Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas pilsētas bibliotēkā viesojas pieaugušo izglītošanas speciāliste no ASV

Jelgavas pilsētas bibliotēkā 18. aprīlī notika seminārs-tikšanās Jelgavas novada un pilsētas bibliotēku speciālistiem par pieaugušo izglītības labās prakses piemēriem bibliotēkās Amerikas Savienotajās Valstīs. Tā bija tikšanās ar Kolorādospringsas, Paikspīkas reģiona bibliotēkas (Pikes Peak Library District) Pieaugušo izglītošanas nodaļas vadītāju Teonu Shainidze-Krebs. Šī bibliotēka ir viena no labākajām ASV tieši darbā ar pieaugušo izglītošanu.

Mūsdienās mūžizglītība ir aktuāla un nozīmīga tēma, un aizvien vairāk palielinās tieši bibliotēku loma kopienas iedzīvotāju mūžizglītības procesā. Bibliotēkas ir viens no nozīmīgākajiem resursiem pieaugušo mācību motivācijas veicināšanai, karjeras atbalstam, formālai un neformālai izglītībai. Semināra laikā tika diskutēts par sadarbības iespējām, par to, kā mūžizglītības mērķus īsteno ASV, un kurus no šiem labās prakses piemēriem un kā ir iespējams un nepieciešams īstenot un pielāgot Latvijas pilsētu un novadu kopienas dzīves uzlabošanai – par sadarbības modeļiem ar valsts nodarbinātības aģentūru, par brīvprātīgo speciālistu iesaisti mūžizglītības programmu nodrošināšanā un par to, kā visefektīvāk noskaidrot iedzīvotāju vēlmes un vajadzības.

 

Seminārā laikā ar priekšlasījumu “Andragoģija – izaicinājums bibliotekāra kompetencei” uzstājās arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsama Zariņa, kā arī ar Erasmus+ programmas Stratēģiskās partnerības projekta „Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem” projekta koordinatore un satura eksperte Viktorija Agafonova un projekta satura eksperte Klinta Kalnēja, iepazīstinot semināra dalībniekus ar tālmācības platformas sniegtajām iespējām.

Tikšanās ar Teonu Shainadzi-Kerbs bija iespējama, pateicoties Latvijas Bibliotekāru biedrības un Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākās bibliotekāres Viktorijas Agafonovas projekta iniciatīvai, kas saņēma Baltijas-Amerikas Brīvības fonda finansiālu atbalstu.