Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

„Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. Mans kāpums”: publicētas Dr. Pauļa Rēveļa atmiņas par Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa atjaunošanu

Tieši pirms desmit gadiem, 2010. gada 16. novembrī, tika atklāts atjaunotais Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, taču ceļš uz tā atdzimšanu ir bijis daudz garāks. Atmodas laiks, padomju laikā aizliegto simbolu reabilitēšana, Jelgavas pakāpeniska atdzimšana – tā ir mūsu nesenā vēsture, kuru daudzi vēl atceras.

Taču aug paaudze, kurai šis nozīmīgais laiks vēl būs jāiepazīst no jauna – caur pētījumiem, dokumentiem, stāstiem. Un tieši izstāstītām atmiņām ir īpaša vērtība, jo tās veido mūsu kopējo, kolektīvo atmiņu. Tas ir mūsu kopīgais nemateriālais kultūras mantojums, par kura saglabāšanu un tālāknodošanu jārūpējas ikvienam no mums.

 

Paulis Rēvelis (1941), psihiatrs, Jelgavas Latviešu biedrības vadītājs (no 1999. g. līdz 2018. g.) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku šobrīd elektroniskā formātā ir nodevis ikviena interesenta rīcībā savas atmiņas, fotogrāfijas un dokumentu kopijas par tā laika notikumiem – Atmodu, Latvijas Tautas frontes Jelgavas nodaļas dibināšanu, pilsētas pirmskara simbolu atjaunošanu.

 

Savās atmiņās par sajūtām Torņa jaunatklāšanas dienā P. Rēvelis raksta: „Šajā dienā es jutos īpaši – tās bija līdzvērtīgas sajūtas tām, kādas mani pārņēmušas Dziesmu svētkos, Baltijas ceļā, un, iespējams, varētu pārņemt Vēja tunelī. Mūsu Atmodas laika ieceres atjaunot trīs pilsētas simbolus – Lāčplēša pieminekli, Jāņa Čakstes pieminekli un Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas Torni – ir piepildījušās. Trīs simboli, kurus nesaraujami saista pretpoli – iznīcība un atdzimšana.”

 

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar P. Rēveļa atmiņām Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnē un elektroniskajā kopkatalogā. Pilno tekstu iespējams lasīt, atverot anotāciju.

 

Pateicamies Paulim Rēvelim par uzticēšanos, vēlmi dalīties tajā, kas būtisks, un ceram uz sadarbību arī turpmāk, papildinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas Novadpētniecības krājumu.