Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Latviešu Avīzes

1822.gada 5.janvārī Jelgavā sāka iznākt pirmais laikraksts latviešu valodā "Latviešu Avīzes".

 

 

 

„Vārdu savienojums „Latviešu Avīzes” ir unikāls – tā sauca pirmo laikrakstu, kurš iznāca latviešu valodā un bija domāts tieši latviešu lasītāju auditorijai”.
(Vita Zelča, vēstures zinātņu habilitētā doktore, Latvijas Universitātes profesore // Latviešu Avīzes. - ISSN 16910028. - Nr.1 (2002, 26.aug.), 12.lpp.; Nr.2 (2002, 9.sept., 12.lpp.).

 

 

 

Laikraksta  "Latviešu Avīzes" pirmais redaktors bija Kārlis Vatsons (1777-1826).
„Mums šķiet, ka vajaga papriekšu savu pašu mājokli labi pazīt un to vērā ņemt, kas mīļā tēvu zemē notiek ”, tāds ir redaktora viedoklis. Tomēr „Avīzes vadība ir ļoti apgrūtināta, jo jāsargās kaut ko rakstīt, kas kungiem nepatīk un tomēr jāraksta tas, kas zemniekus interesē”.
Vairāk par K.Vatsonu: Ojārs Zanders. No latviešu periodikas vēstures // Karogs. - Nr.8 (1977, aug.), 164.-165.lpp. 

 


 

 

„Tās bija “Latviešu Avīzes” Jelgavā, kuras savā pirmajā laidienā 1822. gada 5. janvārī solīja:
”Mēs gribam Latviešu zināšanas vairot, dažas ziņas no klātenes un tālenes atvezdami, dažu labu padomu dodami, dažas gudrības izpaudēdami, ir brīžam pasmiedamies, ko labu mācīt un tā, cik spēdami, piepalīdzēdami pie arāju ļaužu prāta cilāšanas un labklāšanas (..). Latviešu tautu un Latviešu valodu no sirds mīļojam.”
(Rihards Treijs. "Latviešu Avīzes". Visgarākais mūžs Latvijas presē // Mājas Viesis, Nr.1 (2012, 6./19.janv., 22.-25.lpp.).

 

 

 

 

 

 

 

Lāsma Ģībiete. "Latviešu Avīzēm" - 190 : „Garus gadu desmitus latviešu zemnieku mājās nekas netika gaidīts vairāk kā pastnieks ar laikraksta «Latweeschu Awises» jaunāko numuru” // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.133 (2012,13.nov.), 10.lpp.

 

 

 

 

 

 

 

 Laikraksts „Latviešu Avīzes” ir pilnībā digitalizēts un ikvienam brīvi pieejams Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā www.periodika.lv

 

 

 

21.gadsimta laikraksts „Latviešu Avīzes” iznāca Jelgavā no 2002.gada 26.augusta līdz 2003.gada 10.februārim, galvenais redaktors Mārtiņš Pīlādzis. Laikraksts pieejams Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā

 
 Vairāk informācijas avotu par „Latviešu Avīzēm” šeit.