Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jauni dzeju krājumi Jelgavas pilsētas bibliotēkā

Pilsētas bibliotēka saņēmusi dāvinājumu – 4 dzejoļu grāmatas – "Maldugunis", "Trauslums", "Latvijas oļi" un "Tik baltu kā sniegs".

Dzeju krājuma "Maldugunis" autore, jelgavniece Inta Špillere par sevi kādā intervijā stāsta:

"Skolas laikā jau kādu rīmīti rakstīju, bet tas diemžēl ir pazudis nebūtībā, jo  vai tad domāja, ka varētu noderēt? Maziem solīšiem esmu virzījusies dzejas pasaulē, pamazām saprotot, kas cilvēkiem patīk, kas sirdis uzrunā. 2015. gadā, atsaucoties Agneses Piļānes piedāvājumam, izdevu krājumiņu "Es krāju mīlestību ilgi". Ar maniem tekstiem ir tapušas pāri par 50 dziesmām. Man ir prieks, ka mūziķiem patīk mani dzejoļi, kuri pārtop dziesmās, kuras, savukārt, patīk klausītājiem. Kad Mārīte Bikovska man palīdzēja sarīkot pirmos grāmatiņas atvēršanas svētkus, pirmo dziesmu ar manu tekstu kā dāvanu svētkos uzdāvināja Aigars Semēvics – "Kur esi tu". Muzikālo ietērpu maniem darbiņiem ir radījuši R. Gailītis, A. Simsons, I. Baņģere, R. Kleins, I. Seilis, H. Krūmiņš. Paldies viņiem par to! Man ir izdotas sešas autorgrāmatas un esmu piedalījusies četros kopkrājumos. 2015. gada  nogalē, pateicoties manām mazmeitiņām, tapa grāmatiņa bērniem "Solīši"."

 

Dzejas krājuma "Maldugunis" galvenā tēma – cilvēku attiecības, jūtas, pārdzīvojumi, mīlestība.

 

Izdevums "Latvijas oļi" tapis kā veltījums Latvijai un Latvijas pilsētām – Jelgavai, Kuldīgai, Saldum u.c. Grāmatā apkopoti 24 autoru dzejoļi, veltīti dzimtenei, dzimtajai pusei:

 

Zinu, ka Dzimteni dievs man ir devis!

Vai tas citādi varētu būt?

To jūtu ar prātu, to sajūtu sevī,

Vai Dzimtene arī to jūt? /L. Bērze/

 

Krājuma idejas autors un veidotājs Jans Ikes (Jānis Lūciņš) stāsta: "Grāmata "Latvijas oļi" radās spontānas idejas rezultātā. Izstāstot par ieceri izdevniecības "Ezerrozes grāmatas" īpašniecei Agnesei Piļānei, to izdevās veiksmīgi realizēt. Bija uztraukums un šaubas, vai tiešām sanāks, un tik īsā laikā, bet, redziet kā, sanāca! Agneses neatlaidība un kopīgs darbs roku rokā noveda pie taustāma materiāla. Paldies visiem 25 autoriem, kas piedalījās. Mums tas izdevās!"

 

Dienas steigā manu skatu nobur
Kāds puisēns krustojumā, ne tāds kā citi.
Tam pirksti neslīd pāri telefona virsmai,
Tam pirkstos rotaļājas olis mazs. /Laura Lūciņa/


Izdevniecības "Ezerrozes grāmatas" 2018. gadā rīkotā dzejas konkursa dalībnieku radošā darba rezultātā tapis krājums "Trauslums" ar moto Trausla ir dvēsele, sirds, sniegpārsla, kļavu lapa, kas salnas skarta. Trausls ir māla trauks, zieds un cilvēks pats.


Dzeju krājumā "Tik baltu kā sniegs" ierakstīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks, balts klusums, miers dabā un cilvēka dvēselē, adventes laika pārdomas un atziņas, Jaunā gada cerības, ilgas un sapņi. Īstai laimei vajag maz!

 

Sniegpārslu uz karstas delnas,

Mājās baltas sveces liesmu,

Smaidu sejā, krūtīs sirdi,

Kas pret dzīvi silta mirdz. /I.Reinsone/


Grāmatas lasītājiem būs pieejamas no 21. februāra, Jaunumu dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkā.

 

No sirds pateicamies dāvinātājai, autorei Intai Špillerei!