Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Kā jelgavnieki pirmajās Saeimas vēlēšanās baudīja vēlēšanu tiesības

1922. gada 7. un 8. oktobrī Latvijā notika 1. Saeimas vēlēšanas.

Jelgavā vēlēšanu iecirkņi atradās Pasta ielā 36 sabiedrības “Kružok” telpās 1. iecirknis, Skrīveru ielā 1 Cēra zālē 2. iecirknis un 3. iecirknis Zaļajā ielā 19 Raiņa klubā. Jelgavas apriņka priekšnieks saņēma svarā ap 60 pudu (≈ 1 tonna) Saeimas vēlēšanu listes. Tās laikā no 23. līdz 29. septembrim 1922. gadā pilsētā iznēsāja pa dzīvokļiem un izsniedza tām personām, kuras baudīja vēlēšanu tiesības. (Vēlēšanu tiesības 1922. gadā baudīja visi Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu pirmajā dienā bija vecāki par 21 gadu). Sarakstu atstāšana blakus dzīvokļos, pie namiķiem, nomu pārvaldniekiem vai īpašniekiem bija aizliegta, tāpēc katra vēlētāja apzinīgs pienākums bija augšminētā laikā atstāt dzīvoklī pilngadīgu personu kandidātu sarakstu saņemšanai, lai iznēsātājiem nebūtu velti jākavē laiks ar vairākreizēju meklēšanu.

 

Zemgales apgabala vēlēšanu komisija atradās Annas ielā 8 (tag. Raiņa iela posmā no Pasta ielas līdz J. Čakstes bulv.). Komisijai par katru vēlēšanu un balsu skaitīšanas dienu maksāja 150 rubļus. Saeimas vēlēšanās tika  pielaisti vēlētāji, kuri uzrādīja Latvijas pases, neskatoties uz to, vai uz pases atrodas vēlētāja ģīmetne, vai pase ir policijā vai citā iestādē pierakstīta. Par dalību vēlēšanās pasē tika izdarīta atzīme.

 

Vēl nedēļu pirms vēlēšanām avīzēs publicēti aicinājumi izņemt pases visdrīzākā laikā.

Saeimas vēlēšanu dienās 1922. gada 7. un 8. oktobrī prefekts Braunfelds aizliedza tirgošanos ar reibinošiem dzērieniem  Jelgavā.

 

Visi pilsoņi uz Rātslaukiem (tag. Miezītes apkaime), kuri nespēj aiziet līdz vēlēšanu iecirknim, tika aicināti par to ziņot Kūliņa mājā Nr. 49, kur dežurēja 2 pajūgi un katru noveda līdz vēlēšanu iecirknim.

 

Jelgavā pie vēlēšanām ņēmuši dalību pavisam 14 415 vēlētāji.

 

“Saeimas vēlēšanas Jelgavā notika ļoti kārtīgi. Pilsētas iecirkņa vēlēšanu komisija Fr. Kenigsvalda vadībā apakšiecirkņu komisijas bij tā noorganizējusi, ka balsu nodošana gāja uz priekšu bez kāda sastrēguma. Pa balsu nodošanas laiku nav bijušas nekādas nekārtības, nav bijis arī svarīgu domu starpību. Protams, šī nopietnā darba isvešanā ir bijšhi arī savi kuriozi gadījumi. Kāds iedevis tukšu kuveru un tikai tad atguvies, kad kuvers jau nolaists urnā. Žīds pastāvējis uz to, lai dodot citu kuveru, ka viņš varētu nodot kandidatu sarakstu. Grūti bijis iestāstīt, ka vēlēšanu likums to neatļauj. Žīds par to tā noskaities, ka neļaus arī savai sievai balsot. Kāds vecītis ilgi meklējis pa sarakstiem un nevarējis sameklēt īsto. Kad vaicāts, kādu sarakstu meklējot, atbildējis, ka šis meklējot 8. sarakstu, jo citi teikuši, ka tas esot tas labais: kad ievēlēšot kungus no šī saraksta, tad došot tabaku un baltmaizi. Kuverus uzplēšot, kādā atrasta tikai kristīgo nacionalistu uzsaukuma lapiņa. Acīm redzot, kāda sieviņa pa aģitācijas laiku saņēmusi uzsaukumu un nodomājusi, ka tas ir tā īstā liste, kura jāliek kuverā. Zīmējoties uz sarakstu grozīšanu jāsaka, ka socialistu un vācešu saraksti ļoti maz grozīti. Ir saraksti, un netrūkst arī dažādu uzrakstu. Uz dažiem arī lietuvēna krusts.” Zemgalietis, Nr. 229 (11.10.1922.)


*1. Saeimas vēlēšanas bija ievērojamas ar to, ka tajās pirmo reizi netika veidoti vēlētāju saraksti un balsot drīkstēja katrs vēlētājs, kurš vēlēšanu iecirknī varēja uzrādīt Latvijas pilsoņa pasi. Savukārt pasē tika izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās.

 

Tāpat tieši 1. Saeimas vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi bija iespēja grozīt kandidātu sarakstus, vēlēšanu zīmē izsvītrojot sev netīkamos kandidātus. Vienlaikus atšķirībā no mūsdienām vēlētāji drīkstēja vēlēšanu zīmē ierakstīt sev tīkamākos kandidātus no dažādiem sarakstiem.

 

1. Saeimas vēlēšanas raksturoja augsta vēlētāju aktivitāte – tajās piedalījās 800 840 jeb 82,2 procenti balsstiesīgo iedzīvotaju. Savus deputātu kandidātu sarakstus iesniedza 31 partija un vēlētāju grupa, no kurām vietas parlamentā ieguva 20 partijas un vēlētāju grupas. Savukārt no septiņiem kandidātu sarakstiem parlamentā ievēlēja tikai pa vienam deputātam. http://www.cvk.lv