Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas pilsētas bibliotēka uzsāk darbu pie bibliotēkas pakalpojumu modernizēšanas

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Šauļu pilsētas publisko bibliotēku uzsākusi darbu pie Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” („Development of innovative library solutions for different generation in the border region”).

Projekta mērķis ir bibliotēkās pieejamo pakalpojumu modernizēšana, jaunu tehnoloģiju un sistēmu ieviešana, lai paplašinātu vietējās sabiedrības iespējas iegūt jaunas zināšanas, rosinātu interesi apmeklēt bibliotēku un saņemt daudzveidīgus bibliotēkas pakalpojumus.

 

Vadošais projekta partneris ir Jelgavas pilsētas bibliotēka. Projekta kopējās izmaksas ir 585 262.94 eiro, no tām Jelgavas pilsētas bibliotēkas projekta izmaksas – 263 449.43 eiro, t.sk. 223 932.43 eiro (85%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 13 172.50  eiro (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 26 344.99 eiro (10%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta realizācijas laikā līdz 2019. gada pavasarim Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bērnu bibliotēkā „Zinītis” plānots uzstādīt pašapkalpošanās sistēmas, ierīkot RFID grāmatu drošības vārtus, uzstādīt interaktīvo spēli bērniem un jauniešiem, kas attīsta prasmes un zināšanas dabas zinību, matemātikas un tehnoloģiju jomā, kā arī plānots organizēt publiskos pasākumus bērniem un viņu vecākiem. Projekta pievienotā vērtība ir iespēja mācīties, izzināt visu jauno kopā ar kolēģiem no Šauļu un Liepājas bibliotēkām, stiprināt pārrobežu sadarbību starp bibliotēkām un to apmeklētājiem.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa stāsta, ka šī projekta mērķis ir radīt maksimāli draudzīgu un drošu vidi bibliotēku lietotājiem. „Pašapkalpošanās kļūst arvien ierastāka mūsu ikdienas dzīvē. Tieši tāpēc mēs plānojam, kā saviem iedzīvotājiem piedāvāt daudzpusīgus informācijas ieguves veidus. Ir cilvēki, kuri labprāt vēršas pie bibliotekāra ar dažādiem jautājumiem, citi, savukārt, labprātāk izmantotu iespējas, kuras piedāvā mūsdienīgas tehnoloģijas: paši izsniegtu un saņemtu grāmatas ar pašapkalpošanās automātu starpniecību. Pārrobežu projekts sniegs arī fantastisku iespēju jelgavnieku  ģimenēm kopā pavadīt saturīgus brīžus, spēlējot dažādas attīstošas un prātu asinošas spēles. Ceram, ka šī projekta laikā ne viens vien jelgavnieks  atradīs ceļu pie mums un kļūs par regulāru bibliotēku apmeklētāju.”

 

Uzsākot projekta darbību Jelgavas pilsētas bibliotēkā, maijā notika arī pirmā projekta partneru sanāksme, kuras ietvaros tika pārrunāti un izvērtēti svarīgākie jautājumi par projekta īstenošanu, turpmākajām aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem.

 

 

Papildinformācija

Bibliotekāro pakalpojumu modernizācija un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, veicinot lietotāju skaita palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi, tiks īstenota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas – Lietuvas programmas  2014.–2020. gadam  projekta ietvaros.

 

Projekta partneri:

Jegavas pilsētas bibliotēka (LV)

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LV)

Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka (LT)

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.