Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas Stefenhāgeni, 1769–1919: izstādes katalogs pieejams bibliotēkā!

Jelgavas pilsētas bibliotēkas grāmatu plauktu papildinājis un ikvienam interesentam brīvi pieejams jauns, nozīmīgs izdevums – izstādes katalogs: “Jelgavas Stefenhāgeni, 1769–1919”.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde „Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919” veltīta grāmatniecības uzņēmuma „J. F. Stefenhāgens un dēls” vēsturei, ļaujot iepazīt Stefenhāgenu arhīva dokumentus un dzimtas vēstures materiālus, kā arī viņu izdotās grāmatas 150 gadu garumā. Izdevuma sastādītāji un teksta autori ir Pauls Daija un Lilija Limane. No 2019. gada 15. novembra līdz 2020. gada 12. janvārim izstāde būs apskatāma arī Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

 

Par Stefenhāgeniem


Kad 1769. gadā Johans Frīdrihs Stefenhāgens (1744–1812) kļuva par Kurzemes hercoga iespiedēju, viņš kļuva arī par vadošo latviešu grāmatu izdevēju un ieviesa jaunus uzņēmējdarbības principus. Stefenhāgeniem cauri paaudzēm piemita unikāla spēja uztvert publikas pieprasījumu, tālredzīgi izvēlēties grāmatu repertuāru un atrast arvien jaunus manuskriptus. Izdevējdarbībā viņi sekoja līdzi jaunākajām tendencēm modernajā poligrāfijā un grāmatu noformēšanā atbilstoši rokoko un klasicisma stilam. Enerģiskais uzņēmēja temperaments padarīja Stefenhāgena apgādu un spiestuvi par sava laikmeta veiksmes stāstu.

 

Baltijas apgaismības vēsturē un agrīnās latviešu literārās kultūras tapšanā Stefenhāgenu apgādam ir izcila nozīme, jo tas sekmēja latviešu izglītību. Lai gan Stefenhāgeni iespieda grāmatas arī krievu, vācu, igauņu, lietuviešu, poļu, franču, latīņu, grieķu, ebreju valodās, tieši iespiežot grāmatas latviešu valodā, viņi guva visvairāk panākumu. Grāmatu uzņēmumā iznāca reliģiskas grāmatas, laicīgā literatūra, avīzes, kalendāri un mācību grāmatas.

 

Profesore Māra Grudule par izdevumu raksta: „Bagātīgi ilustrētā izdevuma “Jelgavas Stefenhāgeni, 1769–1919” kataloga daļa jeb izstādīto eksponātu saraksts aizņem vien pēdējās pāris grāmatas lappuses. Izstādes autori Lilija Limane un Pauls Daija katalogā ievietojuši vairākus kultūrvēsturiski nozīmīgus rakstus. Vizuālais materiāls kopā ar zinātniskajām publikācijām šo katalogu ļauj uzlūkot par Stefenhāgenu dzimtai veltītu zinātnisku rakstu krājumu. Gandrīz ceturto daļu izdevuma apjoma aizņem grāmatniecības vēsturnieka Alekseja Apīņa pārskata raksts par Stefenhāgenu dzimtu un tās lomu latviešu grāmatniecībā. Raksts publicēts jau 1978. gadā, tomēr savu aktualitāti nav zaudējis joprojām un ir lasāms ar lielu interesi. [..] Kataloga autori vairākkārt atgādina, ka darbs ar bagātīgo Stefenhāgenu arhīvu nebūt nav galā, nepārprotami mudinot pievērsties izdevējdarbības vēsturei arī citus pētniekus. Tas ļauj cerēt, ka šim izdevumam nākotnē būs turpinājums, kas pavērs jaunas lappuses Baltijas grāmatniecības vēsturē.”

 

Grāmatniecības uzņēmums "J. F. Stefenhāgens un dēls" darbojās Jelgavā no 1769. līdz 1919. gadam.