Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Kad darbs stāsta par darītāju

    Ir cilvēki, kuru liktenī ierakstīts atstāt savus darbus mums un nākamajām paaudzēm– spožus, pamanāmus, vēl pēc gadiem un gadsimtiem nozīmīgus. Lasām, uzzinām un lepojamies!   

Grāmatu anotācijas no www.janisroze.lv , www.literatura.lv, www.zvaigzne.lv, www.neputns.lv, www.publikacijas.lu.lv, www.virja.lv

 

 

 

Jānis Čakste

 

“Daudz tādu tautiešu, kas, kādu graudiņu izsējuši, tūdaliņ grib pļaut. Tādi dienas algādži lai mācās pazīt tos vīrus, kas paši ir bijuši celmu lauzēji, arāji un sējēji dienas karstumā, kas laikmetu vagā iekaisījuši graudus, kuri tikai tautas nākamībai atnes rasmīgu zelmeni un kuru augļi klusu zied mūžībai.” (Auseklis)
Šiem mūsu kultūras vēsturē neaizmirstamiem vārdiem atzīmētā gadsimteņa otrajā pusē pieskaitāms Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes vārds. Viņš izglītojies un asinājis cīņas ieročus savu slaveno priekšteču darbības pēdējā posmā un vēlāk idejiski gājis viņu pēdās cauri gandrīz gadu pussimtenim.

 

Atrašanās vieta


 

 

Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis 

 

Latvijas kolektīvajā atmiņā sava īpaša un īpatna vieta ir Kārlim Ulmanim un “Ulmaņlaikam”. Grāmatā analizēta K. Ulmaņa darbība 20 -30 gados, gan  no tautsaimnieciskā, gan arī no politiskā viedokļa.

 

Atrašanās vieta


 

 

Čaklais M.

Izaicinājums. Pirmā Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga

 

Un tad – gluži kā pasakās notiek – nāca labā feja, kas nemaz neteica, ka ir feja, bet uzņēmās darīt to, kas citiem nebija pa kaulam. Droši vien daudziem pirmajā brīdī likās – viņa taču ir tāda pati kā mēs, bez tā un bez vēl kā. Taču svarīgi ne tas, bez kā V.Vīķe-Freiberga nonāca prezidenta krēslā, bet ar ko. Tās ir īpašības un darba spējas, kas folklorā raksturīgas sērdienei, pelnrušķītei, bārenei. Sērdiene spēj izlasīt sinepju sēklas no pelniem, prezidente – pamodināt pilsoņos piecdesmit gados pelnoes iemīdīto valstiskuma apziņu. Māra Čaklā ilgākā laikposmā tapusī grāmata ir saistošs un gaišs ceļojums V.Vīķes -Freibergas stipro vārdu un stipro lietu pasaulē.

 

Atrašanās vieta


 

 

Purviņš A.

Ģenerālis Pēteris Radziņš

 

Katrai tautai cīņā par brīvību ir simboli un varoņi, kuru nesavtīgā un profesionālā rīcība spēja izšķirt cīņas gaitu. Arī Latvijā ir pieminekļi Neatkarības kara uzvarētājiem un mūsu nozīmīgākajiem varoņiem, bet tikai vēsturnieki, militārie speciālisti un neliela sabiedrības daļa zina par ģenerāļa Pētera Radziņa nozīmīgo un, atļaušos apgalvot, izšķirošo nozīmi Neatkarības cīņās.
Stratēģis, domātājs un karavīrs, patiess savas valsts patriots — tādu šajā grāmatā iepazīsit ģenerāli Radziņu.
Paldies grāmatas autoram Agrim Purviņam. Kopā papildināsim zināšanas par nepelnīti maz pieminētajām, bet Latvijas tautai tik nozīmīgajām vēsturiskajām personībām./Ģenerālleitnants, Latvijas nacionālo bruņoto spēku komandieris (1999-2003, 2010-2017) Raimonds Graube

 

Atrašanās vieta

 

 

 

 Pulkvedis Oskars Kalpaks

 

"Pulkveža Oskara Kalpaka vārdam ir paliekoša un stabila nozīme Latvijas vēsturē. Viņa rokas izauklēja jaundzimušo Latviju, un, to sargājot, viņš ziedoja savu dzīvību - ne sevis dēļ, bet, lai dotu iespēju savai tautai nostāties līdzās nedaudzajām pasaules nācijām, kurām ir retā iespēja - dzīvot savā valstī un runāt savā valodā. Šī grāmata ir veltīta pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai. Tajā apkopotas pulkveža līdzgaitnieku un laikabiedru atmiņas un pārdomas, sniegti laikmeta raksturojumi un parādīts, kā Latvijas neatkarības cīnītāja un pirmo bruņoto vienību komandiera piemiņa tiek saglabāta un uzturēta mūsdienās - gandrīz 100 gadus pēc vēsturiskajiem, bet traģiskajiem notikumiem." (Kārlis Dambītis)

 

Atrašanās vieta


 

 

Barons K.

Latvju dainas

 

Krišjāņa Barona sakārtotās Latvju dainas (1894–1915) – līdz šim pilnīgākais latviešu tautasdziesmu izdevums – bija vainagojums nacionālromantiskajam posmam latviešu kultūrvēsturē. Tās laika gaitā izvērtušās par latviešu kultūridentitātes simbolu, bet Barona tautasdziesmu kartotēka – dainu skapis iekļuvusi UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā. Šī izlase ar parindeņiem angļu, vācu un krievu valodā ļauj iepazīt daļu Latvju dainu tekstu, kā arī oriģinālizdevuma struktūru.

 

Atrašanās vieta


 

 

Blaua L.

Jānis Stradiņš. Ceļš cauri laikiem

 

Šajā grāmatā - atceres un apceres, stāvot astoņdesmit gadu dzīves kalnā. Par aizgājušiem laikiem, kuros malti Stradiņu dzimtas likteņi, un savu mūžu laikmeta dzirnakmeņos. Grāmatā aprakstīti Jāņa Stradiņa vistuvākie cilvēki. Notikumi un to atbalsis, kas, nākdamas no tāliem laikiem, atbalsojas vēl šajos.

 

Atrašanās vieta


 

 

Leikuma I.

Pēteris Birkerts: Es laižu savus darbus pasaulē

 

Ināras Leikumas monogrāfija stāsta par Pēteri Birkertu (1881–1956) psiholoģijas un socioloģijas pamatlicēju Latvijā. Viņa darbi ir interesanti un nozīmīgi arī mūsdienu zinātnes kontekstā. Piecpadsmit savas dzīves gadus P. Birkerts veltīja latviešu folkloras vākšanai un apkopošanai. Viņš ir pārredzējis visus folkloras žanrus un spējis no tur ietvertajām atziņām izveidot filozofiski psiholoģisku sistēmu.

 

Atrašanās vieta


 

 

Sēja L.

Es pazīstu vairs tikai sevi

Ludviga Sējas dienasgrāmatas un memuāru pirmpublicējums ir stāsts par Latviju un ticību brīvībai.
Ludvigs Sēja (1885-1962) - diplomāts, ārlietu ministrs, Latvijas pārstāvis ASV, Lielbritānijā un Lietuvā, 1922.gadā sekmēja Latvijas de iure atzīšanu no ASV puses. Starpkaru posmā centās panākt ciešāku sadarbību Baltijas valstu starpā. Vācu okupācijas laikā iesaistījās pretošanās kustībā kā Latvijas Centrālās padomes ģenerālsekretārs. 1944.-1951.gadā atradās nacistu un komunistu apcietinājumā Rīgas Centrālcietumā, Štutholas koncentrācijas nometnē, Lubjankas un Lefortovas cietumā un citās ieslodzījuma vietās. Pēc atgriešanās no nometinājuma Komi APSR 1958.gadā, Latvijā strādāja par valodu skolotāju un tulkotāju.

 

Atrašanās vieta


 

 

Imbovica I

Dzīves svinētājs Jānis Mencis

 

Ar profesoru Jāni Arvīdu Menci ne tikai saistīts vesels laikmets Latvijas matemātikas pedagoģijā. Viņš ir cilvēks no aizgājušā 20. gadsimta, kurš piedzīvojis, izdzīvojis un pārdzīvojis šīs simtgades kolīzijas, kas risinājušās mūsu tēvzemē Latvijā.
Stāsta grāmatas autore Indra Imbovica:
Ir pagājuši trīs gadi kopš Jānis Mencis aizgājis viņsaulē, un tieši tik ilgā laikā tapa šī grāmata. Gan šķetinot un sakārtojot garo sarunu ierakstus ar profesoru, no kuriem daļa palikusi ārpus šīs grāmatas, gan uzrunājot un iztaujājot daudzos profesora kādreizējos audzēkņus, kolēģus, zinātniekus, sadarbības partnerus.”
Profesoram Jānim Mencim patika diskutēt, patika pieņemt, ka arī sarunu biedram ir sava doma, savs skatījums, pārliecība. Tāpēc grāmatā apkopotās sarunas, atmiņas un vērtējumi būs interesanta lasāmviela plašam lasītāju lokam.

 

Atrašanās vieta


 

 

Rislaki J.

Vilki, velni un vīri

 

Alberts Kronenbers bija daudzpusīga un radoša personība, mūsdienās viņu galvenokārt pazīst kā bērnu grāmatu autoru. Kronenbergs mācījies Venjamina Blūma Rīgas zīmēšanas un gleznošanas skolā, Jaņa Rozentāla studijā un Pēterburgas Ķeizariskajā mākslas veicināšanas skolā.
Grāmatas autors Juka Rislaki stāsta: "Pārcēlies uz dzīvi Latvijā, sāku mācīties latviešu valodu – arī no grāmatām, ko ilustrējis mākslinieks Alberts Kronenbergs. Viņa zīmējumi tūlīt pievērsa manu uzmanību. Soma acij tie ir tīkami, un manī modās neizskaidrojama māju izjūta. To labi varēja atpazīt, bet var teikt arī, ka šie zīmējumi ir ļoti latviski. Intuitīvi jutu, ka Kronenbergs ir kaut kas tikpat latvisks kā speķa pīrāgi, Jāņu siers, Skalbes dzeja un Blaumaņa lugas, dziesmu un deju svētki un arī dainas."

 

Atrašanās vieta


 

 

Jānis Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs

 

Atzīmējot mākslinieka, fotogrāfa, literāta, aktīva sabiedriskā darbinieka, aizrautīga folkloras un tautas tradīciju vācēja Jāņa Krēsliņa (1865–?) 150 gadu jubileju, izdevniecība “Neputns” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju (LNVM) izdevusi grāmatu “Jānis Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs”.

Grāmata veltīta Jāņa Krēsliņa 19. gadsimta beigās savāktajiem etnogrāfiskajiem, vēsturiskajiem un mākslas materiāliem, kopskaitā 376 priekšmetiem (297 fotogrāfijām un 79 zīmējumiem, akvareļiem un eļļas gleznojumiem).

 

Atrašanās vieta


 

 

Zariņš R.

Richarda Zarriņa atmiņas

 

Šī grāmata ir latviešu mākslinieka, ekslibra pamatlicēja latviešu grafikā, Latvijas Valsts ģērboņa attēla autora (kopā ar Vili Krūmiņu), kā arī Latvijas valsts vērtspapīru, naudaszīmju un monētu metu autora Richarda Zarriņa autobiogrāfija - saistošs, faktiem bagāts kultūrvēsturisks vēstījums. Aizraujoša lasāmviela vēstures cienītājiem un pētījumu lauks zinātkāriem lasītājiem, kā arī mākslas zinātniekiem.

 

Atrašanās vieta


 

 

Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets  

 

Atbildīgā redaktore Sanda Rapa par publikāciju: 

Kārlim Mīlenbaham veltītā grāmata “Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets”, kurā apkopotas izcilā latviešu valodnieka recenzijas un polemikas, kā arī raksti par valodnieka personību un recenzijas par viņa darbiem un kura pielikusi punktu jau iepriekš izdotajiem “Darbu izlases” diviem sējumiem, ir būtisks valodas un valodniecības vēstures avots. Caur Kārļa Mīlenbaha recenzijām, polemikām un pārdomām par valodu atklājas ne tikai viņa darbība zinātnisko un sabiedrisko norišu kontekstā, kad rakstu valoda vēl atradās stabilizācijas procesā, bet arī viņa personība un laikmeta īstenais gars – gan caur aplūkotajām valodas problēmām, gan arī caur izteiksmes veidu, tekstu vārdformām un leksiku.”

 

Atrašanās vieta


 

 

Konstantīns Karulis dzīvē un darbos 

 

 Lasītājiem piedāvātais monogrāfiskais rakstu krājums ir par daudzpusīgu personību: valodnieku, folkloristu, literātu, literatūrvēsturnieku, latviešu kultūras norišu (tai skaitā – grāmatniecības vēstures) pētnieku, žurnālistu, stenogrāfu un stenogrāfijas pētnieku, pedagogu un juristu, arī ar dziedinātāja spējām apveltīto Konstantīnu Karuli (1915 -1997). Viņa 100. jubilejai par godu LU Akadēmiskajā bibliotēkā 2015.g. notika konference ar Latvijas vēsturnieku, filologu, juristu, pedagoģijas vēstures speciālistu, sociologu piedalīšanos. Apzinoties K. Karuļa veikuma nozīmību visai Latvijai, ne tikai Latvijas vēsturniekiem, kultūrpētniekiem, valodniekiem, pedagogiem vai žurnālistiem, monogrāfiskā rakstu krājuma autori ir centušies aptvert iespējami plašu tēmu loku, kam saistība ar K. Karuļa ražīgo darbību. Pētnieciski raksti, saliedēti monogrāfiskā pētījumā, ir veltīti K. Karuļa daudzpusīgās darbības izvērtēšanai. Tas ir pētījums, kas akcentē sociālo atmiņu, būdams centrēts Latvijas valstij svarīgos pagātnes notikumos, bet savā virzībā vērsts nākotnē.

 

Atrašanās vieta


 

 

Ziedonis I., Berķis A.

No Jāņiem līdz Murjāņiem

 

Epifānijas ar niedru jumtu - šādi vienā precīzā frāzē Ēriks Hānbergs nodēvējis Imanta Ziedoņa Murjāņu māju, dzejnieka tajā vadīto laiku un pasauli, kas pār un ap to mutuļojusi vairāk nekā četru gadu desmitus. Aivars Berķis un Imants Ziedonis ciešā sasaistē radījuši atmiņu stāstu par Dzejnieka un viņa mājas lielo piedzīvojumu - nu dullas idejas kādā Jāņu rītā līdz ēkai, kuru nepārstāja apbrīnot un kura bija gan rakstīšanas un ideju dzimšanas vieta, gan viesu oāze, kas šodien un nākamībā, pateicoties fondam Viegli, turpinās kā Ziedoņa radošais muzejs.

 

Atrašanās vieta


 

 

Volkova L.

Blaumaņa zelts

 

Apjomīgs, rūpīgs pētījums, versija par vienu no iecienītākajiem latviešu rakstniekiem, visbeidzot — romānam līdzīga aizraujoša lasāmviela par Latvijas kultūru XIX un XX gadsimta mijā.

 

Atrašanās vieta


 

Guļevska L.

Romans Lācis. Sirds cilvēks

 

Pusaudža gados viņš gribēja kļūt par jūrnieku, puikas ideāls bija brālēns kuģa kapteinis – liela auguma, stiprs, redzējis visu pasauli un labi pelna. Dzīvē iegrozījās pavisam citādi – jūrskolā viņš netika un kompānijas pēc iestājās Medicīnas skolā. Pašlaik Rīgas Stradiņa universitātes profesors Romans Lācis ir līderis sirds ķirurģijā, un tas ir viņa sirdsdarbs.

 

Atrašanās vieta