Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

“Latviešu Avīzēm” 200

Cik pašsaprotami skan – izlasīju avīzē. Tomēr, ja skatāmies laika nogrieznī, tad nemaz tik ilgs šī jēdziena pastāvēšanas mūžs nav. Lasīt nozīmē uztvert, saprast rakstu valodā, bet vārds avīze ir aizguvums no franču avis ‘paziņojums’, kas ieviesies latviešu valodā tikai 18. gs. beigās. Tajos laikos avīze un lasīšana bija privilēģija, kas pieejama vien bagātajiem un izglītotajiem, tāpēc Lestenes mācītāja Kārļa Vatsona ideja par avīzi latviešu zemniekiem nebūt netika uzņemta ar sajūsmu. Pagāja vairāki gadi, līdz tika saņemta atļauja drukāt avīzi latviešu valodā, ar apsolījumu neiespiest tajā neko, kas varētu ”ievest latviešus svešā ideju lokā”.

Un tā ar augstas Ievešanas Kummisiones ziņu un novēlēšanu ceturtdienā tanī 5. janvārī 1822. gadā mēs tiekam pie pirmā “Latviešu Avīžu” numura, kurā stāv rakstīts “Tā augstā Ievešanas Kummisione tam grāmatu izdevējam Štefenhāgen un Lestenes mācītājam Vatson uz viņu lūgšanu atbildējusi: ka viņiem esot vēlēts apakš augstas Ievešanas Kummisiones uzraudzīšanu, Latviešu Avīzes sarakstīt un iknedēļā vienu lapu rakstos iespiest. Pēc šīs augstās un cienīgās novēlēšanas viņi ar šo lapu šo jaunu lietu iesāk un uzņem, bet papriekšu ar saviem godīgiem lasītājiem īsos vārdos vajag aprunāties.”

 

"Mēs gribam latviešu zināšanas vairot, dažas ziņas no klātenes un tālenes atvezdami, dažu labu padomu dodami, dažas gudrības izpaudēdami, ir brīžam pasmiedamies, ko labu mācīt un tā, cik spēdami, piepalīdzēdami pie arāju ļaužu prāta cilāšanas un labklāšanas. Vai šī mūsu sirds apņemšanās izdarāma būs jeb nē, vai  mūsu Avīzes lapiņas Latviešiem patīkamas būs jeb nepatīkamas, to nezinām uz priekšu, tie augļi un tā svētība pie visiem cilvēku darbošanām no augšienes jāgaida. Tas cilvēks uzņem savu ceļu, bet Dievs vien pašķir viņa gājumu. Par to vien īsti zinām, ka Latviešu tautu un latviešu valodu no sirds mīļojam."

 

Tā latviešu tautas un valodas mīļošana jau nu nāca no kādas citas vietas, sirds tā noteikti nebija, bet  “Latviešu Avīzes” bija līdz šim ilgmūžīgākais preses izdevums Latvijā, tās iznāca no 1822. janvāra līdz 1915. gada aprīlim. www.periodika.lv  https://ej.uz/ys68

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietnē par “Latviešu Avīzēm” http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/latviesu-avizes/  un e-katalogs

 

Par pirmajiem 100 gadiem latviešu presē lasiet “Latvju preses 100 gadi” https://ej.uz/uunk

 

Par preses vēsturi Latvijā ziņas meklējiet arī https://enciklopedija.lv/skirklis/22122

 

Un mūsdienu preses izdevumus meklējiet Jelgavas Pilsētas bibliotēkā http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/krajums/periodika/