav aizgājušā laikmeta relikti, ka tās ir substances, kuras vēl joprojām izšķir – valstij būt vai nebūt. Literatūra dzimst jēgas klusajā pazemībā, raksta Repše; piebilstu, ka arī valsts dzimst un top jēgas klusajā pazemībā.

 

Atrašanās vieta


Krūze L.

Latvieši Gērnsijā

 

"Domājams, ka pirmie latviešu viesstrādnieki Gērnsijā ieradās 20.gs.beigās un strādāja tikai dārzkopībā. Es kopā ar vismaz 30 latviešu sievietēm atlidoju uz Gērnsijas salu 2001. gada 8. maijā. Mēs bijām pirmā grupa, kas tika pieņemtas darbā vietējos restorānos kā viesmīles un hoteļos kā istabiņu uzkopējas.

Apzinoties, ka gadu laikā Gērnsijā ir dzīvojuši un strādājuši tūkstošiem latviešu, vēlējos uzrunāt iespējami daudz cilvēku. Es jūtos pateicīga ikvienam, kas atsaucās aicinājumam un dalījās savā pieredzē.

 

Atrašanās vieta