Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Kas nozadzis Jelgavas lakstīgalas?

“Jelgava ar saviem dārziem rāda pavasarī patiesi jauku skatu. Lapām plaukstot, atskan šie dārzi no putnu dziesmiņām. Bet arvienu drīz apklust šīs dziesmiņas.”

Jelgava esot viena no zaļākajām pilsētām Latvijā. Jelgavas teritorijā ir 14 parki un skvēri. Protams, tie priecē pilsētniekus un viesus, it īpaši pavasarī. Arī patlaban varam ļauties Jelgavas zaļās rotas burvībai. Jau agri pavasarī par zilu tepiķi pārtop Alunāna parks, pilsētas puķu dobes sāk smiet atraitnīšu sejiņām, ceriņu smarža vēdī Raiņa un Uzvaras parkā, savus vasarīgos tērpus izrāda skvēri un laukumi. Vai to novērtē pilsētas spārnainie iemītnieki, jāiet pārliecināties katram pašam. Bet pirms 100 ar asti gadiem pavasarī jelgavnieki bijuši pikti. Kāpēc?

 

“Atrodas nedarbnieki, kas putniņus apķer. Tā pogoja Medema villas dārzā 1. maijā divi lakstīgalas. 2. maijā nedzirdēja te vairs divi lakstīgalas, bet tik viena vien pogoja; 3. maijā vairs nebija nevienas. — Lakstīgalas bija izķertas? — Kad pretī ņēmāju nebūtu, tad tiešām nebūtu tik daudz zagļu; un ļaudīm būs jau taisnība, kad viņi uz pretī ņēmājiem ar lielāku īgnumu skatās, nekā uz zagļiem pašiem. Par tādiem pretī ņēmājiem nu būs jāuzlūko tie, kas putniņus pērk un tos krātiņā iesloga. Jelgavā ir kāds M., kas uzmeties par vidutāju starp putniņu ķērājiem un pircējiem un šo nedarbu piekop kā veikalu. Bet ar to nav diezgan. Tirgošanos ar dziedātāju putniem pie mums jau lieliski sāk piekopt. 1. maijā kāds leitis bija ievedis „Zaļā Štolcera" iebraucamā vietā ap 200 lakstīgalu un tās pārdeva tur klaji par rubli gabalā. Kur nu paliek mūsu lopu aizsargāšanas biedrība, ka nesauc pie likumīgas atbildības tādus nedarbniekus. Vai nederētu, ja maz, pretī ņēmājiem putniņus atņemt un tos dārzos palaist?”


Tēvija, Nr.19 (10.05.1895)


Tuvojas pilsētas jubileja un svētki, Jelgavas daudzinājumu lasiet E-katalogā 

 

“Nesteidz prom no Jelgavas! Prieks ar to būs iepazīties ..”  

(Kristians Bornmans poēma “Jelgava”)