Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Latviešu vēsturiskais romāns

Latvija veidojas no cilvēkiem, atmiņām, stāstiem. Latvija ir ne tikai 1918. gadā dibinātā valsts, tā ir daudz senāka, cauri laikiem izlolota, cilvēku sirdīs un prātos izauklēta. Un ir autori, kas šos stāstus prot pavēstīt citiem – kā, - to lasīsim paši.

 Grāmatu anotācijas no www.janisroze.lv, www.zvaigzne.lv, www.la.lv

 

 

 

Purs L.

Degošais pilskalns

 

Vēsturisko romānu tetraloģijas «Degošais pilskalns» pirmā grāmata (1962) pieredz jau ceturto izdevumu, tā apliecinot, ka stāstījums par zemgaļu brīvības cīņām 13. gadsimtā nav zaudējis arī jaunās paaudzes lasītāju interesi. Tas iepriecina. Un dod cerību, ka mūsu senču gadsimtiem ilgais gājums gūs jaunus atspoguļojumus arī daiļliteratūrā. Mums ir par ko stāstīt! /Laimonis Purs/

— Kad man ir mājoklis, silts apģērbs un biezs ēdiens, kad man pašam nav jāsvīst līdumā — tur mans lepnums, tur mana senā dzimta. Un es redzu — ne mums, mazai zemgaļu zemītei, stāties pretī milzumam.

— Mazumu, Daumi, nemēri ar sprīdi un lielumu — ar jūdzi, — Mudris ieteicās. — Vai, būdami mazi, mēs savā brīvībā neesam vislielākie? Nepamest sentēvu zemi, sargāt to — vai ir vēl kas lielāks? 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Rūmnieks V., Migla A.

Viestura zobens

 

Uz Latvijas augstākā militārā apbalvojuma - Viestura ordeņa - iekalts gadaskaitlis 1219. Kālab tieši šis gads - lasiet romānā Viestura zobens!

Romāns ir aizrautīgs, piedzīvojumiem un traģiskiem pavērsieniem bagāts vēstījums par dižā Viestura - Zemgales valdnieka dzīvi vienā, ļoti izšķirīgā gadā.

Kā allaž Valda Rūmnieka un Andreja Miglas vēsturiskajos romānos, stingra dokumentalitāte savienojas ar māksliniecisku izdomu, tautas ticējumiem un nostāstiem, atklājot seno zemgaļu godaprātu un varonību. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Lejiņš J.

Zīmogs sarkanā vaskā

 

Atceroties savas tautas senāko vēsturi, mēs visai bieži identificējam sevi ar bārenīti, sērdienīti un verdzības laiku daudzu gadsimtu garumā. Raksturojot tautas kultūras līmeni, to ieaujam pastalās un iesienam prievītēs. Tikai retu reizi, un arī tad visbiežāk citu pētnieku rosināti, atceramies zemgaļu un kuršu brīvības cīņas, viņu nesalaužamo vīrišķību un dzimtās zemes mīlestību. Tieši tāpēc šis romāns triloģija – epopeja par Ziemeļlatvijas latgaļu valsts veidošanās vēsturi un tās likteni ir īpaši aktuāls.(R.Grāvere, vēstures zinātņu doktore) 

 

Atrašanās vieta

 

 

Grīns A.

Strēlnieku stāsti

 

Vēsturiskā stāsta meistars A.Grīns ielūkojas dziļi latviešu karavīra dvēselē, ierauga tajā varonīga cīnītāja dabu un atsaucīgu sirdi. Grāmata apkopo septiņus īsprozas darbus, kuros latviešu karavīrs iziet ceļu no jauniesaukta strēlnieka gaitām līdz aizsarga dienestam Latvijas valstī. Rakstnieks tēlo cilvēkus, kas ir neiznicināmi savā vēlmē aizstāvēt dzimto zemi pret ienaidniekiem, un, pat cīņu aizrauti svešzemē, viņi paliek domās un darbos ar Latviju, uzticīgi savām jūtām un pienākumam. Latviešu karavīru tēli gluži kā klusie ciemiņi atgriežas pie lasītājiem klasiskā, viegli baudāmā literārā formā un, skumjas varonības apdvesti, atgādina, kam esam pateicību parādā par mūsu Latviju. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Čaks A.

Strēlnieku gaitas. Karavīru vēstules

 

Krājumā apkopoti stāsti un apceres par latviešu strēlniekiem un latviešu karavīru likteni, kas neatstās vienaldzīgu nevienu vēstures interesentu. Īpaši aktuāli šie stāsti ir laikā, kad meklējam varoņus arī ikdienā un karš ir kļuvis par daļu no mūsdienu īstenības. Strēlnieku gaitas ir trīs vēsturisku notikumu koncentrāts, kurā ieskanas arī cilvēku balsis. Krājuma apcerīgo daļu papildina arī arhīvu materiāli - strēlnieku rakstītas vēstules no frontes un atklātnes. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Rūmnieks V., Migla A.

Trīs zvaigznes

 

Biogrāfisks romāns par Kārli Zāli. Romāna galveno varoni lasītājs vispirms iepazīst viņa jaunības gados Liepājā, tad seko līdzi mācībām Kazaņā, Maskavā un Pēterpilī, kopā ar viņu priecājas par pirmajiem panākumiem, ir liecinieks neatlaidīgajam tēlnieka darbam jaunajā Latvijas valstī, arī mākslinieku bohēmai un trakulībām. Spēks un misijas apziņa strāvo no Kārļa Zāles tēla. Mierīgo jaunrades darbu reizēm kavē politiķu un kolēģu aizdomīgums un nenovīdība, sāpīgi laikmeta grieži, taču galvenais mākslinieka dzīvē vienmēr bijis viņa darbs, kas veltīts Latvijai un tautai. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Rūmnieks V., Migla A.

Debess aiztur elpu

 

Autori savā romānā ievelk stingrus vēsturiskus nogriežņus: 1918. gada 21. decembris – 1919. gada 8. jūlijs. Triju valdību – Ulmaņa, Stučkas un Niedras – laiks. Latvijas liktenis laiku griežos. Autoruprāt, tas jāveido pašiem – latviešu lidotāju trijotnei, Robertam un Mirdzai, nacionālajiem virsniekiem, Veckalniņa zaļajiem partizāniem. Arī Sudrabkalnam, Birutai Skujeniecei, daudziem pieminētiem un nepieminētiem varoņiem.

Romānā aprakstīto notikumu spektrs ir plašs: Rīgā un visā Latvijā nemitīgi mainās varas, lielā godā nonāk maizes rika, malkas klēpis un stipri dokumenti, ārvalstu diplomāti spēlē noslēpumainas spēles, groteskās izpausmēs parādās lielinieki un, par spīti visam, uzplaukst mīlestība – īstā un vienīgā.

 

Atrašanās vieta

 

 

Ūdris J.

Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts

 

Grāmata ir aizraujošs ieskats 27 gadus jaunā Auto-tanku pulka rezerves virsnieka Roberta Rubeņa dzīvē. Jau bērnībā viņš vada patriotisku skolēnu organizāciju, karadienestā kļūst par leitnantu un tanka komandieri. Priekšzīmīgo virsnieku ciena dienesta biedri un apjūsmo sievietes, dēvējot par bruņinieku Robertu. Kā jūtot drīzo Latvijas un sava mūža galu, Roberts arī pēc karadienesta alkaini tver dzīvi – līdz spēku izsīkumam plēš līdumu tēva saimniecībā, metas mīlas dēkās, bet Latvijas okupācijas naktī viens uz motocikla stājas ceļā krievu tanku kolonnai...

Romānā sniegta plaša Latvijas okupācijas un Baigā gada panorāma, pirmoreiz mūsu daiļliteratūrā restaurētas 1944. gada jūlija kaujas par Jelgavu. Grāmatu caurvij pārliecība, ka par savu valsti jācīnās jebkuros apstākļos – tā ir aksioma, kas īpaši nozīmīga mūsdienu saspringtajā starptautiskajā situācijā. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Štrāls K.

Karš

 

Romāns ir kā literārs dokuments par I Pasaules kara 1914, un 1915. gadu, jo tā tēlojumā patiesi notikumi un reāli personāži. Galvenais varonis – jauns literāts, kas kā virsnieks dodas uz fronti, atstājot latvijā sev tuvus draugus – māksliniekus un savu ģimeni. Spilgta un plaša ir romānā tēloto personāžu galerija – Rīgas mākslinieku sabiedrība, mīlamas un mīlošas sievietes, krievu armijas virsnieki, ierindas karotāji, frontes un aizmugures ārsti un māsas. Laikmeta elpa, cilvēku tikumi un netikumi, galvenā varoņa domu un jūtu ceļš – tajā mūs ved Kārlis Štrāls. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Gabris R.

Latvju virsnieks Nr.35473

Roberts Gabris ir dienējis Latvijas armijā virsnieka vietnieka pakāpē. 1940. gadā, kad Nacionālo armiju pārveidoja par Sarkanarmijas teritoriālo korpusu, R.Gabrim piešķīra jaunākā leitnanta pakāpi. Bet 1941. gada 14. jūnijā viņu kopā ar vēl apmēram 500 latviešu virsniekiem Litenes nometnē arestēja un izsūtīja uz Noriļsku, kur viņš pavadīja 10 gadus. Roberts Gabris ir viens no retajiem, kam izdevās atgriezties no padomju nāves nometnēm. Šo atmiņu stāstu viņš sāka rakstīt 1973. gadā - lielās klusēšanas laikā- un radīja patiesi dokumentālu šausmu romānu. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Memenis A.

Sidrabota saule lec

 

Šo karavīru dzimtas stāstu iesāku ar vectēviem, kuri atgriezās – viens no turku kariem, otrs no Mandžūrijas kara laukiem. Galvenā  persona šajā stāstā ir Roberts, kura gaitas kā Rīgā, tā Pēterburgā un strēlnieku pulkos uzzināju no viņa līdzgaitniekiem un atstātiem papīriem. Arī Emma varēja daudz ko pastāstīt, tā ka liela daļa šajā stāstījumā atbilst vēstures patiesībai.Bet, lai neiznāktu tikai sauss vēsturisks sacerējums, pieliku klāt dažas sīkas epizodes, kas lasītāja interesi piesaistītu notikumu gaitai. Centrā paliek latviešu strēlnieks un viņa sapnis par brīvu Latviju. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Gailīte A.

Tu esi viens no mūžības

 

Annas Skaidrītes Gailītes dokumentālais romāns Tu esi viens no mūžības aicina lasītāju izsekot vienas latviešu dzimtas ļaužu gaitām laikposmā no pagājušā gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Šīs ģimenes dzīve, tāpat kā daudzu latviešu, norit uz vēsturisko notikumu fona – Pirmais pasaules karš un neatkarīgā Latvijas Republika, Otrais pasaules karš un izsūtīšanas...

Gandrīz vai katra latviešu ģimene piedzīvojusi līdzīgus likteņus; Annas Skaidrītes vēlme un pienākums pret šiem augstas raudzes ļaudīm, bijis atklāt Jāņa Valdmaņa – Latvijas armijas kapteiņa, Lāčplēša ordeņa kavaliera, bet vairāk par visu – cienīta un mīlēta skolotāja un tēraudcieta Latvijas patriota dzīves gājumu.

Romāns valdzina ne tikai ar dokumentālu precizitāti, tā ir arī vienkārši tīkama lasāmviela.

 

Atrašanās vieta

 

 

Ķezbers K.

Ar domu par Latviju

 

Baltās un nebaltās dienās. Atmiņu stāsts. Grāmata ir velte Latvijas valsts un Latvijas skautu kustības simtgadei.

Rakstnieks, žurnālists un skauts Kārlis Ķezbers (1914.2.03. Vecmokās – 2006.12.03. Čikāgā) piedzīvoja līdzīgu likteni kā liela daļa latviešu inteliģences, kas savu radošo spēju pilnbriedā padomju okupācijas dēļ 1944. gadā bija spiests atstāt dzimteni. Pirmoreiz klajā nāk viņa piezīmes par piedzīvoto un pārdzīvoto Latvijā 20. gadsimta 30. gados, abu – padomju un vācu - okupāciju laikā, kā arī bēgļu nometnēs Vācijā. Šī ir talantīgā stāstnieka deviņpadzmitā grāmata. Viņa romāni, stāsti, noveles un dzīvnieku brīnumu pasakas izpelnījās plašu latviešu trimdas uzmanību. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Vidners Z.

Es uzaugu Latvijā

 

Stāsts par Latviju tās laimīgākajos laikos – 20. gadsimta 30. gados. Daudzkārt dažādās variācijās dzirdēts, bet vienmēr saistošs, jo bez “tās” Latvijas nebūtu arī “šīs”. Zigrīdas Vidners tēvs bija virsnieks, māte – mājsaimniece, ģimenē bija arī vecāks un jaunāks brālis, 40. gados atnāca arī mīlestība, bet tieši tad nācās pamest Latviju. “Liels žēlums bija, dzimteni atstājot, bet citas izejas nebija, lai savu dzīvību glābtu,” raksta Zigrīda Vidners grāmatas noslēgumā. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Jakubovska M.

Melnā Berta

 

Ir sācies Pirmais pasaules karš, un daudzi latvieši bēg no frontes un jukām. Arī divpadsmitgadīgā Berta Dēliņa kopā ar vecākiem, brāli un māsu pamet dzimto Rīgu, nezinot, vai jebkad vēl atgriezīsies. Tomēr nedz bēgļu gaitas, nedz tas, ka pēc kara par izdzīvošanu jācīnās pašai, nespēj kliedēt jaunās sievietes ilgas pēc izglītības.

Māras Jakubovskas likteņstāsts "Melnā Berta" vispirms ir stāsts par sievietes ilgām mīlēt un būt mīlētai, par savas tautas vēsturē ieaustiem sapņiem un par latvieša dvēselei raksturīgo spītu izturēt jebkuru likteņa pārbaudījumu.

Berta Grigoroviča (dzim. Dēliņa) jeb Melnā Berta, kā viņu nemainīgi melnās kleitas dēļ iesaukuši skolēni, ir rakstnieces Māras Jakubovskas vecmāmiņa. Autore grāmatā atklāj savas dzimtas stāstu no Bertas skatu punkta – izceļo līdzi ģimenei trimdas gaitās, piedzīvo tuvinieku zaudējumu (Bertas brālis Jānis Dēliņš ir viens no diviem pirmajiem Brīvības cīņās 1919. gada oktobrī kritušajiem latviešu kadetiem), divu Pasaules karu postu, miera laikos strādā skolā, spēlē teātri, dzied un aktīvi līdzdarbojas sabiedriskajā dzīvē 

 

Atrašanās vieta

 

 

Roze E.

Bērnības atmiņas Lauku Jaunajā muižā(1903-1918)

 

Mēs šo zemi, šo vēstures stāstu saņemam mantojumā, tas ir mūsu laika pamatos iebūvēts — no viņu sapņiem, pūliņiem, notikumiem un likteņiem.

Mūsu atbildība ir par šodienas veikumu, un tas reiz būs vēsture.

Ļaužu atmiņa ir tā, kas nodrošina spēku un izturību, apliecina vērtību un nozīmību par savu laiku caur dzimtu cilvēku likteņa gājumu.

Dzimtas vietas vēstures apzināšana ir paliekoša vērtība un nozīmīga Latvijas 100 gadu pastāvēšanas sastāvdaļa. Viss ir svarīgs, un visam ir jēga, lai ceļš turpinātos.

Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja

Ligita Gintere

 

Atrašanās vieta